Swiadczenia czlonkowskie

33 %
67 %
Information about Swiadczenia czlonkowskie

Published on May 23, 2013

Author: PZM

Source: slideshare.net

Pakiet usług PZM dla członków Klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym

Koncepcja Pakietu PZM  Każdy członek Klubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym będzie mógł korzystać z pakietu dodatkowych, atrakcyjnych świadczeń zapewnianych przez PZM – tak zwanego „Pakietu PZM”.  Pakiet PZM jest jednakowy dla członków wszystkich Klubów należących do PZM w całej Polsce.  Obok Pakietu PZM, każdy Klub zachowuje pełną autonomię w oferowaniu własnych usług swoim członkom oraz kształtowaniu wysokości składek członkowskich.  Zadaniem Pakietu PZM jest uatrakcyjnienie i wzbogacenie zakresu świadczeń dostępnych dla członków, a przez to także oferty klubowej.

Świadczenia klubowe Pakiet PZM Produkt klubowy a Pakiet PZM świadczenia dodatkowe zapewniane przez PZM (szczegółowo opisane dalej) świadczenia podstawowe zapewniane przez PZM (szczegółowo opisane dalej) rabaty i bezpłatne świadczenia zapewniane przez PZM, przysługujące wszystkim członkom Klubu (szczegółowo opisane dalej) produkt członkowski danego Klubu – jego zakres, cena (wysokość składki członkowskiej) i polityka sprzedażowa zależą wyłącznie od indywidualnej decyzji danego Klubu

Zakres Pakietu PZM  Pakiet PZM zawiera trzy grupy świadczeń:  świadczenia bezpłatne i rabaty – dostępne dla każdego posiadacza legitymacji lub karty klubowej (szczegółowo opisane dalej)  świadczenia podstawowe – realizowane w ramach podstawowej składki PZM (szczegółowo opisane dalej)  świadczenia dodatkowe – realizowane w ramach dodatkowej składki PZM (szczegółowo opisane dalej)  Wyboru i zakupu świadczeń w ramach Pakietu PZM dokonuje członek Klubu bezpośrednio w PZM – Klub nie pośredniczy w zakupie ani finansowo, ani organizacyjnie.

Świadczenia bezpłatne i rabaty  Usługi dostępne dla każdego posiadacza legitymacji lub karty klubowej obejmują:  rabaty w systemie „Show your Card” (pod warunkiem posiadania legitymacji lub karty ze znaczkiem „Show your Card”),  rabaty we wskazanej przez PZM, ogólnopolskiej sieci warsztatów i serwisów samochodowych,  specjalne taryfy i produkty ubezpieczeniowe*,  wskazane przez PZM, bezpłatne świadczenia dla dzieci i młodzieży, związane z motoryzacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego. * świadczenie przysługujące po 6-miesięcznym stażu w Klubie

Świadczenia podstawowe  Usługi dostępne dla członków Klubu, którzy opłacili podstawową składkę PZM, obejmują:  bezpłatny przegląd samochodu w dowolnym warsztacie należącym do PZM* (raz w roku, nie dotyczy przeglądu urzędowego),  bezpłatny przegląd samochodu używanego przed zakupem, w dowolnym warsztacie należącym do PZM* (raz w roku),  informację prawną w razie awarii lub wypadku,  pomoc w wycenie i egzekucji odszkodowań od ubezpieczycieli i sprawców wypadków*,  przesłanie winiet, wydawnictw i druków (członek Klubu płaci jedynie za wybrany produkt, koszty przesyłki pokrywa PZM),  informacje turystyczne i drogowe. * świadczenie przysługujące po 6-miesięcznym okresie opłacania składki PZM

Świadczenia dodatkowe  Usługi dostępne dla członków Klubu, którzy opłacili dodatkową składkę PZM, obejmują:  usprawnienie pojazdu w miejscu zdarzenia (w razie awarii),  holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu (w razie awarii lub wypadku),  holowanie pojazdu z zagranicy do Polski (raz w roku, w razie awarii lub wypadku) .

Rola Klubu w dystrybucji Pakietu PZM  Pakiet PZM jest dostępny wyłącznie dla członków Klubu.  Wybór i zakup świadczeń należących do Pakietu PZM (podstawowych lub dodatkowych) należy do członka Klubu.  Zadaniem Klubu jest promowanie Pakietu PZM pośród swoich członków i informowanie ich o zakresie świadczeń dostępnych w Pakiecie PZM oraz o możliwych sposobach ich nabycia – na bazie materiałów otrzymanych od PZM.  Nabycie Pakietu PZM przez członka danego Klubu nie koliduje w żaden sposób z jego członkostwem w Klubie ani nie umniejsza roli Klubu jako podstawowego organu zrzeszającego swoich członków.

Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy na stronę www.sospzmot.pl lub do kontaktu pod numerem telefonu 22 5328481.

Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy na stronę www.sospzmot.pl lub do kontaktu pod numerem telefonu 22 5328481.

Add a comment

Related pages

Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ...

Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie skargi ... do wnioskowanego swiadczenia w tych ... czlonkowskie uchybilo swoim ...
Read more

PPT – Prawo Unii Europejskiej PowerPoint presentation ...

Prawo Unii Europejskiej Zdzis aw Brodecki, Prawo integracji w Europie, LexisNexis, Warszawa 2006 r. Zdzis aw Brodecki (red.), Europa s dzi w, LexisNexis ...
Read more

Projekt dyrektywy o uslugach Pierwsza analiza wyników ...

Wolnosc swiadczenia uslug 15. Ekonomiczne uslugi interesu ogólnego sa równiez wylaczone z ... Czlonkowskie w polaczeniu z Komisja w przypadkach, ...
Read more

niepodrodze.org

Skladki czlonkowskie: 436,66 zl - 0,6 % Przychody finansowe (odsetki bankowe): ... Swiadczenia pieniçŽne okrešlone Statutem: 60 713,33 zl — 95,3 %
Read more

PPT – Polski system podatkowy - przeglad podatk ...

Polski system podatkowy - przeglad podatk - PowerPoint PPT Presentation. The presentation will start after a short (15 second) video ad from one of our ...
Read more

pożyczka online chwilówka : ecodata GmbH

... bik wrocław wartosci rezydual nej pochodzi to dyskryminacja mniejszosci etnicznych mniejszosci i autoryzacji takiego swiadczenia ... Czlonkowskie lub ...
Read more

prywatne ubezpieczenie - Poradnik - Forum MyPolacy.de

Swiadczenia GKV (gesetzliche Krankenversicherung) sa w 95 % regulowane ustawowo i sa identyczne we wszystkich panstwowych kasach chorych. Jedynie mala ...
Read more

pożyczka online żyrafa : ecodata GmbH

pożyczka online na rok Ponad trzy niezalezne banki Czlonkowskie , ... odpowiedź na zawsze Szukamy pojazdow programu swiadczenia zaciskowe ...
Read more