svetove_pruplavy_a_kanaly

0 %
100 %
Information about svetove_pruplavy_a_kanaly
Entertainment

Published on April 22, 2018

Author: wistariecz

Source: authorstream.com

Slide1: Světové průplavy Člověk se již od starověku snažil zkrátit si mořské cesty prokopáním průplavů. Jedná se o nesmírně náročné stavby jak z hlediska technického, tak i ekonomického a časového. Nikdy se neobešly bez mnoha obětí na životech. Práce vykonávali většinou otroci a váleční zajatci. Slide2: Celková délka je 6,3 km šířka 25 až 30 m hloubka 8 m Korintský průplav mezi Egejským a Jónským mořem První pokusy o překopání korintské šíje byly podniknuty pravděpodobně už v 7. století př. n. l. a přibližně v r. 300 př. n. l. byl tento nápad oživen, avšak uskutečnění zabránily domněnky o různé úrovni moří na obou stranách šíje. Korintský průplav se začal stavět až za vlády císaře Nera v roce 67. Do dnešní podoby se průplav začal stavět až v r. 1882 . Řecko Průplav je příliš úzký a mělký pro provoz velkých nákladních lodí. Využívají ho především osobní lodě pro turisty . Slide3: Korintský průplav (Řecko) - šířka: 21 m, útesy vysoké 87 m - působivé! Slide5: Práce začaly v roce 1859 za nesmírně obtížných podmínek. Ze začátku zde pracovali pouze trestanci, později však stavba přitáhla dělníky z celé Evropy. Pracovalo zde asi 25 000 dělníků. Bylo nutno vykopat 22,8 miliónu m3 zeminy. Průplav byl po dokončení dlouhý 160 km, 8 m hluboký a 22 m široký. Stavba trvala 10 let. V roce 1956 byl průplav znárodněn egyptskou vládou. V roce 1967 - 1975 byl uzavřen v důsledku války mezi Egyptem a Izraelem. V letech 1975 - 1980 byl průplav rozšířen a nyní je 13 m hluboký a 80 - 180 m široký. Ročně jím propluje přibližně 20 000 lodí. délka : 169 km otevřen : 17. 11. 1869 Suezský průplav- Egypt Tento kanál je nejdůležitější vodní cestou na světě. Počáteční práce začaly v roce 600 př.n.l., ale v pozdějších dobách byl kanál zanesen pískem. Na obnovení projektu se podílely Anglie, Francie a Egypt . Slide6: Suezský průplav Slide7: Suezský průplav Slide8: Suezský průplav Slide9: Už ve 14. stol. vznikl v carském Rusku nápad, že by se dal využít systém řek a jezer na severozápadě Ruska. V té době vznikla myšlenka na stavbu Bělomořsko-baltického kanálu. O tomto projektu se uvažovalo dlouho, ale byl zavržen jako neuskutečnitelný. Stalin chtěl celému Rusku ukázat, že to, co nezvládl carský režim za několik století, dokáže SSSR za pár měsíců. Vznikla síť pracovních táborů - na gulag putovaly statisíce lidí, aby se nuceně podíleli na stavbě Bělomořského kanálu v nichž už v květnu roku 1930 bylo vězněno 171 251 lidí. Délka: 227 km Otevřeno: jaro 1933 Bělomořsko-baltický kanál Rusko 1. 8. 1931 byly zahájeny stavební práce a na jaře r. 1933 už po kanálu pluly první parníky. Odhaduje se, že na stavbě kanálu se podílelo kolem 160 000 vězňů, přičemž úmrtnost byla kolem 19 %. Slide10: Bělomořsko-baltický kanál Slide11: Bělomořsko-baltický kanál Slide12: Bělomořsko-baltický kanál Slide13: Kanál, který spojuje dva největší oceány - Panamský průplav - byl ve své době nejdražším projektem na světě. Myšlenka zkrácení cesty mezi oběma oceány pochází už ze 16. století, kdy bylo provedeno první topografické měření na rozkaz španělského krále Karla V. Projekt byl v té době neuskutečnitelný. Španělé zprovoznili Křížovou cestu, která vedla pralesem přes Panamskou šíji. Jednalo se o cestu vydlážděnou oblázky - o cestu pro koňská spřežení a muly. Stavba železniční tratě, která v roce 1855 poprvé přeťala Panamskou šíji, znamenala v dopravě historický předěl. Vyžádala si však 6 000 životů. Další snahy oživit myšlenku průplavu přišly na začátku 20. století z USA.   Délka: 58 km otevření: 15.8.1914 Panama Panamský průplav Panamský průplav o délce 81,6 km spojuje Tichý a Atlantský oceán v nejužším místě mezi americkými kontinenty. Oficiálně byl otevřen 15. srpna 1914, a od té doby průplavem proplulo více než 900 000 plavidel. Slide14: Panamský průplav Slide15: Panamský průplav Slide16: Panamský průplav Slide17: První britskou umělou vodní cestou je Bridgewater kanál z Worsley do Manchesteru, dokončený roku 1761 . Byl prvním úsekem systému vodních cest dlouhého 4000 km, který byl používán pro přepravu surovin a výrobků pro Británii. Kanál nese název podle stavitele kanálu Francise Egertona Bridgewatera délka : 66 km Bridgewater kanál Velká Británie