Svitlo zh 2013 12

43 %
57 %
Information about Svitlo zh 2013 12

Published on March 16, 2014

Author: balm

Source: slideshare.net

Переважнабільшістьізнас,котрітакимчиін-zz шим чином були втягнутими в якийсь конфлікт, стверджують, що вони і гадки не мали щоб сва- ритися чи, тим більше – ворогувати з кимось. Здається, вони хотіли покращити взаємини, а з того вийшло протистояння. Мусимопогодитисьщолюдипротягомусієї історії відчували труднощі та стреси. А в стресовому стані людина часто не витри- мує і зривається. Причин для цього ніколи не бракувало: грошей мало, ухиляння від обов’язків,розбіжністьупоглядах,невра- ховуютьсявідмінності психологіїчоловіків та жінок і т. д. Перелік далеко не повний, але вже на- віть ті фактори, які ми згадали, можуть стати поштовхом для безлічі конфліктних ситуацій, котрі здатні лишити нас спокою. Чи задавали ви собі питання: чому мене не розуміють? Повірте, без пра- вильної відповіді на це питання неможливо сподіватися на вдалевирішенняконфлікту.Щобдізнатися,вчомукриються причини непорозумінь та розбіжностей, потрібно зважити, що точка зору вашого опонента стала відмінною від вашої, внаслідок протилежної інформації яку він отримав. Також психологія чоловіків відрізняється від психології жінок.Колидвоєрізнихлюдейпочинаютьжитиразом,уних часто виникають проблеми і тертя. Тому що вони до цього жили в різних сім'ях і виховувалися по різному. У кожної людини свої звички, манери і погляди на життя. Якщо ви- никла проблема, кожен хоче вирішити її по-своєму, – так, як його вчили з дитинства. З появою в сім'ї дітей, можуть виникнути розбіжності та недомовки, якщо батьки мають різні погляди на їхнє вихо- вання. Тому, само собою це викликає непорозуміння між чоловіком і дружиною. А коли діти стають підлітками, то їм взагаліздаєтьсящовонивжездатнідосамостійногожиття. Як бачимо, настає конфлікт поколінь. Більшість людей поняття «конфлікт» сприймають не- гативно і не хочуть зізнаватися в тому, що в їхньому житті існують подібні явища. «Я неконфліктна людина, – кажуть вони собі та іншим, – тому в моєму житті немає конфлік- тів». На жаль, такий підхід до конфліктів не сприяє їх вирішенню. Відомий амери- канський конфліктолог Чарльз Ліксон у своїй книзі «Конфлікт. Сім кроків до світу» написавзцьогоприводу:«Якщоувашому житті немає конфліктів, перевірте, чи є у вас пульс». Проте,якбихтоненамагавсявідмежувати себевідіснуючихпроблем,віннезможевідійти від реальної дійсності. Саме зараз, коли робітник числужбовецьневпевнені,щоотримаютьзарплату;ви- пускник Вузу, що знайде роботу за фахом; коли виникають певні труднощі у придбанні товарів; коли людина часто стикається з дратівливістю, грубістю і недоброзичливістю, внаслідок чого велика ймовірність психічних і серцево- судинних захворювань, як ніколи, великого значення на- буває вміння терпимо ставитися до оточуючих. І це вміння необхідно розвивати, насамперед, у самому собі... Кожна людина – неповторна індивідуальність. Такими насстворивГосподь,азначить,збудь-якогопитанняможе бути своя думка. То чого ж тоді дивуватися, що у нашого ближнього існує інша думка, яка відрізняється від нашої. Звичайно,удеякихвипадкахмиможемобутиправими,а може, навіть, і винними, але те, як ми відреагуємо на ту чи іншу подію або ідею, може бути вирішальним для нас… 2013 № 12 «Якщо увашому життінемає конфліктів, перевірте,чиєу васпульс» Анонси Чому непорозуміння між поколіннями? Конфліктуєте? Вихід є! Як обмова перетворилася на дружбу Як пташка у золотій клітці Земляне и Вселенский конфликт стор. 7 «Я – світло для світу; хто піде за Мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя». (Ісус Христос, Іоанна 8:12) Звідки берутьсяЗвідки беруться конфлікти...конфлікти... стор. 4 стор. 3 стор. 2 …і як їх вирішувати…і як їх вирішувати стор. 6 Чи буде у Новому Році правити любов? стор. 5

