Svitlo zh 2011 11

50 %
50 %
Information about Svitlo zh 2011 11

Published on March 16, 2014

Author: balm

Source: slideshare.net

ИсторическиеИсторические свидетельствасвидетельства о воскресении Христао воскресении Христа ст. 6ст. 6 2011р.2011р. №11№11 надійне ремеслонадійне ремесло заробітку?заробітку? ст. 2ст. 2 «Я – світло для світу; хто піде за Мною, той не ходитиме в темря«Я – світло для світу; хто піде за Мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя».ві, але матиме світло життя». (Ісус Христос, Іоанна 8:12)(Ісус Христос, Іоанна 8:12) Нам відомі його задумиНам відомі його задуми ст. 8ст. 8 Это должен знатьЭто должен знать каждый!каждый! Ст. 7Ст. 7 Звільнення від забобонівЗвільнення від забобонів ст. 4ст. 4 У пошуках лікуванняУ пошуках лікування ст. 5ст. 5 Лженаука – астрологіяЛженаука – астрологія ст. 3ст. 3 УЛЮБЛЕНІ ІНСТРУМЕНТИ ЛУКАВОГОУЛЮБЛЕНІ ІНСТРУМЕНТИ ЛУКАВОГО ЕКСТРАСЕНСИ, ПРОВИДЦІ, ГАДАЛКИЕКСТРАСЕНСИ, ПРОВИДЦІ, ГАДАЛКИ –– ПРИМАНКА САТАНИПРИМАНКА САТАНИ За останній час у місцевих газетах дуже почастішали об’яви на зразок подібних: «Гадаю на картах, снимаю ве- нец безбрачия, восстанавливаю семью, снимаю родовое проклятие, белый маг, эзотерик, биоэнергетик, потом- ственная провидица и т. п.». Це ще далеко не повний перелік різних ворожбит- ських «послуг», за якими стоять темні сили, котрі аж ніяк не налаштовані на доброчинність. Але незважаю- чи на те, що хоча всі знають що згадані дії є нехристи- янською та Богопротивною справою, деякі, все-таки, як колись Єва в Едемі, спокушуються послухатися «по- ради» лукавого голосу. А пояснюється це все тим, що люди хочуть щастя і через своє невідання готові його отримати будь-яким засобом. Йдеться про бажання людини довірити своє фізичне та душевне здоров’я всіляким «бабцям», «знахаркам», «провидцям», «гадал- кам», «ворожкам», «чаклунам» і «екстрасенсам» — тоб- то різного роду «цілителям», яких у християнстві на- зивають окультистами. Вони шукають легких способів і потрапляють в руки своєрідних бізнесменів і купують відповідний «продукт». Деякі звертаються по «допомогу» до вищезгаданих окультистів бо не полюбляють самі докладати якихось зусиль - простіше перекласти на когось свої проблеми . А якщо нічого не виходить, то можна ще й звинуватити ко- гось. Люди люблять казки та ілюзії і при цьому не підо- зрюють, що потрапляють в тенета спіритизму. Служителі такого роду послуг дуже добре вміють себе подати. Вони є дуже спостережливими і розстав- ляють свої сіті на особливого роду публіку - легковір- них людей, з нестабільною психікою, у яких є кошти, або які готові роздобути їх будь-яким способом. Християни на це дивляться як на прояв темних сил зла, що діють на людей під час сеансів, і від яких врятува- ти і захистити може тільки Христос. Насправді спіритизм є не просто шахрайством, як деякі стверджують, а дійсно управляється чорною си- лою. Своєю популярністю спіритизм зобов’язаний явними чудесами, які жодна наука пояснити не може, як не може і заперечувати їх. Вивчаючи ці чудеса, незалежні спостеріга- чі змушені були констатувати, що пояснити це явище вони не можуть. Медіум може в точності назвати те, що пишуть люди таємно від нього під час спіритичного сеансу. Зафіксовані були випадки, коли на подібних сеансах випадково опинявся віруючий чоловік, що починав про себе молитися, зрозумівши, куди він потрапив, і тоді ме- діум, перебуваючи в центрі величезного стадіону, оголо- шував, що не може продовжувати свій сеанс, тому що в такому-то ряду і на такому-то місці знаходиться людина, яка йому заважає і яку він просить вийти. Отож, спіри- тизм - це не пережиток минулого, не фокуси - це реальна страшна сила, яка активно діє і в наш час. Спіритизм, як сатанинська омана, безпідставно ствер- джує ідею про безсмертя. Спіритизм не вимагає від своїх послідовників ні морального життя, ні дотримання за- повідей Божих - живи, як живеш, роби все, що тобі по- добається, все одно ти безсмертний! Дуже приваблива ідея для багатьох! Шановний читачу, оскільки я впевнений що Ви не ворог самому собі, щоб звертатися за такою допомогою котра з ча- сом може Вам дуже дорого коштувати, тому переконаний, щоінформаціявикладенанасторінкахцієїгазети,допоможе орієнтуватися у сучасному засиллі псевдонаукових знань. Іван Черничко

