Symposion kabbalah wegwijzer tussen aarde en hemel conferentiecentrum renova bilthoven 24 mei 2014 mysterie en mystiek in jodendom

50 %
50 %
Information about Symposion kabbalah wegwijzer tussen aarde en hemel conferentiecentrum...
Spiritual

Published on March 18, 2014

Author: stichtingrozenkruis

Source: slideshare.net

Description

Symposion Kabbalah, wegwijzer tussen aarde en hemel
De verborgen wijsheid van de tien sefirot – Mysterie en mystiek in jodendom en
kabbalah

Het vijfde symposion in de reeks van zeven over de bronnen van grote
wijsheidstromingen organiseert de Stichting Rozenkruis op zaterdag 24 mei 2014
in het conferentiecentrum Renova in Bilthoven.

Volgens de wijsheid van de joodse mysterieleer en de kabbalah is de ziel
onbegrensd, maar één niveau van de ziel zit tijdelijk opgesloten in een lichaam. De ziel is Licht van God, eeuwig van hem uitgaand! Zoals een vuurtorenlicht over het strand strijkt, schijnt de eeuwige ziel 'tijdelijk' in of op een lichaam. En al de ervaringen die zij daarin doormaakt hebben verdieping, loutering en groter spiritueel bewustzijn ten doel.

In de klassieke kabbalah worden we onderwezen over vier werelden. De eerste wereld is de emanatie, waarin het al van God uitgaat, Atziloet; de tweede, de wereld van de schepping, van het denken, waar de ideeën zich
bevinden, Briah; de derde wereld is de wereld van vorming, van de emoties ook, Yetzirah; en de vierde wereld is de wereld van de handeling: Assiah.

En er is een eeuwige voortgang te onderkennen: Licht gaat uit van God, vanuit, de eerste wereld, geheel abstract, puur als zuivere intuïtie. De tweede wereld is die van de ideeën, de schepping. De derde wereld is de wereld van formatie of het astrale veld. De vierde wereld is de wereld van de actualisatie, de stoffelijke wereld. Hierin werkt de mens mee aan het vervolmaken van het geheel.

Al deze werelden kunnen zich in de mens weerspiegelen, reden waarom ook deze mysterieleer spreekt van de mens als een microkosmos. Er is een wisselwerking tussen de wereld van Assiah en de andere werelden. Bij al zijn goede handelingen steunen de krachten en wezens uit de hogere werelden de mens, 'bewonen zijn ziel', bij alle verkeerde handelingen zullen negatieve krachten zich hechten aan zijn of haar ziel. In beide gevallen beïnvloeden deze daden de andere drie werelden.

Kabbalah is een universele handreiking aan de mens. Men kan, onafhankelijk van zijn of haar geloof, deze wijsheid bestuderen en zo begrip voor het eigen bestaan en de samenhang van God, kosmos en mens te leren doorgronden.

zaterdag 24 mei 2014  Conferentiecentrum Renova ‐ Bilthoven Symposion Programma Ontvangst en koffie Welkomstwoord Norbert Bollen, dagvoorzitter Voordracht door Sarah Mimoun: De Praktijk van de Kabbalah Muzikaal intermezzo Voordracht door Magda van der Ende: Introductie op de levensboom Muzikaal intermezzo Keuzeprogramma: *Audiovoordracht (deel 1) door Rabbi Michael Portnaar *Uitwisseling met Sarah Mimoun en Magda van der Ende *Tentoonstelling. Cis van Heertum, wetenschap- pelijk medewerker van de Bibliotheca Philosophica Hermetica, vertelt over de collectie Hebreeuwse en christelijke kabbalah van de BPH bij een voor het symposion ingerichte tentoonstelling van bijzon- dere handschriften en drukken. *Bezoek en rondleiding tuinen landgoed Renova. *Posterpresentatie Frans Spakman: Joodse wijsheid en mystiek in het denken van Spinoza Vegetarische lunch Keuzeprogramma als boven en deel II van de Audio- voordracht door Rabbi Michael Portnaar Voordracht door Daniël van Egmond: Kabbalah als transformatieproces Muzikaal intermezzo Sluitingswoord, waarna thee met gebak 9.30 u 10.00 u 10.15 u 11.00 u 12.30 u 13.00 u 14.00 u 15.00 u 15.45 u Aanmelden U kunt zich aanmelden via info@stichtingrozenkruis.nl  of telefoon: 023‐518 61 85 én door overmaking van €40,‐ op ABN‐Amro nr.  59.28.68.877 t.n.v. Stichting Rozenkruis, Haarlem,  onder vermelding van Symposion mei 2014  of contant bij entree. Locatie Conferentiecentrum Renova, Maartensdijkseweg 1, 3723 MC Bilthoven Telefoon: 035‐666 82 41 E‐mail: info@stichtingrozenkruis.nl Komt u met de trein? Vanaf station Bilthoven kunt u worden opgehaald. Belt u ons op 035 ‐ 6668241 Kabbalah, wegwijzer tussen aarde en hemel !"#$"%&'%(")#*+,-."+/#$0)#/"#1+")#-"2%'1#3# Mysterie en mystiek in jodendom en kabbalah Een bijzonder manuscript Dergelijke manuscripten werden als gids  gebruikt bij de persoonlijke studie van de  Kabbalah. Afgebeeld zijn de vormen van de  verschillende engelen, die overeenkomen  met de formules voor bepaalde amuletten.  Herkomst Marokko, begin vorige eeuw.  © GFC Trust SYMPOSION

