StuDIY Workshop Problemformulering

58 %
42 %
Information about StuDIY Workshop Problemformulering
Education

Published on February 27, 2014

Author: StuDIY

Source: slideshare.net

Description

V. Rikke Gottfredsen, cand.mag., videnskabelig assistent ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

StuDIY Workshop - Problemformulering Velkommen! Dagens slides kan downloades fra: http://www.slideshare.net/StuDIY/stu-diy-workshopproblemformulering v. Rikke Gottfredsen, cand. mag. i religionsvidenskab og retorik CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

StuDIY Akademisk sprog StuDIY - akademisk argumentation Lynoplæg d. 04.02.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 12.02.14, kl. 9:15-12:00 StuDY – synopsis Lynoplæg d. 24.03.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 09.04.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY - akademisk sprog Lynoplæg d. 06.02.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 13.02.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY – feedback Lynoplæg d. 08.04.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 29.04.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY - problemformulering Lynoplæg d. 20.02.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 05.03.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY - mundtlig akademisk fremstilling Lynoplæg d. 30.04.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 14.05.14, kl. 10:30-14:30 StuDIY – analyse Lynoplæg d. 04.03.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 18.03.14, kl. 9:15-12:00 Til- og framelding: Studerende.au.dk/arts/studiy

- Hvad vil du gerne vide?

- Hvad mangler? En problemformulering kan være en/et • Handleforskrift • Forslag til… • Kategorisering af … • Kvalificering af … • Forklaring på … • Dokumentation for … • Beskrivelse af … • Vurdering af … • Opdatering af … • Fortolkning af … • ...

- En god problemformulering (1/2) • • • • • • • har ét klart hovedspørgsmål + evt. underspørgsmål er fagligt relevant bygger på: - noget der ikke stemmer: “den gængse opfattelse er ... men i virkeligheden ...” - relationen mellem x og y - undren er interessant for skriveren angiver det centrale indhold i teksten giver mulighed for argumentation er til at konkludere på

- En god problemformulering (2/2) • • • • • • • er instrumentaliserbar, dvs. kan undersøges med metoder og inden for den tid skriveren har til rådighed er i spørge- eller udsagnsform (eller også kan den omformuleres til en hypotese) har et åbent spørgsmål spørger ofte med “hvordan" eller “hvorfor” er sprogligt præcis er ofte klart fremhævet, gerne ved hjælp af typografi er kort, helst under 10 linjer! (!!!)

- Eksempel - Konfliktmægling • ’En undersøgelse og vurdering af hvorvidt et forsikringsselskab og dets kunder i et mediationsforløb kan opnå en processuel, en psykologisk og en indholdsmæssig tilfredshed.’ (Fra: Master i konfliktmægling, masteropgave om mediation mellem kunder og forsikringsselskab (www.scribo.dk, ’problemformulering, universitet’))

- Eksempel - Religionsvidenskab • ’Indeværende synopsis ønsker at opstille et undersøgelsesdesign, der kan belyse 1) de religiøse elementer omkring babysalmesang og 2) forældrenes tanker om babysalmesang generelt samt specifikt i forhold til kristendom og kirken.’ (Fra: Kandidatopgave, Synopsis, Religionsvidenskab, Iversen, Christina Skovgaard (2013), (http://studerende.au.dk/uploads/media/Teori_og_metode__Christina_Skovgaard_Iversen_01.pdf))

- Eksempel - Psykologi • ’Hvad er i grunden en mønsterbryder? Og mere specifikt: Hvordan skaber de mønsterbrud, dårlige udviklingsbetingelser til trods? Og endelig: Udgør mønsterbryderens eksistens, samt måde de klarer sig på en reel udfordring af de gængse teorier om normative udviklingsbetingelser, således at mønsterbrydere stiller spørgsmålstegn ved teoriens gyldighed?’

- Eksempel – Statskundskab (BSS) • ’I denne opgave ønsker vi at foretage en analyse af reorganiseringen i Erhvervsministeriets departement. [...] Vi vil anvende det ny-institutionelle perspektive som analyseredskab. Denne opgave vil således søge at besvare følgende styrespørgsmål: 1. 2. 3. Hvordan er omstruktureringen af Erhvervsministeriets departement foregået? Hvilke faktorer har haft indflydelse på omstruktureringsforløbet, og Hvad var motiverne bag omstruktureringen?’ (Fra: Statskundskab (cand.scient.pol., bachelorprojekt om omstrukturering af Erhvervsministeriet (www.scribo.dk, ’problemformulering, universitet’))

