Szabadalmi szolgáltatások

80 %
20 %
Information about Szabadalmi szolgáltatások
Business

Published on November 23, 2009

Author: gs.zsolt

Source: slideshare.net

Description

Hajdú Judit főosztályvezető
Schwarczkopf József osztályvezető
Szabadalmi Főosztály
Magyar Szabadalmi Hivatal

A vállalkozói döntések támogatása új szolgáltatásokkal Hajdú Judit főosztályvezető Schwarczkopf József osztályvezető Szabadalmi Főosztály Magyar Szabadalmi Hivatal Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról A magyar nemzetgazdaság műszaki fejlődésének, a korszerű technika meghonosításának, feltalálók erkölcsi és anyagi elismerésének előmozdítása érdekében a szellemi tulajdon védelme terén fennálló nemzetközi kötelezettségekkel összhangban. Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

A magyar nemzetgazdaság műszaki fejlődésének,

a korszerű technika meghonosításának,

feltalálók erkölcsi és anyagi elismerésének előmozdítása érdekében

a szellemi tulajdon védelme terén fennálló nemzetközi kötelezettségekkel összhangban.

Szabadalmazható minden új, f eltalálói tevékenység en alapuló, i pari lag alkalmazható találmány (a technika bármely területén). A szabadalmazás feltételei A szabadalmazás feltételei Szabadalmazható minden új, f eltalálói tevékenység en alapuló, i pari lag alkalmazható találmány (a technika bármely területén). Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

Szabadalmazható minden új, f eltalálói tevékenység en alapuló, i pari lag alkalmazható találmány (a technika bármely területén).

Újdonság Új a találmány, ha nem tartozik a technika állásához . (A találmány más, mint a technika állásához tartozó megoldások.) Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

Új a találmány, ha nem tartozik a technika állásához .

(A találmány más, mint a technika állásához tartozó megoldások.)

A technika állása A technika állásához tartozik mindaz, ami egy adott időpont előtt (ami szabadalmi bejelentés esetén a bejelentés vagy az elsőbbség napja) írásbeli közlés, szóbeli ismertetés, gyakorlatbavétel útján vagy bármilyen más módon bárki számára hozzáférhetővé vált. Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

A technika állásához tartozik mindaz, ami egy adott időpont előtt (ami szabadalmi bejelentés esetén a bejelentés vagy az elsőbbség napja)

írásbeli közlés,

szóbeli ismertetés,

gyakorlatbavétel

útján vagy bármilyen más módon bárki számára hozzáférhetővé vált.

Feltalálói tevékenység Feltalálói tevékenységen alapul a találmány, ha a technika állásához képest szakember számára nem nyilvánvaló. Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

Feltalálói tevékenységen alapul a találmány, ha a

technika állásához képest

szakember számára

nem nyilvánvaló.

Ipari alkalmazhatóság Iparilag alkalmazható a találmány, ha az ipar vagy a mezőgazdaság valamely ágában előállítható , illetve használható . Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

Iparilag alkalmazható a találmány, ha az ipar vagy a mezőgazdaság valamely ágában előállítható , illetve használható .

A szabadalmi oltalom terjedelme (oltalmi kör) A szabadalmi oltalom terjedelmét az igénypontok határozzák meg. A szabadalmi oltalom az olyan termékre vagy eljárásra terjed ki, amelyben az igénypont összes jellemzője megvalósul. Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

A szabadalmi oltalom terjedelmét az igénypontok határozzák meg.

A szabadalmi oltalom az olyan termékre vagy eljárásra terjed ki, amelyben az igénypont összes jellemzője megvalósul.

A z igénypontok (1) A z igénypontokat a találmány jellemzőinek megadásával kell elkészíteni. A z igénypont egyetlen mondatból áll. A z igénypont általában két részből: tárgyi körből és jellemző részből áll. Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

A z igénypontokat a találmány jellemzőinek megadásával kell elkészíteni.

