Svitlo zh 2012 7

67 %
33 %
Information about Svitlo zh 2012 7

Published on March 16, 2014

Author: balm

Source: slideshare.net

„Я – світло для світу; хто піде за Мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя”. (Ісус Христос, Іоанна 8:12) 2012 №7 ОРИГІНАЛ чи ПІДРОБКА Сьогоднінаврядчиможназнайтихочодинто- вар, який не намагалися б підробити. Річний об- сяг фальсифікату в світі оцінюється у $600 млрд. Сучасний світ сповнений фальшивками. На жаль частіше за все підробляють те, що дійсно є чудо- вим, оригінальним. Людина вже з пелюшок сти- кається з обманом, коли їй пхають до рота соску- пустушку, умочивши її в солодку воду. Від неї ди- тині користі немає. Ніколи пустушка не замінить дитині материнського молока. Але одна річ – коли просто користі немає, і зовсім інше – коли підробка спричинює біду! Ти сподіваєшся що прийняв «но-шпу», а там її може не бути, чи може ковтаєш «фестал», а він чомусь не діє. Хіба-що може по вірі вашій допоможе. Та коли це торкається, наприклад, термінової до- помоги при серцевих хворобах – варіант з фаль- шивкою може обернутися трагедією. Проте окрім ліків є ще чимало підробок в інших сферах нашого буття. Це може бути те, що ми їмо, те, в чому ми ходимо і чим взагалі повсякденно ко- ристуємося. Звичайно, коли ми дізнаємося що нам підсунули підробку замість справжнього товару, на який розраховували, наша реакція на подібну «ак- цію» може бути навіть дуже емоційною. Ми сприй- маємо це як образу, як приниження гідності! Однак найбільш вражаючим є те, що часом ми самі винні в тому, як іноді сприяємо утвер- дженню тієї чи іншої підробки, а може, навіть, є і її носіями чи розповсюджувачами. Дуже дивним є те, що ми не звертаємо уваги на речі набагато важливіші, підробка яких може стати для нас до- леносною. Можливо ви не звертали уваги на те, як багато ми втрачаємо бездумно задовольняючись фаль- шивими замінниками справжнього. Маємо великі будинки, але менші сім’ї. Кращі зручності, але мен- ше часу. Маємо кращу освіту, але менше розуму. Кращі знання, але гірше оцінюємо ситуацію. Має- мо більше експертів, але і більше проблем. Кращу медицину, але гірше здоров’я. П’ємо занадто бага- то, куримо занадто багато. Витрачаємо дуже без- відповідально. Сміємося занадто мало. Їздимо за- надто швидко. Гніваємося занадто легко. Лягає- мо спати надто пізно і прокидаємося надто втом- леними.Читаємо,дужемало.Занадтобагатодиви- мось телебачення і молимося дуже рідко. Говори- мо занадто багато, а любимо дуже мало. Напевно цей перелік наші читачі могли б продовжити, виходячи з життєвого досвіду. Адже ми живемо в еру інформації, і завдяки цьому знаємо дуже багато. Правда, скоріше за все, знаємо як вижити, але не знаємо, як жити. Але хіба ми мусимо усе на світі знати? Таж для цього нам життя не вистачить. Звернімо ува- гу на мудрий вислів одного моряка-лоцмана, в задачу якого, згідно професії, входило бра- ти на себе керування кораблем у тих місцях, де підхід до порту є небезпечним через підводні скали. Капітан корабля передав штурвал уже немолодому лоцману, і дивлячись як той обхо- дить невидимі перешкоди із захопленням ска- зав: – Винапевновжезнаєтетуткоженкамінчик! – Ні! Я не знаю кожного камінчика – відпо- вів лоцман – я просто знаю найглибші місця. У нашому житті, зовсім не обов’язково за- бивати собі голову безліччю непотрібних ре- чей. Усе знати не будеш. Не варто витрачати час на вивчення підробок. Для того щоб визначити фальшивку – достатньо знати оригінал! І саме про це піде мова на наших сторінках. ЯК НЕ НАТРАПИТИ НА ФАЛЬШИВКУ

