Sztuka efektywnej prezentacji biznesowej

50 %
50 %
Information about Sztuka efektywnej prezentacji biznesowej
Business

Published on May 7, 2014

Author: InboundWayPL

Source: slideshare.net

Description

W jaki sposób przygotowywać skuteczne prezentacje biznesowe?

Prezentacja szkoleniowa przygotowana z myślą o osobach, które poszerzały wiedzę z zakresu prezentacji biznesowych w ramach projektu UE dotyczącego misji gospodarczej.

SZTUKA EFEKTYWNEJ PREZENTACJI BIZNESOWEJ

Cel prezentacji biznesowych - Sprzedaż - Raportowanie - Spotkania pracownicze - Funkcja informacyjna - Promocja firmy

Skuteczna prezentacja biznesowa - Dobry pomysł jest równie istotny jak jego logiczne, spójne przedstawienie - Jasno sprecyzowana myśl przewodnia nadająca ramę wypowiedzi - Prawidłowo przebiegająca narracja sprzyja utrzymaniu uwagi widowni - Estetyczne elementy wizualne, takie jak obrazy, grafiki, tabele czy filmy wideo - Elementy angażujące odbiorców i przyciągające uwagę

Znaczenie odbiorcy treści: kryteria - Posiadany zakres wiedzy - Obszar zainteresowań - Nastawienie do tematu - Punkty problematyczne - Zamierzony efekt prezentacji

Pozostałe czynniki wpływające na odbiór - Czas, miejsce prezentacji - Ramy czasowe: pierwsza prezentacja vs. kolejna w dłuższym cyklu spotkań - Zmęczenie, znużenie odbiorców - Cel prezentacji: sprzedaż/raport/podsumowanie - Formalny/nieformalny charakter spotkania i tematyki prezentacji - Stopień zażyłości prelegenta z odbiorcami

Dobry design vs. jakość treści - Tendencja do projektowania skomplikowanych, wyszukanych prezentacji - Kwestie wizualne nie powinny przysłaniać głównego komunikatu prezentacji

Proces tworzenia prezentacji

- Mechaniczna inspiracja - Zarys głównej idei w podpunktach - Przygotowanie materiałów wizualnych Proces tworzenia prezentacji

Short school Według stylu short school, ilość treści przedstawiona na slajdach powinna być minimalna. Dotyczy to zarówno nagłówków, myślników, wypunktowań i wszelkich innych formatów treści prezentacji. Rolą prelegenta jest uzupełnianie informacji w oparciu o krótkie teksty sygnalizujące jedynie temat wypowiedzi.

Short school Zalety: -Format interesujący dla odbiorców -Doskonale sprawdza się podczas konferencji i wydarzeń branżowych -Uniknięcie efektu dublowania treści (slajdy/komentarz ustny)

Short school Wady: -Format słabo sprawdza się w przypadku prezentacji szkoleniowych -Brak możliwości przypomnienia kluczowych informacji po zakończeniu -Bez komentarza prelegenta, prezentacja w stylu short school nie może być traktowana jako źródło informacji

Long school Według stylu long school, treści zaprezentowane na slajdach powinny być wystarczająco długie by przekazać sens wypowiedzi prelegenta. Dotyczy to zarówno tytułów, podtytułów, objaśnień, myślników czy wypunktowań. Rolą prelegenta jest rozwinięcie myśli przedstawionej na slajdach oraz zaangażowanie odbiorców.

