StuDIY Workshop Akademisk argumentation

50 %
50 %
Information about StuDIY Workshop Akademisk argumentation
Education

Published on February 25, 2014

Author: StuDIY

Source: slideshare.net

Description

StuDIY v. Rikke Gottfredsen, videnskabelig assistens ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale MEdier, Aarhus Universitet

StuDIY Akademisk argumentation Velkommen! Dagens slides kan downloades fra: http://www.slideshare.net/RikkeGottfredsen/studiyworkshop-akademisk-argumentation v. Rikke Gottfredsen, cand. mag. i religionsvidenskab og retorik CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

StuDIY Akademisk argumentation StuDIY - akademisk argumentation Lynoplæg d. 04.02.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 12.02.14, kl. 9:15-12:00 StuDY – synopsis Lynoplæg d. 24.03.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 09.04.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY - akademisk sprog Lynoplæg d. 06.02.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 13.02.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY – feedback Lynoplæg d. 08.04.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 29.04.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY - problemformulering Lynoplæg d. 20.02.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 05.03.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY - mundtlig akademisk fremstilling Lynoplæg d. 30.04.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 14.05.14, kl. 10:30-14:30 StuDIY – analyse Lynoplæg d. 04.03.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 18.03.14, kl. 9:15-12:00 Til- og framelding: Studerende.au.dk/arts/studiy

- Program • Toulmins argumentmodel • Argumentet i det enkelte afsnit • Argumentet i din opgave

- Akademisk argumentation Hold fokus på det akademiske argument

- Typiske argumentationsproblemer • • • • • Mangel på overordnet påstand Udokumenterede påstande Belæg hentet forkerte steder Metoden ekspliciteres ikke Mangel på kritisk stillingtagen til andres argumentation

- Toulmins argumentmodel Problemformulering: ’Hvordan fungerer børns sociale fællesskaber i forbindelse med computerspil?’ (Toulmin, Stephen E. (2003[1958]): The Uses of Argument )

- Påstand

- Argumentmodel DIY Styrkemarkør Styrken af påstanden: Belæg Påstand Den specifikke grund til at dit standpunkt bør godtages: Det standpunkt du argumenterer for: Hjemmel Gendrivelse Den generelle regel der ligger til grund for at belægget må godtages: De forbehold man kan anføre mod hjemlens generelle gyldighed: Rygdækning Dokumentation der understøtter hjemlen:

- Påstand Påstand Det standpunkt du argumenterer for:

- Påstand Påstand Det standpunkt du argumenterer for: • BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABE R, SOM FUNGERER [styrkemarkør] NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL

- Belæg

- Belæg Belæg Påstand Den specifikke grund til at dit standpunkt bør godtages: Det standpunkt du argumenterer for: • BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABE R, SOM FUNGERER [styrkemarkør] NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL

- Belæg Belæg Påstand Den specifikke grund til at dit standpunkt bør godtages: Det standpunkt du argumenterer for: • BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABE R, SOM FUNGERER [styrkemarkør] NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL • OBSERVATIONER AF 3 DRENGE • JOHNSONS FORSKNING (2003)

- Hjemmel

- Hjemmel Belæg Påstand Den specifikke grund til at dit standpunkt bør godtages: Det standpunkt du argumenterer for: • BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABE R, SOM FUNGERER [styrkemarkør] NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL • OBSERVATIONER AF 3 DRENGE • JOHNSONS FORSKNING (2003) Hjemmel Den generelle regel der ligger til grund for at belægget må godtages:

- Hjemmel Belæg Påstand Den specifikke grund til at dit standpunkt bør godtages: Det standpunkt du argumenterer for: • BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABE R, SOM FUNGERER [styrkemarkør] NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL • OBSERVATIONER AF 3 DRENGE • JOHNSONS FORSKNING (2003) Hjemmel Den generelle regel der ligger til grund for at belægget må godtages: • OMHYGGELIGT UDFØRTE FELTSTUDIER • ANERKENDT TEORI

- Gendrivelse

- Gendrivelse Belæg Påstand Den specifikke grund til at dit standpunkt bør godtages: Det standpunkt du argumenterer for: • BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABE R, SOM FUNGERER [styrkemarkør] NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL • OBSERVATIONER AF 3 DRENGE • JOHNSONS FORSKNING (2003) Hjemmel Gendrivelse Den generelle regel der ligger til grund for at belægget må godtages: • OMHYGGELIGT UDFØRTE FELTSTUDIER • ANERKENDT TEORI De forbehold man kan anføre mod hjemlens generelle gyldighed:

- Gendrivelse Belæg Påstand Den specifikke grund til at dit standpunkt bør godtages: Det standpunkt du argumenterer for: • BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABE R, SOM FUNGERER [styrkemarkør] NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL • OBSERVATIONER AF 3 DRENGE • JOHNSONS FORSKNING (2003) Hjemmel Gendrivelse Den generelle regel der ligger til grund for at belægget må godtages: • OMHYGGELIGT UDFØRTE FELTSTUDIER • ANERKENDT TEORI De forbehold man kan anføre mod hjemlens generelle gyldighed: • DER DELTAGER KUN TRE DRENGE I FELTSTUDIET • JOHNSON KRITISERES AF SMITH (2004), DAHLIN OG JENSEN (2006)

