advertisement

Svitlo zh 2014 1

100 %
0 %
advertisement
Information about Svitlo zh 2014 1

Published on March 16, 2014

Author: balm

Source: slideshare.net

advertisement

Людямвластивосподіватисянакраще,іосо-zz бливо це відчувається з приходом нового року. Для багатьох із нас це привід будувати плани, мріяти, загадувати бажання і очікувати на те, що завтрашній день буде кращим і світлішим за сьогоднішній. А загадування бажання дає нам ще одну надію - а раптом збудеться? «Бажаю вам, щоб новий рік був для вас кращим,ніжминулий!».Частоцимнехи- тримпобажанняммиобдаровуваливсіх близьких і рідних. І нікому не спадало на думку конкретизувати, що саме і наскільки повинно бути кращим. Символічно, що в кінці кожного календарного року, починаючи від урядівцілихкраїндоокремовзятоїсім'ї чи особистості – підбивають підсумки. І кожен із нас як частина цього величез- ного світу не є винятком. Згадуючи, як прожилицейвідрізоксвогожиття,ставимо галочкинавпротитихсправ,якінамвдалося зробити, і мінуси напроти тих, які з певних при- чин так і залишились не виконаними. Аналізуючи минулі дії, іноді поруч з мінусом хочеться поставити знак питання – це в тих випадках, коли незро- зуміло, чому нам не вдалося довести до ладу ту чи іншу справу. Логічно «просіяти» невиконані пункти старого життєвого плану (можливо, деякі з них вже застаріли) і «накидати» новий план, виконувати який ми чомусь за- вжди сподіваємось почати з Нового року. Загадуючиноворічнібажання,плануємоз1-госічняпо- чати нове життя, в якому все буде по-іншому, тобто наба- гатокраще.Майбутнєунасзавждиасоціюєтьсязнадією, а сподіватися для людини властиво тільки на хороше. Правда, новий рік породжує неймовірну кількість очі- кувань, в тому числі й нереальних. Взагалі усі негативні емоції – образа, досада, роздратування, агресія виника- ють у відповідь на різницю між очікуваннями і дійсністю. Оптиміст бачить більше позитивного, песиміст – нега- тивного. Люди, яким властиво бачити і шукати радісне, наповнене сенсом навіть у повсякденні – будуть і диво бачитивусьому:усніжинці,хмаринці,травинці…Нажаль, дехто навпаки – привчає свій розум зосереджуватися на похмурихмоментахжиття.Такимлюдямможна поспівчувати… Цікаво, що і першим, і другим хочеться все починати з чистого аркуша. Але чомусь більшістьлюдей,вірячивте,щовНовому роцівсебудекраще,ніжупопередньому, вважають,щопочинатицепокращення потрібно би від якоїсь дати. Ось і по- чинають відлік з 1 січня. Проте, минає деякийчас,ічималознасзгадують,що взагалізабулипроте,щобралинасебе якісь зобов’язання. Зважаючи на подібну «забудькува- тість», напрошується думка: а може, по- чинати життя з чистого аркуша потрібно не з 1 січня чи обов’язково з першого числа якогось місяця,або,якдлябагатьохвжесталотрадиційним, з понеділка, а тоді, коли ви відчуєте, що готові до змін і морально, і фізично. І тоді все обов'язково вийде. Якщо людина хоче змінитися, то найкращим часом для цього є сьогодні і зараз. Для чого зволікати, якщо замислили добру справу? Автім,планискладатипотрібно,аджевониєсвоєрідни- ми кроками на шляху до нашої головної мети. Звичайно, якщовитакуметудлясебевизначили,бозаїївідсутності немає стимулу до чогось прагнути. Наші роздуми на сторінках цієї газети спрямовані на розв’язання саме цієї проблеми: наскільки вагомими є наші плани, і чи підпорядковані вони головній меті усього нашого життя. 2014 № 1 Анонси Народився вам Спаситель А що таке життя? «Я – світло для світу; хто піде за Мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя». (Ісус Христос, Іоанна 8:12) На що сподіваємося у році прийдешньому…стор. 4 стор. 6 стор. 3 стор. 2 Факти про нас Особистий план студента Входит ли вечная жизнь в ваши планы? Суперціль стор. 5 стор. 7 стор. 8 Що ми збираємося осягнути в цьому році? …і чи маю я головну мету життя? Якщо людинахоче змінитися,то найкращимчасом дляцьогоєсьогодні ізараз.Длячого зволікати,якщо замислилидобру справу

