StuDIY Lynoplæg Akademisk argumentation

100 %
0 %
Information about StuDIY Lynoplæg Akademisk argumentation
Education

Published on February 25, 2014

Author: StuDIY

Source: slideshare.net

Description

StuDIY v. Rikke Gottfredsen, videnskabelig assistens ved Center for Undervisningsudvikling og Digitale MEdier, Aarhus Universitet

StuDIY Akademisk argumentation Velkommen! Gå med din smartphone ind på pollev.com/rikkeg og besvar spørgsmålene – lige med det samme. Har du labtop checker du ind på samme adresse, se links til hvert spørgsmål på tavlen... Dagens slides kan downloades fra: slideshare.net/RikkeGottfredsen/studiy-lynoplgakademisk-argumentation-30786572 v. Rikke Gottfredsen, cand. mag. i religionsvidenskab og retorik CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

StuDIY Akademisk argumentation StuDIY - akademisk argumentation Lynoplæg d. 04.02.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 12.02.14, kl. 9:15-12:00 StuDY – synopsis Lynoplæg d. 24.03.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 09.04.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY - akademisk sprog Lynoplæg d. 06.02.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 13.02.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY – feedback Lynoplæg d. 08.04.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 29.04.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY - problemformulering Lynoplæg d. 20.02.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 05.03.14, kl. 9:15-12:00 StuDIY - mundtlig akademisk fremstilling Lynoplæg d. 30.04.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 14.05.14, kl. 10:30-14:30 StuDIY – analyse Lynoplæg d. 04.03.14, kl. 14:15-15:00 Workshop d. 18.03.14, kl. 9:15-12:00 Til- og framelding: Studerende.au.dk/arts/studiy

- Program • Argumentet som den røde tråd i hele opgaven • Toulmins argumentmodel • Argumentet i det enkelte afsnit

- Akademisk argumentation Hold fokus på det akademiske argument

- Typiske argumentationsproblemer • • • • • Mangel på overordnet påstand Udokumenterede påstande Belæg hentet forkerte steder Metoden ekspliciteres ikke Mangel på kritisk stillingtagen til andres argumentation

- Toulmins argumentmodel Problemformulering: ’Hvordan fungerer børns sociale fællesskaber i forbindelse med computerspil?’ (Toulmin, Stephen E. (2003[1958]): The Uses of Argument )

- Argumentmodel DIY Styrkemarkør Styrken af påstanden: Belæg Påstand Den specifikke grund til at dit standpunkt bør godtages: Det standpunkt du argumenterer for: Hjemmel Gendrivelse Den generelle regel der ligger til grund for at belægget må godtages: De forbehold man kan anføre mod hjemlens generelle gyldighed: Rygdækning Dokumentation der understøtter hjemlen:

- Grundmodellen Belæg Påstand Den specifikke grund til at dit standpunkt bør godtages: Det standpunkt du argumenterer for: • BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABE R, SOM FUNGERER [styrkemarkør] NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL • OBSERVATIONER AF 3 DRENGE • JOHNSONS FORSKNING (2003) Hjemmel Den generelle regel der ligger til grund for at belægget må godtages: • OMHYGGELIGT UDFØRTE FELTSTUDIER • ANERKENDT TEORI

- Påstand

- Belæg

- Hjemmel

- Den udvidede model Styrkemarkør Styrken af påstanden: • I HØJ GRAD Belæg Den specifikke grund til at dit standpunkt bør godtages: • OBSERVATIONER AF 3 DRENGE • JOHNSONS FORSKNING (2003) Hjemmel Gendrivelse Den generelle regel der ligger til grund for at belægget må godtages: • OMHYGGELIGT UDFØRTE FELTSTUDIER • ANERKENDT TEORI De forbehold man kan anføre mod hjemlens generelle gyldighed: • DER DELTAGER KUN TRE DRENGE I FELTSTUDIET • JOHNSON KRITISERES AF SMITH (2004), DAHLIN OG JENSEN (2006) Rygdækning Dokumentation der understøtter hjemlen: • FELTSTUDIET ER VURDERET REPRÆSENTATIVT OG FORESLÅS UDVIDET I EN SENERE UNDERSØGELSE • TEORIERNE ER UNDERSTØTTET AF HANSEN (2003), FELTWOOD (2006) OG BOYSEN (2010) Påstand Det standpunkt du argumenterer for: • BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABE R, SOM FUNGERER [styrkemarkør] NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL

- Gendrivelse

- Rygdækning

- Styrkemarkør

- Anvendt i opgaven Overordnet optræder argumentet i dispositionen: • Indledning Påstand foregribes som hypotese eller problemformulering • Metode- og teoriafsnit Hjemmel • Undersøgelsesafsnit (analyse) Belæg • Diskussionsafsnit Belæg, Gendrivelse og Rygdækning • Konklusion Påstand med Styrkemarkør

