Svitlo zh 2012 3

33 %
67 %
Information about Svitlo zh 2012 3

Published on March 16, 2014

Author: balm

Source: slideshare.net

2012р.2012р. №3№3 Наскільки близькою є дляНаскільки близькою є для мене наука Христова?мене наука Христова? Стор. 3Стор. 3 «Я – світло для світу; хто піде за Мною, той не ходитиме в темря«Я – світло для світу; хто піде за Мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя».ві, але матиме світло життя». (Ісус Христос, Іоанна 8:12)(Ісус Христос, Іоанна 8:12) Не здорові маютьНе здорові мають потребу в лікареві.потребу в лікареві. Cтор.5Cтор.5 Лучшая пищаЛучшая пища от старения.от старения. Стор. 6.Стор. 6. • «Покайтеся, бо ско- ро прийде Царство Небесне!» (Матф.3: 2). • «А коли молитеся, про- щайте тим, проти кого щось погане маєте, щоб і Отець ваш на Небесах міг простити вам гріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам гріхів ваших». • «Прийдіть до Мене всі втомлені та обтяжені, і Я за- спокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від Мене, бо Я лагідний і покірний серцем, і зна- йдете спокій своїм душам». • «Тож усе, чого тільки ба- жаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви». • «Бо Я голодував був і ви нагодували Мене, прагнув і ви напоїли Мене, мандрівником Я був і Мене прийняли ви. Був на- гий і Мене зодягли ви, слабував і Мене ви відвідали, у в’язниці Я був і прийшли ви до Мене. По- правді кажу вам: що тільки вчинили ви одному з найменших братів Моїх цих, те Мені ви вчи- нили». • «І коли хто дасть вам напитися води в Ім’я Моє ради того, що ви Христові, поправ- ді кажу вам: той не втратить своєї нагороди!». • «Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам за- повів». • «Хто між вами найбіль- ший, хай слугою вам буде! Бо хто підноситься, буде пониже- ний, хто ж понижується, той піднесеться». • «Ось видужав ти. Не грі- ши ж уже більше, щоб не ста- лось тобі чого гіршого!». • «Ніхто не може двом па- нам служити, бо зненавидить одного й полюбить іншого, або стане відданим першому, а дру- гого зневажатиме. Не можна служити Богові й грошам одно- часно». • «Яка ж користь людині, що здобуде ввесь світ, але душу свою занапастить?». • «Кожен, хто чує Мої сло- ва, але не виконує їх, подібний до людини нерозсудливої, що зве- ла будинок свій на піску. І пішов дощ, і піднялася вода, і знявся ві- тер і вдарив по будівлі, і дім по- валився зі страшним гурко- том». • «Істинно кажу вам, що хто вірить у Мене, той робити- ме діла, які і Я роблю…». • «А Я вам кажу: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, тво- ріть добро тим, хто ненави- дить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю Своєму над злими й над добрими, і дощ посилає на пра- ведних і на неправедних». Повчання Ісуса Христа, які за- писані в Євангеліях, призначені для добробуту і щастя людини. І кожний, хто прислухається до Його науки, обов’язково з вдячністю відмічає, що зрозумів зміст жит- тя, і знає тепер заради чого вартує жити. А хто знехтував цими без- цінними настановами, нажаль, ли- шає сам себе Божих благословень. Можливо й Ви, дорогий читачу, че- рез якісь причини, до цих пір не звернули належної уваги на вчен- ня Ісуса, в якому міститься саме те, без чого сьогодні якихось гараздів досягнути неможливо. Ось чому на сторінках цієї газети ми намагали- ся донести до Вас хоч би невели- ку частину висловлювань Ісуса, які давно вже стали крилатими. ПОВЕЛІННЯПОВЕЛІННЯ ТА НАСТАНОВИТА НАСТАНОВИ ІСУСА ХРИСТАІСУСА ХРИСТА Будьте як діти... Стор. 4Будьте як діти... Стор. 4

