Susan van Hes - Best Value Approach

100 %
0 %
Information about Susan van Hes - Best Value Approach

Published on March 10, 2014

Author: crow01

Source: slideshare.net

Description

RISNET Masterclass 20 februari 2014

Masterclass     Best  Value  Approach   20  februari  2014,  ir  Susan  van  Hes  MBA  

Programma                             12.30  uur   Welkom  door  gastheer  Jan  Pieter  Eelants  van  CROW  en  RISNET   Voorstellen  Susan  van  Hes,  Gert  Jan  ter  Heurne  en  Huibert  van  Wijngaarden   12.40  uur   Inleiding  en  filosofie  van  Best  Value:  Susan  van  Hes   13.10  uur   Ervaringen  van  Best  Value  project  in  de  uitvoering,  vanuit  het  perspecQef  van   opdrachtgever,  Susan  van  Hes   13.30  uur   Ervaringen  van  Best  Value  project  in  de  uitvoering,  vanuit  het  perspecQef  van   opdrachtnemer,  Gert  Jan  ter  Heurne       14.45  uur   Pauze   15.00  uur   Opdracht  in  groepjes:  wat  zijn  valkuilen  in  de  uitvoering  of  contractbeheersingsfase,   wat  zijn  mogelijke  oplossingen?   15.45  uur   Terugkoppeling  en  groepsgesprek   16.15  uur   Aanbevelingen  en  take-­‐aways:  Susan,  Gert  Jan  en  Huibert   16.20  uur   Best  Value  approach,  Best  Value  management  inzeYen  ten  behoeve  van  organisaQe   ontwikkeling  door  Huibert  van  Wijngaarden       16.50  -­‐  17.00    uur     Vragen,  evaluaQe,  samenva[ng  o.l.v.  Susan,  Gert  Jan,  Huibert  

Even  voorstellen         Wie  hee  kennis  en  ervaring  met  Best  Value?   Wie  hee  ervaring  met  uitvoeringstrajecten?   Wie  hee  een  specifieke  vraag?   VerwachQngen  van  vanmiddag?                

 Even  voorstellen:   19  Best  Value  projecten:     13  OG,  6  ON   OG:  7  werken,  6  diensten   ON:  4  werken,  2  diensten   Best  value  presenta8e  buiten  projecten:20   Interviews  afgenomen:  53   Interviews  beoordeeld:  20   3  jaar  opleiding  in  Amerika   A+  gecer8ficeerd   1  interviewtraining   2  publicaQes   10  opdrachtgevers   5  vervolgopdrachten  

Aanleiding                               hYp://www.youtube.com/watch?v=w3AKrQlLp7c  

InformaQon  Measurement  Theory   =   =           Alle:   Natuur   weYen           Alle:   Natuur   weYen           Alle:   Natuur   weYen   Verleden   Heden   Toekomst  

InformaQon  Measurement  Theory   Start   condi8es   Eind   condi8es   natuurweDen   natuurweDen   Gebeurtenis  

           hYp://vimeo.com/76937210   Principes  van  Best  Value  

          Best  Value  Procurement  

Het  Proces   Voorbereiding   ConcreQsering   Uitvoering   SelecQe   Beoogde     gunning      

    Voorbereiding Insturen propositie door leveranciers Risicodossier kansendossier Prestatie onderbouwing Fase 1 Beoordeling • Risicodossiier • Prestatie- onderbouwing • Kansendossier Door beoordelingsteam opdrachtgever Fase 2: Interviews Ranking van leveranciers obv Het gunningsproces Uitvoering Risicodossier       Kansendossier     PrestaQe-­‐   onderbouwing         Interviews Het  selecQeproces   Concretisering

Cruciaal  voor  uitvoering      ConcreQseringsfase!  