2 СВІТЛО твого ЖИТТЯ НАСЛІДКИ ВІД ФАЛЬСИФІКАТУ ПРАВДИ Згадайте, коли вас обдури- ли востаннє, як ви себе почува- ли? Дуже неприємно, скажу вам, і знаю, що всі погодяться зі мною. Що спонукає людей обманюва- ти, хитрити, лицемірити, неправди- во свідкувати? Навіть коли здаєть- ся немає жодної необхідності, люди прикрашають свої розповіді не- значними неправдивими фактами, щоб більш вигідно показати себе. Біблія уже на перших сторінках відкриває хто є автором всілякої брехні. (Буття 3:1-4). Сатана ска- зав Єві «не помреш», але ми бачи- мо, що люди вмирають і не стали «як боги». А ось тепер, маючи достатню інформацію про першоджерело брехні, думаю, у нас буде більше бажання контролювати всі свої слова і дії, щоб не бути обманщиком. І в першу чергу, я думаю, у своїх сім’ях. Це найближчі нам люди, і як важко коли обманюють чоловік або дружина, або діти батьків і навпаки. Усі батьки хочуть, щоб їхні діти не обманюва- ли і виросли чесними, але де наші діти візьмуть цю рису характеру, якщо у відповідь на телефон- ний дзвінок, тато дає інструкцію дитині: «Якщо це просять мене, скажи, що мене немає вдома!». Як після цього уроку «чесності», діти пові- рять, що обманювати не можна. Що це гріх, і що 9-та заповідь забороняє це робити, і Бог буде цим незадоволений. Приємно почути коли про когось кажуть: «Це дуже чесна людина!». Хоча зараз в нашому оточен- ні ті, хто не беруть за орі- єнтир Божі Заповіді, ма- ють де навчатися фальші, і особливо підростаюче по- коління. По-перше, це ре- клама, яка завжди показує товар чи послуги набага- то красивішими, якісніши- ми ніж вони є насправді. Більш того, реклама вво- дить в оману молодь тим, що пропагує шкідливі для організму продукти, як щось корисне і необхідне. Далі йде цілий пе- релік підробок від фармацевтики, побутових ре- чей і до продуктів харчування, не кажучи вже про банки, які дають кредити «майже без відсо- тків» і так далі. Пам’ятаю, як десь у 90-ті роки чоловік при- віз мені з-за кордону справжні французькі пар- фуми. Який це був аромат! Десь протягом годи- ни запах був досить сильним, а потім він ставав таким глибоким, ніжним і зберігався дуже дов- го, навіть після прання. Як пояснили чоловіко- ві продавці товару – це була середня нота парфу- мів. А ось недавно бачу в магазині зовсім недо- рого, такі ж парфуми. Нюхаю – такий самий за- пах. Питаю, чому так дешево, якщо це Франція, мені відповідають, – ні, це не оригінал – це іміта- ція оригіналу, вони пахнуть недовго, і не мають тієї «середньої ноти». Так і людина яка обманює, немає стержня, немає принципу – так собі, іміта- ція на християнство. Мені дуже подобається давня східна легенда. Одинправительніякнемігвирішитикотрийзйого трьох синів займе престол після нього. І придумав длянихвипробування.Покликавїхдопалацуікож- ному дав по насінині, і каже: «Хто за рік виростить найгарніше дерево з цього насіння, той і буде пра- вителем після мене!». Швидко пройшов рік. При- ходять сини зі своїми деревами до батька. Іде стар- ший син, за ним слуги несуть красиве дерево у ве- ликому дерев’яному вазоні, подивився батько і ні- чого не сказав. Прийшов так само і середній син, у нього було дерево, не тільки з квітами, але й з пло- дами. Батько і тут промовчав… Аж ось іде молод- шийсині…ненесенічого.Батькопитає:«Яктисмів прийти без дерева?». На що син відповів: «Бать- ку, як я не оберігав насінину яку ти дав мені, і по- ливав, і на сонечко виставляв, і робив усе можливе, але воно так і не зійшло. Я не хочу тебе обманюва- ти, кажу правду». Тоді батько підійшов, поцілував сина і сказав: «Ось вам правитель після мене! Тому, щоядавваммертвінасінини,щобперевіритивашу чесність, і тільки ти чесно признався, що воно не зі- йшло, тому ти і будеш царювати!». Наш небесний Правитель теж випробовує нас на чесність. Це випробування, довжиною в життя, виявить чи можна нам довірити царюва- ти з Ним у вічності. Марія Гафинець «Дружба». Який сенс ви вкладаєте в ці сло- ва? Чи можете ви дати чітке визначення цих по- нять? Адже не знаючи характеристики істинної дружби, ви не зможете розпізнати фальшивки. З дружбою доводиться стикатися