22 • « , - !» ( .3: 2). • «… , - ». • « , - , . - , ». • : , , , , . ? • « , , , . , - ». • : « , - , , ?» : « , . - !». • « , , . - , , . , - , , , . : « , , - !» , . • , - , , : « - , !» : « , - !» , , . • , - , - . - : « , ! , ! - , ?» • , , - ’ , . • , ». , ( 6:37)

33 – . . , , , . , , . . – ! . • « - , - . • , . • , . • , . • - , - . • - , . • - , - . • - , - . • , - , . • - , . - , ». • - « , , , » ( 7:12). • « : ! , - ! , , ». • « , , - , , - , ! ! : , !». ? – ? – , . – ? – . – - ? – . – ? – . – ? – . – - ? – .

СВІТЛО твого ЖиттяСВІТЛО твого Життя44 • «Поправді кажу вам: коли не навер- нетесь, і не станете, як ті діти, не ввійде- те в Царство Небесне!». • «Хто впокориться, як дитина оця, той найбільший у Царстві Небеснім». • « І хто прийме таку дитину одну в Моє Ймення, той приймає Мене». • « Хто ж спокусить одне з цих ма- лих, що вірують в Мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити, і його потопити в морській гли- бині...». • Ісус же сказав: «Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до Мене, бо Цар- ство Небесне належить таким». Це був важкий день. Зазвичай Ісус навчав, поті- шав стражденних, зціляв хворих. Коли сонце вже хи- лилося до заходу і Христос з учнями мали намір від- почити,відбуласящеоднаподія:«Приносилидоньо- го дітей, щоб доторкнувся до них. Учні боронили їм» (Марка 10:13). Матері з немовлятами на руках наси- лу пробиваються до Вчителя, долаючи опір учнів. Ті дорікали їм, пояснюючи, що Вчитель втомився, і що Йому потрібен відпочинок. Але Ісус, побачивши це, обурився: «Пустіть діток до Мене при- ходити, і не бороніть їм, бо Царство Боже є для таких! Поправді кажу вам: Хто Божого Царства не прийме, немов те дитя, той у нього не ввійде». Після цих слів Ісус узяв дітей на руки і побла- гословив їх. Діти є завжди самими собою. Вони як думають так і говорять. Це вже згодом, ми дорослі, навіть не усвідомлюючи, вчимо їх кривити ду- шею, грати роль, видавати себе за ін- шого, говорити одне, а мати на увазі інше і тому подібне. Чи відчуваємо на собі відповідальність за наші до- рослі гріховні уроки? У Божому Цар- стві подібних відносин не існує. Ось чому Христос недвозначно проголо- сив: «Як не станете як діти – не ввій- дете…». Тому, давайте, незалежно від того скільки нам років, багато чи мало, придивлятися до того, чи виявля- ються у нашому характері позитивні дитячі риси, чи ми їх уже позбулися, через нашу гріховну дорослість? • «Отець Мій прославиться в тому, якщо добрий плід принесете і СТАНЕТЕ МОЇ- МИ УЧНЯМИ». • «Добре дерево дає добрі плоди, а по- гане – погані». • «І хто напоїть, як учня, кого з ма- лих цих бодай кухлем водиці холодної, поправді кажу вам, той не згубить на- городи своєї». • «Тож ідіть, і навчіть всі народи, христячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів». • «…навчіться від Мене, бо Я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій ду- шам