Sarah Mimounis docent en kabbalist in de traditie van Ibn Paquda, Abulafia en Halevi en zij vertelt over de wijsheid die zich weerspiegelt in de geïnspireerde wereld van de tien sefirot. Zij laat zien hoe kabbalah is toe te passen in het eigen leven. Ook verdiept zij zich in hoe de levensboom een weg vormt door de vier werelden tot in de hoogste wijsheid. Magda van der Ende is docent en kabbalist in de traditie van Halevi. Zij legt uit dat de kabbalah niets anders dan bewustwording tot doel heeft. De kabbalis- tische traditie is gebaseerd op de Bijbel, en maakt daar- door deel uit van de westerse mystiek. De levensboom en de ladder van Jakob zijn de traditionele middelen waarmee kennis over de mens, de wereld en de relatie met God wordt overgedragen. Zoals in al haar inleidin- gen, lezingen en cursussen zal Magda van der Ende ook vandaag verdieping geven in de werking van de levens- boom en de mystieke lezing van de Bijbel. Het vijfde symposion in de reeks van zeven over de bronnen van grote wijsheidstromingen organiseert de Stichting Rozenkruis op zaterdag 24 mei 2014 in het conferentiecentrum Renova in Bilthoven Volgens de wijsheid van de joodse mysterieleer en de kabbalah is de ziel onbegrensd, maar één niveau van de ziel zit tijdelijk opgesloten in een lichaam. De ziel is Licht van God, eeuwig van hem uitgaand. Zoals een vuurtorenlicht over het strand strijkt, schijnt de eeuwige ziel ‘tijdelijk’ in of op een lichaam. En alle ervaringen die zij daarin doormaakt hebben verdieping, loutering en groter spiritueel bewustzijn ten doel. In de klassieke kabbalah worden we onderwezen over vier werelden. De eerste wereld is de emanatie, waarin het al van God uitgaat, Atziloet; de tweede is de wereld van de schepping, van het denken, waar de ideeën zich bevinden, Briah; de derde wereld is de wereld van vorming, van de emoties ook, Yetzirah; en de vierde wereld is de wereld van de handeling: Assiah. En er is een eeuwige voortgang te onderkennen: Licht gaat uit van God, vanuit de eerste wereld, geheel abstract, puur als zuivere intuïtie. De tweede wereld is die van de ideeën, de schepping. De derde wereld is de wereld van formatie. De vierde wereld is de wereld van de actualisatie, de stoffelijke wereld. Hierin werkt de mens mee aan het vervolmaken van het geheel. Al deze werelden kunnen zich in de mens weerspiegelen, reden waarom ook deze mysterieleer spreekt van de mens als een microkosmos. Er is een wisselwerking tussen de wereld van Assiah en de andere werelden. Bij al zijn goede handelingen steunen de krachten en wezens uit de hogere werelden de mens, ‘bewonen zijn ziel’, bij alle verkeerde handelingen zullen negatieve krachten zich hechten aan zijn of haar ziel. In beide gevallen beïnvloeden deze daden de andere drie werelden. Kabbalah is een universele handreiking aan de mens. Men kan, onafhankelijk van zijn of haar geloof, deze wijsheid bestuderen en zo begrip krijgen voor het eigen bestaan en de samenhang van God, kosmos en mens leren doorgronden. Daniël van Egmond zegt in zijn voordracht ‘Kab- balah als transformatieproces’ dat ‘Kabbalah’ betekent: ontvangen, niet alleen in de zin van ‘traditie’, maar ook in de zin van het ontvangen van de aanwezigheid van het Goddelijke in ons leven. Die aanwezigheid trans- formeert ons van een mens die zich geheel vereenzel- vigt met de aardse werkelijkheid, tot een mens die als middelaar kan optreden tussen hemel en aarde. Dan is ons eigen ‘ik’ niet langer het middelpunt van ons leven, maar het Goddelijke voorzover het zich in ons mystieke hart kan weerspiegelen. Kabbalah is een theoretische en praktische weg die de voorwaarden kan scheppen om deze transformatie mogelijk te maken. Daniël van Egmond heeft ruim 15 jaar voor Stichting Arcana lezingen en meditatiecursussen gegeven. Naast veel artikelen heeft hij vier boeken geschreven:Body, sub- ject and self (1993), De dood serieus nemen (1996), De mens en zijn engel (2012) en De wereld van de ziel (2014). Audiovoordracht door Rabbi Michael Portnaar. Tentoonstelling van bijzondere handschriften en druk- ken uit de Bibliotheca Philosophica Hermetica, toe- gelicht door Cis van Heertum. bijzondere symposia van kennis, verdieping en openbaring 7 Kabbalah, wegwijzer tussen aarde en hemel De verborgen wijsheid van de tien sefirot – Mysterie en mystiek in jodendom en kabbalah 1 De Gnosis van de Oudheid Licht op Nag Hammadi (2010) 2 Brahma - Vishnoe - Shiva De herschepping van de mens (2011) 3 Alle verandering komt tot rust in Boeddha, de geest van het universum (2012) 4 De wijsheid van het grondeloze Tao Leven wat niet gezegd kan worden (2013) 5 De verborgen wijsheid van de tien sephirot - Mysterie en mystiek in jodendom en kabbalah (2014) 6 Hafiz, Kabir en Roemi De perzische soefi-meesters van Liefde en lyrische bevrijding (2015) 7 Waterman-Aquarius De werkelijkheid van het nieuwe tijdperk (2016) Conferentiecentrum Renova - Bilthoven Sprekers