- Rygdækning

- Rygdækning Belæg Påstand Den specifikke grund til at dit standpunkt bør godtages: Det standpunkt du argumenterer for: • BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABE R, SOM FUNGERER [styrkemarkør] NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL • OBSERVATIONER AF 3 DRENGE • JOHNSONS FORSKNING (2003) Hjemmel Gendrivelse Den generelle regel der ligger til grund for at belægget må godtages: • OMHYGGELIGT UDFØRTE FELTSTUDIER • ANERKENDT TEORI De forbehold man kan anføre mod hjemlens generelle gyldighed: • DER DELTAGER KUN TRE DRENGE I FELTSTUDIET • JOHNSON KRITISERES AF SMITH (2004), DAHLIN OG JENSEN (2006) Rygdækning Dokumentation der understøtter hjemlen:

- Rygdækning Belæg Påstand Den specifikke grund til at dit standpunkt bør godtages: Det standpunkt du argumenterer for: • BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABE R, SOM FUNGERER [styrkemarkør] NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL • OBSERVATIONER AF 3 DRENGE • JOHNSONS FORSKNING (2003) Hjemmel Gendrivelse Den generelle regel der ligger til grund for at belægget må godtages: • OMHYGGELIGT UDFØRTE FELTSTUDIER • ANERKENDT TEORI De forbehold man kan anføre mod hjemlens generelle gyldighed: • DER DELTAGER KUN TRE DRENGE I FELTSTUDIET • JOHNSON KRITISERES AF SMITH (2004), DAHLIN OG JENSEN (2006) Rygdækning Dokumentation der understøtter hjemlen: • FELTSTUDIET ER VURDERET REPRÆSENTATIVT OG FORESLÅS UDVIDET I EN SENERE UNDERSØGELSE • TEORIERNE ER UNDERSTØTTET AF HANSEN (2003), FELTWOOD (2006) OG BOYSEN (2010)

- Styrkemarkør

- Styrkemarkør Styrkemarkør Styrken af påstanden: Belæg Påstand Den specifikke grund til at dit standpunkt bør godtages: Det standpunkt du argumenterer for: • BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABE R, SOM FUNGERER [styrkemarkør] NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL • OBSERVATIONER AF 3 DRENGE • JOHNSONS FORSKNING (2003) Hjemmel Gendrivelse Den generelle regel der ligger til grund for at belægget må godtages: • OMHYGGELIGT UDFØRTE FELTSTUDIER • ANERKENDT TEORI De forbehold man kan anføre mod hjemlens generelle gyldighed: • DER DELTAGER KUN TRE DRENGE I FELTSTUDIET • JOHNSON KRITISERES AF SMITH (2004), DAHLIN OG JENSEN (2006) Rygdækning Dokumentation der understøtter hjemlen: • FELTSTUDIET ER VURDERET REPRÆSENTATIVT OG FORESLÅS UDVIDET I EN SENERE UNDERSØGELSE • TEORIERNE ER UNDERSTØTTET AF HANSEN (2003), FELTWOOD (2006) OG BOYSEN (2010)

- Styrkemarkør Styrkemarkør Styrken af påstanden: • I HØJ GRAD Belæg Den specifikke grund til at dit standpunkt bør godtages: • OBSERVATIONER AF 3 DRENGE • JOHNSONS FORSKNING (2003) Hjemmel Gendrivelse Den generelle regel der ligger til grund for at belægget må godtages: • OMHYGGELIGT UDFØRTE FELTSTUDIER • ANERKENDT TEORI De forbehold man kan anføre mod hjemlens generelle gyldighed: • DER DELTAGER KUN TRE DRENGE I FELTSTUDIET • JOHNSON KRITISERES AF SMITH (2004), DAHLIN OG JENSEN (2006) Rygdækning Dokumentation der understøtter hjemlen: • FELTSTUDIET ER VURDERET REPRÆSENTATIVT OG FORESLÅS UDVIDET I EN SENERE UNDERSØGELSE • TEORIERNE ER UNDERSTØTTET AF HANSEN (2003), FELTWOOD (2006) OG BOYSEN (2010) Påstand Det standpunkt du argumenterer for: • BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABE R, SOM FUNGERER [styrkemarkør] NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL

- Anvendt i opgaven Overordnet optræder argumentet i dispositionen: • Indledning Påstand foregribes som hypotese eller problemformulering • Metode- og teoriafsnit Hjemmel • Undersøgelsesafsnit (analyse) Belæg • Diskussionsafsnit Belæg, Gendrivelse og Rygdækning • Konklusion Påstand med Styrkemarkør

- Anvendt i din opgave Udfyld nu din egen opgaves hovedargument – i kortform på Google Drev eller papir • Indledning Påstand foregribes som hypotese eller problemformulering • Metode- og teoriafsnit Hjemmel • Undersøgelsesafsnit (analyse) Belæg • Diskussionsafsnit Belæg, Gendrivelse og Rygdækning • Konklusion Påstand med Styrkemarkør