своїм». • «Та однак надаремне шанують Мене, бо навчають наук людських заповідей...». • «Учень не буває вищим за вчителя свого, але кожен, хто удосконалиться, буде як вчитель його». • «Доволі для учня, коли буде він, як учитель його». • «Той, хто свій хрест не несе і не йде за Мною, - не може бути Моїм учнем». • «По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою». Якщо ми є справжніми християнами, то муси- мо також бути й учнями Христа. Наш Учитель за- прошує нас: «навчіться від Мене», а потім: «ідіть, і навчіть усі народи». Такий учень, не тільки на- вчається у свого вчителя і застосовує ці знання на практиці, але крім того, він намагається передати ці знання й іншим. Це якраз те, що від нас чекає Ісус - щоб ми йшли і навчали інших людей тому, чого ми навчилися, і чому продовжуємо навчати- ся в Нього. Однак тут потрібно врахувати, що Ісус не хоче, щоб ми уподібнювалися фарисеям, які оскільки самі не підкорялися науці Христовій, тому й сво- їх учнів могли навчити хіба що своїм наукам. Ісус їм казав: «Горе вам, книжники та фарисеї, лице- міри, що зачиняєте Царство Небесне, бо й самі ви не входите, і тих хто хоче увійти не допускаєте» (Матвія 23:13). Слідувати за вчителем і поклонятися - різні речі. Справжній учитель вимагає засвоєння знань та їх за- стосування на ділі. Він оцінює згідно засвоєного зна- ння, а не по тому, як ми прислуговуємо йому чи лес- тимо. Навіть якщо учень зовні веде себе дуже чемно, а при цьому ігнорує тим, чому навчає вчитель, така по- ведінка є образливою для вчителя. Спаситель таким каже: «Що ви зовете Мене: Господи, Господи, та не ро- бите того, що Я говорю?». Як бачимо, поклоніння без послуху нічого не варте. Христос запрошує нас навчитися від Ньо- го скромності, лагідності та смирення. Ой, як цієї науки багатьом із нас недостає! Гордість лю- бить вчити інших, а сама вчитися не любить. «Дослідіть-но Писання – казав Ісус – ви думаєте через них мати життя вічне, а вони ж то свідчать про Мене». Отже, Небо в особі Ісуса Христа пропо- нує нам ІДЕАЛ, ВЗІРЕЦЬ. Повне довір’я Йому до- поможе нам знайти стабільність та врівноваже- ність життя. Він завжди є незмінним, непідвлад- ним дії будь-яких руйнівних сил. Час не впливає ні на Його особу, ні на Його характер. Він перебу- ває від віку й до віку. Навіки дана Йому усяка вла- да на небі й на землі. Чим глибше ви будете досліджувати Свя- те Писання, тим більше почнете розуміти та- ємниці життя і смерті. Ви виявите причину до- бра і зла. Ви побачите обриси глобального пла- ну, що зв’язує минуле з теперішнім і майбутнім. Ви зрозумієте зміст історії і проникнете в ті по- дії, які ще стоять за завісою майбутнього. Але пе- редусім ви відкриєте для себе, яким чином зем- ля пов’язана з небесами, що це за зв’язки, котрі неможливо розірвати. Сама думка про це наповнює душу цілющим спокоєм. ВІК ЖИВИ – ВІК УЧИСЯВІК ЖИВИ – ВІК УЧИСЯ ЯК НЕ БУДЕТЕ ЯК ДІТИЯК НЕ БУДЕТЕ ЯК ДІТИ