22 – .

33 –

СВІТЛО твого ЖиттяСВІТЛО твого Життя44 Людина завжди прагнула довідатися про своє майбутнє. Вона звертала увагу на все, що могло якимось чином вказати на результат справи ще до початку її виконання. Незвичайне явище природи, рух небесних світил, поведінка птахів або тварин, сон, що наснився – усе це грало іноді вирішальну роль у настрої та поведінці людини. Право тлумачити подібні явища, практично в будь-якій цивілізації Древнього світу, в основному, привласнила собі каста жерців та віщунів. Їхні ту- манні заяви часто сповнювали свідомість людини глибокою тривогою та забобонним страхом. У Древній Греції та Римі було поширене воро- жіння по розташуванню нутрощів жертовної тва- рини. Причому найбільш вірними вважалися про- роцтва, складені за нутрощами молодих цапенят. Так, жрець Басилід напророкував Віспасіану, тоді ще просто полководцеві, імператорську владу, яку той незабаром і отримав. Приблизно так само велося й у древній Київ- ській Русі, про що яскраво свідчить відомий нам твір «Слово о полку Ігоревім». Зозуля і ворон, вовк і сокіл, так само як і явища на сонці, постійно щось віщують великому князеві Ігорю. Що ж варто розуміти під забобонами? Во- лодимир Даль дає таке тлумачення цього сло- ва: «помилкове, порожнє, нісенітне, вірування у щось, або у ворожіння, у гадання, у прикмети, віра у причину та наслідок коли жодного причинного зв’язку не видно». Ми з упевненістю можемо відзначити, що прихід християнства, де центром учен- ня є Особистість Бога Спасителя, поставив могутній заслін забобонам. Отці ранньої християнської церкви наставляли вірую- чих віддалятися від усього забобонного. Так, наприклад, один зі стовпів хрис- тиянської церкви Василь Великий, поси- лаючись на вчення Біблії, вчив, що волх- вування, ворожіння, гадання по птахах гріховні і неприпустимі. Він вважає, що шкідливо вірити в тлумачення навіть не- значних прикмет. Наприклад, якщо хтось чхнув на слові, або позаду назвали когось на ім’я, нога при виході сковзнула або одяг зачепився, то вбачається, що у цьо- му є прихований особливий зміст. Василь Великий стверджує також, що не повинні наші серця сповнюватися забобонним страхом, коли ми бачимо орла, що описує кола, або чуємо ворона, що каркає. У пер- натих можуть бути на це свої причини, а людині ввижається у цьому якесь одкровення з приводу майбутнього. Інший відомий християнський мислитель і про- повідник Іоанн Златоуст заявляє прямо, що «хто, виходячи зі свого будинку, зустрічає кривого або кульгавого і розуміє це як прикмету, той мислить справу сатанинську, тому що не зустріч з людиною робить день нещасливим, а гріховне життя». АБлаженнийАвгустинзаявляє,щолюди,які вва- жають, що гадання і чаклунські знаки можуть щось означати для долі, насправді таким своїм упередженням укладають певну угоду зі злими духами. Християнство має багатові- ковий історичний досвід, і про- те сьогодні ми відзначаємо, що астрологічні прогнози, гороско- пи, пророкування поширилися в усьому світі і, навіть, традицій- но християнські країни не стали винятком. У книгарнях сьогодні можна вільно придбати Біблію та іншу духовну літературу. Але, нажаль, поруч можуть знаходи- тися книжечки́ що пропонують рятівні рецепти, а по суті пропа- гують забобони. Та хіба ж лише в крамни́ ці?! Вони пропонуються нам у всіляких формах: від лако- нічної газетної статті до яскравої телевізійної програми, від псевдо- наукового комп’ютерного прогнозу до кабалістич- них картярських розкладок. Віра в Христа, стала надійним захистом від пустопорожніх забобон. Однак, на великий по- див, ми виявляємо, що забобони часом досяга- ють навіть християнського середовища. У на- шому лексиконі разом зі словом знахарство або чаклунство з’явилися такі як біоенергетика, екс- трасенсорика. Звучать вони сучасно, але їхня суть не змінилася. Ті, хто звертається до них, шукають допомоги, знань, зцілення у тих самих сил, що й перші, потрапляючи у той самий полон забобонів. Однією з найпопулярніших форм забобон є віра в долю. Чи потрапить людина в аварію? Чи долетить до місця призначення? Чи буде щасливим шлюб? Усі ці події і випадки, як добрі, так і погані, ми поспі- шаємо приписувати долі. І якщо нас переслідують нещастя, у більшості