T1 la reproducció dels éssers vius 14 15

0 %
100 %
Information about T1 la reproducció dels éssers vius 14 15
Education

Published on September 29, 2014

Author: 6sise

Source: slideshare.net

Description

Resum reproducció dels éssers vius

T1/ LA REPRODUCCIÓ DELS ÉSSERS VIUS Els éssers vius estan formats per cèl·lules. N’hi ha de molt senzills, d’una sola cèl·lula, i de molt complexos, com les persones. Tots els éssers vius fan tres funcions vitals que són: nodrir-se (respiració, circulació...), relacionar-se i reproduir-se. La reproducció és una funció vital dels éssers vius que serveix per crear nous individus. La reproducció dels éssers vius pot ser asexual o sexual. Reproducció ASEXUAL Reproducció SEXUAL Característiques Éssers vius Característiques Éssers vius · Participa un sol individu i un sol tipus de cèl·lula. · Es produeix de forma molt ràpida. · Els nous individus són idèntics als seus progenitors. · Éssers unicel·lulars · Alguns fongs. · Algunes plantes. · Alguns invertebrats · Participen dues cèl·lules diferents, són cèl·lules sexuals o gàmetes. Una femenina i una masculina. · Es produeix de forma lenta. · Els nous éssers no són idèntics als seus progenitors, s’hi assemblen. · La majoria dels éssers vius: plantes i animals.

T1/ 1. 1 LA REPRODUCCIÓ DELS FONGS, DE LES ALGUES DE LES PLANTES SENSE FLOR (falgueres i molses) 1- Els fongs no són plantes. Es reprodueixen principalment amb reproducció asexual per mitjà d’espores. Aquestes quan són prou madures, es desprenen i germinen. Tot i que també poden combinar fases sexuals i asexuals en el cicle reproductor. 2- Les algues combinen els dos tipus de reproducció, sexual i asexual en dues fases diferents del procés: Fase de reproducció per gàmetes (sexual). Fase de reproducció per espores (asexual). 3- Les plantes que NO fan flors són les criptògames, com les falgueres i les molses. Aquestes plantes combinen els dos tipus de reproducció, sexual (gàmetes) i asexual (espores) Dibuixa el cicle reproductor d’una alga. (pàg. 15 del llibre) GAMETES ESPORES ZIGOT CICLE REPRODUCTOR D’UNA ALGA

Dibuixa amb precisió un bolet, una molsa i una falguera i assenyala les seves parts. Indica també on són les espores. Bolet Molsa Falguera View slide

1.2) LA REPRODUCCIÓ DE LES PLANTES AMB FLOR. Les plantes que tenen flor són del grup de les FANERÒGAMES, i tenen reproducció sexual, La flor és l’òrgan reproductor per tant és la que conté les cèl·lules sexuals o gàmetes. · PROCÈS DE REPRODUCCIÓ DE LES PLANTES AMB FLOR. Consta de cinc fases: 1- Pol·linització: el pol·len que està en les anteres es diposita a l’estigma i baixa al fons del pistil on estan els òvuls. 2 – Fecundació: s’uneixen el pol·len i els òvuls i formen el zigot. 3 - Formació del fruit: la flor es marceix i el zigot comença a créixer fins a formar un fruit que té dins les llavors. 4 - Dispersió de les llavors: es produeix amb ajuda del vent, d’animals, etc. View slide

5 – Germinació: la llavor fa néixer una nova planta.

2-LA REPRODUCCIÓ DELS ANIMALS. Els animals poden tenir reproducció Asexual i Sexual. 2.1)LA REPRODUCCIÓ ASEXUAL DELS ANIMALS. La reproducció asexual dels animals pot ser de dos tipus: • Escissió: Un fragment de l’animal es desprèn i cada part es regenera i dona lloc a un nou individu. • Gemmació: A un animal li surt un bony que va creixent i finalment es desprèn un nou individu. A vegades queden junts i formen colònies. 2.2)LA REPRODUCCIÓ SEXUAL DELS ANIMALS. A) Les cèl·lules sexuals dels animals. Els òvuls són els gàmetes femenins produïts per les femelles. Els espermatozoides són els gàmetes masculins produïts pels mascles.

En algunes espècies un mateix individu produeix els dos gàmetes, són hermafrodites. Són exemples el cargol i el cuc. B) La fecundació en els animals. La fecundació és la unió dels dos gàmetes (òvul i espermatozoide) i pot ser externa o interna. La fecundació externa es produeix fora del cos de la femella, que diposita els òvuls i desprès el mascle diposita a sobre els espermatozoides. La majoria de peixos i els amfibis tenen fecundació externa. La fecundació interna es produeix dins el cos de la femella, desprès que el mascle hi hagi dipositat els espermatozoides. La tenen els rèptils, les aus i el mamífers. C ) El desenvolupament de l’embrió. En els animals, la unió dels gàmetes masculí i femení dona lloc al zigot, i aquest dona lloc a l’embrió, que s’anirà desenvolupant fins el moment de néixer. Segons el lloc on es desenvolupi l’embrió diem que hi ha animals ovípars, vivípars i ovovivípars. * Els animals ovípars : les femelles ponen ous i l’embrió es desenvolupa al seu interior però fora del cos de la mare. A l’ou també hi ha nutrients que necessitarà fins a néixer, en aquell moment les cries trenquen l’ou i surten. La majoria dels animals són ovípars:

Les aus cuiden els ous als nius. Molts rèptils ponen els ous a terra i els abandonen. Els amfibis i els peixos ponen els ous a l’aigua. Alguns animals quan surten de l’ou encara no estan acabats de formar i experimenten un procés de transformació, la metamorfosi, com algun amfibi (granota) o alguns insectes (papallona). *Els animals vivípars : l’embrió es desenvolupa a l’interior del cos de la femella, durant un període de gestació. En néixer la cria surt viva del cos de la mare. Durant la gestació obté els nutrients i l’oxigen de la mare. Gairebé tots els mamífers són vivípars. *Els animals ovovivípars : L’embrió es desenvolupa dins d’un ou però l’ou està dins del cos de la mare. Hi ha molt pocs animals ovovivípars, com alguns rèptils (l’escurçó) i peixos (tauró).

Add a comment

Related presentations

Related pages

La reproducció dels éssers vius tema 1 medi6 - Education

T1 la reproducció dels éssers vius 14 15 1. T1/ LA REPRODUCCIÓ DELS ÉSSERS VIUSEls éssers vius estan formats per cèl·lules. N’hi ha de ...
Read more

T1. Els éssers vius es reproduïxen - rotes6a - Google Sites

Coneixement del Medi 6é Primària. ... T2. La reproducció humana. T5. ... T1. Els éssers vius es reproduïxen
Read more

6è a- t1-reproducció éssers vius-resum - Documents

t3 6è éssers vius 1. Tema 3 Els éssers viusConeixement del medi 6è 2. La cèl.lulaÉs una mena de sacpetit ple dun líquidespès ...
Read more

U 1. Els éssers vius - rotes6a

La reproducció humana. T5. ... LAS CARACTERÍSTIQUES DELS ÉSSERS VIUS. ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...
Read more

LA REPRODUCCIO DELS ESSERS VIUS PER A XIQUETS - TEMA 1 ...

En este vídeo explique junt amb Toni de 12 anys com és la reproducció dels diferents tipus de essers vius. SUBSCRIU-TE i visita el meu blog ...
Read more