в житті кожній людині. Коли у вас є справжні друзі, це дуже впливає навіть на те, наскільки щасливи- ми ви себе почуваєте. Але, нажаль, під маскою дружби іноді ховаються дещо інші стосунки, і тоді, як наслідок, людина відчуває глибоке роз- чарування. Для кожного з нас важливо вміти від- різнити дружбу від інших видів відносин, а для цього в першу чергу потрібно знати, що ж таке дружба, а це, у свою чергу, допоможе нам самому бути хорошим другом, знайти надійних друзів і зберігати дружбу міцною. Цієї теми не оминає стороною і Біблія. У ній поняття дружби передається грецьким іменни- ком «філіа» і дієсловом «філео», який переклада- ється як «дорожити» (кимось). Це слово має на увазі «теплоту, близькість і прихильність». Осо- бливо в цьому плані в ній виділяється дружба Іс- уса з Лазарем, Марією і Мартою – це приклад чис- тих, безкорисливих відносин, який ілюструє цін- ність творчого спілкування та поваги до почуттів своїх друзів. Тому, можна з впевненістю сказати, що Бог у Своїй мудрості створив людей з потре- бою спілкування між собою. Приклади дружби в Біблії показують, що дружба не є чимось легко- важним. Вона пов’язана з жертовністю, підтрим- кою, підбадьоренням і сталістю у випробуваннях. Проте Біблія є реалістичною і Бог розуміє, що оскільки ми живемо не на небі серед святих анге- лів, а на зараженій гріхом планеті, тому, в умовах гріховності, у дружби можуть бути свої помилки - заздрість, суперечки, критика і т.д. Чимало людей розчаровуються в друзях лиш через те, що не ро- зуміють істинне значення дружби і хто такі друзі. Є думка, що наші друзі – це ті, з ким ми проводимо багато часу, з ким нам весело і є про що поговори- ти, ну а дружба - це сам процес такого спілкування. Проте, як дуже часто показує життєвий досвід, це зовсім не так. Справжня дружба - це по- чуття, причому почуття, яке лежить глибоко в серці: це - «філіа», або дружня любов, по відношенню до іншої людини. Узагалі, дружба у Біблії розуміється як тісні стосунки між людьми, що супроводжу- ються такими обов’язковими характеристиками: 1. ЧЕСНІСТЬ. Справжній друг намагається говорити правду і приймати правди- ві слова від іншого. Підла- бузництво не робить добра, а навпаки, заважає побачи- ти власні помилки і змінити- ся на краще. Друг, хоча й знає недоліки свого товариша, не відштовхує його, а докладає зусиль, щоб допомогти. «Людина, що другові своєму підлещує, на стопах його пастку ставить» (Приповісті 29:5). 2. ДОВІРА. Чудовий приклад справжньої дружби – Йонатан та Давид (1 Царів 19). Їхні сто- сунки були довірливими і надійними. Роками вони берегли вірність одне одному. Не зважаю- чи на те, що батько Йонатана намагався розділи- ти друзів, їхня дружба збереглася. «Лукава лю- дина сварки розсіває, а обмовник розділяє дру- зів» (Прип.16:28). 3. ПРОЩЕННЯ — один із найважливіших принципів збереження стосунків. Нагадувати про колишні помилки та вчинки означає руйну- вати стосунки, але справжнє прощення допома- гає позбутися відчуття провини та образи. «Хто шукає любові – провину ховає, хто ж про неї по- вторює, розганяє друзів» (Прип. 17:9). Згідно з Біблією, людина повинна бути обе- режною у виборі друзів, адже друг – це той, хто має неабиякий вплив на самооцінку, поведінку та спосіб життя. «Не дружись із чоловіком гнів- ливим, і не ходи із людиною лютою, щоб доріг її ти не навчився, і тенета не взяв для своєї душі» (Приповісті 22:24–25). «Не дайте себе звести, то- вариство лихе псує добрі звичаї!» (1Кор.15:33). У Ісуса було одне просте визначення слова «дружба», в якому один із друзів пожертвував би життям заради іншого: «Ніхто більшої любо- ві не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх». (Івана 15:13). Це саме те, що влас- не Він і зробив для нас. На останок, можу з впевненістю завіри- ти, що справжній друг не залишить у скрут- ну хвилину. Справжні друзі радіють із досяг- нень своїх друзів, цінують їх, а не заздрять їм. Пам’ятайте, у дружбі немає місця користолюб- ству. «Правдивий друг любить за всякого часу, в недолі ж він робиться братом.» (Приповісті 17:17) Мар’яна Гартман ДРУЖБА ЧИ ВИДИМІСТЬ ДРУЖБИ