випадків ми говоримо: «Така вже доля». А може б тоді не зайвим було задуматися: то хто ж тоді є автором цієї долі? У такому випадку кому дякувати, чи кого звинувачувати? Святе Писання, безумовно, висвітлює цю про- блему, і ми, з Божою допомогою, присвятимо для цього окрему тематику в наших наступних публі- каціях. А поки-що слід зауважити: не наражайтесь на небезпеку звертаючись до тих хто пропонує, так звану, корекцію долі. Останнім часом реклам- ні видання постійно друкують подібні пропозиції від різних ясновидців, як вони себе називають. До- слідіть Біблійну позицію стосовно цих питань і ви зрозумієте, чому саме Господь хоче застерегти нас від того, щоб віддавати свою волю іншій людині. Якщо вірування у речі, предмети і прикмети мо- жуть виявитися шкідливими, і цього не бажає Гос- подь, то що промовляє Біблія з цього приводу? Хоча саме слово «забобони» не зустрічається на сторінках Священного Писання, але є Божествен- ні вказівки щодо того, як ставитися до дій, так чи інакше пов’язаних з вірою в усе те, що ми звемо за- бобонами. Приходжу якось вранці на овочевий ринок, і бачу, стоїть кілька жінок у черзі, однак ніякого руху немає – продавщиця чекає щоб першим купив мужчина. Вона готова піти на певні жертви: добре наважити, дешевше відпустити, тільки бери першим, бо інакше виторгунебуде.Звичайно,цевикликаєпосмішку,але що за цим стоїть? Прикладів можна наводити безліч, однак тут діє один надзвичайно важливий принцип: принцип довіри. Практично в усіх забобонних випад- ках суть полягає у наступному: ви мусите комусь, або й навіть чомусь, віддати перевагу. Кому дові- ряти? Благословення залежить від Бога, чи від того, хто першим купив? Важливо відзначити, що забобони на- самперед є порушенням першої заповіді Божого закону, що говорить: «Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з Єгипетського краю з дому рабства; хай не буде тобі інших богів передо Мною». /Вих. 20, 2-3/. Бог у першій заповіді вимагає від нас не шанувати того, що може замінити собою або затьмарити образ Всемогутнього. Через Мойсея Гос- подь надсилає застереження народу Ізра- їльському, закликаючи оберегти себе від впливу і забобонних вірувань навколишніх народів. Новозавітне вчення Христа й апосто- лів так само виразно протистоїть усяко- му марновірству, ворожінню, гаданню і чаклунству як богопротивним явищам. В останній книзі Біблії – Об’явленні, де від- кривається прекрасна картина остаточної перемоги добра над злом, та спасіння тих, що вірять у Господа Ісуса, є і рядки, що оповідають про суворе покарання тих, хто зневажив Божі заповіді і продовжував жити у гріхах, залишаючись у полоні забобон та чаклун- ства. Ось що промовляє Біблія про сумну долю таких у Книзі Об’явлення, 21 розділ, вірш 8: «А лякливим і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, та ідолянам, і всім неправдомовцям, - їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть!». Що ж слід чинити для звільнення від забобон- них страхів і вірувань і, таким чином, уникнути ві- чної смерті, що судилася не тільки вбивцям та тим хто слугує ідолам, але й тим, хто не припинив воро- жити й чаклувати? Ми можемо стати вільними від цього гріхов- ного полону! Син Божий, Ісус Христос, для того і прийшов у цей світ, щоб дати полоне́ним звіль- нення, як це пророкував пророк Ісая. Бадьорість і міцність можуть повернутися до нас, світло надії знову може засяяти на нашому шляху́! Біблія говорить: «Бо під небом нема іншого Ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали». (Дії 4:12). У нас є можливість позбутися від цього полону забобонних страхів, псевдонаукових здогадів, во- рожби, та чаклунських прикмет, і знайти віру, що ніколи не підведе і не розчарує – віру в Спасителя і Господа Ісуса Христа. Агнеса Привітна Звільнення від забобонів – Якісь прикмети мають для вас певне зна- чення, чи ви вважаєте їх просто забобонами? – Ні я не вважаю забобонами, я взагалі не вірю в прикмети. – А як ви ставитеся до гороскопів? Зірки мо- жуть впливати на наше життя? – Я відношуся до цього негативно. – Як ви дивитеся на сучасних «цілителів», «гада- лок» та «потомственних провидців», що рекламують себе в газетах? – Я проти них, і думаю що люди собі це все при- думали. Євгенія