A z igénypont egyetlen mondatból áll.

A z igénypont általában két részből: tárgyi körből és jellemző részből áll.

A z igénypontok (2) a tárgyi kör tartalmazza a találmány tárgyának megnevezését és - a szükséghez képest - a találmánynak a technika állásához tartozó legközelebbi megoldással közös jellemzőit, a jellemző rész pedig azokat a jellemzőket, amelyek a találmányt ettől a megoldástól megkülönböztetik; a tárgyi kört és a jellemző részt az “azzal jellemezve, hogy” szavak kötik össze. Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

a tárgyi kör tartalmazza a találmány tárgyának megnevezését és - a szükséghez képest - a találmánynak a technika állásához tartozó legközelebbi megoldással közös jellemzőit,

a jellemző rész pedig azokat a jellemzőket, amelyek a találmányt ettől a megoldástól megkülönböztetik;

a tárgyi kört és a jellemző részt az “azzal jellemezve, hogy” szavak kötik össze.

Amikor a megteendő lépéseket fontolgatjuk egy új termék kifejlesztésével vagy a piacra való bevezetésével kapcsolatban, a siker egyik kulcseleme lehet az, hogy megfelelő információval rendelkezzünk a technika állásáról, termékünk szabadalmazhatóságáról, a rejtett és felbukkanó technológiákról és a versenytársak szellemi tulajdonjogainak erősségéről. Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

a technika állásáról,

termékünk szabadalmazhatóságáról,

a rejtett és felbukkanó technológiákról és

a versenytársak szellemi tulajdonjogainak erősségéről.

A szellemi tulajdonra vonatkozó információ segítségünkre lehet abban, hogy "ne találjuk fel újra a kereket"; megismerkedjünk az ún. felbukkanó technológiákkal, mielőtt azok megjelennének a tudományos és a műszaki irodalomban, valamint a piacon; javuljanak a kilátásaink a hatásos szabadalmi oltalom megszerzése terén; Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

"ne találjuk fel újra a kereket";

megismerkedjünk az ún. felbukkanó technológiákkal, mielőtt azok megjelennének a tudományos és a műszaki irodalomban, valamint a piacon;

javuljanak a kilátásaink a hatásos szabadalmi oltalom megszerzése terén;

A szellemi tulajdonra vonatkozó információ továbbá segítségünkre lehet abban, hogy elkerüljük egy sikertelen szabadalmi bejelentéssel járó szükségtelen kiadásokat; megfigyelhessük a versenytársak új termékfejlesztéseit; tudomást szerezzünk a versenytársak üzleti tevékenységéről és megelőzzük, illetve elkerüljük az összeütközéseket a versenytársak szellemi tulajdonjogaival. Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

elkerüljük egy sikertelen szabadalmi bejelentéssel járó szükségtelen kiadásokat;

megfigyelhessük a versenytársak új termékfejlesztéseit;

tudomást szerezzünk a versenytársak üzleti tevékenységéről és

megelőzzük, illetve elkerüljük az összeütközéseket a versenytársak szellemi tulajdonjogaival.

Az innovációs folyamatnak több olyan állomása van, amelynél ajánlatos kutatásokat végezni: mielőtt elkezdenénk bármilyen kutatási programot, amikor úgy gondoljuk, hogy esetleg szabadalmazott találmánnyal állunk szemben, amikor az új megoldással kapcsolatban a kereskedelmi forgalomba hozatalt fontolgatjuk. Ha azt akarjuk, hogy kutatásunk eredményes és hatékony legyen, más és más megközelítést kell alkalmaznunk attól függően, hogy mi is a kutatás célja. Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

mielőtt elkezdenénk bármilyen kutatási programot,

amikor úgy gondoljuk, hogy esetleg szabadalmazott találmánnyal állunk szemben,

amikor az új megoldással kapcsolatban a kereskedelmi forgalomba hozatalt fontolgatjuk.