2 СВІТЛО твого ЖИТТЯ Если бы строили дом счастья, самую большую комнату пришлось бы отвести под зал ожидания. Жюль Ренар Народився вам СпасительЧому народження Ісусаzz Христа продовжує радувати людей ось уже третє тися- чоліття? Чому воно зігріває серця людей різних країн та національностей? Чому народження однієї Дитини стало таким близьким від- разу для усіх народів і на всі часи? Виявляється, ще до народжен- ня Христа людей уже хвилювало очікування. Багато хто тоді вірив, що в світ з'явиться хтось осо- бливий. Про це свідчать древні документи. Наперехрестяхепохиіцивіліза- цій людьми опановувала потреба в змінах. Ні, не в тих, тимчасових, що приносять із собою монархи або полководці. А в тих, які не мо- жуть бути відняті ніким на Землі. Люди мріяли про мир, любов до ближнього й життя, якому немає кінця. І як би погано не складалося життя, люди продовжують повер- татися до цих заповітних бажань. Чи не в цьому секрет нашої при- хильності до Різдва? Древній про- рок, більш ніж за тисячу років до народження Ісуса, говорив так: «Я бачу Його, та не тепер, дивлю- ся на нього, та він не близький! Сходить зоря он від Якова і піді- ймається берло з Ізраїлю...» (Числа 24:17). Скільки напруже- ного очікування зву- чить у словах пророка! «Бачу Його, та не тепер, дивлюся на нього, та він не близький». І справді пройшли століття, перш ніж люди побачили свого Спасителя. Кесар Август став ви- конавцем Божого плану, за яким матір Ісуса повинна була прийти до Вифлеєма. Вона також була із роду Давидового, а тому Потомок Давида повинен був народитися в родовому місті видатного царя Ізраїлю. «Із Вифлеєма, – записав пророк Михей, – вийде Той, хто буде Владикою в Ізраїлі; хоч від- давна постання Його – від днів віковічних».Алевмістіцарствених предківЙосифатаМаріїніхтоїхне прийняв і не вшанував. Стомлені, безпритульні, пройшли вони всю довгу вузьку вулицю, від брами міста і аж до її східної околиці, в марних пошуках притулку для но- чівлі. Для них не відшукали місця і в переповненому готелі. Нарешті подорожні знайшли нічліг у хліві, де утримувалася худоба. Тут і на- родився Спаситель світу. Люди нічого ще про це не зна- ють, але Небеса радіють! Тепер Земля викликала у святих істот із світу світла особливе глибоке за- цікавленнятаспівчуття.Увесьсвіт засяяв від Його присутності. Над пагорбами Вифлеєма зібралися незліченнісонмиангелів.Вониче- каютьповеліннясповіститисвітові радісну новину. Якби начальники Ізраїлю ви- правдаливиявленудонихдовіру, вони також розділили б радість провіщен- ня про народження Ісуса. Однак вони залишилисьосто- ронь. Бог гово- рить: «Бо ви- ллю Я воду на спраглу зем- лю, а потоки вод – на сухо- діл». «Світло сходить у тем- ряві для спра- ведливих»? Для тих, хто шукає світ- ла правди і з радіс- тю приймає його, засяє яскраве проміння від престолу Божого. На полях, де колись хлопцем Давид випасав свою отару, вночі, як і раніше, стерегли свою отару пастухи. У такі тихі години вони вели розмови про обітованого Спасителя і молилися про прихід ЦарянапрестолДавидів.«Ажось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони налякалися великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу: для вас сьогодні в місті Давида народив- ся Спаситель, Який є Христос Господь» (Луки 2:9-11). Від почутих слів в уяві пастухів постали картини слави. Визволи- тель Ізраїлю прийшов! Вважало- ся, що Його пришестя – це влада, звеличення нації, торжество. Але Ангел мав приготувати їх до того, щоб вони визнали свого Месію в бідності й приниженні: «А ось вам ознака, – сказав він, – знайдете сповите Немовля, що лежить у яслах». Небесний вісник розвіяв усі їхні побоювання. Він навіть сказав, як знайти Ісуса. Зважаючи на людську немічність, ангел дав їм час, поки вони звикнуть до боже- ственного світла. Однак радість і слава не могли бути надовго прихованими, і вся рівнина осві- тилася яскравим сяйвом Божого воїнства. Земля завмерла, а Не- беса нахилилися, щоб слухати пісню: «Слава Богові на висоті, а на землі – мир в людях доброї волі!» (Луки 2:14). О, якби сьогодні людська ро- дина могла сприйняти цю пісню! Проголошена в той час вістка та супроводжуючий її акорд лунати- муть аж до кінця часу, досягаючи усіх куточків Землі. Коли ж зійде Сонце Праведності і зцілення в променях Його, цю пісню під- хопить великий натовп людей і, немов шум великих вод, лунати- мутьслова:«Алілуя!Бозапанував Господь наш Бог Вседержитель». (Об'явл.19:6). Як тільки Ангели відійшли і світ- ло згасло, нічні тіні знову вкрили Віфлеємські пагорби. Та у пам'яті пастухів залишилася найяскраві- ша картина, бачена коли-небудь людським оком. «І коли Ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному: «Ходімо у Віфлеєм і погляньмо, що там сталося,прощоГосподьсповістив нам! Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосифа й Не- мовля, Котре лежало в яслах». А відходячи з Вифли- єма, з великою радіс- тю розповідали всім про те, що бачили й чули. «І всі ті, що чули, дивувалися зі сказаного їм пас- тухами. Марія ж зберігала всі ці сло- ва, беручи до свого серця. А пастухи по- вернулися, славлячи й хвалячи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано». Небо й сьогодні знаходиться не далі від землі, ніж тоді, коли пастухи слухали пісню ангелів. Людство і в наш час залишається таким же об'єктом уваги Небес, як і тоді, коли прості люди, котрі займалися своїми буденними справами, зустрічали ангелів в полуденьірозмовлялизнебесни- мивісникамиувиноградникахіна ланах.Небобуваєдужеблизьким до нас на наших земних дорогах. Ангели з небесних осель супро- воджуватимуть тих, хто виконує Божі накази. Віфлеємська історія – це не- вичерпна тема. У ній криється «глибинабагатства,іпремудрості, і знання Божого». Ми захоплює- мосьжертвоюСпасителя,Котрий проміняв небесний престол на ясла; спілкування ангелів, які поклонялися Йому, на худобу в стійлі. Його присутність – це докір людській гордині та самовпевне- ності. Однак усе це було тільки по- чатком Його, гідного подиву, жер- товного шляху. Для Сина Божого було б великим приниженням прийняти людське єство навіть тоді, коли ще безгрішний Адам жив у Едемі. Але Ісус прийняв його в той час, коли людський рід був ослаблений чотирма тисяча- ми років гріховного полону. Як і кожна дитина Адама, Він відчув на Собі результат дії великого за- кону спадковості. Якими були ці результати, видно з історії Його земних предків. Він прийшов з такоютрагічноюспадковістю,щоб розділити наші печалі й спокуси і дати нам приклад безгрішного життя. Ще в небесах сатана знена- видів Христа через Його високе становище в Царстві Божому. Він став ще більше ненавидіти Його після того, як наміри ошуканця були викриті. Люцифер ненави- дів Того, Хто віддав Самого Себе, аби викупити грішний рід. І все ж Бог дозволив Своєму Синові прийти в світ, на який пред'являв свої права сатана, безпомічним Немовлям,підвладнимлюдським немочам.Богдопустив,щобЙого Син зустрівся з усіма тими небез- пеками, з якими зустрічається кожна душа; щоб Він боровся, як бореться кожна земна дитина, ризикуючизазнатипоразкиівтра- тити вічність. Серце кожного батька вболіває завласногосина.Вінвдивляється в обличчя свого малюка, здрига- ючись від думки про небезпеку, з якою йому доведеться зу- стрітися в житті. Він прагне захистити дорогу дитину від впливу сатани, вберегти її від спокус і бороть- би. Бог же від- давСвогоЄдино- родного Сина на ще страшнішу бо- ротьбу і ризик, щоб життєвий шлях наших дітей був безпечним. Якалюбов!Дивуйтеся,Небеса! Сповняйся подивом, Земле! «Слава Богові на висоті, а на землі – мир в людях доброї волі!». Іван ПОДОРОЖНИЙ Земля завмерла, а Небеса нахилилися, щоб слухати пісню: «Слава Богові на висоті, а на землі – мир в людях доброї волі!» Небо й сьогодні знаходиться не далі від землі, ніж тоді, коли пастухи слухали пісню ангелів