СВІТЛО твого ЖиттяСВІТЛО твого Життя 55 Проблема, якої ми хочемо торкнутися, християнському світу відома давно. І про неї сказано немало, але оскільки вона при- йняла серйозний характер для багатьох людей, то й говорити про це потрібно дуже серйозно. Причому, переважна більшість із нас не бачать різниці між окультним і християнським ставленням до здоров’я людини. Та насправді, визначення причин виникнення хвороб і, відповідно, способи їх лікування дуже відрізняються. Ось до при- кладу як це виглядає. Екстрасенс чи якийсь маг або знахарка починають різними спо- собами досліджувати вашу «ауру», тоб- то, так зване «астральне» та «ментальне» тіло на предмет наявності в них «пробо- їн», «дір», або, по їхньому висловлюючись більш «науково», – тих місць, з яких «ви- тікає» ваша «життєва енергія». І, за їхнім твердженням, внаслідок чого і захворює відповідний цьому «пораненому», чи то б пак «дірявому» місцю тілесний орган (сер- це, шлунок, печінка чи інше). І в більшості випадків причиною виникнення патології вашої аури називається «псування», тобто «порча», що набила вже оскому. Тобто ви тут ні при чому, ваш спосіб життя цілком нормальний і до хвороби призвести не міг, вся справа у тому що вам «поробле- но». Винні у ваших недугах не ви, а ваші особисті «недоброзичливці» і їх «лихе око». А тому і «лікування» вашої пробле- ми елементарне: потрібно лише запла- тити певну суму, і за декілька сеансів усі «діри» вашого «біополя» будуть заштопані. Ну, геть тобі, як у кравців, що пришивають до по- рваних місць на одязі латки. А скільки мільйонів людей вважають за кра- ще вірити в розташування зірок, відмовляючись прислухатися до вірних порад Слова Божого! І це незважаючи на абсолютну брехливість і повну не- спроможність всіляких гороскопів! Абсолютно по - іншому бачить причину ви- никнення хвороб християнство. Пригадаємо слова Христа, які висловив Він при зціленні «розслабле- ного», кажучи сучасною мовою, «паралізованого»: «Прощаються тобі гріхи твої» (Матвія 9:2). Так само у випадку з іншим паралізованим було, читає- мо: «Згодом зустрів його Ісус у храмі й сказав йому: Ось ти й видужав; більше не гріши, щоб з тобою чого гіршого не сталося» (Іоанна 5:14). Як бачимо, ніяких латок на «ауру» людини Ісус не ставив, тому що ніяка механічна дія («заря- джання» води чи якісь рухи руками) причину хво- роби не може усунути в принципі! Бо, в більшості випадків, в її основі лежить нестримне прагнення людини до задоволення своїх пристрастей. Сучасна медицина доводить істинність біблій- них висловів із цього приводу. Усім відомо, що го- ловними чинниками виникнення, наприклад, ве- неричних захворювань і СНІДу є розпуста, хвороб печінки – алкоголізм, цукрового діабету та дис- бактеріозу кишечника – неправильне харчуван- ня. Проте, останнім часом лікарі з’ясували, що не тільки шкідливі задоволення та надмірності, але й негативні риси та почуття людини є причинами руйнування її організму. Так, в основі гіпертонії, ішемічної хвороби серця і стенокардії лежить гнів, роздратування, постійні нарікання (незалежно від того, виявляється це зовні чи приховане глибоко всередині). До нервово-психічних розладів часто призводить заздрість; до онкологічних захворю- вань – смуток (жалість до себе, незадоволеність долею). Гординя, чванливість можуть сприяти ви- никненню маніакальних станів, психозів і шизоф- ренії. А ось що говорить із цього приводу Священ- не Писання: «Лагідне серце – життя то для тіла, а заздрість – гнилизна для кісток» (Притчі 14:30). Відповідно, і метод зцілення в християнстві інший: не якісь «замовляння», не