Zalety: -Format sprawdza się w przypadku prezentacji szkoleniowych (uczestnicy szkolenia mogą wrócić do prezentacji, dzięki czemu nie sporządzają notatek) -Prezentacja może służyć jako podsumowanie spotkania biznesowego (w przypadku potencjalnych partnerów biznesowych czy klientów) -Treści w formacie pisemnym pozostają łatwiej zapamiętane (ponad 60% populacji to wzrokowcy) Long school

Wady: -Mniej interesujący dla odbiorców format (odbiorcy czytają i słuchają danej treści, co może sprzyjać szybszej utracie zainteresowania) Long school

Lead nurturing to działania marketingowe mające na celu przygotowanie potencjalnego klienta do zakupu. Pozwala na wyeliminowanie słabych leadów i zapewnia niezbędną wiedzę potrzebną klientom do podjęcia decyzji zakupowej. Najbardziej popularne formy to automatyczne wiadomości prywatne i programy cykliczne (tzw. drip programs). Wywieranie wpływu na odbiorcach

Zysk odbiorcy z prezentacji Jason Teteak, Rule the Room: Przedstawienie odbiorcy potencjalnego zysku wynikającego z wysłuchania prezentacji jest najbardziej skuteczną formą angażowania widowni.

9 second rule Według Sally Hogstead (Fascinate, Inc.), nadawca komunikacji ma jedynie 9 sekund na zainteresowanie odbiorców.Według dostępnych badań, większość odbiorców przestaje koncentrować się na prezentacji, jeśli nie odczuwa potencjalnej korzyści z jej wysłuchania.

Zmieniające się trendy w prezentacji biznesowej

Ograniczanie dygresji Zbyt duża ilość dygresji sprawia, że myśl przewodnia prezentacji staje się mniej wyrazista i traci na sile w kwestii oddziaływania na odbiorców.

Prezentacja biznesowa a sales pitch Każda prezentacja „sprzedaje” ideę, założenie, produkt lub pogląd autora na dany temat. Z tego powodu znaleźć można wiele podobieństw pomiędzy prezentacją biznesową a typowym sales pitch.

Prezentacja vs. sales pitch

Elementy angażujące odbiorców -Pytania -Głosowania, ankiety -Demonstracje angażujące odbiorców kinestetycznie -Anegdoty, elementy humorystyczne -Cytaty, Statystyki - W p r z y p a d k u p r e z e n t a c j i biznesowych, zachęta do zadawania pytań przez cały okres trwania prezentacji jest lepszym rozwiązaniem niż sesja pytań i odpowiedzi na końcu wystąpienia

SZABLON SKUTECZNEJ PREZENTACJI BIZNESOWEJ

Wstęp - Tematyka prezentacji - Cel - Agenda - Zamierzony efekt (czego mają dowiedzieć lub nauczyć się odbiorcy) - Element angażujący odbiorców (np. w formie pytania)

Wprowadznie do tematu - Zarys zagadnienia - Podanie niezbędnych definicji - Odniesienie do badań, ankiet i innych źródeł

Rozwinięcie tematu - Przedstawienie wiedzy merytorycznej stanowiącej istotę prezentacji - Przykłady ilustrujące zaprezentowaną wiedzę - Anegdoty, demonstracje - Zachęta do zadawania pytań

Podsumowanie - Przypomnienie myśli przewodniej oraz kluczowych punktów prezentacji - Elementy angażujące odbiorców - Odpowiadanie na pytania końcowe - Propozycja działania - Podziękowanie za uwagę

DOBRE PRAKTYKI PREZENTACJI BIZNESOWEJ

Atrakcyjna oprawa graficzna Treści wizualne są szczególnie ważne ze względu na sposób, w jaki ludzki mózg przetwarza informacje. Podczas stymulacji wizualnej, aktywizacji ulega aż 30% neuronów. W przypadku odbioru treści przekazywanej ustnie, zaangażowane jest jedynie 3% neuronów.

Ramy czasowe Stosunkowo często podaje się orientacyjny czas trwania prezentacji biznesowej w celu poprawnego i płynnego przebiegu spotkań biznesowych.

Problem > firma Odbiorcy prezentacji nie są zazwyczaj zainteresowani prezentacjami na temat firm i instytucji, do których sami nie należą. Historie na dany temat (wpisujące się w konwencję storytellingu) lub prezentacja idei odnoszą dużo lepszy efekt angażujący. Bezpośrednie przełożenie na prezentacje biznesowe: nie należy zbyt długo rozwodzić się nad dokonaniami firmy, a raczej skupić się na problemach i sytuacjach, w których jej działalność jest przydatna.

