Tổ chức thực hiện hệ thống thông quan tự động và một cửa quốc gia

5 %
95 %
Information about Tổ chức thực hiện hệ thống thông quan tự động và một cửa quốc gia
Education

Published on February 28, 2014

Author: vietxnk

Source: slideshare.net

Description

TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỆ THỐNG THÔNG QUAN TỰ ĐỘNG VÀ MỘT CỬA QUỐC GIA. http://goo.gl/fBDt9N http://goo.gl/20vw3V http://goo.gl/QHwUZP

http://www.youtube.com/watch?v=XNmMTlZZ3Dc&list=TLMaUiN1mEaG0B50h_2QLMRtUbFgZOrw56

https://www.youtube.com/watch?v=CqeemEUKpNY&list=UUy-ejG2VWdjT5SM6SLRYSMQ&feature=c4-overview

GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ HỆ THỐNG VNACCS/VCIS:
1) Là hệ thống thông quan điện tử tự động và cơ chế một cửa quốc gia (Vietnam Automated Cargo Clearance System).
2) Là hệ thống xử lý tập trung dựa trên nguyên tắc mã hóa các nghiệp vụ, các chỉ tiêu thông tin.
3) Tiếp nhận các thông tin khai báo trước của doanh nghiệp: thông tin Manifest, hóa đơn, vận chuyển hàng hóa.
4) Các Bộ ngành cấp giấy phép thông qua hệ thống Vnaccs.

NHỮNG TIỆN ÍCH CỦA HỆ THỐNG VNACCS - HỆ THỐNG VCIS, LÝ DO DOANH NGHIỆP NÊN SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ:
1. Các hình thức sử dụng tài khoản/mật khẩu khác (VD: thư điện tử, diễn đàn...), luôn tồn tại nguy cơ tài khoản bị tiết lộ, bị chiếm đoạt hoặc thay đổi - Đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng, an toàn trong giao dịch giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp.
2. Cơ quan HQ dễ dàng xác thực được đối tượng tham gia trực tuyến. - Dữ liệu gửi đến mang tính bảo mật cao, tránh được tình trạng giả mạo tờ khai.

NHỮNG CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ THÔNG QUAN TRÊN HỆ THỐNG VNACCS - HỆ THỐNG VCIS:
- Đào tạo có thực hành trên Hệ thống VNACCS: Đăng ký các lớp đào tạo miễn phí về VNACCS do Cục HQ Hà Nội tổ chức Download tài liệu hướng dẫn về Hệ thống được đăng tải trên website của Cục Hải quan TP. Hà Nội.
- Chuẩn bị về điều kiện kỹ thuật:
+ Hoàn thành đăng ký chữ ký số. (Đăng ký ngay).
+ Hoàn thành đăng ký người sử dụng (trước ngày 01/04/2014).
+ Thực hiện cài đặt phần mềm đầu cuối (trước ngày 01/04/2014).

- Phối hợp với các Chi cục Hải quan thực hiện chạy thử: (trước ngày 01/04/2014). Chuẩn bị dữ liệu và hồ sơ khai hải quan. Tổ chức khai báo tới các Chi cục Hải quan. Phản ánh vướng mắc.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỆ THỐNG THÔNG QUAN TỰ ĐỘNG VÀ MỘT CỬA QUỐC GIA

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bàn giao hệ thống thông quan tự động VNACCS ...

Bàn giao hệ thống thông quan tự động ... và thực hiện cơ chế hải quan một ... hải quan một cửa quốc gia và ...
Read more

KIẾN THỨC TỰ KIỂM DUYỆT: HỆ THỐNG THÔNG ...

... QUAN TỰ ĐỘNG VÀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ... quan đã long trọng tổ chức Lễ tiếp nhận và bàn giao hệ thống thông quan ...
Read more

VNACCS - Hệ thống thông quan hiện đại | Báo ...

... thiệu Hệ thống thông quan hàng hóa tự ... quan một cửa quốc gia phục vụ hiện ... tổ chức và hoàn ...
Read more

Bàn giao Hệ thống thông quan tự động VNACCS ...

... giao Hệ thống thông quan tự động ... quan Việt Nam sớm hiện thực hóa ... hải quan một cửa quốc gia và tham ...
Read more

Đánh giá 18 tháng thực hiện hệ thống thông ...

... quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội nghị tham vấn doanh nghiệp về thực hiện Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS ...
Read more

Đồng Nai tập huấn cho 1.000 doanh nghiệp về ...

... một cửa quốc gia; thực hiện khai ... quan Đồng Nai cũng đã tổ chức ... hệ thống thông quan tự động từ ...
Read more

Tổ chức thực hành trên hệ thống VNACCS/VCIS ...

... Tổng cục Hải quan tổ chức thực hành trên hệ thống ... Cạnh tranh Quốc gia; ... Cải cách và hiện đại hóa Hải quan.
Read more

Hải quan TP HCM áp dụng hệ thống thông quan mới

... hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS chính ... hàng hóa xuất nhập khẩu và thực hiện cơ chế một cửa ... Tổ Container ...
Read more

Cục hải quan tỉnh Quảng Bình - Một năm thực ...

Hệ thống thông quan tự động và một cửa ... cục tổ chức, ... quan tự động và thực hiện cơ chế một cửa quốc ...
Read more