Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego - v3 03

50 %
50 %
Information about Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego - v3 03
Education

Published on March 20, 2018

Author: Topolski

Source: authorstream.com

Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego: Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego Zapraszamy! Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 tel. 58 77-34 od 896 do 900 i 974, fax 58 77-34-901, e-mail: edukacja@powiat.tczew.pl Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego: Gniew Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Tczewie, e-mail: edukacja@powiat.tczew.pl Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego: Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Tczewie, e-mail: edukacja@powiat.tczew.pl Szkoła Branżowa I Stopnia zawody: monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz , mechatronik, operator obrabiarek skrawających , elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, murarz – tynkarz , elektryk, kucharz, piekarz , cukiernik . łączna liczba miejsc – 33, czas nauki – 3 lata Technikum zawody: technik mechanik – liczba miejsc – 14 , technik hotelarstwa , liczba miejsc – 14 . czas nauki – 4 lata Liceum Ogólnokształcące profile: j. polski, j. obcy, historia, biologia, geografia, wos liczba miejsc – 24, czas nauki – 3 lata Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego: Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Tczewie, e-mail: edukacja@powiat.tczew.pl Pelplin Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego: Szkoła Branżowa I Stopnia zawody: ślusarz , mechatronik, operator obrabiarek skrawających , mechanik pojazdów samochodowych , elektromechanik, blacharz samochodowy, murarz – tynkarz , drukarz , kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca. łączna liczba miejsc – 50, czas nauki – 3 lata Liceum Ogólnokształcące profile: matematyka, geografia, biologia/chemia, liczba miejsc – 12 , j . polski, historia, wos /j. angielski – klasa mundurowa, liczba miejsc – 12 . czas nauki – 3 lata Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Tczewie, e-mail: edukacja@powiat.tczew.pl Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego: Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Tczewie, e-mail: edukacja@powiat.tczew.pl Tczew Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego: Technikum nr 1 zawody: technik mechatronik, liczba miejsc – 33 , technik mechanik – użytkowanie obrabiarek skrawających CNC, liczba miejsc – 17 , technik informatyk, liczba miejsc – 33 , technik pojazdów samochodowych, liczba miejsc – 16 . technik elektryk, liczba miejsc – 17 , technik grafiki i poligrafii cyfrowej , liczba miejsc – 16 , czas nauki – 4 lata Szkoła Branżowa I Stopnia nr 1 zawody: ślusarz, mechatronik, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik. mechanik pojazdów samochodowych, łączna liczba miejsc – 33, czas nauki – 3 lata Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Tczewie, e-mail: edukacja@powiat.tczew.pl Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego: Technikum nr 2 zawody: technik obsługi turystycznej , liczba miejsc – 15 , technik technologii żywności, liczba miejsc - 15 . czas nauki – 4 lata Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 zawody: kucharz, sprzedawca, oddział wielozawodowy , między innymi: cukiernik, piekarz, lakiernik, stolarz, fryzjer. łączna liczba miejsc – 60, czas nauki – 3 lata Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Tczewie, e-mail: edukacja@powiat.tczew.pl Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego: Technikum nr 3 zawody: technik budownictwa – elementy ochrony przeciwpożarowej , liczba miejsc – 16 , technik inżynierii sanitarnej, liczba miejsc – 17 , technik logistyk – logistyka miejska , liczba miejsc – 33 , technik spedytor – obsługa celna , liczba miejsc – 33 , technik usług fryzjerskich – kreowanie wizerunku, liczba miejsc – 33 . czas nauki – 4 lata Szkoła Branżowa I Stopnia nr 3 zawody: oddział wielozawodowy , między innymi: murarz – tynkarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk. łączna liczba miejsc – 30, czas nauki – 3 lata Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Tczewie, e-mail: edukacja@powiat.tczew.pl Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego: Technikum nr 4 zawody: technik ekonomista , liczba miejsc – 66 , technik handlowiec , liczba miejsc – 16 , technik organizacji reklamy , liczba miejsc – 33 , technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, łączna liczba miejsc – 82 . czas nauki – 4 lata Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Tczewie, e-mail: edukacja@powiat.tczew.pl Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego: profile: Ia - j. polski, historia lub biologia, j. angielski , liczba miejsc – 30 , Ib - j. polski, historia lub geografia, wos , liczba miejsc – 30 , Ic - biologia, chemia, j. angielski, liczba miejsc – 30 , Id - matematyka, fizyka, j. angielski, liczba miejsc – 30 , Ie – matematyka, geografia, j. angielski, liczba miejsc – 15 , Ie – matematyka, fizyka, informatyka, liczba miejsc – 15 . czas nauki – 3 lata Liceum Ogólnokształcące Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Tczewie, e-mail: edukacja@powiat.tczew.pl Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego: profile: Ia – j. polski, historia, j. obcy nowożytny , liczba miejsc – 24, Ib – biologia, geografia/chemia, j. obcy nowożytny , liczba miejsc – 24, Ic – klasa integracyjna, liczba miejsc – 20 , Id – klasa sportowa, liczba miejsc – 24. czas nauki – 3 lata Liceum Ogólnokształcące Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Tczewie, e-mail: edukacja@powiat.tczew.pl Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego: Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tczewskiego Zapraszamy! Wydział Edukacji, Starostwo Powiatowe w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 tel. 58 77-34 od 896 do 900 i 974, fax 58 77-34-901, e-mail: edukacja@powiat.tczew.pl

Add a comment

Related presentations