чаклунські мані- пуляції руками і не магічні талісмани, а покаяння, та любов до Бога і ближнього, які стають очевид- ними коли вшановуються Божі заповіді. Саме тоді людина одержує благодать, яка оновлює її духовне та фізичне здоров’я. Інакше, ви будете боротися не з причинами ви- никнення недуги, а з її наслідками. У цьому легко переконатися з’ясувавши як, наприклад, окуль- тист «виліковує» людину від пияцтва. За допо- могою певної дії на свого пацієнта, частіше за все гіпнотичної, він дійсно викликає у нього відразу до алкоголю. Однак, при цьому кодувальник абсо- лютно не торкається основи зцілення — необхід- ність зміни способу життя людини. Він питає: на який термін пацієнт хотів би щоб його закодувати? Окультисти далекі від того, щоб спонукати лю- дину жити по Божих заповідях, а не потурати своїм пристрастям. Як наслідок, пацієнт, що побував у кодувальника і на якийсь час перестав пити, дуже часто зрештою «зривається» до такого страшного запою, у порівнянні з яким його колишня тяга до алкоголю здається «дитячою витівкою». Є також немало фактів, коли після кількох таких сеансів людина, що перестає вживати ал- коголь, раптом стає, наприклад, скупою, або злобною та скандальною, що прискіпується до навколишніх по дрібницях; або виявляє іншу грі- ховну пристрасть, якої до цього у нього не було. Подібну ситуацію можна порівняти з фонтаном: ви його засипали землею, тобто забили «пробої- ну», а вода хлинула ще з більшою силою в іншо- му місці. Ви знову засипали фонтан, а він пробив собі джерело десь іще. І так продовжуватиметься до тих пір, поки ви не припините саме джерело. Христос про це говорить так: «А коли нечистий дух вийде з людини, то блукає безводними місця- ми, шукаючи відпочинку, але не знаходить. Тоді каже: Повернуся бо до своєї хати, звідки вийшов. Повертається і знаходить її порожньою, замете- ною та прибраною. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони, ввійшовши, живуть там; і буває останнє тієї людини гірше від першого» (Матвія 12:43-45). Окультизм ніколи не ставить своєю задачею порятунок душі людини. Але люблячий Бог праг- не використовувати найсприятливіші обставини на благо людей. Захворювання часом веде до змен- шення або й навіть повного викорінення самої пристрасті, що виявляється в гріховних вчинках, дозволяє людині відмовитися від земних турбот і суєти і подумати про Вічність, уготовану кожному з нас. Крім того, піклуючись про хворого, оточуючі його люди осягають найпрекрасніші і безцінні для Бога якості душі – любов та співчуття. Той, Хто створив людину, звертається до нас зі сторінок Священного Писання: «Ось Я йому виро- щу шкурку на рані, й дам ліки, та їх уздоровлю, і відкрию багатство спокою та правди для них!» (Іє- ремії 33:6). Отож, будемо звертатися за зцілен- ням тіла й душі до справжнього Лікаря - нашого Небесного Отця! У ПОШУКАХ ЛІКУВАННЯ – Якісь прикмети ма- ють для вас певне значен- ня, чи ви вважаєте їх про- сто забобонами? – Я особисто не вірю в ніякі забобони. – А як ви ставитеся до гороскопів? Зірки можуть впливати на наше життя? – Я в це не вірю. – Як ви дивитеся на сучасних «цілителів», «гада- лок» та «потомственних провидців», що рекламують себе в газетах? – Теж не вірю що це правда. Віка – Якісь прикмети ма- ють для вас певне значен- ня, чи ви вважаєте їх про- сто забобонами? – Я не вірю взагалі в забобони. – А як ви ставитеся до гороскопів? Зірки можуть впливати на наше життя? – Позитивно. – Як ви дивитеся на сучасних «цілителів», «гада- лок» та «потомственних провидців», що рекламують себе в газетах? – Не особливо позитивно. Надія