2 СВІТЛО твого ЖИТТЯ «Терпіння та повага під час сімейних переговорів «перетруть» будь-які конфлікти». Рой О. Чому непорозуміння між поколіннями? Как быегожена емуненапомина- ла,онотказывался признать факт своегобезрассудно- гоповедения Навряд чи знайдуться бать- ки,щонебажаютьдобрасвоїм дітям.Усе,щовонироблятьдля дітей, роблять задля їхнього блага. Але чому ж тоді діти, а особливо молодь, не хочуть приймати поради досвідчених людей? Частіше за все, підлітки вва- жають себе достатньо дорос- лими для самостійного життя і, можливо через це, хочуть як- найшвидшепітизбатьківського дому, «звільнитися» від обме- женьізаборон.Подібне«корот- козоре»баченняпризводитьдо того,щодітипідвищуютьголос на батьків. Ті, у свою чергу, теж не стримуються. Таким чином, сім'ю покидають мир, любов та спокій. Який контраст з нашим Учи- телем, Господом Ісусом Хрис- том!ХочаНовийЗаповітподає досить скупу інформацію про дитячі та юнацькі роки Ісуса, всежапостолЛукаописуєЙого ставлення до батьків: «І пішов Він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний». Ісус, щоб подати нам приклад, став Лю- диною,підкорившисьЙосипута Марії, як Дитина. Причина, конфліктів між батьками та дітьми набагато серйозніша ніж просто неба- жання слухатись. Все набага- то складніше. Є один ангел, – Дорогая, как только я встретил тебя, то сразу понял; что ты есть та единственная с которой я хотел бы связать свою жизнь, навсегда! – Правда?! И я тоже! Нас никто не разлучит! – Никто! Как часто люди,zz которые хотят прожить вместе свою жизнь, го- ворят друг другу такие слова,даинетолькоэти, а еще красивее и обнад- еживающе. И как часто бывает, что те, кто много обещал,черезнекоторое время становятся ини- циаторами раздоров в семье. Печальная статистика гово- рит,чтонашаУкраинаявляется лидером в Европе по количе- ствуразводоввсемьях–более 60%. Если говорить в цифрах, то в 2013 году на 278 тысяч зарегистрированных браков пришлось169тысячразводов! Страшно! Во многих случаях даже наличие детей не сдерживает от развода, а именно у них остаются шрамы на всю жизнь из-за беспечности родителей. Втехсемьяхкомуещеудалось сохранить брак 58% женщин и 42% мужчин задумывались о разводе. Давайте попытаемся разо- братьсявпричинахэтойтраге- дии,можетбыть,найдяих,нам удастся дать практический совет. Очень часто причиной кон- фликтов в семье является алкоголизм.Надозаметить,что ни один алкоголик не признает себябольным.Аведьонуносит изсемьиоколо70%семейного бюджета. Кто виноват? Какой есть выход? Посмотрите на своюсемьюсостороны,ответь- течестнонавопрос:позволяе- те ли вы для себя умеренное употреблениеспиртного?Если да, то вы в группе риска. Пото- му, что не исключено, что в кризисной ситуации, вы будете искать утешение с «рюмкой в руках» Что де- лать? – Не пить вовсе! – Как! Скажете вы, так можно лишиться радо- стей жизни. – Радостей чего? Я, автор этой ста- тьи, тоже когда-то решал эту дилемму, считая себя номинально верующим человеком.Поканепрочиталв Библии,вкнигеПритчей23:29- 30 «У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причин? У кого багровыеглаза?Утех,которые долго сидят за вином, которые приходятотыскиватьвинапри- правленного». Слышал одну историю, как один мужчина любил хорошо выпить. На другой день он никогда ничего не помнил. Как бы его жена ему не напомина- ла, он отказывался признать факт своего безрассудного по- ведения,покаонаегонесфото- графировала. Увидев неопро- вержимые доказательства, он закрылся в комнате, разложил передсобойфотографииина- чал думать. Думать о смысле жизни, к чему пришел и что будет дальше. Через три дня, он вы- шел другим, имея но- вую цель, оставив прежнююбессмыс- ленную привычку. Решение этого вопроса остается за вами, но помни- те, что помощь вы можете получить от Бога, если попросите о ней. Ещеоднапричинаконфлик- тов – финансовое неблаго- получие, а для некоторых и благополучие. В древнем высказывании: «Когда денежные проблемы входят дверью, то любовь вы- летаетчерезокно»–естьдоля правды. Супруги ссорятся или даже разводятся из-за денег. Деньги могут стать оружием, котороеиспользует,например, муж для того, чтобы доказать всемвдоме,ктоздесьглавный. Это вполне может сделать и жена. В большинстве случаев эти ссоры замаскированная борьба за власть. Члены се- мьи, в руках которых находят- ся деньги, используют их как средство давления на тех, у кого их нет. Другаясторонапредпочита- етнайтивыходизсоздавшихся обстоятельств путем «занач- ки», обмана, утаивания части денег. Все это никак не укре- пляет семейные отношения, а наоборот,ведеткнепониманию и разрыву. Что делать? Ответнаходитсявнашейго- лове.