СВІТЛО твого ЖИТТЯ 3 –– Чи часто вам доводилося зустрі- чатися з підробка- ми? –– Ми постійно зу- стрічаємося з підроб- ками у житті. –– І як ви при цьому реагуєте на них? –– Ну, яка реакція, просто тепер таке життя що багато підро- бок. Те ж саме відноситься до законів, 450 чоловік приймає ці закони, але ніхто їх не дотримує. –– А ось з такими фальшивками як нещи- рі відносини, несправжня дружба, помилко- ва віра чи релігія вам доводилося стикатися? –– Ну, є люди які спілкуються з тобою тіль- ки із-за вигоди, тобто це є людський фактор. Просто у деяких він виявляється більше, а в деяких менше. А на рахунок релігії я не можу нічого сказати. Андрій Существуют определенные вещи, которых мы должны остерегаться. И среди них – поддел- ка дьяволом сверхъестественных даров Святого Духа. Сатана по своей сути обманщик, в Библии сказано, что он иногда представляется в виде ангела света (2 Кор. 11:14). Давайте задумаемся, почему с одним веру- ющим враг расправляется без усилий, а от дру- гих терпит поражение и бежит? Потому что дья- вол тоже наблюдает за нами и видит, кто как хо- дит пред Богом. И немало сегодня есть людей не способныхотличать подделку от настоящего. Бог не желает чтобы мы путали истинное и ложное. Итак, в 1 Кор. 12. 8-10 перечисляются истинные дары Святого Духа, и там сказано: «Од- ному дается Духом слово мудрости». Использу- ет ли дьявол слова мудрости? Да, и с самого на- чала. И называется это – колдовство. Люди, обра- щающиеся к сверхъестественным источникам, но не к Богу, чтобы обрести знания, которые не- возможно получить обычным путем, фактически пользуются злобными инструкциями лукавого. Можно увидеть по телевидению как часами эти «мудрецы» дают «мудрые» советы на все случаи жизни. Они обложены иконами, в руках амулеты, карты и т.д. И ни слова о том, что «страх Госпо- день есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум» (Иов.28:28). Ведь Библия указывает на то, что истинная мудрость, приносящая прак- тическую пользу в повседневной жизни, всегда находится в зависимости от Бога. Следующая подделка дьявола – различение духов. Сегодня некоторые норовят «заглянуть в душу» человека при помощи всякого рода воро- жеек, экстрасенсов и гипнотизеров. Очень жаль, когда подобная практика переносится и в служе- ние христианских церквей, которые претендуют на особые проявления, якобы исходящие от Духа Святого,хотя,насамомделе,духовностьибеззако- ние несовместимы. Дар различения духов попал в категориюЕвангельскихпотому,чтоонпозволяет отличатьистинуотолжиприпомощитехжеЕван- гельских истин (1 Иоанна 4.1). Апостол Иоанн на- стаивает на том, что духов нужно испытывать. И если претендующие на обладание или руковод- ство «духа» возвещают или навязывают полу- правду, искаженную истину, либо ложные учения и просят их принять эти учения и жить по ним, вот тут-то человек наделенный даром «различе- ния духов», при помощи Писания обязан расста- вить все точки на «и». Следующая распространенная дьявольская по- дделка«Дарисцеления».Комунехочетсяизбавить- сяотболезни,темболее,еслиэтаболезньнеподда- ется лечению. И вот здесь, дьявол, используя псев- доцелителей, в том числе и христианского направ- ления, губит человеческие души. Можно часто ви- детьпотелевидениюкакнабогослужениях,гдесо- бираются десятки тысяч людей, совершаются раз- ного рода исцеления. Ведущий на этих собраниях как правило говорит: «если ты сильно-сильно ве- ришь, Бог будет вынужден тебя исцелить». Проще говоря, твоя вера победит. Вопрос только в количестве твоей веры. И тогда хвала переносится на человека: «Видишь, как сильна его вера! Потому-то Бог его и исцелил». И Бог в такой системе, как некое приложение. Безу- словно, без веры человека Бог не станет дей- ствовать. Но станет ли Он исцелять того, кто гордится своею верою и тем, что этой верою мо- жет заставить Его что-то сделать? Говоря о чудесных исцелениях, необходимо подчеркнуть то, о чем Библия предупреждает, что бывают и искусные подделки. Христос, об- ращая внимание на подобные чудеса, не отри- цает, что чуда не было. Иисус просто говорит: «Я вас не знаю», то есть, это было не от Меня. Оказывается, что можно делать чудеса, и в то же время – игнорировать некоторые Заповеди Бо- жьи. Христос с этим никак мириться не может, и поэтому, определенно заявляет: «Отойдите от Меня делающие беззаконие» (Матвея 7: 21-23). Будем же бдительны друзья. Ищите Госпо- да в чистоте сердца, руководствуясь простым и понятным учением Иисуса Христа, потому что сегодня, как никогда раньше, появилось много обольстителей. Вячеслав Чариев ПОДДЕЛКИ ЛУКАВОГО И НАШЕ ВРЕМЯ Ныне, как никогда раньше у человека появилась возможность получить достаточно информации о мировых религиях. Подумать только, как бедному жителю планеты Земля разобраться во всем этом водовороте – где же все-таки настоящая, подлинная религия, которую основал сам Бог. Что же определяет истинность или ложность ре- лигии? Для начала нужно сказать, что фундаментом ис- тинной религии является неоспоримый авторитет Бога – Творца. То, что сказал Бог, что Он рекоменду- ет или повелевает человеку, то принимается со сми- рением и безоговорочно. В основе истинной религии спасение человека, это инициатива Бога. Его любовь, милость и долготерпение – черты характера Божия, благодаря которым он совершает наше спасение. В основе «подделки» лежит, то же Слово Божие, но вырванное из контекста, подстроенное челове- ком под себя, пропущенное через человеческую ло- гику и мышление и приправленное человеческими традициями. Например, когда наши прародители согрешили и жили уже за пределами Эдема – рая Божьего, у них родились два сына. В этот период Бог-Творец учре- дил для них систему Богопоклонения, другими сло- вами создал религию. Суть ее заключалась в сле- дующем – авторитет Божий выше всего и Бог спа- сает грешника через жертву Иисуса Христа. Чтобы им легче было это понять и усвоить Господь учре- дил систему жертвоприношения, как наглядное по- собие. Последователи истинной религии поступали так, как сказал Бог, верою исполняя Божии повеле- ния. Последователем истинной религии был Авель, который принес в жертву лучшее из стада – агнца, который был прообразом Христа. Авель понимал, что спасение он не заслужил, оно является милос- тью и подарком Божьим. Каин тоже не отказался от жертвы, он принес ее, но только не ту что сказал Бог. Он принес то, что сам посчитал лучшим и нужным. Этим он хотел сказать «Господи, я слышу что ты говоришь мне, но посту- паю так, как считаю нужным. Я думаю, Господи, не- важно какая тебе приносится жертва, главное любая жертва. И, в конце концов, спасение я и сам могу себе заработать от Тебя». И вот в основе любой подделки лежит этот прин- цип, и по сей день. А именно – спасение можно до- стичь собственными усилиями и неважно точно ис- полнять то, что говорит Бог, важно что-то делать. Та- кое понимание и отношение рождает как следствие еще одну особенность в поддельной религии. Лож- ная религия проявляет ненависть к истинной, вся- чески стараясь заглушить, запретить, уничтожить всякое инакомыслие, как когда-то Каин убил Авеля. С тех пор прошло много времени, но принцип отношения к Богу как Каина так и Авеля остает- ся прежним, и на его основе мы можем отличить в христианстве, оригинал от подделки. А именно: – считает ли церковь, которой я принадле- жу или ею интересуюсь, авторитет Бога-Творца превыше всего. – Признает ли она Слово Божие – Библию, как Слово живого Бога, которое человек не имеет права изменять. – Как понимает моя религия, спасение – это инициатива Божия, или «спасение утопающего – дело рук самого утопающего». – Учит ли меня моя религия уважать другие религиозные взгляды или она возбуждает у меня враждебность к инаковерующим. Все эти вопросы должны звучать в моем разуме, ведь правильный ответ на них определяет мое буду- щее. Василий Чопик. Что находится в основе подделки? –– Чи доводилося вам в житті зустріча- тися з підробками? –– Були такі момен- ти. –– Якою була ваша реакція? –– Ну якщо це була якась річ, то я її ви- кидав… –– А якщо це фальшива дружба чи релігія? –– Ну, в цьому світі є багато фальшу… навіть рідні люди інколи є фальшивими. Можуть ка- зати одне, а за спиною зовсім інше… А про ре- лігію, я можу сказати що кожен сам вірить в те, що хоче, це є особиста справа кожного. Юрій