Schemat narracji Według specjalistów z TED, zaleca się oparcie prezentacji na konkretnych ramach. Jednym ze stosowanych schematów narracji jest schemat podróży: Punkt A – stan wiedzy i przekonania odbiorców przed prezentacją Punkt B – stan wiedzy i przekonania odbiorców po prezentacji Wiedza oraz poglądy przedstawione na prezentacji – środek transportu z punktu A do B

Metafory słowne i wizualne Metafory odwołują się do prawej półkuli mózgowej (emocje, wyobraźnia), pozwalają m.in. na: - Uproszczenie skomplikowanego zjawiska lub procesu - Zobrazowanie jednego zagadnienia innym, bardziej przystępnym - Wizualizacja przedstawianej treści przez jej odbiorców

Metafory w prezentacjach biznesowych Najczęściej stosowane w prezentacjach biznesowych metafory: - Sport - Podróż - Rywalizacja i wyścigi (głównie samochodowe) - Proces konstrukcji (np. budowanie drogi)

Ton głosu i sposób komunikacji - Autorytatywny, formalny vs. pełen pasji i emocji - Konwersacyjny (najczęściej stosowany podczas prezentacji) - Unikanie monotonii

Pomoce naukowe Notatki własne w formie podpunktów można przygotować na małych karteczkach (fiszkach), należy jednak zrezygnować z obszernych notatek, które sprzyjają czytaniu.

Treści video - Treści wideo angażują odbiorców i stanowią alternatywę dla standardowego biegu prezentacji - Zaleca się stosowanie krótkich klipów, najlepiej poniżej 60 sekund - Korzystanie ze zbyt promocyjnych materiałów firmowych może zniechęcić odbiorców do prezentowanego komunikatu

Liczba prezentowanych informacji Cliff Atkinson, Beyond Bullet Points: -Zbyt duża ilość informacji przedstawionych podczas jednej prezentacji biznesowej zmniejsza   zaangażowanie odbiorców i sprawia, że są oni bardziej zamknięci na przedstawianą komunikację -Usunięcie zbędnych słów może zwiększyć zdolność zapamiętywania aż o 109%

MOWA CIAŁA

Ruch Według Chrisa Andersona z TED, zbyt duża ilość ruchu prelegenta to jeden z najczęściej pojawiających się błędów. Bujanie się, czy częste przestępowanie z nogi na nogę stanowią element zaburzający komunikację i irytują odbiorców. Zbyt intensywny ruch jest naturalnym objawem stresu, dlatego może negatywnie wpływać na wizerunek i autorytet prelegenta. Anderson zaleca pracę nad unieruchomieniem ciała (a w szczególności dolnej części) podczas prezentacji.

Gestykulacja Należy pamiętać, że niektóre gesty mogą zostać niezrozumiane lub źle zinterpretowane w zależności od tego, skąd pochodzą odbiorcy prezentacji.

Kontakt wzrokowy Zaleca się nawiązanie kontaktu wzrokowego z pięcioma lub sześcioma osobami z widowni, najlepiej siedzących w oddalonych od siebie częściach sali. Podczas prezentacji należy dzielić ilość nawiązywanego kontaktu wzrokowego pomiędzy te osoby.

Postawa Według Profesor Amy Cuddy z Harvard Business School, przybieranie pewnej siebie pozy przed wystąpieniem publicznym sprawia, że prelegent czuje się bardziej pewny i tak też jest odbierany. Polecane przez Cuddy pozy obejmują np. przechadzanie się energicznym krokiem lub też stanie mocno wyprostowanym.