Измените свойвзглядна жизнь.Осознайте,чтовсепри- надлежитБогу,потомучто«Го- сподня земля и что наполняет ее». Будьте благодарны за то, что имеете. Помните, что Господь опре- делит величину суммы,которую вам можно до- верить, по ва- шемурешению быть честным предНим.Избе- гайте долгов, жи- вите по средствам, планируйте ваш бюджет вместе на семейном совете. И помните, деньги важны, но не настолько, чтобы стать мерилом вашего достоинства. Они обеспечиваю вас пищей, но не вызывают аппетита; за них можно купить лекарство, но не здоровье; они множат знакомых, но не друзей; они могут создать дни радости, но немирилисчастье.Сденьгами или без денег, но ваша семья величайшая ценность в глазах Господа и никогда не забывай- те об этом. Причин для конфликтов может быть много. Молодым семьям не хватает опыта для выходаизкризисныхситуаций. Кто-то не может смириться с несправедливым распреде- лением обязанностей в се- мье. Замечено, что женщины ссорятся со своими мужьями чаще, чем мужчины, однако не все мужчины хотят взять на себя ответственность ру- ководить своей семьей. Для большинства ссорящихся лю- дей, трудно извиниться. Лишь вединичныхслучаях,причиной конфликтов является недоста- ток чувств, но, зато одной из главныхпричинпротивоборств являетсянеумениесдерживать свои эмоции. Знаетеукогокрепкиесемей- ные узы? Может, вы думаете, что это высокообразованные се­мьи? С высоким достатком? Большими возможностями и связями? Нет. Самые крепкие семьи те, где в основе лежит духовно-нравственное воспи- тание, вера в Бога. Где муж и женадоверяютБожественным стандартам«ЧтоБогсоединил того человек да не разлуча- ет». Разумеется, что и в этих семьяхестьтрудныеситуации. Но когда супруги проходят сквозь кризисы, когда продол- жают быть вместе, несмотря ни на что, они становятся при- мером для подражания своим детям. А это уже основа для создания еще одной здоровой семьи! Здесь важно не ду- шевное подобие, не сходство характеров и темпераментов, а однородность духовных оце- нок, которая только и может создать единство и общность жизненной цели у обоих. Священное Писание пред- лагает нам эффективные со- веты для успешного решения любых конфликтов. «Жены, повинуйтесьмужьямсвоим,как прилично в Господе» Кол.3:18. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: лю- бящийсвоюженулюбитсамого себя». (Еф.5:28). Евгений Кравченко Разрешение конфликтов в семье УЗаконіГосподньомуєЗаповідь: «Шануйсвогоzz батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі» (Вих. 20:12). Апостол Павло відмічає в чому особливість цієї заповіді: «Шануй свого батька та матір – це перша заповідь з обітницею» (Єф. 6:2). Шанування своїх батьків, піклування про них, принесуть нам ви- нагороду. І все ж таки, у сім'ях часто виникають конфлікти та непорозуміння. ім’я якому Люцифер. Він був створений Богом досконалим, талановитим та мав посаду керівникаангелів.ПротеЛюци- фер,названийопіслясатаною, повстав проти свого Творця, почавшивійнупротиНього.Він зневажив Самого Бога і Його Закон. Господь радіє, коли люди щасливі, сім'ї цілі, а батьки в мирі з дітьми. Його ж ворог не- навидить мир та порозуміння, бо сам колись мав їх, та втра- тив, і тепер бажає відібрати ці блага і від людей. Тому, коли дітичимолодьнехтуютьсвоїми батьками,зневажаютьїх,цена- магання сатани завдати Богові болю та страждань. Коли дитина кричить на матір, чи батько, напившись, лупцює сина, або молода лю- динавідкидаєблаганнябатьків обрати вірний шлях – тут не обходиться без участі падших ангелів. Та вина за непокору батькам лежить не тільки на сатані, але й на самих дітях. Лукавий може лише спокуша- ти, гріх же обираємо ми самі, маючи свободу вибору. Господь дає нам право оби- ратиміждобромізлом:«Життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття». Однак Богу не байдуже що ми оберемо, тому Він пропонує зробити вибір, який веде до життя (Повт. Закону 30:19- 20). АпостолПавлописав:«Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, бо бу- дуть…(діти)... батькам неслух- няні» (2-е Тим.3:12). Наш Гос- подьлюблячийімилосердний. Він бажає нам щастя і добра. А цього не може бути, коли ми нешануємосвоїхбатьків.Адже терпеливе ставлення батьків до своїх чад – це ілюстрація того, як Господь відноситься до нас – грішних, слабких Його дітей. Тож будемо любити й шану- вати своїх батьків! Адже цим ми виявляємо свою любов до Бога. І від нашого послуху батькам залежить не лише наше земне благополуччя, а й наше спасіння. Владислав Берецки