4 СВІТЛО твого ЖИТТЯ У Роберта була дуже погана звичка. Він завжди вибирав для себе все найбільше і найкраще. Його брати Сергій і Дми- тро обзивали його за це різними образливими прізвиськами, але нічого не допомагало. Мамі було соромно за Роберта, осо- бливо коли в гостях він ставив усіх у незручне становище сво- єю обжерливістю. Що робити? Мама вирішила порадитися зі своєю сестрою, яка жила на сусідній вулиці. Через кілька днів хлопці з радістю дізналися, що тітонь- ка запрошує їх на обід. Пам’ятаючи як тітка пригощала ї х ко- лись, хлопці з нетерпінням чекали цього дня. Нарешті запові- тний день настав, прийшов час обіду, якого особливо чекав Ро- берт. Стіл ломився від смачної їжі. Роберт палаючим поглядом дивився на тістечка, желе, пиріжки і шоколад. Очі його збудже- но бігали по чудовому достатку смачних страв. “Ух ти! - Подумав він. - Якби я міг бенкетувати тут один!!” Він оглянув усе, і вже прикинув, що вибере коли блюда під- уть по колу. Всі гості розсілися за столом, і обід розпочався. Як завжди, спочатку подали хліб, картоплю і зелень, але Роберт дуже швидко наситився цим. Він дивився на тарілку з пиріжками. По цілому пиріжку на кожного! Він хотів, щоб йому дістався найбільший пиріжок. Чи встигне він вчасно схопити його, або Сергій буде першим? По колу пустили пиріжки. Сергій і Дмитро вибрали малень- кі і надломили їх. “Яка в них чудова начинка, - подумав Роберт. - Зараз! Тільки б вдалося взяти найбільший!!” Настала черга Роберта. Найбільший пиріжок все ще лежав на тарілці. Звичайно ж, Роберт з радістю вибрав його. Але що за розчарування чекало його! Як тільки він розламав свій пирі- жок, то відразу ж зніяковів. Пиріжок був порожній! Як тітка відучила Роберта від зажерливості Дитяча сторінка Бідний Роберт! Його почали давити сльози, але, зда- ється, ніхто не помітив, що сталося. Він зібрав усю свою мужність і з’їв залишок пиріжка, не сказавши нічого. Потімпоколупустилитістечка.Робертякзавждиобрав найбільше. Але і з тістечком було щось не те. Зовні воно ви- глядало звичайним, але всередині було таким гірким! – У чому тут справа? - Дивувався Роберт. Тітонька завжди готувала добре. І до того ж, здавалося, що інші були задоволеними. – Це нечесно! - Подумав Роберт. Але він не посмів ні- чого сказати, тому що боявся, що всі будуть сміятися над ним. Здавалося, ніхто не помітив, який нещасним був Ро- берт, і ніхто не запропонував йому нічого замість його не- вдалого вибору. Здавалося, всі дійсно насолоджуються. Потім подали шоколад. На цей раз Роберт був у роз- пачі. – Я повинен надолужити згаяне і тому візьму он ті два великі красиві шматки в центрі”, - подумав він і взяв з тарілки саме те, що йому здалося найбільш привабли- вим. – Фу! - Простогнав про себе Роберт, весь спалахнув- ши від розчарування. - Що за жахливий смак! Насилу проковтнувши один шматок, він спробував заїсти його іншим, але той виявився ще гіршим. По дорозі додому Сергій нагадав Роберту про чудо- вий обід. – Чудовий? - Здивувався Роберт. – Мені здалося, ти залишився незадоволений, - ска- зав Сергій, - ти виглядав таким нещасним. У чому справа? – У чому справа? - Перепитав Роберт. - Та все, що я не брав, було жахливим, хоча кожен раз я вибирав най- краще. – А може, в цьому і є причина, Роберт? - Незворуш- но зауважив Сергій, - На твоєму місці наступного разу я залишив би все найбільше і найкраще комусь іншому. У цю ніч Роберт довго не міг заснути з двох причин: по-перше, через болі в животі, а по-друге, через слова Сергія. Гарненько подумавши, він нарешті вирішив, що найкращим і безпечним для нього буде дотримуватися поради Сергія. Наталія Різак Впиши слова в клеточки соответственно картинкам. Слова сканворда составленны на русском языке.