Ha azt akarjuk, hogy kutatásunk eredményes és hatékony legyen, más és más megközelítést kell alkalmaznunk attól függően, hogy mi is a kutatás célja.

A kutatások - céljuktól függően - a következőképpen osztályozhatók: a technika állását felderítő kutatások, (szabadalmazhatósági) újdonságkutatások, (bitorlással kapcsolatos) szabadalom-tisztasági kutatások és jogérvényességi (megsemmisítési) kutatások. Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

a technika állását felderítő kutatások,

(szabadalmazhatósági) újdonságkutatások,

(bitorlással kapcsolatos) szabadalom-tisztasági kutatások és

jogérvényességi (megsemmisítési) kutatások.

A technika állását felderítő kutatások Lényegét tekintve piaci körképnek nevezhető, és ideális esetben rálátást biztosít mindenre, ami az adott szakterületen történt. I gen sok pénz és id ő takarítható meg , h a tudjuk : milyen munkát végeztek már el korábban; milyen problémákat ismertek fel, és hogyan oldották meg azokat; kik azok, akik egy adott szakterületen tevékenykednek, és milyen tevékenységüknek a kronológiája . Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

Lényegét tekintve piaci körképnek nevezhető, és ideális esetben rálátást biztosít mindenre, ami az adott szakterületen történt. I gen sok pénz és id ő takarítható meg , h a tudjuk :

milyen munkát végeztek már el korábban;

milyen problémákat ismertek fel, és hogyan oldották meg azokat;

kik azok, akik egy adott szakterületen tevékenykednek, és milyen tevékenységüknek a kronológiája .

Szabadalmazhatósági újdonságkutatások Létezik-e olyan, korábban nyilvánosságra jutott ismeret /prior art/, amely megakadályozhatja a mi megoldásunknak a szabadalmaztatását? A találmány kifejlesztésének korai szakaszában is elvégezhető lenne, gyakoribb, hogy közvetlenül a szabadalmi bejelentés megtétele előtt kerül rá sor. Terjedelme lényegesen nagyobb lehet, esetleg kevesebb feltárt irattal, mint pl. egy, a technika állását felderítő kutatásé. Általában nem szabad túl sok időt és pénzt fordítani rá pl. az ún. bitorlással kapcsolatos kutatáshoz viszonyítva. Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

Létezik-e olyan, korábban nyilvánosságra jutott ismeret /prior art/, amely megakadályozhatja a mi megoldásunknak a szabadalmaztatását?

A találmány kifejlesztésének korai szakaszában is elvégezhető lenne, gyakoribb, hogy közvetlenül a szabadalmi bejelentés megtétele előtt kerül rá sor.

Terjedelme lényegesen nagyobb lehet, esetleg kevesebb feltárt irattal, mint pl. egy, a technika állását felderítő kutatásé.

Általában nem szabad túl sok időt és pénzt fordítani rá pl. az ún. bitorlással kapcsolatos kutatáshoz viszonyítva.

Szabadalmazhatósági vélemény Az újdonságkutatás kiegészítésére, pontosítására szolgál: általában csak a leírást kiegészítő igénypontok alapján végezhető el a vizsgálat, az újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság vizsgálata alapján előzetes vélemény, szükség esetén egyéb követelmények (a találmány egysége, a találmány feltárása, az igénypontok alátámasztottsága stb.) vizsgálatára is kiterjedhet. Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

Az újdonságkutatás kiegészítésére, pontosítására szolgál:

általában csak a leírást kiegészítő igénypontok alapján végezhető el a vizsgálat,

az újdonság, a feltalálói tevékenység és az ipari alkalmazhatóság vizsgálata alapján előzetes vélemény,

szükség esetén egyéb követelmények (a találmány egysége, a találmány feltárása, az igénypontok alátámasztottsága stb.) vizsgálatára is kiterjedhet.