3СВІТЛО твого ЖИТТЯ «Будь-яка система руйнується зсередини некерованими конфліктами». Той, хто хоче залагодити конфлікт, бореться за майбутнє. Мир – цеzz означає, що немає ворож- нечі, немає сварок, непо- розумінь, все тихо і спокій- но. Ні в якому разі, друзі, не йдіть на провокації. Ві- зьміть до уваги, що миролюб- на позиція – це не втрата, капі- туляція чи про- граш. Натомість пам’ятайте, миролюбність – це здобуток. Якось одна сім’я купила новий дім, великий, красивий, з садом фруктових дерев. Поруч зна- ходивсякривенький,дещостарийбудинок,вякому живзаздріснийсусід.Вінпостійнодошкулявновим власникам, намагаючись зіпсувати їм настрій: то сміття під паркан підкине, то ще якусь прикрість зробить. Одного ранку сім’я прокинулась в гарному на- строї вийшла на поріг, а там - відро з помиями. Господарвзяввідро,виливпомиї, відровичистив до блиску, назбирав туди найбільших і найсмач- ніших яблук і пішов до недоброзичливця. Сусід, почувши стук у двері, злорадно подумав, що зрештою дошкулив новенькому! Відчиняє двері в надії на скандал, а чоловік простягає йому відро з запашними яблуками, кажучи: «Хто чим багатий, той тим і ділиться!» Дорогі друзі, гарних вам миротворчих місій та співробітництва у рідних домівках! Блаженні миротворці Людські стосунки важ-zz ко уявити без конфліктів. Вони давно вже стали невід’ємною частиною нашого життя. Психологи характеризують конфлікт, як зіткнення протилежних інтересів, або поглядів. Справді, кожен з нас є неповторною особистістю зі своїм характером, звич- ками, світоглядом. Якщо наші погляди на ту чи іншу проблему, або явище не співпадають з поглядами іншої людини, виникають суперечки, які нерідко переростають у відкриту ворожнечу. Для дослідження причин ви- никнення конфліктів та методів їх розв’язанняіснуєнавітьспеціальна наука - конфліктологія. У повсяк- денному житті кожен з нас може опинитись у конфліктній ситуації: вдома, на роботі, в колі друзів, або навіть у Церкві. Основною причи- ною цього є людський егоїзм, або намагання свої інтереси, погляди, чи уяву поставити вище за інші. Спровокувати конфлікт можуть дріб’язкові речі: яку передачу переглянути, якщо в сім’ї один телевізор; що в першу чергу купити на заощаджені подружжям кошти Конфліктуєте? Вихід є! – пральну машину чи комп’ютер; бажаючи відпочити, одна зі сторін віддає перевагу поїздці на море, інша – у гори. Конфлікти вини- кають внаслідок відмінностей у наших планах, цілях, манерах поведінки, рівнях освіти. Небажання поступитись опо­ нентові та знайти спільне рішення має доволі негативні наслідки: зіпсовані стосунки, тривала ворож- неча, втрачене здоров’я. Трагічно, колинапруженістосункиміжцілими націями, або державами переро- стають у військові конфлікти-тоді гинуть сотні й тисячі ні в чому невинних людей. Замислюючись над цією темою, виникають цілком закономірні запитання: чи мож- ливо обходитися без конфліктів? Як найкраще розв’язати конфлікт, якщо він вже виник? Як відомо, пожежу легше за- гасити на самому початку її за- ймання. Аналогічна ситуація і з конфліктами – чим більше вони розгораються, тим важче їх по- долати, тому дуже мудро чинить той, хто не підкидає дров у вогонь суперечки, а намагається загасити її на стадії виникнення. Мудрий цар Соломон багато століть тому навчав: «перед вибухом сварки покинь ти її!» (Прип.17:14). Уміння вислухати та зрозуміти того, хто поруч з нами, повага та смирення повинні стати доброю профілактикою конфліктів для кожної людини. Апостол Яків у своєму листі до всіх християн пи- сав: «Отож,брати мої любі, нехай буде кожна людина швидка послу- хати, неспішна говорити, повільна на гнів» (Як.1:19). Для багатьох з нас це може видатись важкою справою, але вона варта того, щоб навчитись будувати мирні відносини з усіма людьми. Уміння володіти собою, тве- резо оцінювати ситуацію, не піддаватись негативним емоціям – це найбільша перемога, яку людина може досягнути у цьому житті. «Ліпший від силача той, хто не скорий до гніву, хто панує над собою самим, ліпший від завойов- ника міста (Прип.16:32). Тож практикуймо у своїх що- денних відносинах доброзичливе ставлення одне до одного, пова- жаймо ближніх і тоді наше життя зазнає позитивних змін! Бажаєте цього? Дмитро Гіленко Между близкими людьми неред-zz ко возникают конфликты. Многие теряются в догадках, не зная как их разрешить, как выйти из проблемной ситуации, не причинив вреда взаимо- отношениям. Специалисты в области семейных отношений обращают наше внимание на обычные способы преод- оления конфликта. Уход. Некоторые люди избегают столкнове- ний при возможности конфликта. Они стараются уйти из дома или избежать дискуссии. Здесь характерен низкий уровень взаимодействия и настойчивости. Таким людям трудно поведать о своих нуждах или выслушать признания близ- ких. В пользу этого способа можно сказать, что уход дает время поразмышлять над возникши- ми проблемами. Он плох в тех случаях, когда свидетельствует о безразличии или отсутствии желания наладить взаимоотношения. Подчинение. В этом случае, кто-то из кон- фликтующих сдается или уступает, чтобы из- бежать конфликта. Этот метод предполагает наличие высоких представлений о сотрудничестве и заботе о других людях, однако может указывать и на то, что человеку трудно изложить свои потребнос- тиивзгляды.Налицостремление сохранить отношения, но имеет место также самоуничижение. Но этот способ неприемлем, если становится средством ма- нипуляции и применяется из-за страха быть отверженным, или из-за большого желания быть любимым. Победа. Многие люди вступа- ют в конфликт, стремясь взять верх. Для этого метода характерна большая на- стойчивость и низкий уровень сотрудничества. Данныйметодможетбытьоправдан,когданеоб- ходимо отстоять важный принцип. Но потакания своему «я» недостаточно веская причина для использования этого стиля. Сотрудничество. Данный метод чаще всего наиболее хорош. Он предполагает разреше- ние конфликта такими методами, при которых учитываются нужды всех заинтересованных сторон. Предпринимается поиск решения, при котором все будут чувствовать, что с ними считаются, их ценят и понимают. Решения конфликта методом сотрудничества строится на фундаменте взаимного уважения в браке и семейных отношениях. В Библии написано «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смирен- номудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и одругих».Такаялюбовьпредполагаетбезуслов- ное внимание к каждому человеку. Не стоит копитьобидыиогорчения–этолишьзатрудняет решения проблем. Библия советует: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Конечно, не всегда можно в один миг победить гнев и снять все противоречия. Но важно не откладывать на потом избав- ления от негативных эмоций и болезненных вопросов. Дайте партнеру возможность как можно полнее выразить свои мысли и чувства. Помните, крепкие семьи не те, в которых никогда не возни- кает конфликтов, а те которые успешно с ними справляются. Мария Гафинец Творческое разрешение конфликтов