- Anvendt som skitse til resumé I denne opgave argumenteres der for, at BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABER SOM FUNGERER I HØJ GRAD NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL. Denne påstand underbygges ved hjælp af OMHYGGELIGT UDFØRTE FELTSTUDIER, nemlig OBSERVATIONER AF 3 DRENGE og den ANERKENDTE TEORI som JOHNSON i sin FORSKNING fra 2003 argumenterer for i hovedværket ‘Børn i en digital tid’. På trods af feltstudiets størrelse – DER DELTAGER nemlig KUN TRE DRENGE I FELTSTUDIET – ER FELTSTUDIET VURDERET REPRÆSENTATIVT OG FORESLÅS UDVIDET I EN SENERE UNDERSØGELSE, ligesom den kritik SMITH (2004), DAHLIN OG JENSEN (2006) fremfører mod Johnsons teori, senere er modbevist af HANSEN (2003), FELTWOOD (2006) OG BOYSEN (2010).

- Anvendt i det enkelte afsnit I denne opgave argumenteres der for, at BØRN HAR SOCIALE FÆLLESSKABER SOM FUNGERER I HØJ GRAD NÅR DE SPILLER COMPUTERSPIL. Denne påstand underbygges ved hjælp af OMHYGGELIGT UDFØRTE FELTSTUDIER, nemlig OBSERVATIONER AF 3 DRENGE og den ANERKENDTE TEORI som JOHNSON i sin FORSKNING fra 2003 argumenterer for i hovedværket ‘Børn i en digital tid’. På trods af feltstudiets størrelse – DER DELTAGER nemlig KUN TRE DRENGE I FELTSTUDIET – ER FELTSTUDIET VURDERET REPRÆSENTATIVT OG FORESLÅS UDVIDET I EN SENERE UNDERSØGELSE, ligesom den kritik SMITH (2004), DAHLIN OG JENSEN (2006) fremfører mod Johnsons teori, senere er modbevist af HANSEN (2003), FELTWOOD (2006) OG BOYSEN (2010).

- Argumentation på http://studiemetro.au.dk/

- Læs, se og hør mere om akademisk argumentation • Gottfredsen, Rikke: Akademisk argumentation (2012). YouTube-film med udgangspunkt i Toulmins argumentmodel. Den sidste film viser hvordan argumentet anvendes som skitse for opgavens resuméhttp://www.youtube.com/playlist?list=PLzvaEQt1gS5jzhdIcza5Aik1ga 8dtD-4P • Hegelund, Signe (2000): Akademisk argumentation. 4. udgave. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur. Godt grundhæfte hvor anvendelsen af akademisk argumentation demonstreres kort og godt. • Jørgensen, Charlotte og Merete Onsberg (1999): Praktisk argumentation. Nyt Teknisk Forlag, Kbh V. Hvis du vil have en dybere udfoldning af de retoriske muligheder argumentation i forskellige situationer. Hertil mange gode niveau-delte øvelsesopgaver og kommenterede eksempler.

StuDIY Akademisk argumentation Tak for nu! Evalueringssurvey sendes til jer pr. mail, nu, og igen om tre måneder – STOR TAK for jeres svar Dagens slides kan downloades fra: http://www.slideshare.net/RikkeGottfredsen/studiy-lynoplg-akademiskargumentation-30786572 v. Rikke Gottfredsen, cand. mag. i religionsvidenskab og retorik CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

Add a comment

Related presentations

Related pages

Bliv bedre til akademisk skrivning og læsning med StuDIY

StuDIY-kurserne udbydes både som lynoplæg, ... Der er online kurser i emnerne Akademisk sprog, Akademisk argumentation, Analyse og Problemformulering.
Read more

Akademisk skriftlig fremstilling 6, sprog og formalia ...

StuDIY Lynoplæg Mundtlig akademisk fremstilling V. udviklingskonsulent, ... Mundtlig fremstilling 3, argumentation og disposition
Read more

Afholdte arrangementer - studerende.au.dk

StuDIY Lynoplæg, Akademisk argumentation StuDIY er en sammenskrivning af ”Study” og ”Do It Yourself”. StuDIY er et tilbud til dig, ...
Read more

Akademisk argumentation | Samfundslitteratur

Akademisk argumentation. Signe Hegelund. ... Method of study for international students. 2006. Thomas Harboe og Rikke von Müllen. Notatteknik for ...
Read more

Argumentation - AU

PhD studies. Read more about PhD ... Toulmin’s model of argumentation can help you ... Wirenfeldt Jensen and based on Signe Hegelund's book Akademisk ...
Read more

Argumentation - Studiemetro

Aarhus Institute of Advanced Studies; ... til universitetsopgaver » Argumentation. ... Jensen med udgangspunkt i bogen Akademisk Argumentation ...
Read more

Argumentation | Definition of Argumentation by Merriam-Webster

Define argumentation: the act or process of giving reasons for or against something : the act or process of making and…argumentation in a sentence.
Read more

Afholdte arrangementer

Aarhus Institute of Advanced Studies; Aktuel forskning. Forsknings­publikationer; Find en forsker. Søg i AU's forskerdatabase; Priser og bevillinger.
Read more