66 - - - , : , , “ - , - ... , ( , ) - , , ”. - , . 30 - . - , - , . , - . , - , 210, - , . . // - 2000. - . 177. ( . . )

77 ! , , , , . - , - . , - , . , , , . «… , , . : - » , - - , - .

СВІТЛО твого ЖиттяСВІТЛО твого Життя88 Пишіть на адресу: м.Ужгород, вул. Джамбула, 23; тел. (0312) 45-30-70 Індекс: 88000 Засновник і видавець: Черничко Іван Петрович Адреса редакції: м. Ужгород, вул. Гагаріна, 36 моб.тел.: 095-195-41-91 e-mail: chernip@i.ua Газета видається на кошти від благодійних пожертвувань Редакційна колегія: Іван Черничко, Агнеса Черничко, Юлія Сокирко, Віктор Свида, Неля Капітан та ін. Компютерна верстка Пономаренко Ганни Реєстраційне свідоцтво ЗТ№ 507/00Р від 21.12.2009 р. Адреса друкарні: вул. Гагаріна, 42/1 м. Ужгород, Закарпатська обл. ПРАТ “Видавництво “Закарпаття” тел.: 66-95-68 Тираж: 50 000 Зам. № 551 «…щоб нас сатана не перехитрував, бо нам відомі його задуми» (2 Кор.2:11). Магія, чаклунство, диявольські книги, закли- нання – чи приносять вони добро? Мова йде не про спритність рук та обман наївних людей, а про щось більш серйозне. Отже, напевно ви скажете: «Так, ми знаємо, що чорна магія це від диявола, але ж є і біла магія, де читаються різні молитви». Однак знайте, що як в чорній магії, так і в білій господар один – сата- на. Тільки у білій магії він намагається використо- вувати рівно стільки істини та християнських сим- волів, скільки потрібно для того, що б ви повірили, що це робить Бог. Саме на це розраховує «набожна цілителька» чи «ясновидиця» коли ставить на стіл Біблію, іконку, свічки та інші атрибути… тобто, ди- віться, у мене все по-божому, по-християнському. Але такі «забувають» чомусь відкрити цю Біблію і прочитати слова, записані у книзі «Нехай не зна- йдеться між тобою такий, що переводить свого сина чи дочку свою через вогонь, хто ворожить ворожбу, хтоворожитьпохмарахіхтоворожитьпоптахах,іхто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа по- мерлого, і хто питає померлих; бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке...» (Второзаконня 18: 9-12). Існує величезна кількість чаклунських закли- нань від фізичного болю, різні чаклунські способи позбавлення від бородавок, зупинка кровотечі та позбавлення від інших хвороб. Але чи правда це до- помагає? Якщо ми маємо справу не зі звичайними шарлатанами, а з диявольськими силами, хоч і при- критими християнськими символами і молитвами до Бога, то дійсно зцілення може статися. Однак не варто радіти, тому що сатана - це ворог людей і йому хочеться погубити якомога більше людей. Апостол Петро попереджає нас: «Будьте тверезі, пильнуй- те! Ваш супротивник диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого» (1 Петра 5:8.) Але виникає питання, а навіщо тоді він зцілює за допо- могою чорної чи білої магії? По-перше - тим самим він показує Богу, що людина належить сатані. А по-друге - він вимагатиме плату від людини в будь- якому випадку, і ця плата може бути страшною. Пам’ятаймо, що тільки люблячий Небесний Отець - Бог бажає щоб ми зцілилися і були здоро- ві та щасливі. Однак пам’ятаймо, що змусити Бога щось зробити неможливо, бо Він не дозволяє, щоб Ним розпоряджалися смертні люди. Навіть сам Ісус Христос не віддавав наказів своєму Отцю, і перед розп’яттям молився: «Отче, як волієш, пронеси мимо Мене цю чашу! Та проте не Моя, а Твоя нехай станеться воля!...» (Євангеліє від Луки 22:42). Тобто, якщо сам Христос не посягав на те щоб змусити Отця коритися йому, тим більше, якісь заклинання не зможуть цього зробити. Отже, якщо існують такі заклинання і змови, а тим більше вони допомагають, то слід замислитися, а чи не сатана стоїть за всім цим? А якщо ви хочете зцілення від Бога, то, перш за все, зверніться до нього з сердечною молитвою. Вона може бути висловлена своїми словами, але найголовніше – попросити у Бога прощення за скоє- ні гріхи, і попросити вказати на ті причини, від яких у вас виникли захворювання або недуги, для їх усу- нення. Завершуючи молитву, візьмемо приклад з молитви Ісуса, має бути «але не моя хай буде воля, а Твоя», оскільки Бог набагато мудріший за нас і знає що для нас буде краще. Любіть Бога, звертайтеся до Нього і не забу- вайте, що будь-які наші проблеми, в тому числі і проблеми зі здоров’ям, беруть своє коріння від на- ших вчинків, думок, відносин. НАМ ВІДОМІ ЙОГО ЗАДУМИ!НАМ ВІДОМІ ЙОГО ЗАДУМИ! – Якісь прикмети ма- ють для вас певне зна- чення, чи ви вважаєте їх просто забобонами? – Ні не вірю. – А як ви ставитеся до гороскопів? Зірки можуть впливати на наше життя? – Ніяк. – Як ви дивитеся на сучасних «цілителів», «гадалок» та «потомственних провидців», що рекламують себе в газетах? – Це все видумка. Вероніка – Якісь прикмети мають для вас певне значення, чи ви вважаєте їх просто забо- бонами? – Ви знаєте я взагалі в забобони не вірю. – А як ви ставитеся до гороскопів? Зірки можуть впливати на наше життя? – Я не думаю що зірки можуть впливати на наше життя. – Як ви дивитеся на сучасних «цілителів», «гада- лок» та «потомственних провидців», що рекламують себе в газетах? – Я гадаю що це все брехня. Болеслав