- Anvendt som skitse til resumé I denne opgave argumenteres der for, at BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABER SOM FUNGERER I HØJ GRAD NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL. Denne påstand underbygges ved hjælp af OMHYGGELIGT UDFØRTE FELTSTUDIER, nemlig OBSERVATIONER AF 3 DRENGE og den ANERKENDTE TEORI som JOHNSON i sin FORSKNING fra 2003 argumenterer for i hovedværket ‘Børn i en digital tid’. På trods af feltstudiets størrelse – DER DELTAGER nemlig KUN TRE DRENGE I FELTSTUDIET – ER FELTSTUDIET VURDERET REPRÆSENTATIVT OG FORESLÅS UDVIDET I EN SENERE UNDERSØGELSE, ligesom den kritik SMITH (2004), DAHLIN OG JENSEN (2006) fremfører mod Johnsons teori, senere er modbevist af HANSEN (2003), FELTWOOD (2006) OG BOYSEN (2010).

- Anvendt i det enkelte afsnit I denne opgave argumenteres der for, at BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABER SOM FUNGERER I HØJ GRAD NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL. Denne påstand underbygges ved hjælp af OMHYGGELIGT UDFØRTE FELTSTUDIER, nemlig OBSERVATIONER AF 3 DRENGE og den ANERKENDTE TEORI som JOHNSON i sin FORSKNING fra 2003 argumenterer for i hovedværket ‘Børn i en digital tid’. På trods af feltstudiets størrelse – DER DELTAGER nemlig KUN TRE DRENGE I FELTSTUDIET – ER FELTSTUDIET VURDERET REPRÆSENTATIVT OG FORESLÅS UDVIDET I EN SENERE UNDERSØGELSE, ligesom den kritik SMITH (2004), DAHLIN OG JENSEN (2006) fremfører mod Johnsons teori, senere er modbevist af HANSEN (2003), FELTWOOD (2006) OG BOYSEN (2010).

- Argumentation på http://studiemetro.au.dk/

- Læs, se og hør mere om akademisk argumentation • Gottfredsen, Rikke: Akademisk argumentation (2012). YouTube-film med udgangspunkt i Toulmins argumentmodel. Den sidste film viser hvordan argumentet anvendes som skitse for opgavens resuméhttp://www.youtube.com/playlist?list=PLzvaEQt1gS5jzhdIcza5Aik1ga 8dtD-4P • Hegelund, Signe (2000): Akademisk argumentation. 4. udgave. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Godt grundhæfte hvor anvendelsen af akademisk argumentation demonstreres kort og godt. • Jørgensen, Charlotte og Merete Onsberg (1999): Praktisk argumentation. Nyt Teknisk Forlag, Kbh V. Hvis du vil have en dybere udfoldning af de retoriske muligheder argumentation i forskellige situationer. Hertil mange gode niveau-delte øvelsesopgaver og kommenterede eksempler.

StuDIY Akademisk argumentation Tak for nu! Evalueringssurvey sendes til jer pr. mail, nu, og igen om tre måneder – STOR TAK for jeres svar Dagens slides kan downloades fra: http://www.slideshare.net/RikkeGottfredsen/studiyworkshop-akademisk-argumentation v. Rikke Gottfredsen, cand. mag. i religionsvidenskab og retorik CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

Add a comment

Related presentations

Related pages

StuDIY Workshop - Akademisk argumentation - Education

1. StuDIY Akademisk argumentation Velkommen! Dagens slides kan downloades fra: xxv. Rikke Gottfredsen, cand. mag. i religionsvidenskab og retorik CENTER ...
Read more

E2014 StuDIY Workshop akademisk argumentation - Education

1. StuDIYWorkshop - Akademisk argumentationv. Rikke Gottfredsen, cand. mag. i religionsvidenskab og retorikCENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE ...
Read more

StuDIY workshop om akademisk argumentation i Århus

Hver workshop varer tre timer, så der bliver tid til både underviser-oplæg, arbejde med andres og dit eget eksempel, mindre gruppearbejder og korte ...
Read more

Studievejledningen for Historie og Områdestudier | Facebook

· Akademisk argumentation ... StuDIY er en sammenskrivning af ”Study” og ”Do It Yourself”. ... LinkedIn Workshop (in english), tirsdag d.
Read more

Bliv bedre til akademisk skrivning og læsning med StuDIY

StuDIY er kurser til dig, der ... Akademisk sprog, Akademisk argumentation, ... Board eller komme til en Hands On Workshop. Som noget nyt kan du tage ...
Read more

Afholdte arrangementer - tdm.au.dk

STÆRKE FAGLIGHEDER SIKRER FREMRAGENDE FORSKNING. Aarhus Universitet udvikler og deler viden, som er med til at løse komplekse samfundsmæssige og globale ...
Read more

Bliv bedre til akademisk skrivning og læsning med StuDIY

StuDIY er kurser til dig, der ... Akademisk sprog, Akademisk argumentation, ... Board eller komme til en Hands On Workshop. Som noget nyt kan du tage ...
Read more