СВІТЛО твого ЖИТТЯ 5 Сьогодні багатьох людей турбують питан- ня, як відрізнити: Справжній одяг чи підроб- ка? Підроблені парфуми чи оригінал? Як не по- трапити в ситуацію з фальшивими грошима? Звичайно, подібний список може бути дуже довгим. Але якщо говорити про певну категорію мо- лодих людей, то сьогодні найбільше їх хвилю- ють питання: як відрізнити, справжні відноси- ни чи фальшиві?! Як відрізнити справні почут- тя від захоплення? Як визначити справжню лю- бов? Адже, починається все однаково – відчуття захоплення і щастя… І здається, що саме на цю людину ти чекав усе своє життя! Але з часом… з часом все минає, і ти вже не можеш зрозуміти, чому так захоплювався і куди щезла вся магія любові? Можливо є якісь особливі критерії оці- нювання «справжності» почуттів на самому по- чатку, які б дозволили нам в майбутньому уник- нути розчарувань? Недавно на одному з форумів, я прочитала слова одної дівчини: «Я перестаю вірити в світлу і чисту любов... мені дуже не хочеться розчаро- вуватися в речах, у які я дотепер вірила». Розчарування за розчаруваннями! Як їх уникнути? Можливо потрібно почати з себе? Зі зміни своїх поглядів? Сьогодні світ диктує нам стандартну модель, коли молоді люди почина- ють ходити на побачення, тому що так роблять усі! Вступають в сексуальні відносини, оскіль- ки вірять що саме це зміцнить і продовжить їхні взаємини. Прекрасні і чисті відносини перетво- рили на гру, тільки на жаль в цій грі немає нічого веселого. Навпаки, вона спричинює біль, страж- дання і розчарування. І ти запитуєш себе: «Не- вже так буде завжди? Як знайти альтернативу таким зв’язкам? Звичайно Бог дає нам відповідь на ці запи- тання, можливо не таку, як хотілось би почути, адже ми очікуємо, що Він дасть нам «досконало- го» друга життя, але замість цього, через Своє Слово – Біблію, пояснює, що означає підкорити своє особисте життя Його досконалій волі. Він хоче, щоб ми не просто думали по-іншому, але поводились інакше, дивились на любов Його очима. А яка це любов Його очима, запитаєте ви? І знову відкривши Слово Боже ми знаходимо прекрасні слова, які записані в 1 посланні до Коринтян 13:4-8: «Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не велича- ється, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого…». Любов, яка походить від Бога, відкриває нам очі, дозволяючи бачити в якому становищі знаходяться наші відносини. Він бажає, щоб ми були чисті та непорочні не тільки в фізичному плані, але і в своїх мотивах, думках і почуттях. Тому нам частіше потрібно задаватись питан- ням, чи відображають мої мотиви і дії у відно- синах з дівчиною (хлопцем) досконалу любов, яку виявив Бог? Чи варто ходити на побачення, якщо поки-що, я не готовий чи не готова всту- пати в шлюб? Я думаю ми не зможемо відображати цю лю- бов, доки не відкинемо фальшивий стереотип любові цього світу, і не приймемо досконалої Божественної любові в своє серце. Погляди цьо- го грішного світу на любов і дружбу спотворені. Але пробиваючись через шум цих поглядів, тихе Боже послання сьогодні, як і тоді, говорить: «Любов не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподіваєть- ся всього, усе терпить! Ніколи любов не пере- стає! Хоч пророцтва й існують, та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується». Отже,СловоБожеподаєнаморигіналсправж- ньої любові. Щоб не натрапити на підробку зві- ряймо наші почуття та дії за цим взірцем. Неля Капітан ЯК ВИЗНАЧИТИ СПРАВЖНЮ ЛЮБОВ? Кілька десятиліть тому людські цінності користувались значним по- питом і їх неможливо було прихова- ти чи замінити чимось іншим: гро- ші не відігравали значної ролі, люди не ставили купюри на перший план. Але пройшов час і все значно зміни- лось. Нині чимало молодих людей прагнуть створювати сім’ю на осно- ві матеріального благополуччя, а не завдяки людським чеснотам і, як на- слідок, через кілька років вони роз- падаються, як картковий будино- чок. Після таких шлюбів люди впада- ють у відчай, шукають відради хто в чому: одні намагаються забутися че- рез алкоголь, інші втікають від себе через наркотики, а хтось просто ви- рішив цілковито погрузти в робо- ту, чи у щось інше, але причина може бути одна – втеча від самого себе. І лише дуже незначна частина їх, піс- ляосмисленнятого,щознимивідбу- вається,спрямовуютьсвоїдіїнапошукиБога,істи- ни і самого себе. Коли мова заходить про Господа, нині, багато людей заявляють: «Я віруючий», але, насправді, вони самі не розуміють у що вони вірують, вони ж не уточнюють цього. Існують різні християн- ські об’єднання, які вказують як потрібно жити і слідувати законам (хоча як тоді розуміти той факт, коли багато їх сьогодні не звертають уваги на ті зміни, котрі свого часу були внесені у зміст Десяти Божих Заповідей?). Деякі заявляють: «Ми допоможемо виріши- ти ваші сімейні проблеми». А, насправді, якщо у їхніх порадах сім’я не займає найголовнішого місця в житті, то це просто спонукання до фана- тизму. Я не кажу, що віра в Бога і служіння йому можуть бути чимось другорядним, в дійсності, це саме те, для чого ми існуємо. Але твоя родина – не менш важ- лива річ. Деякі стверджують, що вірять в Бога, але якщо при цьо- му вони неодноразово з легкістю сходяться й розходяться, то цим не роблять честі ні Богу, ні церкві, ні собі, ні дітям, які залишаюся си- ротами. У всіх нас – єдиний Отець. Він піклується про нас: годує, лікує, одягає… Якщо дотримуватись Бі- блії, то кожен має іти слідами Бога, тобто, якщо ти батько чи матір, то маєш піклуватись про своє дитя, ти несеш величезну відповідальність за цю маленьку, чи може вже й не- маленьку, особистість. «Коли ж хто про своїх, особливо ж про домаш- ніх не дбає, той відрікся від віри, і є гіршим за невірного» – писав апос- тол Павло до Тимофія. Отже, піклуйтесь одне про од- ного, відкривайте своє серце для Бога, адже сім’я – це те первинне середовище, де люди- на повинна вчитися творити добро і виховува- ти найніжніші почуття. І водночас не забувай- мо, що Господь здатен привести нас до місця ві- чного щастя, якщо Він буде одним із членів на- шої сім’ї! Марія-Габріелла Ференці ЦІННОСТІ ВТРАЧАЮТЬ ЦІННІСТЬ