Add a comment

Related pages

Jelena Rozga -gost jole ostavit cu svitlo (Spaladium Arena ...

Jelena Rozga - ostavit cu svitlo 2011 - Duration: 3:52. by jalecro 208,645 views. 3:52 ... Jelena Rozga - Ona ili ja (Spaladium Arena 11.02.2011.)
Read more

Dissolving of Prodigy - Svìtlo v dáli - YouTube

Uploaded on Apr 28, 2011. low tempo doom metal. Category Music; License ... 11. by Hammer Thorsson 274 views. 7:11 Dissolving Of Prodigy ...
Read more

KANTON ZüRICH 23.10.11/20:3 Nationalratswahlen 2011 ...

Nationalratswahlen 2011 Wahltag: 23.10.2011 Seite 1 von 1 Liste Bezeichnung der Liste Sitze ... 11 32583 517 0Linke Alternative, Partei der Arbeit (PdA) 33100
Read more

Kinderbetreuungsindex Gemeinden Kanton Zürich 2011

Kinderbetreuungsindex Gemeinden Kanton Zürich 2011 Index 2011 Anzahl Plätze pro Anzahl ... Aesch Dietikon 0.000 0.124 0.062 0.0% 11.1% 8.4% 0 335 252 165
Read more

zh.wikipedia.org

zh.wikipedia.org
Read more

Regierungsratswahlen 2011 - Wahlen & Abstimmungen

Die Kontaktangaben zu den Kantonsratswahlen 2011 befinden sich auf der Wahlen-Einstiegsseite. Externe Links: Die politischen Rechte beim Bund:
Read more

Kanton Zürich

02.11.2015: Botschaft zur Finanzierung des Betriebs und Substanzerhalts der Eisenbahninfrastruktur in den Jahren 2017–2020: 30.10.2015:
Read more

5b D. ERGEBNISSE - Wahlen & Abstimmungen

KR 2011 - Wahlkreis VI, Stadt Zürich 11+12 Formular 5b Wahltag:03.04.11 ... IT Entwicklungs- u Pfäffikon ZH Uster 1969 2489 11. 03.09 Ohoven Frank dipl ...
Read more

Nationalratswahlen 2011

Nationalratswahlen 2011 Stimmerleichterungen in kantonalen Ausführungserlassen ... ZH-VPR 35 I-III . ZH-VPR 11 I-IV . Elektronische Stimmabgabe ZH-GPR 4 II .
Read more

ZUERICH.ch - Offizielles Webportal des Standorts Zürich

Stadt Zürich www.stadt-zuerich.ch; Kanton Zürich www.zh.ch; Zürich Tourismus www.zuerich.com; Greater Zurich Area www.greaterzuricharea.com;
Read more