3СВІТЛО твого ЖИТТЯ Ожидание радости тоже есть радость. Готхольд Лессинг Если не ожидаешь многого, то получаешь больше, чем ожидаешь. Вадим Синявский З кожним прожитим ро-zz ком ми помічаємо дедалі більше, що час летить невпинно, а разом з ним проходить і наше життя. Ставлення до нього є дуже неоднозначним. Хтось ра- діє за кожну мить життя, хтось нарікає на свою важ- ку долю, а хтось бездумно розтринькує свої дні, не знаючи, заради чого варто жити. Чи замислювалися ви, в чому полягає зміст вашого життя? Можливо, зараз поштовхом до цьо- го стане шведська казка- притча. Послухаймо! Був прекрасний сонячний день. На околиці лісу панувала незвичайна тиша. Птахи, відпо- чиваючи, сховали свої дзьоби під крила. Раптом зяблик підняв голову і запитав: «А що таке життя?» Це складне запитання засмутило усіх. Лісова троянда, у якої саме у цей час з бутона висувалися червоні пелюстки і тягнулися до світла, сказала: «Життя – це розвиток!» Метелик не був на- стільки глибокодумним. Пере- літаючи з однієї квітки на іншу і А що таке життя? ласуючи, він викрикнув: «Життя – це суцільна радість і сонячне сяйво!» У траві трудилася мураха, тяг- нучи соломину, що була в десять разів довша за неї саму. Вона сказала: «Життя – це не що інше, як робота і турботи». Аж ось тут підлетіла працьо- вита бджола, яка тільки-но за- лишила медоносну квітку. Вона заперечила: «Ні, життя – це чер- гування роботи і розваг». Почувши такі мудрі вислови, кріт висунув свою голову з нори і собі провуркотів: «Життя? Це боротьба в пітьмі». Суперечку, що розпалювала- ся, перервав дрібний дощ, що почав накрапати: «Життя скла- дається зі сліз, і тільки зі сліз». І вирушив далі до моря. Там бушу- вали хвилі, зі всіх сил кидаючись на скелі і стогнучи: «Життя схоже на даремну боротьбу за волю». Високо над морем велично кружляв орел. Він радів: «Життя – це прагнення до висоти!» А недалеко від берега стояла верба, уже чимало зігнута вітром долу. Сумно опустивши своє довге віття, верба промовила: «Життя – це підпорядкування вищій владі». Настала ніч. Нечутно змаху- ючи крилами над лугом, до лісу підлетіла сова. Вона досить голо- сно пропихтіла: «Життя – озна- чає використовувати час, коли інші сплять». Нарешті, у лісі і на лузі усе змовкло. Через деякий час на стежині з'явився молодий чоло- вік. Він утомлено опустився на траву і вимовив: «Життя – це постійний пошук щастя і довгий ланцюг розчарувань». Але в цей час ранкова зоря, що з'явилася, запевнила: «Як я, ранкова зоря, є провісником нового дня, так і життя є прові- сником вічності!» Наше життя, що включає ра- дощі і горе, боротьбу і сльози, дійсно дуже коротке у порівнянні з вічністю, яку Бог приготував усім, хто любить Його. Це тільки час для підготовки до вічності. Те, що очікує нас, незрівнянно краще, і вартує того, щоб прийня- ти рішення на користь вічності з Богом. Факти про нас 1. Людина на 1 см вище вранці, ніж увечері. Протягом дня суглоби стискаються. 2. Людина, яка викурює пачку сигарет в день, випиває пів-чашки смоли в рік. 3.Людина–єдинийпредставник тваринногосвіту,здатниймалюва- ти прямі лінії. 4. Довжина волосся на голові в середньому протягом життя – 725 кілометрів. 5. У блондинів борода зростає швидше, ніж у брюнетів ... 6. При посмішці у людини «пра- цюють» 17 м'язів. 7. Поверхня легенів – близько 100 квадратних метрів. 8. Людська ДHК містить близько 80 000 генів. 9. Чоловіки вважаються карли- ками при зростанні нижче 130 см, жінки – нижче 120 см. 10. Лейкоцити в організмі лю- дини живуть 2-4 дні, а еритроцити – 3-4 місяці. 11. Hазви пальців руки у фран- цузів: пус, індекс, мажор, анюлер, орікюлер. 12. Кожен палець людини за час життя згинається приблизно 25 мільйонів разів. 13. Розмір серця людини при- близно дорівнює величині його ку- лака.Вагасерцядорослоїлюдини складає 220-260 г. 14. До складу людського орга- нізму входять всього 4 мінерали: апатія, арагоніт, кальцій і кристо- баліт. 15. Людський мозок генерує за день більше електричних імпуль- сів, ніж всі телефони світу разом узяті. 16. Явище, при якому від силь- ного світла людина втрачає здат- ністьбачити,називається«снігова сліпота». 17. Загальна вага бактерій, що живуть в організмі людини, скла- дає 2 кілограми. 18. У головному мозку людини за одну секунду відбувається 100 000 хімічних реакцій. 19. Діти народжуються без ко- лінних чашок. Вони з'являються тільки у віці 2-6 років. 20. Площа поверхні людських легенівприблизнодорівнюєплощі тенісного корту. 21. У психіатрії синдром, що супроводжується деперсоналі- зацією, порушенням сприйняття часу і простору, власного тіла і навколишнього середовища, офіційно (!) називається «Аліса в країні чудес». 22. Тонка кишка людини за жит- тямаєдовжинублизько2,5метра. Після смерті, коли мускулатура стінки кишки розслаблюється, її довжина досягає 6 метрів. 23. У людини приблизно 2 міль- йони потових залоз. Середня доросла людина з кожним літром потувтрачає540калорій.Чоловіки пітніютьприблизнона40%більше, ніж жінки. 24.Правалегенялюдинивміщає в себе більше повітря, ніж ліва. 25.Дорослалюдинаробитьпри- близно 23 000 вдихів (і видихів) у день. 26.Завсежиттяжіночийорганізм відтворює 7 мільйонів яйцеклітин. 27.Людськеокоздатнерозрізня- ти 10 000 000 колірних відтінків. 28.Уротілюдиниблизько40000 бактерій. 29. Чхнути з відкритими очима неможливо. 30. У хребті людини 33 або 34 хребці. 31.Жінкиморгаютьприблизнов 2 рази частіше, ніж чоловіки. 32. Найдрібніші клітини в орга- нізмі чоловіків – клітини сперми. 33. Найсильніший м'яз в люд- ському організмі – язик. 34. В організмі людини близько 2000 смакових рецепторів. 35.Принародженнівтілідитини близько 300 кісток, в дорослому віці їх залишається всього 206. 36.Hервовіімпульсивлюдсько- мутіліпереміщаютьсязішвидкістю приблизно 90 метрів у секунду. 37.Людськеволоссятовщемиль- ної плівки приблизно в 5000 разів. 38. Чоловіки приблизно в 10 разівчастішезажінокстраждають дальтонізмом. 39. Шлунковий сік людини міс- тить 0,4% соляної кислоти (HCl). 40. Майже половина всіх кісток людини знаходяться в зап'ястках та ступнях. 41. Середньовічні лікарі при сумнівахвдіагнозіставилидіагноз «сифіліс». 42. Люди з блакитними очима більш чутливі до болю, ніж всі інші. 43. Нігті на пальцях рук ростуть приблизно в 4 рази швидше, ніж на ногах. 44. За час життя шкіра людини змінюється приблизно 1000 разів. 45. Існує понад 100 різних віру- сів, що викликають нежить. 46. В тілі дорослої людини близько 75 кілометрів нервів. 47. Булемія – це непереборний апетит. 48. Партенофобія – це острах «дівчат».