6 СВІТЛО твого ЖИТТЯ Мир подделок В нашем мире подделывают всё: от денег до самолётов, от реальных потребностей человека до общественного мнения. Стать жертвой одной из таких подделок неприятно, а иногда и просто опасно. Но, что гораздо серьёзнее, так это по- дделки в духовной сфере. Почему? Потому, что цена вопроса – Вечность! Неважноверитчеловекилинет,ходитлионв какую-либо церковь или избегает этого, соблю- дает ли «священные» обряды или пренебрегает ими, независимо от этого существует огромный, невидимый духовный мир. Мы же в своей суете, гордости и в тоже время полной безответности, являясь на самом деле лишь малой его частью, игнорируем этот мир. В этом мире есть высшее Начало, абсолютный Авторитет, Власть и Источ- ник жизни – мы называем Его Богом. Каждый человек приходящий в мир чувствует Его, боит- ся Его, чего-то ожидает от Него и даже пытается влиять на Него, перенося шаблон человеческих отношений на Бога. Верно ли это? Нет! Это – на- ивно и не зрело. Кто-то может сказать, что эта проблема – фи- лософская. И, что над её разрешением бились и бьются «лучшие» умы человечества. Но это не так, а точнее совсем наоборот. Человечество не «бьётся», а упорно «бежит» от Решения. Призна- вая в глубине души существование духовного мира и Его Владыки, мы продолжаем полагать- ся на человека – малую, слабую и к тому же за- блудшую частичку этого мира. Нас не останав- ливает даже история Земли, полная мук, страда- ний и разочарований. Ведь если есть духовный мир, если есть его Создатель, то Он точно знает причину наших бед и может помочь. Почему бы не обратиться прямо к Нему? Самая страшная подделка На земле множество «объяснений», как на- шего происхождения, так и нашего финала. Од- нако лишь одно из них удивительным образом выдержало испытание временем, постоянной критикой и нападками, сбывшимися предсказа- ниями, неведомой силой изменяющей сердца и всеобъемлющим описанием нашей истории. Это «объяснение» находится в самой известной кни- ге на земле - Библии. Она, недвусмысленно заяв- ляет, что является Словом Самого Бога! А если это так - то ответы на наши вопросы следует ис- кать именно в ней. Библия повествует о Боге Творце, который создал удивительный мир. Мир, в котором пра- вит Любовь. Но поскольку эта Любовь долж- на была окрепнуть и набраться опыта, Бог по- дарил ещё и Свободу. А это значило, что рано или поздно, где-либо во вселенной могло поя- виться зло. Любящий и мудрый Бог предусмо- трел «лекарство» для этого «этапа взросления» в виде «Плана спасения». И зло всё-таки проя- вилось. Проявилось оно в конкретной личнос- ти, которая, впоследствии, получила имя – дья- вол. Именно он, как говорит Библия, противос- тоит планам Божьим по спасению всего мира от зла. И именно он, дьявол, совершает самую страшную и опасную подделку всех времён – он подделывает… Бога! Да-да, не обряд или религию, это уже след- ствие, но Самого Бога. Только так он может по- чувствовать себя, хоть на малое время, богом дляобманутойтолпы.Толькотаконможетпред- ставить себя победителем во вселенском спо- ре. Только так он может удовлетворить свою за- висть, представив Творца вселенной мрачным, жестоким и требующим поклонения. Вот почему нам нужно чётко осознать, что на самом деле происходит. Мы на поле битвы все- ленского масштаба, где нет третьей стороны. Есть только сторона добра и сторона зла. Своей жизнью и своим мировоззрением мы поддержи- ваем Бога или дьявола. На чьей стороне вы? Успех дьявола О, нет! Конечно, каждый из нас скажет, что он не с дьяволом и, что любит только Бога. Но в чём выражается наша позиция, кроме декла- раций? Вот где дьявол имеет самый большой успех. Множество людей, которые исповедуют Бога своим Господом, могут посещать одну из многочисленных церквей, регулярно молить- ся и исполнять различные обряды, но на самом деле кланяться не Богу, а подделке – дьяволу. Как это может быть? Всё просто: люди, вслед- ствие суеты, лени и природной греховности, не желают тратить силы и время на личное позна- ние истинного Бога. Они доверяют «рекламе». Мы часто покупаем вещи, которые усиленно ре- кламируются фирмами, друзьями или родствен- никами. Это естественно, ведь мы такие же, как и они. В конце концов, не могут же все ошибать- ся? И что в итоге? Витогемыверимпотрадиции,живёмпоинер- ции и при этом надеемся на чудо. Но, как же мож- но так легкомысленно относиться к своей вечной участи? Что если традиция ошибается, инерция слишком велика, а чуда не произойдёт? Что тогда? Тогда – вечная смерть. Есть ли спасение? Познать Оригинал Да! Лично искать Бога в Его Слове - Библии, единственном источнике знаний о невидимом духовном мире и Его Властелине. Просить у Бога понимания Его Слова и откровения Его воли. Нам очень важно знать каков Бог на самом деле и чего Он ожидает от нас. Если мы познаем Оригинал, то уже никакая подделка не будет страшна. Только так дьявол проиграет и наступит долгожданный Мир! Вы хотите этого? Тогда до- лой традиции и устоявшиеся стереотипы. Что стоит мнение окружающих, если на кону Веч- ность? Бог Библии хочет открыться лично Вам! Он всё ещё ждёт… «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною». (Библия, кн. Откровение.3:20) Дмитрий Долгожитель Можно ли подделать Бога? Останнім часом є непростою справою придба- ти щось справжнє і натуральне, багато чого є під- робкою і частковим. Наприклад візьмемо продукти харчування: є масло, а є спред, щось подібне до мас- ла; сметана і сметанковий продукт молоковмісний; сир і сирний продукт. Якщо ти не спеціаліст в цьо- му, то ти не відрізниш справжнього від підробки. Ми настільки звикли до підробок, до несправж- нього, фальшивого і половинчастого, що подеку- ди і наші відносини з найкращими друзями стають не справжніми, коли вони будуються на вигоді. На жаль наше християнське життя та відносини з Бо- гом, також часто базуються на частковому та егоїс- тичному. Ми молимось не тому, що це бажання сер- ця і душі, а тому, що хочемо одержати від Бога щось. Ми не стільки віруючі як релігійні, для нас сам об- ряд може затуляти собою Бога. Якщо подивитися на все християнство в ціло- му, то майже кожна релігія заснована на частково- му послухові Богу. Ми ніби служимо Богові, святку- ємо свята, дотримуємось обрядів, але буває роби- мо це просто тому, що так робили наші пращури. А щодо Божих повелінь, ми їх приймаємо, але частко- во, те що нам до вподоби і вигідне. Коли совість гризе нас за непослух Богові, то ми хочемо цей непослух, або частковий послух компен- сувати якоюсь жертвою. Дотримуємось посту, ходи- мо на причастя, їздимо по святих місцях, жертвує- мо гроші на церкву, здійснюємо благодійництво. Чи може жертва компенсувати частковий послух? У Святому Писанні написано: «Чи настільки Госпо- ду приємні жертви, як послух Господньому голо- су? Таж послух ліпший від жертви…» (1Царів 15:22). Жодна наша жертва не може компенсувати наш не- послух або частковий послух. Спра