Bitorlással kapcsolatos avagy szabadalom-tisztasági kutatások Mielőtt egy új terméket a "piacra dobnánk", meg kell győződnünk arról, hogy az új termékkel nem bitoroljuk-e valamely versenytársunk szabadalmát. A bitorlással kapcsolatos kutatásoknál mindig az adott országban érvényes szabadalmakra kell koncentrálni. Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

Mielőtt egy új terméket a "piacra dobnánk", meg kell győződnünk arról, hogy az új termékkel nem bitoroljuk-e valamely versenytársunk szabadalmát.

A bitorlással kapcsolatos kutatásoknál mindig az adott országban érvényes szabadalmakra kell koncentrálni.

Jogérvényességi kutatások (1) Van-e mód valakinek egy bizonyos szabadalmát érvényteleníteni? Annak a meghatározására végezzük, hogy egy érvényes szabadalom valóban kikényszeríthető-e. Stratégiát állíthatunk fel vele meglévő szabadalmi jogok bitorlásának az elkerülésére termékünk új piacra történő bevezetése során. Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

Van-e mód valakinek egy bizonyos szabadalmát érvényteleníteni?

Annak a meghatározására végezzük, hogy egy érvényes szabadalom valóban kikényszeríthető-e.

Stratégiát állíthatunk fel vele meglévő szabadalmi jogok bitorlásának az elkerülésére termékünk új piacra történő bevezetése során.

Jogérvényességi kutatások (2) Ha egy bitorlási per körvonalazódni látszik, alperesként megpróbáljuk érvényteleníteni a felperes szabadalmát. Hasznosnak bizonyulhat hasznosítási szerződés megkötésével kapcsolatos tárgyalások során is. A legkimerítőbb kutatás valamennyi közül, a kutató elméletileg addig folytatja a munkát, míg alkalmas anyagot nem talál az „akadályt képező” szabadalom megsemmisítéséhez. Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

Ha egy bitorlási per körvonalazódni látszik, alperesként megpróbáljuk érvényteleníteni a felperes szabadalmát.

Hasznosnak bizonyulhat hasznosítási szerződés megkötésével kapcsolatos tárgyalások során is.

A legkimerítőbb kutatás valamennyi közül, a kutató elméletileg addig folytatja a munkát, míg alkalmas anyagot nem talál az „akadályt képező” szabadalom megsemmisítéséhez.

Általános megfontolások az elvégzendő kutatással kapcsolatban Ha felmerült bennünk annak igénye, hogy információkkal vértezzük fel magunkat, azon túlmenően, hogy tisztában kell lennünk kutatásunk céljával , meg kell találnunk a kutatás elvégzésének optimális formáját is: magunk végezzük-e el a kutatást vagy megbízást adjunk erre valakinek; kereskedelmi alapon álló, tevékenységi körükön belül ezzel is foglalkozó cégeknek vagy a Magyar Szabadalmi Hivatalnak. Hivatalunk a szabadalmi kutatások terén részletes ajánlati portfolióval rendelkezik. ... de miért pont a Magyar Szabadalmi Hivatal? Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

Ha felmerült bennünk annak igénye, hogy információkkal vértezzük fel magunkat, azon túlmenően, hogy tisztában kell lennünk kutatásunk céljával , meg kell találnunk a kutatás elvégzésének optimális formáját is: magunk végezzük-e el a kutatást vagy megbízást adjunk erre valakinek; kereskedelmi alapon álló, tevékenységi körükön belül ezzel is foglalkozó cégeknek vagy a Magyar Szabadalmi Hivatalnak.

Hivatalunk a szabadalmi kutatások terén részletes ajánlati portfolióval rendelkezik.

... de miért pont a Magyar Szabadalmi Hivatal?

