StuDIY Lynoplæg Analyse

50 %
50 %
Information about StuDIY Lynoplæg Analyse
Education

Published on February 28, 2014

Author: StuDIY

Source: slideshare.net

StuDIY Lynoplæg - Analyse Velkommen! Dagens slides kan downloades fra: http://www.slideshare.net/StuDIY/studiy-lynoplganalyse v. Rikke Gottfredsen, cand. mag. i religionsvidenskab og retorik CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

StuDIY Analyse StuDIY - akademisk argumentation Lynoplæg d. 04.02.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 12.02.14, kl. 9:15-12:00 StuDY – synopsis Lynoplæg d. 24.03.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 09.04.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY - akademisk sprog Lynoplæg d. 06.02.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 13.02.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY – feedback Lynoplæg d. 08.04.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 29.04.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY - problemformulering Lynoplæg d. 20.02.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 05.03.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY - mundtlig akademisk fremstilling Lynoplæg d. 30.04.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 14.05.14, kl. 10:30-14:30 StuDIY – analyse Lynoplæg d. 04.03.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 18.03.14, kl. 9:15-12:00 Til- og framelding: Studerende.au.dk/arts/studiy

- Analyse • • ANA = fra før, fra tidligere LYSIS= at opløse, skille ad

- Blooms taksonomi Brug trappen i løbet af din opgave – og i din studietid Kompleks VIDE Beskrive Redegøre for Tilegne sig Identificere Nævne Definere Gengive Genkende Simpel Konkret FORSTÅ Forklare Formulere Illustrere/te gne Fortolke Beregne Opstille Beskrive med egne ord ANVENDE Anvende Vælge Løse Skelne Afprøve Behandle ANALYSERE Sammenligne Skelne Sammenholde Finde Uddrage Udvælge Udlede Analysere Opdage SYNTESE Samle Kombinere Producere Skabe/desi gne Ændre Planlægge VURDERE Afgøre Kontrollere Bedømme Kritisere Diskutere Overveje Forsvare Abstrakt

- Analyse ’Ana-’ = fra tidligere, fra før. ’-lyse’ = opløse, adskille Hvordan? • Beskriv opbygningen af analysen, så læseren ved hvordan du er nået frem til analysens resultat

- Analyse ’Ana-’ = fra tidligere, fra før. ’-lyse’ = opløse, adskille Hvilke temaer? • Beskriv det eller de særlige elementer, fænomener, temaer, cases du vil fokusere på i din analyse

- Analyse ’Ana-’ = fra tidligere, fra før. ’-lyse’ = opløse, adskille Analysér! • Her fremhæves enkeltheder eller dele af dit faglige stof. Det er ofte kernestof i citatform, data fænomener eller anden empiri, hentet fra det faglige stof du har redegjort for tidligere

- Analyse ’Ana-’ = fra tidligere, fra før. ’-lyse’ = opløse, adskille Afrund analysen • Kategorisér og fortolk analysens resultat(er). Fortolkningen kan bruges til at besvare (en del af) problemformuleringen i konklusionen

– Diskussion Du kan f.eks. diskutere fagligt indhold, kilder og din egen undersøgelse 1. Diskussionens formål og tema Beskriv først hvad der skal diskuteres og hvad formålet med diskusisonen er. Både i forhold til opgavens problemformulering og i forhold til det, der er før og efter det konkrete sted du er i opgaven.

– Diskussion 2. Diskussionsdeltagerne Præsenterer og begrund derefter de kilder du inddrager i diskussionen. Hvis din egen faglige undersøgelse er en kilde inddrager du også den. © Rikke Gottfredsen 2013

– Diskussion 3. Selve diskussionen Her præsenterer du de forskellige synspunkter på dit diskussionstema med konkrete henvisninger til kilderne. Enten en kilde ad gangen eller sikftende mellem flere kilder © Rikke Gottfredsen 2013

– Diskussion 4. Diskussionens afslutning Til sidst samler du op på diskussionen: Hvad var synspunkterne og deres rationaler, konsekvenser og perspektiver? Hvordan bidrager diskussionen til din undersøgelse? Du kan, hvis det er relveant, også inddrage hvad du selv mener som fagperson. © Rikke Gottfredsen 2013

- Læs og arbejd mere med analyse • Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2012): Den gode opgave. 4. udgave. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Alle bogens kapitler behandler delemner, som er væsentlige for en god analyse. • Stray Jørgensen, Peter, Rienecker, Lotte (2011): Specielt om specialer. 4. udgave. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Side 143 – 147 forklarer kort og præcist om analyseafsnittet. • www.scribo.dk er et interaktivt, netbaseret værktøj der hjælper dig til at fastlægge din opgaves centrale styrepinde og pentagon. Gratis adgang som WAYF-bruger. Find Scribo på studiemetro.au.dk/ (ved blank side efter dit WAYF-login:  lille skjold i øverste højre hjørne af den blanke side  indlæs usikkert script...)

StuDIY Akademisk sprog Tak for nu! Evalueringssurvey sendes til jer pr. mail, nu, og igen om tre måneder – STOR TAK for jeres svar Dagens slides kan downloades fra: http://www.slideshare.net/StuDIY/studiy-lynoplg-analyse v. Rikke Gottfredsen, cand. mag. i religionsvidenskab og retorik CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

Add a comment

Related presentations

Related pages

Studerende lærer studiekompetencer via gør-det-selv ...

Nye videoer fra StuDIY ... analyse og akademisk ... De korte videoer er tænkt som forlængelse af de kurser og lynoplæg, der afholdes af projektet StuDIY ...
Read more

Afholdte arrangementer

StuDIY: Workshop, Synopsis Det længere StuDIY = Studiekompetencer? Do It Yourself! er en workshop som varer 3 timer og handler bl.a. om: Pentagon ...
Read more

Studerende på Arts tilbydes gratis studiekompetencekurser ...

StuDIY er et tilbud til alle ... akademisk argumentation, analyse, synopsis, ... Har man gennemført enten et lynoplæg eller et online kursus, ...
Read more

Akademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formalia ...

Akademisk skriftlig fremstilling 4,teori, empiri og analyse ... E2014 StuDIY Lynoplæg mundtlig akademisk fremstilling 1. StuDIYLynoplæ ...
Read more

Mundtlig fremstilling 2, forberedelsesfaserne - Documents

StuDIY Lynoplæg Mundtlig akademisk fremstilling V. udviklingskonsulent, ... Akademisk skriftlig fremstilling 4,teori, empiri og analyse
Read more

Guide til Institut for Uddannelse og Pædagogik

En virksomhedsteoretisk analyse af objekter, motiver og rettetheder på samfunds, ... StuDIY afholder et lynoplæg (45 minutter) om synopsis, ...
Read more

Afholdte arrangementer

Aarhus Institute of Advanced Studies; Videnudveksling. Samarbejde med myndigheder. Miljø og natur; Jordbrug og fødevarer; Kultur og læring; Retsmedicin;
Read more

Afholdte arrangementer

tor 05 nov 19:30-21:00 | Studenternes hus, Mogens Zielerstuen Buecherherbst mit Dr. Rainer Moritz tor 05 nov 14:00-16:00 | Kasernen, building 1584, room 124
Read more