- Eksempel – Religionsvidenskab, indlejret i indledningen ’I det 20. og 21. århundrede har kristendommen mødt en række udfordringer. Blandt disse er feminismen, som ikke kun har kritiseret de elementer i kristendommen, der er blevet anset for androcentriske og patriarkalske; men som også har forsøgt at formulere en ny kristendom efter egne idelaer. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at Danmark, hvis folkekirke har klare liberalteologiske tendenser, har være relativt uberørt af denne strømning indenfor kristendommen. Netop det forhold vil være nærværende opgaves emne, idet jeg her vil undersøge, hvorfor kristen feministisk teologi stort set er fraværende i det danske religiøse landskab.’ (Fra: Ba-opgave, Religionsvidenskab, Nyegaard, Niels (2013) (http://studerende.au.dk/uploads/media/moderne_kristendom_-_Niels_Nyegaard.pdf))

- 5 grundlæggende spørgsmål I Pentagonmodellen er problemformuleringen selve undersøgelsens spørgsmål, som du besvarer i din opgaves konklusion. Mangel Gennemførlighed 1. Undersøgelsens spørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? Bidrag 5. Undersøgelsens fremgangsmåde: Hvordan spørger du? 2. Undersøgelsens faglige formål: Hvorfor spørger du? 4. Undersøgelsens redskaber: teori, faglige metoder, begreber: Hvad spørger du med? 3. Undersøgelsens genstand: empiri, stof, data, fænomen: Hvad spørger du til? Analyse Videnskabelighed (Rienecker og Stray Jørgensen 2012 s. 30 og 105-140)

- Find Scribo på studiemetro.au.dk/ (ved blank side efter dit WAYF-login:  lille skjold i øverste højre hjørne af den blanke side  indlæs usikkert script...

- Kom tættere på din problemformulering

- Problemformulering og opgavens argument http://www.youtube.com/watch?v=UQMWFNqUhV4&feature=c4-overviewvl&list=PLzvaEQt1gS5jzhdIcza5Aik1ga8dtD-4P

- Læs, se og hør mere om problemformulering • • • • Rienecker, Lotte (2005): Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser. 3. udgave. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Godt og grundigt hæfte om hvorfor problemformuleringen er så vigtig i opgaveskrivningen, hvordan den kan se ud, og hvordan du griber processen med at formulere en an. Her finder du masser af gode råd, tjeklister og eksempler, sidstnævnte især fra samfundsvidenskabelige uddannelser. Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2012): Den gode opgave. 4. udgave. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Kap. 4 om problemformulering indeholder mange af de samme råd og tjeklister som hæftet ovenfor, men illustrerer disse med eksempler fra flere forskellige uddannelser. Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M. (2008): The Craft of Research. 3. udgave. Chicago: The University of Chicago Press. Fremragende amerikansk grundbog om akademisk skrivning. I forhold til at problemformulere er fx gennemgangen i kap. 3 (“From Topics to Questions”) af forskellen på et emne, et fokus og et egentligt undersøgelsesspørgsmål god at få forstand af. Stray Jørgensen, Peter; Rienecker, Lotte (2011): Specielt om specialer. 4. udgave. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

StuDIY Problemformulering Tak for nu! Evalueringssurvey sendes til jer pr. mail, nu, og igen om tre måneder – STOR TAK for jeres svar Dagens slides kan downloades fra: http://www.slideshare.net/StuDIY/stu-diy-workshop-problemformulering v. Rikke Gottfredsen, cand. mag. i religionsvidenskab og retorik CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

Add a comment

Related presentations

Related pages

StuDIY

StuDIY - Problemformulering handler bl.a. om: ... I forlængelse af oplægget er du velkommen til at deltage i den frivillige workshop (kl. , ...
Read more

StuDIY Workshop - Akademisk sprog - Education

1. StuDIY Akademisk sprog Velkommen! Du skal gerne bruge GoogleDrive på din labtop efter første pause, så hvis ikke din mail er en gmail, skal…
Read more

StuDIY workshop om problemformulering i Århus - tdm.au.dk

Som noget nyt kan du i foråret 2014 komme på kursus i syv af de mest centrale aspekter af skriftlige og mundtlige akademiske fremstillingsformer.
Read more

E2014 StuDIY Workshop Mundtlig akademisk fremstilling ...

v. Helle Hvass, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet
Read more

Workshops - studerende.au.dk

WORKSHOP I PROBLEMFORMULERING; WORKSHOP I MUNDTLIG AKADEMISK FREMSTILLING; ... StuDIY - oplæg for alle studerende på Arts . Foto: Torin Julius Bolvinkel.
Read more

Afholdte arrangementer - tdm.au.dk

STÆRKE FAGLIGHEDER SIKRER FREMRAGENDE FORSKNING. Aarhus Universitet udvikler og deler viden, som er med til at løse komplekse samfundsmæssige og globale ...
Read more