СВІТЛО твого ЖиттяСВІТЛО твого Життя 55 • «Лікаря не потребують здорові, а слабі! Бо Я не прий- шов кликати праведних, але грішників до покаяння». • А Він їй сказав: «Твоя віра, о дочко, спасла тебе; іди з миром, і здоровою будь від своєї недуги!». • «Що легше: сказати па- ралізованому: «Відпускаються тобі гріхи», чи сказати: «Уста- вай, візьми постіль свою та й ходи?». • Як Ісус його вгледів, що лежить, та, відаючи, що ба- гато він часу слабує, говорить до нього: «Хочеш бути здоро- вим?... Уставай, візьми ложе своє та й ходи!». • Після того Ісус стрів у храмі його, та й промовив до нього: «Ось видужав ти. Не грі- ши ж уже більше, щоб не ста- лось тобі чого гіршого!». Досліджуючи життя та діяль- ність нашого Спасителя, ми вияв- ляємо що Він більше часу приділяв для зцілен- ня хворих, ніж для проповідування. Святе Писан- ня відкриває для нас приємну істину про те, що Христос є також і нашим Творцем. Апостол Павло писав: «Бо все - як на небі, так і на землі - створе- не Його силою, видиме й невидиме, трони й дер- жави, правителі й влада - все прийшло через Ньо- го й було створене для Нього. Він існував до всьо- го і раніше за все» (Послання Колосянам 1:16-17). Отже, з цього витікає, що Христос є Автором не тільки морального Закону, але й законів фізич- них. Пригадаємо слова Христа, які висловив Він при зціленні «розслаблено- го», кажучи сучасною мовою, «паралізованого»: «Проща- ються тобі гріхи твої». Ісус бачив що саме призвело цьо- го паралізованого чоловіка до хвороби: це муки совісті за вчинені гріхи. І якби Ісус зцілив тільки його тіло – це не принесло би бажаного ре- зультату. Без прощення грі- хів все могло повторитися і, навіть, призвести до ще гір- шого стану. Про що Христос на майбутнє і попередив зці- леного. Багато людей просто лег- коважать і не думають про своє здоров’я поки його не втрачають. Закони приро- ди є Божими законами, таки- ми ж непорушними, як і Де- сять Заповідей. Як бачимо, застереження та настанови Ісуса свідчать про те, що Він хоче дарувати нам здоров’я, але не для того, щоб ми зно- ву руйнували його алкого- лем, нікотином, наркотика- ми чи невгамовними турбо- тами. Закони, що управляють нашим організмом, Бог написав на кожному нерві, м’язі, на всіх кліти- нах нашого тіла. І коли ми недбало або ж система- тично порушуємо ці закони, то грішимо перед на- шим Творцем. • «Син Людський прийшов не на те, щоб служили Йому, а щоб послужити, і душу Свою дати на викуп за багатьох!». • «Ви знаєте, що князі народів пану- ють над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам». • «Хто між вами найбільший, хай слу- гою вам буде! Бо хто підноситься, буде по- нижений, хто ж понижується, той підне- сеться». • «Остерігайтеся виконувати релі- гійні обов’язки на людях, щоб вони бачили вас, бо не матимете винагороди від Отця вашого Небесного. • Отож коли подаєш жебракові, не сурми перед усіма, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб хвалили їх люди. Істинно кажу вам: вони вже вповні мають винагороду. • Таколитиподаєшжебракумилости- ню, нехай ліва рука твоя не знає, що робить права, щоб таємне було твоє подаяння. • Тоді Отець твій, що бачить зробле- не таємно, віддячить тобі». • «І коли хто дасть вам напитися води в Ім’я Моє ради того, що ви Христові, поправді кажу вам: той не втратить сво- єї нагороди!». Бог прийшов на землю, щоб служити людям. Не святим служити, а грішним людям, убогим, нужденним та приниженим. Служити — значить виконувати прохання тих, що потребують цьо- го, чути крики тих, що гинуть, на волання нещас- них поспішати на допомогу. У Христа слово діяло, а діло — говорило. У Нього і слово і діло — одна- ково всемогутні! Так повинні поступати всі, хто носить ім’я Христа. Коли ми служимо ближньому – живемо за принципами Неба, суть і значення яких — любов. Тоді Бог з нами і в нас. Ісус служив людям. Коли Його просили прийти і покласти руку на вмираючого, Він вставав і йшов. Коли Його благали тільки поглянути на хворого, Він з радістю дарував Свій цілющий погляд страж- дальцям. Коли Його просили сказати тільки слово, Він не відмовляв, говорив — і Його слово поверта- ло життя вмираючому. Він служив, навіть будучи розіпнутим на хресті. У стражданнях і муках продовжував слу- жити Своєму творінню. Коли до Нього обізвався розіпнутий разом з Ним розбійник з проханням про допомогу, — Ісус не відвернувся від того, хто недавно лихословив Його, але, побачивши, що той визнав у Ньому Господа і Спасителя, урочис- то сказав: «Істинно, говорю тобі нині: будеш зі Мною в раю». Найбільший хай слугою вам буде!Найбільший хай слугою вам буде! НЕ ЗДОРОВІ МАЮТЬ ПОТРЕБУ В ЛІКАРЕВІНЕ ЗДОРОВІ МАЮТЬ ПОТРЕБУ В ЛІКАРЕВІ