... de miért pont a Magyar Szabadalmi Hivatal? (1) Sok évtizedes tapasztalat a szabadalmi kutatások és vizsgálatok végzésében, magasan képzett szabadalmi elbírálók, akik mindennapi munkájuk során gyakorlatot szereztek a különféle kutatási eljárások alkalmazásában és a szabadalmazhatósági elemző vizsgálatokban, megfelelő kutatási források rendelkezésre állása (EPOQUEnet, espacenet, PIPACS, kereskedelmi adatbázisok, pl. STN, Internet stb.), Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

Sok évtizedes tapasztalat a szabadalmi kutatások és vizsgálatok végzésében,

magasan képzett szabadalmi elbírálók, akik mindennapi munkájuk során gyakorlatot szereztek a különféle kutatási eljárások alkalmazásában és a szabadalmazhatósági elemző vizsgálatokban,

megfelelő kutatási források rendelkezésre állása (EPOQUEnet, espacenet, PIPACS, kereskedelmi adatbázisok, pl. STN, Internet stb.),

... de miért pont a Magyar Szabadalmi Hivatal? (2) az elmúlt három év során több, mint 3000 (elsősorban külföldről érkező) megbízás sikeres teljesítése a szolgáltatási tevékenység keretében, a Hivatal minőségbiztosítási rendszerének kiterjesztése a kutatási szolgáltatásokra is, bizalmas kezelés, gyorsaság, versenyképes árak. Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

az elmúlt három év során több, mint 3000 (elsősorban külföldről érkező) megbízás sikeres teljesítése a szolgáltatási tevékenység keretében,

a Hivatal minőségbiztosítási rendszerének kiterjesztése a kutatási szolgáltatásokra is,

bizalmas kezelés, gyorsaság, versenyképes árak.

Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21. SZABADALMI FŐOSZTÁLY ÉPÍTŐ- ÉS KÖNNYŰIPARI OSZTÁLY GÉPÉSZETI OSZTÁLY VILLAMOSSÁGI ÉS FIZIKAI OSZTÁLY GYÓGYSZERIPARI OSZTÁLY MEZÕGAZDASÁGI ÉS FAJTAOLTALMI OSZTÁLY VEGYIPARI ÉS BIOTECHNOLÓGIAI OSZTÁLY

A szabadalmi kutatási szolgáltatásokról szóló hivatalos tájékoztatások; kapcsolatfelvétel Az MSZH honlapjá ról megrendelési űrlapok tölthetők le: http://www.mszh.hu/szolgaltatasok/szab_kutatasi_szolg.html A szabadalmi kutatási szolgáltatásokra vonatkozóan további felvilágosítás kérhető a Hivatal következő elérhetőségein: Telefon : (+361) 474 5871 Fax :        (+361) 474 5850 E-mail : [email_address] Postai cím: Magyar Szabadalmi Hivatal 1370 Budapest 5, Pf. 552 "szabadalmi kutatás" Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

Az MSZH honlapjá ról megrendelési űrlapok tölthetők le: http://www.mszh.hu/szolgaltatasok/szab_kutatasi_szolg.html

A szabadalmi kutatási szolgáltatásokra vonatkozóan további felvilágosítás kérhető a Hivatal következő elérhetőségein:

Telefon : (+361) 474 5871

Fax :        (+361) 474 5850

E-mail : [email_address]

Postai cím: Magyar Szabadalmi Hivatal 1370 Budapest 5, Pf. 552 "szabadalmi kutatás"

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! [email_address] www.hpo.hu Regionális szakmai ankét, Szeged 2009. október 21.

Add a comment

Related presentations

Boat chandlery

Boat chandlery

October 26, 2014

http://ecommerce-for-business.com/shackles-boats-theboatonlinestore/ We offer a ...

http://vendere-su-internet.com/shackles-for-boats-from-theboatonlinestore/ Moori...

Silver bar!

Silver bar!

October 21, 2014

Pretty similar to gold bars are these silver slabs. Silver is considered as the mo...

Gold coin prices!

Gold coin prices!

October 21, 2014

If you are an investor of gold bars and coins, one of the major things that you ou...

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 21st 2014

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 28th 2014