4 СВІТЛО твого ЖИТТЯ «Мудра людина завжди знайде спосіб, щоб не почати війну». Ямамото В. Євгенія прокинуласьzz вранці як завжди. Помо- лилась. Зробила зарядку. Поснідала. Переглянула свої плани на день, щоб не забути щось виконати. І відправилась на роботу. Її новий автомобіль їхав легко і приємно. Та рап- том вона побачила як на неї їде вантажівка. Скрегіт коліс. Розбите скло. І далі Євгенія нічого не пам’ятає. До тями приходить в реа- німації і розуміє, що все що вона запланувала не справдилось, і життя піш- ло зовсім по-іншому, пла- ни цілковито змінилися. Кожному з нас приходилось потрапляти у непередбачені ситуації, які змінювали наші життєві плани або повністю їх перекреслювали. Часто нам доводиться розчаровуватись в людях, яким ми довіряли; часто не здійснюються наші бажання, буває що хтось не- навидить нас, насміхається чи принижує... Таких ситуацій без- ліч. Чому вони існують? Тому, що є той, кого Біблія називає дияволом і сатаною, котрий «ходить як рикаючий лев, шу- каючи кого б знищити». Як ми можемо реагувати на безліч таких ситуацій? Перша реакція – це переживання, злість, дратівливість, смуток, плач, жалощі до себе «який я нещасний чи нещасна»... Один відомий канадський вчений Ганс Сельє проводив досліди над пацюками, ство- рюючи їм різні незвичні ситу- ації, спостерігаючи як вони на них реагують. Він спостеріг, що частина тварин вели себе дуже неспокійно, інші вели себе спокійно та врівноважено. В результаті досліджень вче- ний прийшов до висновку, що причиною патологічних змін є не зовнішній вплив, а реакція пацюка на цей вплив. У Біблії в Приповістках Соломона ми читаємо: «при- гноблений дух сушить кості», зверніть увагу, що духовний стан нищить найміцнішу ткани- ну в організмі людини. Вчени- ми доказано, що така реакція на ситуацію як: злоба, нена- висть, помста, неспокій, дра- тівливість, злі слова, зневага призводять до таких фізичних розладів як: головні болі, під- вищений артеріальний тиск, порушення роботи травної сис- теми, цукровий діабет, інсульти та інфаркти, параліч. Зрозумі- ла річ, що все це відбувається на фоні депресії. Сьогодні психологи, у першу чергу, намагаються позбавити своїх пацієнтів від тривожного депресивного стану, розумі- ючи, що при його наявності не можливо вилікуватись від інших болячок. За останній час депресія – стало модним словом. Воно нічого спільного не має з інфекцією, проте, має пряме відношення до спосо- бу життя. Депресія – це бунт організму на неправильно ви- браний життєвий напрямок. Отже наша неправильна реакція на різноманітні події призводить до виникнення різ- них захворювань, страждань і смерті. Але у нас є можливість правильно реагувати на про- блемні ситуації. Той, Хто нас створив краще знає, що може сприяти нашому здоров’ю, а що, навпаки, зашко- дить йому. Наш Тво- рець, через Святе Пи- сання, дає нам чудові «рецепти» для зцілен- ня душі і тіла: 1 . П р о с і т ь , щ о б Бог наповнив серце любов’ю до всіх лю- дей, які вас оточують. 2.Уважайте оточую- чих вищими за себе. Чому? У кожної люди- ни є щось таке, чого у мене немає. 3.Не віддавайте злом за зло, але прощайте і перемагайте зло добром 4.В кожній ситуації шукайте благословення, беріть уроки. 5.Бог є Любов. А Любов не дозволяє своїй дитині те, що їй не на користь. 6.Тому будьте благочестиві та задоволені. 7.За все дякуйте. 8.Завжди радійте в Господі. І ще одне побажання – до- сліджуйте Біблію і дивіться на поведінку нашого Спасителя Ісуса Христа. У Нього є чому навчитися! Оксана Мадараш Навчіться від Нього Одного погожого осінньо-zz го ранку Надійка прийшла до школи. Зайшовши до класу, дівчинка побачила, що її по- друга про щось шепочеться з однокласницею. «Про що ви говорите, Оленко?», – за- питала Надя. Але у відповідь почула: «Ти дуже розумна, то й не питай про що ми говоримо». Продзвенів дзві- нок і діти сіли за парти. А на перерві дівчинка почула об- разливі слова в свій адрес не тільки від Оленки, а й ще від двох однокласниць, які її підтримували. Надійка дуже засмутилася. Але не знала, чому вони до неї так ставляться. Після уроків образи посипалися знову, і дівчинка в роз- пачі пішла додому. Але по дорозі вона пригадала, як мама їй розповідала, що в кожної людини є найкращий друг – Ісус. І якщо є якісь проблеми, то можна в будь-яку пору доби звер- татися до Нього. Дівчинка подумки звернулась до Бога: «Дорогий Господь, допоможи мені зрозуміти, чому мої подруги почали так по- гано ставитися до мене, і що мені тепер робити?». Як обмова перетворилася на дружбу Коли Надя прийшла додому, то в коридорі почула як тато свариться з мамою. Тихенько причаївшись, дівчинка чекала що буде далі. Вона почула пропозицію мами: «Давай пообідаємо, а пізніше все спокійно обговоримо». Коли кожен з батьків висловив свою думку, вони вирішили конфлікт. У Надійки майнула думка: «Я та- кож можу вирішити непорозуміння з моїми однокласницями подібно до моїх батьків». Вона попросила маму спекти торт. А наступного дня дівчинка запросила Оленку і ще двох однокласниць до себе в гості. Сказала, що на них чекає сюрприз. За столом Надійка розповіла як вчора їй було боляче слухати образи дівчаток. Вона хотіла ді- знатися, чому її так ображали. Тоді Оленка розповіла про те, що декілька днів назад чула від Оксанки, їхньої однокласниці. Те, що почула Надійка, вразило її. «Адже це – неправда!»,– вигукну- ла вона. Дівчинка пояснила, що ніколи не говорила нічого поганого про Оленку. А оскільки Оксана була її сусідкою, то швиденько запросила до столу і її. Оксанка зізналася, що все це придумала, бо заздрила подругам, адже сама не мала з ким дружити. Мама Надійки все це чула. Вона зайшла в кімнату, зверну- лася до дівчаток і запропонувала їм дружити всім разом. Мамина ідея дуже сподобалась дівчатам, – вони враз почали посміхатись і сказали: «А й справді, чому б нам не подружитися?» – і на знак друж- би взялися за руки. Після цього Оксанка попросила вибачення у Надійки. Цього вечора Надійка йшла в свою спальню щасливою. Її по- чуття були сповнені вдячності Богу. Дівчинка стала біля ліжка на коліна і промовила в молитві такі слова: «Дорогий Господь, я дякую за те, що Ти допоміг мені таким чудовим способом помиритися з дівчатами і, навіть, придбати ще нових друзів!». Валентина Карпук