  Pre-­‐award  of  concre8seringsfase   Succesvol  door:   -­‐  Goede  kick-­‐off,  inclusief  startplanning  van  OG  en  ON   -­‐  ON  nam  de  leiding  en  beantwoordde  vragen   -­‐  OG  had  mensen  goed  ingepland  voor  deze  periode   -­‐  Voorafgaande  aan  bijeenkomsten  met  ON,  hebben  we  als  OG                voorbereidende  bijeenkomsten  gehouden,  waarin  MDC  werd                omgebogen  in  stellen  van  vragen     -­‐  Eerst  voor  1  object  bepaald  tot  welk  detailniveau  een  en  ander              uitgewerkt  diende  te  worden,  erna  de  andere  7   -­‐        Na  7  weken  is  contract  getekend        

    •  Risico  minimalisaQe  door  juiste  iniQële   condiQes   •  Opdrachtnemer  voert  eigen  plan  uit   •  Afwijkingen  van  plan  worden  gerapporteerd  in   weekly’s   Uitvoering  

  Uitvoering   -­‐  Kick-­‐off  begin  uitvoering  voor  betrokkenen  project,  samen  met  ON   -­‐  Wat  betekent  Best  Value,  wat  houdt  het  project  in     -­‐  Gebruik  de  weekly’s   -­‐  Liever  geen  Best  Value  project  en  tradi8oneel    project  op  zelfde            loca8e  met  zelfde  team(s)  

Uitvoering   •  1  jaar  eerder  opgeleverd   •  <  5%  afwijking  van  planning   •  <  3  %  budgetoverschrijding   •  Beoordeling  weekly:  9.3  gemiddeld   •  Begeleidingskosten  voorbereiding  tov  tradi8oneel:  1.4  x     •  Zonder  inhuur  Best  Value  begeleiding:  1  x     •  Begeleidingskosten  uitvoering  tov  tradi8oneel:  0.66  x   •  Een  derde  minder  dan  tradioneel  dus  

    •  Belangrijkste  onderdelen:   – Ongewenst  gebeurtenis   – Beheersmaatregel   •  Achtergrond   •  Welke  beheersmaatregel   •  Wie  is  verantwoordelijk   •  Wat  is  het  effect   •  Per  week  update   – OG  tevredenheidsscore   Weekly’s  

Weekly’s   •  Hou  weekly’s  simpel  en  dominant   •  Maak  consequenQes  proacQef  inzichtelijk   •  Licht  beoordeling  toe   •  Vermeld  nieuwe  onvoorziene  gebeurtenissen   met  verantwoordelijke  in  begeleidende  mail  

Uitvoering     •  Structureel  overleg  nav  weekly   •  Aandacht  voor  rolvastheid  OG  en  ON  in  Best   Value    

Take-­‐aways   •  Schrijf  als  OG  weinig  eisen  voor   •  Laat  ON  het  contract  opstellen   •  Zorg  voor  goede  afstemming  in  concreQseringsfase   •  VerwachQngsmanagement  over  en  weer   •  Simpel  overzicht  met  vraag  OG  en  aanbod  ON   •  PrestaQe-­‐indicatoren,  eenvoudig  en  meetbaar   •  Aandacht  voor  rolhygiëne  Qjdens  uitvoering   •  Best  value  begeleiding  Qjdens  uitvoering   •  Implementeer  Best  Value  breder  in  organisaQe  (niet   een  project  op  zichzelf)   •  Zoek  in  je  organisaQe  mensen  die  het  snappen  

Ervaringen  van  de  deelnemers    Valkuil:  een  dichtgeQmmerd  door  OG  vooraf   opgesteld  contract  in  een  best  value   uitvoeringstraject  gee  spanning   Oplossing:  Laat  de  opdrachtnemer  in  de   concreQseringsfase  het  contract  schrijven  

Ervaring  van  de  deelnemers     Valkuil:  BVP’s  die  geen  BVP  blijken  te  zijn  ofwel   vermomde  BVP’s   Oplossing:  volledige  openheid  en  transparanQe  

Ervaring  van  de  deelnemers     Valkuil:  projectmanagers  zijn  veelal   controlefreaks,  gaat  lasQg  samen  met  Best  Value     Oplossing:  kies  een  visionaire  projectmanager   en  als  die  er  niet  is,  begin  dan  niet  met  Best   Value  

Ervaring  van  de  deelnemers     Valkuil:  er  wordt  snel  gedacht  in  technische   oplossingen     Oplossing:  leer  breder  en  integraler  kijken,  zet   mensen  in  voor  Best  Value  trajecten  die  van   nature  breder  en  integraler  kijken  

