svatba_dona_juana_zvuk_rucni_prezenta_ce

20 %
80 %
Information about svatba_dona_juana_zvuk_rucni_prezenta_ce
Entertainment

Published on April 22, 2018

Author: wistariecz

Source: authorstream.com

Slide1: Don Juan se ve svých devadesáti letech rozhodl, že se konečně ožení Slide2: Vzal si krásnou pětadvacetiletou dívku Annu Slide3: Vzhledem k pokročilému věku dona Juana se manželé domluvili, že budou mít oddělené ložnice Slide4: Ve svatební den večer se Anna již chystá ke spánku, když vtom se ozve zaklepání na dveře . Slide5:                 Anna otevře a uvidí svého devadesátiletého manžela, jak vchází dovnitř a hned poté se na ni vrhá... Slide6: ...Anna sama již nemohla dále... …překvapená Anna se vůbec nestačí bránit... Slide7: Po vykonaní slavnostního aktu don Juan svoji manželku políbí a odejde do své ložnice. Slide8: Za chvíli se ale dveře její ložnice otevřou znova a... manžel je tu zase... …připraven na druhý útok … Slide9: …ani tentokrát Anna nic nenamítá… Slide10: Potom don Juan opět Annu vřele políbí a odchází... Slide11: Brzy však stojí ve dveřích zase tak čerstvý, jako by měl dvacet let ... Slide12: ...a má se znova k věci... Slide13: Potom don Juan Annu opět políbí a odchází, aby se za chvíli zase vrátil... Slide14: …a tak to ještě dlouho pokračuje… Slide15: Pokaždé d on Juan svoji ženu políbí a odejde do své ložnice Slide16: K ránu přichází d on Juan ke své manželce ještě jednou a činí se tak, jako by vůbec nebyl unaven… Slide17: Jeho žena však toho má již dost... Slide18: ...a tak se po skončení aktu manžela ptá: Slide19: Jsem ohromena, že jste ještě ve svém věku tak neuvěřitelný milenec! Řekněte mi, jak je to vůbec možné?!? Slide20: Znám třikrát mladší muže, kteří nejsou ani zdaleka schopni takových výkonů. Slide21: Don Juan zmateně manželce naslouchá a pak se jí užasle ptá: Cože?!? Já už jsem tady byl předtím ? ?.... Slide22: Z toho plyne významné poučení : Alzheimer ova choroba má i svoje výhody!! music: Hampton The Hampster — Hamster Dance Song

Add a comment

Related presentations