5СВІТЛО твого ЖИТТЯ «Якщо є готовність до конфлікту, привід для конфлікту знайдеться завжди». Шевельов В. Завжди так не буде Новий Рік – це час сповнений до-zz брих побажань та кращих сподівань на майбутнє. Нам усім так хочеть- ся, щоб світом правила любов. Хіба не тому з’являється тяга оспівувати в піснях про любов та досконалий світ? Але де ж знаходиться джере- ло цих піднесених бажань? Звідки в людини спонукання до кращого життя? Адже поруч існує і зло? Споконвічні питання. Ними проймаються і молоді, і старі. Вони бентежили наших попередників з далекого минулого, вони хвилюють і нас у 21 столітті. Побудувати суспільство, у якому панували б мир і зла- года – ось бажання усіх часів та народів. До Ісуса якось підійшов вчений чоловік із запитанням: «Учителю! Котра заповідь найбільша в законі?» Його цікавить найголовніше, від виконан- ня якого, суспільство процвітатиме і буде здоровим. Що ж почув у відповідь законник від Того, Хто був не тільки Вчителем, але Чиєю місією було – врятувати змучених від постійних пошу- ків, надати підтримку втомленому від жит- тєвих невдач, зцілити розбиті серця. Послухайте, яку ла- конічну, і, водночас, всеосяжну відповідь дав Христос: «Він же промовив йому: «Люби Господа Бога своговсімсерцемсво- їм, і всією душею тво- єю, і всією своєю дум- кою» – це найперша і найбільша заповідь; друга ж, однакова з нею: «Люби ближньо- го свого, як самого себе». На двох оцих заповідях увесь Закон і Пророки стоять». Ці слова нашого Господа дають нам зро- зуміти, що саме любов повинна правити людьми та світом. Таким був споконвічний задумБожийстосовно створеноголюдства. Про це Всевишній безперестану нагадував через патріархів і пророків. Алеодне–бажатиіговоритипроце,аінше – практично застосувати. У житті нерідко нашіслованезбігаютьсязділами.Богтакне чинитьніколи.ПрихідназемлюСинаБожого – Ісуса Христа, не мав на меті відкрити ще одну філософську школу чи обнародувати черговий звід законів. Ісус заявив Своїм по- слідовникам, що прийшов, щоб ділом явити нам заповідь про любов. Древніпророкирізкозасуджувалирелігію, що не вчить любити людей. Та особливо їхній осуд був спрямований проти тих, хто претендував служити людям, дбати про їхній добробут, але дуже скоро забували про це. Господь передає через пророка Ісаю, що небажаєзвертатиувагунапоститамолитви тихлюдей,щопродовжуютьпригноблювати та кривдити бідних. Щирий піст, виявляєть- ся, полягає далеко не в тому, щоб просто утримуватися від вживання якоїсь їжі, або відмовитися від неї взагалі, а в тім, щоб розділити з голодним хліб свій та позбутися кайданів неправди (Ісая 58). Якщо дотепер ваші спроби зробити до- брі справи не були успішними, якщо шлях добра виявився нелегким, – не впадайте у відчай. Можливо, для цього нам доведеться чимось пожертвувати. Але це вірний шлях, і йти саме ним, запрошує наш Спаситель. Пам’ятайте,доброможепереборотисилу гріховного тяжіння. Ми здатні не тільки ба- жати, але й творити справи любові, добра і милосердя. Отже, у Новому Році – ідіть шляхом до- бра, і Бог буде на вашій стороні! Другий розділ пророкаzz Даниїла звіщає нам, що на фоні світової класової боротьби, чітко прогляда- ється Боже керівництво, і ніхто крім Нього не вирі- шить цієї проблеми. В той час коли воюють народи, імперії змінюють одна одну, коли Радянські со- юзи змінюються на Євро- пейські і, можливо, ще на якісь інші, Христос вдруге прийде на нашу землю, щоб встановити Своє Цар- ство яке буде стояти вічно, тому що в ньому не буде гріха. Ми впевнені, що коли настане це Царство, то в ньому все буде інакше, і не через те, що там буде той чи інший соціальний устрій, а просто там будуть люди інші. Що це буде за система ми можемо лише догадуватись, бо як говорить апостол Павло, «тепер дивимося мов через Чи буде у Новому Році правити любов? скло непрозоре». Тих, хто чи- тає Євангеліє, приваблюють не картини майбутнього царства, а саме те, що відчув розбійник поруч з Голгофським страждаль- цем, коли бачив як достойно помирає Цар Ісус, як він дбає за своїх підданих, тому-то й сказав: «Згадай мене Господи коли при- йдеш в Царство Своє». У цьому Царстві можемо бути й ми…

