Studiu comparativ Regatul Spaniei - Anexa 2 - Liviu Sevastian Bocii - iunie 2013

67 %
33 %
Information about Studiu comparativ Regatul Spaniei - Anexa 2 - Liviu Sevastian Bocii -...
Education

Published on February 25, 2014

Author: imipqnet

Source: slideshare.net

Description

PROCESELE DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR SI DE RECUNOASTERE A CALIFICARILOR IN SPANIA

Anexa 2 . Profesiile reglementate din România și Autoritățile Competente corespondente

Autor:
Prof.univ.dr.ing. Liviu Sevastian BOCÎI

2013

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Anexa 2 . Profesiile reglementate din România și Autoritățile Competente corespondente 12 2013_03_L28.1_Bocii Denumirea profesiei în limba română/denumire Reglementată generică în Spania 1 2 Autoritatea competentă Nivel de Directivei 2005/36/CE 3 Recunoaşterea conform calificare 4 5 Ministerul Internelor si Reformei Certificat care să intervenţie1,2/Security guard/warden Administrative Piața Revoluției nr. 1, NU Sistemul general de ateste realizarea sect, 1, București, Phone: +40 21 303 70 recunoaștere - aplicaţie unui ciclu de 80 Agent de pază, control acces, ordine şi primară studii secundare URL: www.mai.gov.ro Alergologie şi imunologie clinică, Anatomie Ministerul Sănătății patologică, Anestezie şi terapie intensivă, Basic Intr. Cristian Popisteanu, nr. 1-3 medical training - Romania, Boli infecţioase, 010024 Bucureşti, Phone: Cardiologie, Chirurgie generală, Chirurgie +40213072500;+40213072618 pediatrică, Chirurgie plastică - microchirurgie Email: nimere@ms.ro reconstructivă, Chirurgie toracică, Chirurgie vasculară, Dermatovenerologie, Endocrinologie, Farmacologie clinică I, Gastroenterologie, Genetica medicală, Geriatrie şi gerontologie, Hematologie, Medic specialist medicină de familie, Medicina DA URL: www.ms.ro Colegiul Medicilor din România, Doctor în medicină de bază și de specialitate, prevăzute în anexa V B-dul Timișoara nr 15, 061303 București, muncii, Medicină de laborator, Medicină de Phone: +40214138800,+40214138803 urgenţă, Medicină internă, Medicină nucleară, Fax: +402124137750 Nefrologie, Neurochirurgie, Neurologie Email: office@cmr.ro Continuare anexa 2 1 2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof (18.03.2013) Legea nr. 200 din 25.04.2004, privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România (M.O. nr. 500 din 3 iunie 2004) 1

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 1 2 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 3 4 5 Ministerul Sănătății Obstetrică-ginecologie, Oftalmologie, Oncologie Intr. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, 010024 medicală, Ortopedie şi traumatologie, Bucureşti, Phone: +40213072500;+40213072618 Otorinolaringologie, Pediatrie, Pneumologie, Email: nimere@ms.ro, URL: www.ms.ro DA Psihiatrie, Psihiatrie pediatrică, Radiologieimagistică medicală, Radioterapie, Recuperare, Colegiul Medicilor din România, medicină fizică şi balneologie, Reumatologie, B-dul Timișoara nr 15, 061303 București, Sănătate publică şi management, Urologie1 Doctor în medicină de bază și de specialitate, Phone: +40214138800,+40214138803 prevăzute în anexa V Fax: +402124137750, Email: office@cmr.ro Ordinul Arhitecțiilor din România, Pictor Arthur Verona Street, nr. 19, Sector 1DA Arhitect1, Arhitect (Drepturi dobândite)1/Architect Prof. Univ. Dr. Emil Barbu POPESCU, București, Phone: +4021 317 Arhitect, prevăzut în anexa V 2634 or 2635 Email: mac@iaim.ro, URL: www.oar.org.ro Arhivele Naționale, Piața Revoluției nr.1 A Sector 1 București, Phone: +4021 312 58 41 NU 1,2 Arhivist /Archivist (State) Fax: +4021 313 18 38, secretariat.am@mira.gov.ro, Sistemul general de recunoaștere – aplicaţie primară Diplomă de nivel postsecundar (4 ani) www.arhivelenationale.ro Continuare anexa 2 1 Asistent Medical Generalist1,2/Nurse 2 3 4 DA Ministerul Sănătății, Intr. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, Asistent medical 5 2