Ervaring  van  de  deelnemers    Valkuil:  Best  Value  wordt  niet  over  de  gehele   keten  toegepast  en/of  gesnapt   Oplossing:  pas  Best  Value  toe  van  iniQaQe  tot   nazorg,  besteed  aandacht  aan  opleiden   onderaannemers  in  Best  Value    

Ervaring  van  de  deelnemers     Valkuil:  Best  Value  houding  en  gedrag  wordt  in   de  uitvoering/contractbeheersing  niet   vastgehouden  door  ON  en/of  OG     Oplossing:  zorg  voor  Best  Value  begeleiding   Qjdens  de  uitvoering  

Ervaring  van  de  deelnemers    Valkuil:  ook  in  deze  ‘nieuwe’  manier  van  werken  is   het  belangrijk  dat  OG  en  ON  er  in  moeilijkere  Qjden   samen  uit  willen  komen   Oplossingen:       1  Werk  aan  een  vertrouwensbasis  tussen  OG  en  ON   (past  niet  zo  goed  in  de  filosofie/theorie  van  Best   Value)   2  Werk  met  kriQsche  prestaQe  indicatoren,   transparanQe  en  openheid  (past  goed  in  de  theorie   van  Best  Value)  

Ervaring  van  de  deelnemers     Valkuil:  weekly’s  geven  alleen  impact  op  Qjd  en   geld  aan,  te  beperkt  voor  OG     Oplossing:  Maak  weekly  op  maat  voor  het   project  en  neem  bijvoorbeeld  ook  imago,  met   een  kpi  op  

Ervaring  van  de  deelnemers     Valkuil:  onderhandelen  Qjdens   concreQseringsfase     Oplossing:  Niet  doen!    

Behoebe  voor  nieuwe  masterclass  of   bijeenkomst  van  de  deelnemers     1) BVP  uitvoering  i.r.t.  verschillende  project   management  methodieken   2) Best  Value  Aanpak  in  een  organisatie  verder   verkennen   3) Hoe  nodig  je  een  partij  aan  de  voorkant  uit   om  in  te  schrijven,  obv  welke  criteria   selecteer  je  (niet  alleen  expertise,  ook   cultuur  etc.)    

Vragen   Susan  van  Hes:  06  10398537   s.vanhes@noorderzijlvest,nl   susanvanhes@gmail.com  

   

Add a comment

Related pages

Susan van Hes | LinkedIn

... professionele profiel van Susan van Hes op ... The Best Value approach was successfully implemented in the contracting and execution phases of ...
Read more

Best Value Event - van Hes Project Management

Van Hes Projectmanagement organiseerde in samenwerking met Gasunie ... De grondlegger van Best Value, ... Keynote Dr. Dean Kashiwagi "Best Value Approach"
Read more

Journal for the Advancement of Performance Information & Value

The Best Value approach was successfully implemented in the contracting and execution phases of the ... Home > Volume 5 / Issue 2 > van Hes. ... Susan van Hes.
Read more

Van Hes profiles | LinkedIn

Susan van Hes Title Director at Best Value Europe/ A+ ... Adviseur Best Value Procurement en Best Value Aanpak bij van Hes ... a realistic approach to the ...
Read more

Home - van Hes Project Management

Van Hes Projectmanagement bestaat uit Susan van Hes en Jan Hutten. Susan en Jan zijn A+ gecertificeerde Best Value trainers en Susan was zelfs met een ...
Read more

Spreker: Susan van Hes - Best Value Nederland

Mijn naam is Susan van Hes. Ik ben Best Value projectmanager bij waterschap Noorderzijlvest en daarnaast begeleid ik vanuit mijn eigen bedrijf Van Hes ...
Read more

Workshop Best Value Projecten - Bouwend Nederland

Workshop Best Value Projecten ... Susan van Hes, 19 maart 2013 . Inhoud presentatie: • Even voorstellen • Welke vragen leven er bij u mbt Best Value?
Read more

Susan van Hes - Best Value Focus

Susan van Hes is opgeleid en zeer ervaren in Best ... Sinds 2012 geeft ze met Van Hes Projectmanagement advies en ondersteuning op het gebied van Best Value.
Read more

Get the Right People: 9 Critical Design Questions for ...

WHITEPAPER Get the Right People: 9 Critical Design Questions for Securing and Keeping the Best Hires Steven Hunt & Susan Van Klink
Read more