66 • : « , - ! : « - !». • « - , - , , - . - ». • « , , , ». • « - . - , ! , - ...». • « , , - , . - , , ?». • « , , , . , ». • « - - , - , - ». – - ? – . – ? – . ? . 7

77 • « , , . , ’ , ». • « , ». • « - ! , ! - ; , , - ? • , , ». • « , , , , , , , , ». - , , . – ? – . – - ? – . – ? – - . – ? – . . 6

СВІТЛО твого ЖиттяСВІТЛО твого Життя88 • «І не думайте, що Я прий- шов змінити Закон чи проро- цтва. Я прийшов не зміню- вати його, але виконати. Іс- тинно кажу вам, що скіль- ки існуватимуть Небо і Земля, жодна літе- ра чи кома Закону не зникне, аж доки не здійсниться все». • « Б а г а т о -х т о скажуть Мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не Ім’ям Тво- їм пророкували, хіба не Ім’ям Твоїм демо- нів ми виганяли, або не Ім’ям Твоїм чуда вели- кі творили? І їм оголо- шу Я тоді: Я ніколи не знав вас... Відійдіть від Мене, хто чинить без- законня!». • «Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому Закон і Пророки». • І спитався один із них, учитель Зако- ну, Його випробовуючи й кажучи: «Учителю, котра заповідь най- більша в Законі? Він же промовив йому: Люби Господа Бога свого всім серцем сво- їм, і всією душею сво- єю, і всією своєю дум- кою. Це найбільша й найперша заповідь. А друга однакова з нею: Люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих за- повідях увесь Закон і Проро- ки стоять». • «Якщо хочеш мати ві- чне життя, виконуй запо- віді». Великі принципи закону Бо- жого, що висловлені в Десяти за- повідях знайшли своє відобра- ження в житті Ісуса Христа. У них виявлена Божа любов, Його воля і наміри щодо поведінки людини та його взаємостосунків з Богом, і ближніми. Вони є обов’язковими для людей у всі часи. Це вище мі- рило праведності на суді Божо- му. За допомогою цих заповідей Дух Святий приводить до пізнан- ня що таке гріх і спонукує свідо- мість грішника у необхідності Спасителя. Хвиля злочинності, насиль- ства, аморальності і лиходійств, що захльостує світ, є наслідком зневаги до Божого Закону. Там, де цей Закон приймається, він при- боркує гріх, спонукує до правиль- них вчинків, і сприяє утвердженню праведності. Ті народи, які вклю- чили Його принципи у свої Зако- ни, випробували великі благосло- вення. Десять заповідей містять у собі виклад принципів, автором яких є сам Бог. Писання говорить: «Бій- ся Бога і заповіді Його дотримуй, тому що в цьому все для людини» (Екл. 12:13). Декалог-Десятислів´я, або ж Десять заповідей (Вих. 34:28), – складається з двох час- тин, за числом кам’яних скрижа- лей, на яких він був написаний Бо- гом (Втор. 4:13). Перші чотири за- повіді визначають наші обов’язки по відношенню до нашого Творця і Викупителя, інші шість – до людей що нас оточують. Бог вважав Десять заповідей настільки важливими для нас лю- дей, що навіть не довірив Мойсею їх усне передання, а Сам особис- то, власним перстом записав їхній зміст на двох камінних скрижалях. Цими діями Господь пока- зав що людина не має пра- ва на власний розсуд від- міняти чи змінювати те, що Він закарбував на ка- мені. І щоб ніхто ніколи не наважувався це зробити, Бог доручив Мойсею по- класти ці кам’яні скрижа- лі в ковчег, як незмінний символ Божої волі. (Вто- розаконня 10:5). А також щоб ніх- то не казав що це дору- чення стосувалося тіль- ки Старого Заповіту, Ісус Христос показує Іоанну у книзі Одкровення зно- ву ту саму річ, яка колись була доручена Мойсею: «І розкрився храм Бо- жий на небі, і ковчег за- повіту Його в Його храмі з’явився». Цим знову Гос- подь підтвердив, що Його Закон є вічним! На противагу Закону Десяти Заповідей – Мой- сеїв закон не був удостоє- ний знаходитися в ковче- зі, а лише тільки з правого боку від нього (Второза- коння 31:26), що вказува- ло на його тимчасову, до- часну дію. І тому й не див- но, що Іоанн уже в Новому Заповіті не бачить того, що колись знаходилося з боку від ковчегу. Найбільшим доказом незмінності Божого Зако- ну є Сам Ісус, Який сьогод- ні говорить до нас: «Якщо любите Мене, будете до- тримуватися Моїх Заповідей». Заповіді, дані Богом, не обмеж- ують свободу людини, а охороня- ють її безпеку та здоров’я. Це на- дійний захист від всього руйнівно- го та шкідливого, а тому Закон Бо- жий - це правила щасливого життя для кожного з нас. Ісус Христос запевняє нас че- рез книгу Одкровення: «Тут тер- пеливість святих, що додержу- ють заповіді Божі та Ісусову віру!». Пишіть на адресу: м.Ужгород, вул. Джамбула, 23; тел. (0312) 45-30-70 Індекс: 88000 Засновник і видавець: Черничко Іван Петрович Адреса редакції: м. Ужгород, вул. Гагаріна, 36 моб.тел.: 095-195-41-91 e-mail: chernip@i.ua Газета видається на кошти від благодійних пожертвувань Редакційна колегія: Іван Черничко, Агнеса Черничко, Юлія Сокирко, Віктор Свида, Неля Капітан та ін. Компютерна верстка Пономаренко Ганни Реєстраційне свідоцтво ЗТ№ 507/00Р від 21.12.2009 р. Адреса друкарні: вул. Гагаріна, 42/1 м. Ужгород, Закарпатська обл. ПРАТ “Видавництво “Закарпаття” тел.: 66-95-68 Тираж: 50 000 Зам. № 97 І НЕ ДУМАЙТЕ, ЩО Я ПРИЙШОВІ НЕ ДУМАЙТЕ, ЩО Я ПРИЙШОВ ЗМІНИТИ ЗАКОН...ЗМІНИТИ ЗАКОН...