Slide18: Bridgewater kanál Slide19: Akvadukt přes řeku Mersey přechodu (Manchester) Slide20: řeka Mersey (Manchester) Slide21: USA Kanada Vodní cesta Svatého Vavřince anglicky Saint Lawrence River – řeka na východě Severní Ameriky v Kanadě a USA; délka 1 287 km (včetně zdrojnice Saint Louis a trasy přes Velká jezera asi 4 000 km), plocha povodí 1,4 mil. km2 (odvodňuje Velká jezera), průměrný průtok 14 000 m3/s. – Vlastní řeka vytéká z jezera Ontario, teče k severovýchodu a dlouhým ústím vytéká do zálivu svatého Vavřince Atlantského oceánu. Na dolním toku přístavy Montréal, Québec. Významná dopravní tepna; součást vodního dopravního systému Saint Lawrence Seaway, který propojuje pobřeží Atlantského oceánu s Velkými jezery (přeprava obilí, železné rudy, uhlí). Slide22: Vodní cesta Svatého Vavřince Slide23: Vodní cesta Svatého Vavřince Slide24: Vodní cesta Svatého Vavřince Slide25: Německo Kielský průplav Severomořsko-baltský průplav, německy Nord-Ostsee Kanal – umělý průplav v severním Německu, spojující Severní moře a Baltské moře; délka 99 km, hloubka 11 m, šířka u dna 90 m. Výrazně zkracuje lodní trasy z Baltského do Severního moře a umožňuje vyhnout se Dánským úžinám. Otevřen v roce 1895. Slide26: Kielský průplav - Německo Slide27: Kielský průplav - Německo Slide28: Kielský průplav - Německo Slide29: Francie Canal d u Midi v roce 1996 byl zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO 240 km dlouhé technické vodní dílo mezi Toulouse a Sete ve Francii, vybudované v letech 1666-1682, které spojilo Atlantický oceán se Středozemním mořem; odtud označení „Kanál dvou moří“. Na ně později navázal paralelní kanál podél řeky Garonny a další díla, která významně ovlivnila hospodářství celé oblasti.. podrobnosti viz - http://cs.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Midi#Historie Průkopnické technické dílo dnes slouží hlavně turistice Canal du Midi byl v roce 1996 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Slide30: Canal d u Midi Slide31: Canal d u Midi Slide32: Canal d u Midi Slide33: Čína Velký kanál spojuje bohaté oblasti při ústí řeky Jang-'c-ťiang se severem země, je největší umělou vodní cestou Číny. Velký kanál začal být budován ve čtvrtém století př. n. l., kdy byl vybudován úsek spojující Žlutou řeku s řekou Chuaj-che. V 6. století se do budování Velkého kanálu pustili císařové z dynastie Suej a kanál spojující Jang-'c-ťiang a Žlutou řeku a jedno sídelní město s druhým se stal nejvýznamnější obchodní tepnou spojující střed a sever Číny. V dalších stoletích byl Velký kanál postupně prodlužován, až v roce 1293 byl dokončen poslední úsek z Tchung-čou do Pekingu, který se v té době stal sídelním městem mongolské dynastie Jüan. Na počátku 20. století ruch na Velkém kanálu postupně utichal v důsledku upraveného toku nevypočitatelné Žluté řeky a rozvoje železniční dopravy. http://cina.blog.cz/1001/velky-kanal Slide34: Velký kanál - Čína, Hangzhou Slide35: Velký kanál - Čína, Hangzhou Slide36: Velký kanál - Čína, Hangzhou Slide37: Finsko Roku 1856 byl vybudován kanál Saimaa, díky němuž se stalo město Lappeenranta důležitým obchodním přístavem. Dnes je Lappeenranta největším vnitrozemským přístavem ve Finsku. Vodní cesta z jezera Saimaa do Finského zálivu je 43 km dlouhá a zahrnuje osm zátok. Jednou z hlavních turistických atrakcí v Lappenrantě je jednodenní výletní plavba po kanálu Saimaa do ruského Vyborgu, kdysi druhého největšího finského města. http://past-hope.blog.cz/1101/karelie Kanál Saimaa Slide38: Kanál Saimaa, Finsko Slide39: Kanál Saimaa, Finsko Slide40: Kanál Saimaa, Finsko Slide41: původní prezentace: Rafael Dovalo - Refleja hudba : Athena's Theme (soundtrack k seriálu Saint Seiya) kliknutím na název se vrátíte na snímek Korintský průplav Suezský průplav Bělomořsko-baltický kanál Panamský průplav Bridgewater kanál Vodní cesta Svatého Vavřince Kielský průplav Canal du Midi Velký kanál v Číně Kanál Saimaa ve Finsku Slide42: k českým textům: zdroj z internetu např.: http://www. namorniplavba.cz / cnp /835.html http://cina.blog.cz/1001/velky-kanal http://past- hope.blog.cz /1101/ karelie http://cs.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Midi#Historie český text a editace 31.7.2011 JaninaS http://www. jkk.estranky.cz / janina_s@volny. cz music: Athena 's Theme ( Saint Seiya )

Add a comment

Related presentations