Najczęściej popełniane błędy - Postawa zamknięta (krzyżowanie rąk i nóg) - Unikanie kontaktu wzrokowego - Skupianie wzroku w jednym miejscu - Zbyt duża ilość ruchu prelegenta - Wielokrotne powtarzanie tego samego gestu - Mimika twarzy zdradzająca negatywne emocje

ELEVATOR PITCH

Elevator pitch - komponenty - Jaki produkt/usługę oferujesz? - Jaki problem rozwiązujesz? - Co Cię wyróżnia? - Co to znaczy dla odbiorcy?

Unique Selling Proposition (USP)

Customer jobs, pains, gains - Co chcialby osiągnąć odbiorca produktu? (jobs) - Z jakimi problemami się zmaga? (pains) - W jaki sposób może zyskać? (gains)

Message mapping Podstawowa informacja o firmie + 3 opisujące ją słowa lub krótkie zwroty przedstawiające najważniejsze informacje na jej temat.

SZABLONY ELEVATOR PITCH

Geoff Moore

Mokund Mohan

Dragon’s Den pitch

Steve Blank “We help X do Y by doing Z”

Przydatne narzędzia - Colourlovers - Fontsquirrel - The Noun Project - Slideshare - Note&Point - Haikudeck

Tomasz Górski Internet Marketing Expert & Affiliate Marketing Consultant www.inboundway.com email: tom.gorski@inboundway.com pl.linkedin.com/in/tomgorski ZAPRASZAM DO KONTAKTU

CZAS NA PYTANIA This presentation has been composed by InboundWay and may not be used comercially without permission. Inbound Way is not the author of any images used in the presentation and does not hold the rights to them. If you do not wish your image to be used in the presentation, please contact us.

Add a comment

Related presentations

Boat chandlery

Boat chandlery

October 26, 2014

http://ecommerce-for-business.com/shackles-boats-theboatonlinestore/ We offer a ...

http://vendere-su-internet.com/shackles-for-boats-from-theboatonlinestore/ Moori...

Silver bar!

Silver bar!

October 21, 2014

Pretty similar to gold bars are these silver slabs. Silver is considered as the mo...

Gold coin prices!

Gold coin prices!

October 21, 2014

If you are an investor of gold bars and coins, one of the major things that you ou...

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 21st 2014

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 28th 2014

Related pages

Sztuka_skutecznej_prezentacji_artpre by Jakub Jóźwiak

Sztuka_skutecznej_prezentacji_artpre ... jest dyrektorem firmy konsultingowej Mercer Management Consulting i autorem książek o tematyce biznesowej.
Read more

Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezentacji. by Olga ...

Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezentacji. ... Bądź otwarty na słuchaczy podczas prezentacji ... głównie w etykiecie służbowej i biznesowej.
Read more

Sztuka skutecznej prezentacji - ★ STRUCTUM - TECHNOLOGIE ...

Sztuka skutecznej prezentacji Autor: Jerry Weissman T‡umaczenie: Anna Kanclerz ... zamieszczony w uznanej gazecie branżowej lub biznesowej, to taki
Read more

Copy of Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezentacji ...

Transcript of Copy of Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezentacji. (cc) ... Kanon stroju głównie w etykiecie służbowej i biznesowej.
Read more

Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezentacji ...

Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezentacji. Badania psychologiczne dowodzą, ... Rola asertywności w efektywnej prezentacji . czym jest asertywność?
Read more

Jak poprawić prezentację biznesową w trzech prostych ...

Ponieważ sztuka gotowania jak i sztuka projektowania prezentacji wymaga wielu ... Przygotowanie profesjonalnej i skutecznej prezentacji biznesowej ...
Read more

Skuteczne prezentacje biznesowe - Wydawnictwo Złote ...

Jan Batorski – autor poradnika „Sztuka prezentacji biznesowych” jest absolwentem Wyższej Szkoły ... Przygotowywanie treści prezentacji biznesowej;
Read more

Jak prezentować skutecznie i unikać powszechnych ...

Zasady tworzenia prezentacji PowerPoint, tworzenie prezentacji powerpoint, profesjonalne projektowanie prezentacji
Read more