4 СВІТЛО твого ЖИТТЯ Жизнь то и дело подсовывает нам возможности для достижения чудесных резуль- татов, а мы живем всё в ожиданьях чуда! Асов Арсен 6:00 – Встаю 6:30 – Їм,одягаюся 6:40 – Йду в школу 12:30 – Приходжу зі школи, їм 12:40 – Йду в музичну школу 16:00 – Прихожу з музичної школи, сідаю грати в комп’ютер 20:00 – Їм, йду дивитися телевізор 21:30 – Йду спати (перед сном включаю кіно, або читаю книгу 30 хв.) Ось так у мене проходить час. Правда, після того як у редакції газети «Світло твого життя» звернулися до мене з проханням написати розклад дня, я вирішив, що треба би зробити поправки. Раніше я такого плану не складав, але тепер бачу, що між 16-ою та 21-ою година- ми у мене щось забагато часу витрачається на комп’ютерні ігри чи телевізор. Але думаю, що на розваги потрібно виділити близько 1-2 годин, і більше займатися навчанням! Ну а на канікули плани: грати в комп’ютер, зустріти Новий Рік, займатися хобі (знімати Let's Play на YouTube), ну і так провести канікули. Також думаю вчити додатково англійську мову для професії програміста. Учень 6-го класу Вадим Кобаль Розклад дня відкриває очі на деякі речі Только ленивые и не-zz далекие люди считают, что знают все. Можно нау- читься чему-либо даже от людей, от которых, каза- лось бы, нечего взять. Однажды огромный грузовик застрял под путепроводом мо- ста. Движение на магистрали остановилось. Некоторые пы- тались ликвидировать пробку, пробуя двигаться назад, другие, наоборот, – вперед. Полицей- ский, руководящий движением, и люди, которые там собрались, пытались каким-то образом толкать грузовик, но все их маневры не только помогали, но и затрудняли освобождение грузовика из-под перекрытий моста. Иногда стоит послушаться ребенка Стоящий сбоку мальчик наблю- дал за происходящим и пытал- ся что-то сказать взрослым. Его никто не слушал, ребенка от- талкивали, кто-то даже сказал ему, чтобы он бежал домой и не мешал тут. Тогда, собрав все свои силы, мальчик закричал: «Почему же вы не выпустите воздух из шин?» Люди остановились, посмо- трели на мощную верхнюю часть контейнера грузовика, а потом на огромные колеса…. Да это же решение проблемы! В считанные минуты грузовик был освобожден и дорога тоже. И кто же решил эту задачу? Опытные люди? Нет, ее решил мальчик, который не побоялся сделать что-то совершенно не- стандартное. Тогда решили, что единствен- ный выход – срезать верхнюю часть контейнера грузовика, и вызвали бригаду специалистов. Розпочинаючи новийzz етап в житті, люди за- вжди очікують чогось незвичайного, чи не так? Чого ж ти очікуєш від уже розпочатого, нового, 2014 року? Чи є в тебе бажання змінити на краще своє життя? Людина – це творіння, яке так мало знає і так багато прагне осягнути! Якщо ти від- носишся до таких людей, я подумки потискаю тобі руку! Якщо ти хочеш змінити або ж покращити своє становище вже тепер – тоді вперед!!! Для цього тобі знадобляться: віра, молитва, чисте серце, папір, ручка та хороший на- стрій!!! Перш за все, потрібно помолитися та попросити Божого благословення! Потім починаємо мріяти! Чого ти бажаєш досягнути? Якщо вже образ вималювався в уяві, то це добра ознака, бо разом з ним з’являється і «стимул», а тоді пере- ходимо безпосередньо до «реакції». Зараз потрібно подумати навіщо це потрібно. Тобто, сформувати МЕТУ свого бажання. Далі беремо аркуш і ручку, починаємо складати ПЛАН досягнення нашої неперевершеної мрії: 1) План на цілий рік – пишемо те, чого хочемо досягнути в цьому році. 2) План на місяць – опис детальних кроків. 3) План на день – що є найголов­ нішим! Обов’язково розставляйте найголовніші пріоритети першими! Більше читайте літератури, що на- близить вас до задуманої цілі, роз- вивайте пам'ять та мислення. Хтось може запитати: «Для чого мені писати план на папері, якщо я й так добре знаю, що мені потрібно зробити за цілий день?» Тоді я відповім: «Мій любий друже, я впевнена у твоїх сталих здібностях і можливостях, та повір, ти хочеш ще більше розвиватися! Помолившись зранку, попроси у Господа розподі- лити твій день так, щоб все встиг зробити, адже планів у натхненних людей дуже багато!!! Потім розпиши день похвилинно і пункт за пунктом виконуй його, і, звісно, відведи час для відпочинку, читання Слова Бо- жого та молитви, адже Господь цілий день піклувався про тебе! Якщо ж у когось немає мети, то, певна річ, не буде й стимулу. Мабуть, ви перестали мріяти…Закликаю вас!!! Мрійте! Не бійтеся цього підне- сеного почуття! Зверніться до нашого люблячого Господа в молитві, і Він обов’язково вам допоможе, тільки схиліть своє серце перед Ним, від- дайте життя в Його руки! Ось і наступив уже новий рік. Що він принесе, залежить також і від нас! Тож не витрачайте свій час на пусті розмови, зайві справи та з впевненіс- тю крокуйте в «нове життя», розвива- ючись та збагачуючи свою скриньку знання! Успіхів вам у новому році, мої любі!!! І…не бійтеся мріяти!!! Вікторія Бараннік Що ми збираємося осягнути в цьому році?