6 СВІТЛО твого ЖИТТЯ Хорошою є тільки повна істина. Напівправда нічого не варта. Стефан Цвейг Проблема внутрішнього (душевного) конфлікту Колись я була католицькоюzz монахинею – сестрою Андреєю. Ще дуже юною обрала монаший стан у тяжкий та небезпечний час гонінь Католицької церкви. Через дев’ять років, коли при- йшла свобода віровизнання, мене призначили помічницею сестри вчительки у духовну шко- лу монашого життя – новіціат. У новіціаті тоді знаходилось десять новичок та три кандидатки, біля яких розпочала працювати сестра вчителька Марія, а я повинна була їй допомагати у вихованні цих молодих сестер. На мене поклали нелегке і відповідальне за- вдання, – формацію у молодих черниць аскетичного та посвяченого способу життя, властиво, – зрощування монашо- го характеру. А така праця вимагала не лише глибоких знань психології та педа- гогіки,айтривалогопрактичногодосвіду, тому настоятелі Згуртування мали намір згодомпослатимененавчатисявРим.А тимчасом,вважаливони,яповиннабула звикатидоцьогослужіннятанабиратися досвіду... Впершезаувесьчасмогочернецтвая потрапилаумонашийдімздотриманням усіх вимог правил чернечої спільноти. Уновіціатівсежиттясестерпроходило за дзвінками: на вставання, на молитву, на обід та вечерю... Занять було дуже багато, – не залишалося й декількох вільних хвилин. Це мене пригнічувало, бо до цього я вела активну громадську діяльність, звикла до публічного життя, нових людей та пожвавленого способу життя. З того часу в моїй душі з’явився неспокій, – тривога огортала серце... –Насталасвободавіровизнання,–ду- мала я, – яка чомусь, замість сподіваної волі,принесламенідуховнуневолю.Мені необхідна не тільки свобода віровизнан- ня, а й свобода волі, духа та діяльності... Я відчуваю велике пригноблення душі, – навіть у час переслідування та гоніння не була такою скованою, як сьогодні. Як пташка у золотій клітці... Згадаласловасвогопокійногобатька, який, обводячи поглядом поле, сад та гори довкруги, зітхаючи, казав: Як пташка у золотій клітці про нього не згадує? А може це видумали самі монахи, щоб якось оправдати своє існування? Якщоцелюдська вигадка, то як можнаочікуватив ньомуГосподнього благословення?! Углибинімоєїдуші боролися дві сили: з од- ногобоку–богобоязнамонахиняАндрея, що бажала слухняно й ревно служити Богу,азіншого–духовноув’язненавіль- нолюбива дівчина Галина, що прагнула свободи духа, що теж любила Бога та бажала Йому служити. Якменівирішитицейвнутрішнійдухо- вний конфлікт? На чий бік стати: сестри Андреї, чи Галини?! Не маю вже сил дальше так жити! Що ж мені робити?! – Ця справа є духовною, – міркува- ла я, – Вона пов’язана з Богом, тому буду гаряче молитись до Нього, – щиро прохатиму Господа, щоб вказав мені правильний шлях: «До Тебе я кличу, о Господискелемоя,небудьжебезмовним до мене, бо коли Ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу»(пс.28). Мененепокоїладумка,що,мабуть,не маю від Бога справжнього чернечого по- кликання,томуятаканеспокійна.Частоу менебулотакевідчуття,щозаймаючуже місце у монастирі, а моє місце – не тут. Можливо,намоємісцеБогужемаєякусь щиру дівчину, що прагне стати монахи- нею? Їй Бог дарує це бажання, а отже і чернече покликання. Чернечий спосіб життя я сама собі обрала, на власний розсуд та не відчуваю себе щасливою, не маю духовного спокою, – в моїй душі бушує буря... Я просила Господа та молилась: «Випробуй, Боже, мене, – і пізнай моє серце, досліди Ти мене, – і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я до- рогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь!»(пс.139). Минали дні та тижні... Одного дня, з гіркотою в серці, я збаг- нула,щожахливопомилилась,обравши чернецтвосвоїмпостійнимстаномжиття. Я відчула, що Сам Бог привів мене до цього висновку, тож вирішила залишити монастир та чернече життя. Тепер я маю хорошу християнську сім’ю; люблячого чоловіка та двох діток. Я віднайшла в душі Христовий мир, – я щаслива! З плином років щораз більше я пере- конуюся у правильності свого вибору – залишити монастир. Це добрий Господь допоміг мені зробити правильний вибір у складній життєвій ситуації. Самотужки, без Божої допомоги, я ніколи не змогла б розпрощатися із моїм чернечим мину- лим... Галина, м. Львів «Краще воля серед поля, Ніж золота клітка...» Неможливоописатимійстан,яйсама не знаю, що зі мною відбувається... От і зараз – ранок, всі ми навколішках роздумуємопродуховнутему,ая,замість думати про цю тему, журюся тим, що не дає мені спокою, ні вдень, ні вночі... Не- спокійно і важко мені жити в монастирі, – не думаю, що Бог дуже радіє з моєї жертви! Невже люблячий та милосерд- нийГосподьвирішивзавдатименітакого духовногоболю!Навіщо?!Тяжконадуші, сумно, аж плакати хочеться... А за вікном, – падає перший лапатий сніг;мовнасповільненійзйомці,–плавно на землю опускаються перші сніжинки. Наш садок припорошився тоненьким білим покривалом... Кажуть, що такий спокійний снігопад навіює спокій в душі. Може воно і так, але не сьогодні, і не зі мною. Замість спокою, у мене тривога в душі; мов тяжкий камінь навалився на серце,здається,нібивлегеняхбракуєпо- вітря... Хочу вирватися на волю! Пташка б’ється крильми до золотої клітки... О, Боже порятуй мене! Часто ловлю себе на думці, що на- магаюся видумати якусь причину, щоб вирватися звідси... Сьогодні, на щастя, п’ятниця, а щоп’ятниці, у середній школі я навчаю дітей Закону Божому, – всього дві навчальні години у двох класах, але це добре; діти будуть більше знати, та і я трохи розвіюся... – Сестри Марія та Андрея, – сказала одного дня головна настоятелька, – я домовилася із сестрами служебницями у Польщі про вашу поїздку до їхнього новіціату з метою запозичення досвіду. Подивитеся,сестри,яктамвониорганізу- вали свій новіціат, яку методику викорис- товують та запозичите для своєї праці в нашому новіціаті. ТожвирушилимидоПольщі,до Пере- мишля, де знаходився новіціатський дім сестер служебниць, – проживало там коло десятка новичок. Я цікавилася ме- тодамипраціуновіціаті,проякідетально розповідаласестрамагістраМирослава. Мені сподобався чіткий розпорядок дня, розподіл обов’язків та розуміння психо- логії новичок, що свідчило про високий рівеньосвітитавеликийдосвідвчительки новіціату сестри Мирослави та її поміч- ниці – сестри Антонії. Сестри часто молилися в обідню пору молитвою, в якій були такі слова:

Add a comment

Related pages

From Maur to Buchs ZH/ Zürich/ Switzerland/ 12.2013 ...

From Maur to Buchs ZH/ Zürich/ Switzerland/ 12.2013/ FullHD ... to Regensdorf/ Driving Video / Zürich Switzerland/ 03.2013/ FullHD - Duration ...
Read more

Command & Conquer Generals: Zero Hour - ShockWave MoD ...

Command & Conquer Generals: Zero Hour - ShockWave MoD [Tournament Island] [ZH] 2vs2 2013 12 24 Gh00St2099. Subscribe Subscribed Unsubscribe 16 16.
Read more

26. November 2013: Ordentliche Synode (12. Sitzung ...

November 2013: Ordentliche Synode (12. Sitzung) Synodeprotokoll vom 26. November 2013; Vereinigung der Kirchgemeinden Altikon-Thalheim und Ellikon an der Thur;
Read more

www.zh.ch

www.zh.ch
Read more

Kanton Zürich

Offizielle Website des Kantons Zürich mit Informationen der verschiedenen Ämter und Behörden, Amtsblatt und Gesetzen sowie Links und aktuellen Hinweisen.
Read more

Kantonsratswahlen 2011 - Wahlen & Abstimmungen

12: ERP: 15: 0.00 : 13: BDP: 10529: 3.47: OK: 6 : Total: 303816: 100.0 : 180: Divisor: 1679.4343482191298 : 04.04.2011, 08:07: Folgende Angebote halten wir ...
Read more

December | 2013 | Berdoa Bekerja Berkarya

2 posts published by welly prazh during December 2013. Skip to content. Berdoa Bekerja Berkarya ... 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25 ...
Read more

wwe.monday.night.raw.2013.12.02.720p.hdtv.x264-kyr (1)-003 ...

Sieh dir das Video "wwe.monday.night.raw.2013.12.02.720p.hdtv.x264-kyr (1)-003" an, das XWDonDemand auf Dailymotion hochgeladen hat.
Read more

Formulare Steuererklärung - Kantonales Steueramt Zürich

*Steuererklärung 2013 für Vereine, Stiftungen (Form 510) (PDF, ... *12-Bescheinigung VR-Bezüge Staats- und Gemeindesteuer, ...
Read more

IBI Group wins every K-12 architectural citation in ASU ...

IBI Group wins every K-12 architectural citation in ASU ... IBI Group wins every K-12 architectural citation in ASU awards (zh) 星期二, 九月 10, 2013 .
Read more