Add a comment

Related pages

AC Oil-free Air - ZH+ & ZH 355-900_2013_0625_LR

Download AC Oil-free Air - ZH+ & ZH 355-900_2013_0625_LR. ... Svitlo zh 2012 3 Svitlo zh 2009 1 Svitlo zh 2012 5 Svitlo zh 2011 11 Svitlo zh 2013 6 ...
Read more

5 mtest zh - Education - documents.tips

Svitlo zh 2011 5 Svitlo zh 2013 5 Svitlo zh 2012 5 3 mtest m-r contoh soalan mtest ...
Read more

ZH Resume - Documents

ZH Resume. by zach-harris. on Oct 01, 2015. Report Category: Documents. Download: 0 Comment: 0. 28. views. Comments. Description. Download ZH Resume.
Read more

Світло Любові - svitlo.ucoz.ua

3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: ... 2012 Червень; 2012 ...
Read more

rvhy 7-20-2009 zh - Documents

... coupon yield to worst gov spread to worst min rating s&p max þÿTRUE 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Row 3 Row 4 Row 5 ... rvhy 7-20-2009 zh Nov 15, 2014
Read more

Білети - Правила дорожнього руху - 2010р. НВП "Світлофор ...

4 Петро (11.11.2012 17:15) Дуже корисний сайт. 0 Спам. 3 magdalena (05.10.2011 22:53) bngjmjkmhm. 0 ...
Read more

Нести світло, музику й гармонію у світ - 25 Серпня 2015 ...

25 серпня 2015 року бібліотечна світлиця з радістю зустрічала делегацію ...
Read more