5СВІТЛО твого ЖИТТЯ Как легко за ожиданием будущего ускользает настоящее... Макс Чернявский Кто научился ждать, тот надёжно защищён от ударов разочарования. Эрих Ремарк. Час, в який живемо, єzz особливим. За останні пів- століття відбулось більше змін ніж за усю історію людства. Техніка сьогодні виконує 80% людської пра- ці, але часу в людей чомусь не вистачає, його стає все менше і менше. Іноді здаєть- ся, що роки пробіга- ють мовби місяці. Ніби недавно почав жити, а дивишся – вже про- жив половину життя, і хочеться багато чого встигнути зробити. Час – найцінніше, що маємо, але як часто ми його використову- ємо не продуктивно. Як показало нове дослі- дження, що проводили в одному з університетів Бри- танії, різного роду екрани віднімають 30 років люд- ського життя. Дослідники підрахували, що молода людина щоденно в середньому проводить 9 годин біля екранів, тобто десь 63 години на тиждень, або близько 11 днів на місяць. Якщо брати середню тривалість життя 80 років, то вийде, що лю- дина перед екраном проводить 262 800 годин (або 10950 днів), тобто 30 років. Під словом екра- ни маються на увазі комп'ютери, телевізори, мобільні телефони та планшети. Це означає, що людина в середньому витрачає 37,5 відсотка часу перед екраном. Отож бачимо, що техніка, призначення якої працювати на нас, водночас також є вбив- цею нашого часу. Саме техніка заставляє нас працювати на техніку, а коли придбаємо її – вона забирає наш час. В результаті маємо за- мкнутий круг. Звичайно, комп’ю­ терна технологія, екра- ни, мобільні телефони спрощують наше життя, однак не вони повинні керувати нами, а ми ними. Апостол Павло, споглядаючи крізь віки в май- бутнє, писав: «Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використо- вуючи час, бо дні лукаві!». Віталій Мелесь Убивці нашого часу Життя – це ніби забігzz на якусь дистанцію. Тут є фініш, є переможці і, на жаль, переможені. Щоб виграти, перш за все слід визначитиціль.Більшістьлюдей що досягли успіху в житті, були цілковитоохопленіякоюсьідеєю, вони мали мету, яку для себе визначили і до якої невпинно прагнули. Подивіться навколо, як багато тих десятки тисяч, хто дійсно не має в житті певної мети. Багатий намагається примножити свої скарби,бідний–вижити,людина зсереднімдостаткомдобиваєть- ся підвищення заробітку. Багато тих, що охопленні виром життя, цілковито не розуміють куди їх несе течія. Ви вийшли на цю довгу бігову дистанцію,ачиєувасмета?Яка вона?Можливоуданийчасваше завдання – закінчити навчання, знайти роботу, одружитися. Зви- чайно це все важливо, але не забувайте й про інші проблеми, вони часом залишають- ся непомічені нами. Біда наша в тому, що ми не стави- мо перед собою світоглядні за- питання: звідки ми прийшли, куди йдемо і чому знаходи- мося тут. Відкинемо зви- чайні традиційні міркування: нема гро- шей,немадиплому,нема зв’язків. Але якби це все у вас було, то якими тоді були б ваші цілі? Як часто дрібні речі зава- жають нам здійснювати великі справи. Вперед до мети Перш ніж покинути своїх учнів, Ісус по- ставив перед ними завдання: «Ідіть же по всьому сві- ту та проповідуйте Євангеліє всякому творінню» (Марка 16, 15). Це завдан- ня–чудовапрограма для дії. І якби не ця ве- лика ціль, християнство залишалось би невеличкою групою та існувало б лише в окремих місцевостях. Звичайно дуже важливо по- ставити перед собою ціль, виро- битипрограмуїїдосягнення,але набагато важливіше – бачити за нею перспективу, не замикатися тільки на ній. Потрібно вироби- ти суперціль, тобто ціль усього свого буття. Нашівідвічнізапитання:деми, звідкиікуди?Намагаючисьвідпо- вістинаних,євсіпідставиговори- ти, що саме віра допомагає нам зробити перший крок на шляху до мети. Ісус Христос говорив: «Усе є можливим для того, хто вірує». Віруючі люди завжди зна- ютьпросвоєпризначення.Шлях, по якому вони йдуть, здається їм повним несподіванок, закритий ширмою всіляких таємниць, спо- вненим непередбачуваностей, але це – сам шлях, та не його кінцевий пункт. Найвища ціль нашого існуван- ня – вічність. Вона – притулок миру та справедливості, де усім керує один Господь. Зрозуміла річ, що дуже важливим є знати куди йти, але не менш важливим є й те, як туди йти. Ми завжди стоїмо перед якимись пробле- мами, які пов’язані з роботою, сім’єю,здоров’ям.Вирішитихоча б одну з них – це вже непросте заняття. Саме тому, занурюючись у тимчасове, вирішуючи повсяк- деннізадачі,необхіднопам’ятати про найважливіше. Біда наша в тому, що ми не ставимо перед собою світоглядні запитання: звідки ми прийшли, куди йдемо і чому знаходимося тут