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

ISSUU - Symposion Kabbalah wegwijzer tussen aarde en hemel ...

Symposion Kabbalah, wegwijzer tussen aarde en ... 24 mei 2014 in het conferentiecentrum Renova ... Mysterie en mystiek in jodendom en kabbalah ...
Read more

ISSUU - Symposion Kabbalah wegwijzer tussen aarde en hemel ...

Symposion Kabbalah, wegwijzer tussen aarde en ... 24 mei 2014 in het conferentiecentrum Renova ... Mysterie en mystiek in jodendom en kabbalah ...
Read more

Symposium: Kabbalah, wegwijzer tussen hemel en aarde.

zaterdag 24 mei 2014. ... conferentiecentrum Renova in Bilthoven. Vandaag is er een symposium m.b.t. de Kabbala, wegwijzer tussen aarde en hemel.
Read more

artohotze: mei 2014

zaterdag 24 mei 2014. ... conferentiecentrum Renova in Bilthoven. Vandaag is er een symposium m.b.t. de Kabbala, wegwijzer tussen aarde en hemel.
Read more

ARENDLANDMAN.NL » Bilthoven

... als-wegwijzer-tussen-aarde-en-hemel-op-24-mei-2014 ... trismegistus-symposion-bilthoven-renova ... Mysterie en mystiek in jodendom en kabbala ...
Read more

Symposion Programma H$1(C,@!01&$%(+14A3%,I#

... op zaterdag 24 mei 2014 in het conferentiecentrum Renova in ... Kabbalah wegwijzer tussen aarde en hemel ... Mysterie en mystiek in jodendom en kabbalah
Read more

Folder Symposion de Wijsheid Van Het Grondeloze Tao ...

... Mysterie en mystiek in jodendom en kabbala ... Symposion Kabbalah Wegwijzer Tussen Aarde en Hemel Conferentiecentrum Renova Bilthoven 24 Mei 2014 ...
Read more

Biografie Jan van Rijckenborgh modern rozenkruiser en ...

de Hemel tussen liefde en toom ... Symposion Kabbalah Wegwijzer Tussen Aarde en Hemel Conferentiecentrum Renova Bilthoven 24 Mei 2014 Mysterie en Mystiek ...
Read more

Yetzirah | Zoekresultaten op het internet | cyclopaedia.net

... renova-bilthoven-24-mei-2014-mysterie-en ... Kabbala, het hart van de joodse mystiek ... als-wegwijzer-tussen-aarde-en-hemel-symposion-in ...
Read more