advertisement

Svetlinata kato ekologichen faktor

50 %
50 %
advertisement
Information about Svetlinata kato ekologichen faktor
Entertainment

Published on October 18, 2008

Author: mrgreen

Source: authorstream.com

advertisement

Светлината като екологичен фактор:  Светлината като екологичен фактор Светлината като екологичен фактор:  Светлината като екологичен фактор Светлината е един най-важните абиотични екологични фактори. Източник на светлина е Слънцето. До Земята достига много малка част от нея (по-малко от 0,001%). Ако я приемем за 100%, то, поради процеси на отражение и поглъщане от атмосферата, до земната повърхност достигат само 47% от нея. Значението на видимата светлина като екологичен фактор се определя от осветеността и продължителността на деня (фотопериодизъм). Светлинен режим:  Светлинен режим Осветеността и продължителността на деня определя светлинния режим на дадено местообитание. Освен от географското разположение на местообитанието и надморската височина, светлинният режим зависи и от релефа, състоянието на атмосферата, растителността. Екологично значение на светлината за растенията:  Екологично значение на светлината за растенията Особено важно за растенията е видимата светлина. Тя е необходима за образуването на хлорофила, за извършването на процеса фотосинтеза, за разтежа и развитието, цъфтежа и плодоносенето. Различните видове растения имат приспособления, които им позволяват да обитават места с различен светлинен режим. В зависимост от условията, към които са приспособени, растителните видове се разделят в 3 екологични групи: светлолюбиви, сенколюбиви и сенкоиздръжливи. Slide5:  Светлолюбивите растения обитават открити, добре осветени местообитания. Те имат дребни, светлозелени листа (с малко хлорофил), покрити с дебел восъчен слой или с власинки. Slide6:  Сенколюбивите растения са обитатели на гъстите гори или на дълбочините във водоемите. Обикновено те са с големи тъмнозелени листа (с много хлорофил). Slide7:  Сенкоиздръжливите растения могат да издържат както силна, така и слаба светлина. В тази група приобладават дървесни видове. Листата по повърхността на короната са по-дребни и светлозелени, а във вътрешността й – по-големи и тъмнозелени. Този особен начен на приспособление се нарича разнолистие. Slide8:  В зависимост от продължителността на деня, към които са приспособени, растенията се разделят на растения на дългия ден и растения на късия ден. Растенията на дългия ден се нуждаят от по-продължително осветяване по време на цъфтеж и плодоносене. Типично растение на дългия ден е захарната тръстика. Растениятя ня късия ден цъфтят и плодоносят при по-малка продължителност на деня. Екологично значение на светлината за животните:  Екологично значение на светлината за животните Видимата светлина е от значение и за животните. За тях е много важен сигнален фактор. В зависимост от това в коя част на денонощието са активни, животните се разделят на 3 групи: дневни, нощни и сумрачни. Slide10:  Дневни животни са много насекоми, насекомоядните, зърноядните и плодоядните птици, древните грабливи птици, гущери и бозайници. Slide11:  Нощни животни са някои насекоми (нощни пеперуди), почти всички бозайници, нощните грабливи птици. Slide12:  Сумрачните птици са активни сутрин при изгрев слънце, или привечер при залез слънце. Сумрачните животни са прилепите, много гризачи и насекоми. Slide13:  Има животни, които живеят в пълен мрак. Такива са дълбоководните обитатели, много пещерни и почвени животни, ендопаразитите. При тях зрителната сетивност е отпаднала за сметка на развитие на другите сетива. Влияние на човешката дейност върху светлинния режим:  Влияние на човешката дейност върху светлинния режим В резултат на промишленото производство и транспорта в атмосферата се изхвърля огромно количество прах, което влияе върху отразяването и поглъщането на постъпващата от Космоса светлина. Това променя светлинния режим на местообитанията. Изработила: Чанита Илиева Xа клас:  Изработила: Чанита Илиева Xа клас

Add a comment

Related presentations

Related pages

Видео урок: Светлината като ...

Разберете значението на светлината и защо тя е толкова важна за хората и растенията.
Read more

Светлината като екологичен ...

СВЕТЛИНАТА КАТО ЕКОЛОГИЧЕН ФАКТОР. Светлината е един от най-важните абиотични ...
Read more

Светлината като екологичен ...

Светлината е един от най-важните абиотич¬ни екологични фактори. Източник на ...
Read more

Знам за 7 - 2.2. Светлината като ...

Кое е най-доброто средно училище в Русе? СОУ "Васил Левски" СОУ "Възраждане"
Read more

Светлината като екологичен ...

СОУН. Й. Вапцаров Гр. Момчилград На Бирджан Мехмед Сейдали Уч-ка от Xa клас чуждоезиков ...
Read more

Въздухът като екологичен ...

temperaturata kato ekologichen faktor ... като икологичен фактор • toplinata kato ekologi4en faktor ...
Read more

Водата и почвата като ...

Значението на водата за организмите е огромно. Водата е среда, в която протичат ...
Read more

Видео урок: Температурата като ...

В учебника по биология пише , че мечките са хетеротермни животни ,защото в активното ...
Read more