6 СВІТЛО твого ЖИТТЯ Если решительный чего-то не сделает сразу, то будет годами взвешивать «за» и «про- тив», пока сама судьба не решит за него, уничтожив возможность. Елена Ермолова Нашу прекрасну пла-zz нету, людину, все живе й неживе Господь створив за Своїм планом. Також життя, служіння, смерть і воскресіння Ісуса нази- вають Планом спасіння людства. Кожна людина протягом жит- тя ставить перед собою багато цілей. Щоб їх досягти, і життя було прожите не безцільно, варто скласти план досягнення мети. Тоді час буде використо- вуватися мудро, а сили – пра- вильно. На шляху людина зустрічає безліч труднощів та перепон. Тут може допомогти план: зо- середитись не на перешкодах, а на цілі. Планування допомагає і в розстановці пріоритетів. Є речі, що не заслуговують великої уваги, а є ті – що мають пер- шочергове значення. У цьому випадку планування допоможе розділити речі на першочергові, другорядні й т. д. Хоча Ісус говорив: «…не жу- Особистий план студента ріться, кажучи: Що ми будемо їсти, чи: Що ми будемо пити… але знає отець ваш Небесний, що того всього вам потрібно». (Мат. 6:31, 32), Він не забороняв планувати. Навпаки, Ісус одно- го разу казав: «Хто з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде й видатків не вирахує, чи має потрібне на виконання…» (Лк. 14:28). Тому і я склав свій план на новий 2014 рік, щоб прожити його мудро. 1. Розвивати з Богом більш тісні відносини. Він нас створив, любить, піклується про нас, благословляє і спас нас Своєю пречистою Кров’ю. Тому Він має повне право на перше місце у нашому серці та житті. 2. Вивчити англійську. Добре знати багато мов. Це і нові зна- йомства, перспектива у роботі, навчанні. Тому вивчення іно- земних мов я вирішив почати з англійської – інтернаціональної мови. 3. Стати хорошим художником. Оскільки я навчаюся в художньо- му інституті, важливо не стояти на місці, а розвивати свій талант. Тому у новому році хочу досягти більшого в образотворчому мис- тецтві. 4.ПривестидоІсусахочабодну людину. Ісус сповнений любові, терпіння,милості,чуйності.Лише Він може подарувати справжню радість сьогодні та упевненість у майбутньому. Тому я хочу, щоб оточуючіменелюдидізналися,як прекрасно мати такого Друга. 5. Відвідати дитбудинок. Нас оточуєбезлічлюдей,котріпозбав- ленітого,щомаємоми.Ображені на інших, скалічені життям, вони маютьвідчутилюбовтапіклуван- ня.Томударуватиїмщастя–наш обов’язок перед ними. Владислав Берецки Ось і настав ще одинzz рік у нашому житті. А разом з ним ми почина- ємо будувати плани на майбутнє. Ставимо перед собою цілі і намагаємось їх досягнути, з надією на краще майбутнє. І в цьому нічого поганого нема, на перший погляд. Але Слово Боже через вуста апостола Якова за- стерігає нас: « А ну тепер ви, що говорите: Сьогодні чи взавтра ми підем у те чи те місто, і там рік про- живемо, та будемо торгу- вати й заробляти, ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвиль- ку з'являється, а потім зникає!.. Замість того, щоб вам говорити: Як схоче Господь та будемо живі, то зробимо це або те. А тепер ви хвалитеся в своїх гордощах, лиха всяка подібна хвальба!» (Якова 4:13-16). Цими словами апостол Яків засуджує поведінку тодішніх християн, які будували пла- ни на майбутнє без Божого керівництва. Девізом їхнього життя були слова: «У мене є я, і разом ми впораємось». Можливо, зараз це викликає посмішку на вашому обличчі, проте такий девіз є актуальним і в наш час. У цих біблійних тек- стах апостол Яків викриває дві небезпеки, які чекають на нас, коли ми щось плануємо. По-перше, будуючи свої пла- ни без Бога, ми автоматично стаємо безбожниками. А в Псалмі 1:6 написано: «… до- рога безбожних загине». Тобто кожен план, який ми складаємо без Бога, в очах Неба є невда- лим і беззмістовним. Рано чи пізно негативні наслідки такого планування кожен відчує на собі. З цього випливає і друга не- безпека, коли люди досягають поставлених цілей, не запиту- ючи Божої волі, вони найчас- тіше приписують досягнення успіху собі. Цим самим вони зрощують свою гордість та вихваляють себе, забуваючи про те, що вся хвала належить тільки Богові (Єремії 9:23). З цього можна зробити висно- вок, що планування без Божої на те волі, несе в собі багато небезпек. Чому б нам не запитувати поради в Бога, яка Його думка щодо нашого життя? Як запи- сано в Ісаї 46:9,10: «Пам'ятайте про давнє, відвічне, бо Я Бог, і немає більш Бога, й нікого, як Я, що звіщаю кінець від початку, і наперед що не сталося ще, і що говорю: Мій замір відбудеться, і всяке жадання Своє Я вчи- ню». Отже, Він краще за нас знає, що потрібно для нашого життя. Він бачить наперед, які цілі нам потрібно ставити, а від яких потрібно відмовитись. Якщо наші плани узгоджуються з Божою волею, то Він дає сили і можливості для їх досягнення. З Ним ми обов’язково дійдемо до мети. Ще одна перевага в тому, що досягнувши мети і озир- нувшись назад, ми сміливо можемо сказати, що все було не даремно. Результати Божих планів завжди приносять ра- дість і відчуття задоволення. Тоді, подібно до апостола Пав- ла, ми скажемо: «Я змагався добрим змаганням, свій біг закінчив, віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок пра- ведності, якого мені того дня дасть Господь, Суддя правед- ний; і не тільки мені, але й усім, хто прихід Його полюбив» (2 Тимо­фія 4:7,8). Дивлячись на пройдений шлях з Богом, ми ні про що не будемо жалкувати. Ще до народження Бог перед- бачив план для нашого життя. І тільки тоді, коли житимемо згідно з цим планом, ми будемо по-справжньому щасливі. Виникає логічне запитання: «Як дізнатися Божий план щодо мого життя?». У Повто- ренні Закону 4:29 написано, що потрібно шукати Його волю всім своїм серцем. А Його воля доступно і зрозуміло виражена в Біблії. Втілюючи Його плани у нашому житті, ми перекона- ємося особисто в тому, що Бог бажає для нас тільки найкра- щого. Це підтверджують слова Священного Писання: «Бо Я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію» (Єре- мії 29:11). Тому, знаючи це, плануймо не тільки цей рік, але і все життя, згідно з Божою волею. Нехай Господь благословить вас у цьому! Дмитро Мокрушенко Плани, плани, плани…

