StuDIY Lynoplæg Synopsis

57 %
43 %
Information about StuDIY Lynoplæg Synopsis

Published on March 21, 2014

Author: StuDIY

Source: slideshare.net

v. Rikke Gottfredsen, cand. mag. i religionsvidenskab og retorik CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER StuDIY Lynoplæg - Synopsis Velkommen! Dagens slides kan downloades fra: http://www.slideshare.net/StuDIY/studiy-lynoplg- synopsis

StuDIY - akademisk argumentation Lynoplæg d. 04.02.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 12.02.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY - akademisk sprog Lynoplæg d. 06.02.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 13.02.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY - problemformulering Lynoplæg d. 20.02.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 05.03.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY – analyse Lynoplæg d. 04.03.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 18.03.14, kl. 9:15-12:00 StuDY – synopsis Lynoplæg d. 24.03.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 09.04.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY – feedback Lynoplæg d. 08.04.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 29.04.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY - mundtlig akademisk fremstilling Lynoplæg d. 30.04.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 14.05.14, kl. 10:30-14:30 Til- og framelding: Studerende.au.dk/arts/studiy StuDIY Synopsis

- Synopsis Syn = samme, ens Opsis = seen • Let overskuelig sammenstilling af forskellige behandlinger af samme emne

Synopsiseksamens tre dele Skriftlig del Mundtlig del 1) Forberedt skriftligt oplæg (synopsis) 2) Forberedt mundtligt oplæg 3) Diskussion med underviser og censor (Hedelund og Stray Jørgensen 2004 s. 13) - Eksamen!!!

- Blooms taksonomi Brug trappen i løbet af din opgave – og i din studietid VIDE Beskrive Redegøre for Tilegne sig Identificere Nævne Definere Gengive Genkende FORSTÅ Forklare Formulere Illustrere/te gne Fortolke Beregne Opstille Beskrive med egne ord ANVENDE Anvende Vælge Løse Skelne Afprøve Behandle ANALYSERE Sammenligne Skelne Sammenholde Finde Uddrage Udvælge Udlede Analysere Opdage SYNTESE Samle Kombinere Producere Skabe/desi gne Ændre Planlægge VURDERE Afgøre Kontrollere Bedømme Kritisere Diskutere Overveje Forsvare Kompleks Abstrakt Simpel Konkret

- Hav styr på Pentagonen 5 grundlæggende spørgsmål til hele din opgave 2. Undersøgelsens faglige formål, evt. brug: Hvorfor spørger du? 3. Undersøgelsens genstand: empiri, stof, data, fænomen: Hvad spørger du til? 1. Undersøgelsens spørgsmål (problemformulering): Hvad spørger du om? 4. Undersøgelsens redskaber: Teori, faglige metoder, begreber: Hvad spørger du med? 5. Undersøgelsens fremgangsmåde: Hvordan spørger du? (Rienecker og Stray Jørgensen 2012 s. 30 og 118)

• Skriv en (“normal”) indledning med mindst • Problemformulering • Overblik over undersøgelsen (brug pentagonen som ”skitse”) • Strukturér det faglige indhold, fx • Empiri • Metode (fremgangsmåde) • Teorier og begreber • Analyser • Resultater • Læg op til hvad der vil blive præsenteret mundtligt • Læg evt. op til hvad der kan være punkter til diskussionen (Hedelund og Stray Jørgensen 2004 s. 17) Standarddisposition for synopser - Disposition

- Læs og arbejd mere med synopsis • Hedelund, Lis; Stray Jørgensen, Peter (2004); Mundtlig eksamen med skriftligt materiale/synopsis. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Kort og præcis med gode eksempler • www.scribo.dk er et interaktivt, netbaseret værktøj der hjælper dig til at fastlægge din opgaves centrale styrepinde og pentagon Gratis adgang som WAYF-bruger. Find Scribo på studiemetro.au.dk/ (ved blank side efter dit WAYF-login:  lille skjold i øverste højre hjørne af den blanke side  indlæs usikkert script...)

v. Rikke Gottfredsen, cand. mag. i religionsvidenskab og retorik CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER StuDIY Synopsis Tak for nu! Evalueringssurvey sendes til jer pr. mail, nu, og igen om tre måneder – STOR TAK for jeres svar Dagens slides kan downloades fra: http://www.slideshare.net/StuDIY/studiy-lynoplg-synopsis

Add a comment

Related pages

Afholdte arrangementer

StuDIY: Lynoplæg, Synopsis Det korte StuDIY = Study + Do It Yourself kursus er et lynoplæg, som varer 45 minutter og handler bl.a. om: ...
Read more

Mundtlig fremstilling 2, forberedelsesfaserne - Documents

StuDIY Lynoplæg Mundtlig akademisk fremstilling ... Synopsis dansk mundtlig Dansk FS10 Synopsis 2010 Frøslevlejrens Efterskole Knækprosa Navn: ...
Read more

Guide til Institut for Uddannelse og Pædagogik

Guide til Institut for Uddannelse og Pædagogik. 377 likes · 1 talking about this. Hvad sker der på IUP for tiden? Velkommen til IUP's elektroniske...
Read more

B2MEST mundtlig eksamen emner sæt 1 - Documents

Synopsis dansk mundtlig ... StuDIY Lynoplæg Mundtlig akademisk fremstilling ... StuDIY Workshop Mundtlig akademisk fremstilling
Read more

Afholdte arrangementer

StuDIY: Workshop, Synopsis Det længere StuDIY = Studiekompetencer? Do It Yourself! er en workshop som varer 3 timer og handler bl.a. om: ...
Read more