Add a comment

Related pages

ZH - Motozraz 2012 - YouTube

ZH - Motozraz 2012 ForgivenLegend. Subscribe Subscribed Unsubscribe 71 71. ... 7.8.2011 - Duration: 3:11. by Slovak Freerun Family 2,906 views. 3:11
Read more

VISIT TO MORRO JABLE; FUERTEVENTURA 23 MAR 2012 - YouTube

VISIT TO MORRO JABLE; FUERTEVENTURA 23 MAR 2012 dios lovetodo. ... Karneval Umzug in Morro Jable Fuerteventura 18. März 2012 - Duration: 7:07.
Read more

Extended Support Granted for Windows 7 Consumer Editions ...

Microsoft changed the support lifecycle for Windows 7 Starter, Home Basic, Home Premium, and Ultimate on February 20, 2012. All editions of ...
Read more

Verfügbare Language Packs

Verfügbare Language Packs. Veröffentlicht: Oktober 2009. Letzte Aktualisierung: Juli 2010. Betrifft: Windows 7, Windows Server 2008 R2
Read more

Kantonales Steueramt Zürich

2012; 2011; Erbschafts- & Schenkungssteuer. Erbschaftssteuer; Schenkungssteuer; Fragen & Antworten; Grundsteuern; Unternehmenssteuer; Online-Anfragen ...
Read more

July 2012 Update for Visual Studio 2012 Release Candidate

Describes the July 2012 update for Visual Studio 2012 Release Candidate. ... Windows 7 (x86 and x64) Windows 8 Release Preview (x86 and x64)
Read more

Description of the SharePoint Server 2010 cumulative ...

Describes the SharePoint Server 2010 cumulative update package (SharePoint server-package) that is dated March 7, 2012.
Read more

Betriebsaufwand1 2012 - 2014 (in 1 000 Fr.) % Veränderung ...

Betriebsaufwand1 2012 - 2014 (in 1 ... Sanatorium Kilchberg 49 225 60 273 55 925 -7.2 421 121 426 183 428 185 +0.5 ZH Kinder- und Jugendpsychiatrischer ...
Read more

Tabelle P5.1. Zürcher Wohnbevölkerung ...

Zürcher Wohnbevölkerung: Patientenaustritte 2012 - 2014 ... 10 592 10 696 10 881 +1.7 ZH Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst 147 150 155 +3.3
Read more

Kanton Zürich

Die Arbeitslosenquote im Kanton Zürich stieg im November von 3,6 Prozent auf 3,7 Prozent.
Read more