7 нает вспоминать повествование о том, как Бог еще до грехопаде- ния Адама и Евы пре­дупреждал их, что если они вкусят плод от дерева познания добра и зла, то умрут. К сожалению, Адам и Ева,будучиобольщенными сатаной, ослушались Бога. И с того време- ни страдания, боль и в конечном итоге смерть стали уде- лом человечества. Но Бог не оставил людей, Он пода- рилимвозможность спастись: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы вся- кийверующийвНего,непогиб,но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16). Все эти давно забытые истины проносятся в голове мужчины, и подобно молнии освещают его разум. Он с ужасом начинает осознавать, что среди планов на предстоящий год забыл написать самый главный пункт. Он берет свой листок, и сверху, над всеми пунктамипишетбольшимибуква- ми–ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ.Теперьон счастлив, он принял решение в Новом году каждый день чи- тать Библию и молиться. Подобно этому муж- чинемногиетакимже образомсоставляют планынановыйгод. Но имеем ли мы в наших планах веч- ную жизнь? А если да, стоит ли она у нас на первом мес- те? Планируем ли мы в Новом году выделять время для размышления надвеликимииторжественными истинамиБиблии?Средикругово- рота событий, повседневных за- ботиразныхпроисшествийвремя летиточеньбыстро.Какогненный метеорит, на долю секунды по- явившийся в небе, 2013 год оста- вил свой неизгладимый след и СВІТЛО твого ЖИТТЯ Несколько раз в жизни мы встаем перед выбором, когда принятое решение определяет всю нашу дальнейшую судьбу… и за тебя никто этот выбор не сделает, только ты сам. Конец года. Покрываяzz все белоснежной пеленой, тихо падает снег. Наступа- ет вечер, и в домах начина- ет зажигаться свет. Город стает похожим на ново- годнюю елку, украшенную горящими огоньками. В центре города в прекрасном домесидитзастоломмужчина.В руке у него карандаш, а на столе лежит лист бумаги, на котором по пунктам написаны планы на Новый Год. Нужно сделать оченьмного:достроитьдомсыну, отремонтировать автомобиль, летом поехать на море, зара- ботать деньги на учебу детям... Список длинный, но что поде- лаешь? Жизнь в современном мире движется очень быстро. Современные достижения науки и технический прогресс вносят свои коррективы в нашу жизнь. Технологии позволяют работать очень быстро, все производится с неимоверной скоростью, и мо- жет показаться, что свободного времени станет больше, но нет, его стало еще меньше. Мужчина еще раз просматри- ваетсписокпланов,внимательно изучая его, не пропустил ли он чего? И вдруг его взгляд падает наполкускнигами.Средимногих книг его внимание приковывает одна особенная – Библия. Он вспоминает,чтодавночиталее,и всегдапричтениичувствовалчто- то особенное, будто невидимая рука касалась его сердца и со- гревала теплом. Мужчина берет ееврукииначинаетчитать:«Ибо возмездиезагрех–смерть,адар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Посла- ние к Римлянам 6:23). Он начи- Входит ли вечная жизнь в ваши планы? исчез навсегда. Как важно при этом не забыть др

Add a comment

Related pages

DA-1 natürliche Personen 2014 Antrag auf pauschale ...

Fälligkeiten 2014 bewilligt für DA-1 natürliche Personen 2014 Antrag auf pauschale Steueranrechnung und zusätzlichen Steuerrückbehalt USA
Read more

M.O.Zh. (2014) - IMDb

The Man In The Orange Jacket: ... 7 July 2014 1:30 PM, -08:00 ... Title: M.O.Zh. (2014) 5.4 /10. Want to share IMDb ...
Read more

HER & Kings County (1 Std) Albisgütli ZH SWITZERLAND 2014 ...

Februar 2014 HER & KINGS COUNTY ... SWITZERLAND (1 Std) Skip navigation ... (1 Std) Albisgütli ZH SWITZERLAND 2014 LIVE
Read more

3 O. APR. 2014 - Amt für Raumentwicklung

www.are.zh.ch Referenz-Nr.: ARER-9J29ZM / ARE 14-0631 ... Ab 1. Juli 2014 gilt für die Strafverfolgung und die Strafe für Widerhandlungen gegen das
Read more

Prestige Ally - Thank You Jah - Official Music Video - 2014

WATCH: Prestige Ally - Thank You Jah - Official Music Video - 2014 DOWNLOAD THE LATEST HERE: http://dancehallworld.net FACEBOOK: http://www ...
Read more

Feiertage - Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)

Seit 2014; Arbeits - bewilligungen. EU-25 / EFTA. ... Abs. 1 ArG) 2015 2016 ; 01. Januar: 01. Januar: Neujahrstag: 03. April: 25. März: Karfreitag: 06 ...
Read more

July 2014 OneDrive reliability update for Windows 8.1 and ...

Improves OneDrive reliability in Windows 8.1 and Windows RT 8.1.
Read more