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 010024 Bucureşti, Phone:+40213072500;+40213072618 Email: nimere@ms.ro, URL: www.ms.ro Ordinul Român al Asistentelor Medicale și Moașelor, Strada Inginer Zablovschi, nr. 76, sector 1, Moaşă1/Midwife Bucureşti, Phone: +4021 224 00 55 generalist Moaşă Fax: +4021 224 00 75, URL: www.oamr.ro Colegiul Național al Asistenților Sociali, Splaiul Independenţei, nr. 202 A, et.5, cam. 30, sector 6, 060022 1,2 Asistent social /Social worker DA București, Phone: +4021-3175125 Fax: +4031 817 20 77, Email: cnasr@cnasr.ro Sistemul general de recunoaștere – aplicaţie primară Diplomă (învățământ postsecundar), inclusiv anexa II (ex 92/51, anexa C, D) Sistemul general de recunoaștere – aplicaţie primară Atestat de competenţă Sistemul general de Diplomă de nivel recunoaștere – postsecundar aplicaţie primară (3 – 4 ani) www.cnasr.ro Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și de Siguranță a Alimentelor, Str. Negustori nr. 1B 1,2 Asistent veterinar /Veterinary nurse NU 023951 București, Phone: +40 21 3157875 Fax: +40 21 4100348, Email: office@ansvsa.ro URL: www.ansvsa.ro Camera Auditorilor Financiari din România, Auditor financiar1,2/Company auditor NU Strada Sirenelor, nr. 67-69, sector 5, București, Phone: +40 214107443, Fax: +40 214100348 Email: cafr@cafr.ro, URL: www.cafr.ro Continuare anexa 2 1 1,2 Avocat /Lawyer 2 DA 3 Uniunea Națională a Barourilor de Avocați 4 Sistemul general de 5 Diplomă de nivel din România, Palatul de Justiție, Spaiul recunoaștere – postsecundar Independenței nr. 5, 050091 București, Phone: aplicaţie primară (4 ani) +4021-3134875 3

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Fax: +4021-3134880, Email: unbr@unbr.ro URL: www.unbr.ro Biochimist in sistemul sanitar1,2/Biochemist in the Health System NU Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din Sistemul de Sănătate din System Chimist in sistemul sanitar1,2/Chemist in the Health System Cadru didactic în învăţământul 1,2 superior /University Professor Profesor în învăţământul secundar 1,2/ Teacher for lower and upper secondary education România, Str. J.L. Calderon, nr.36, sc.A, ap.4, DA Sistemul general de Diplomă de nivel sector 2, București, Phone: +4021 213 4471 recunoaștere – postsecundar Fax: +4021 313 4471, Biolog în sistemul sanitar 1,2/Biologist in the Health aplicaţie primară (4 ani) Sistemul general de Diplomă de nivel recunoaștere – postsecundar aplicaţie primară (3 – 4 ani) Email: obbcssr@yahoo.co.uk, NU NU URL: www.obbcssr.ro Ministerul Educației Naționale, 28-30 Gen. Berthelot Street, Sector 1 București, Phone: +4021 4056343, Fax: +4021 3131013 DA URL: www.cnred.edu.ro Continuare anexa 2 1 Conducător auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite / Driver carriage road vehicles with 1,2 weights and/or dimensions exceeded 2 3 4 Autoritatea Rutieră Română, Sistemul general de Bld. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 București, recunoaștere – Phone: +4021-3121519, Fax: +40 21 3121081 aplicaţie primară 5 Atestat de competenţă 4

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Conducător auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone 1,2/ Lorry driver/ Heavy goods vehicle driver Conducător auto care efectuează transport rutier Recunoaşterea public de persoane1,2/ Bus driver/ Tourist bus driver/ Minibus driver Conducător auto care efectuează transport rutier în competenţelor NU Email: arutiera@arr.ro, URL: www.arr.ro regim de taxi1,2/ Taxi driver/ Mini-Cab driver/ Driver of vehicles experienţa profesională Van driver Conducător de autovehicule care transportă mărfuri periculoase1,2/ dobândite prin carrying Sistemul general de dangerous goods Consilier de siguranță pentru transportul rutier al recunoaștere – aplicaţie primară mărfurilor periculoase1,2/ Safety adviser for the transport of dangerous goods by road Continuare anexa 2 1 2 Instructor de conducere auto1,2/ Driving instructor DA Profesor de legislație rutieră1,2/ Driving instructor 3 Autoritatea Rutieră Română, Bld. Dinicu Golescu nr. 38, București, Phone: +4021-3121519, Fax: +40 21 3121081 Email: arutiera@arr.ro, URL: www.arr.ro Ministerul Justiției, Consilier de probațiune / Probation officer NU Consilier juridic1,2/ Legal advisor NU 1,2 Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, 050741 București, Phone: +4037 204 1175, Fax: +4037 204 10 99 URL: www.just.ro 4 Sistemul general de recunoaștere – aplicaţie primară Sistemul general de recunoaștere – aplicaţie primară 5 Atestat de competenţă Diplomă de nivel postsecundar (4 ani) Diplomă de nivel postsecundar (3 – 4 ani) Diplomă de nivel 5

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 postsecundar (mai mult de 4 ani) Diplomă de nivel Expert tehnic judiciar1,2/ Legal advisor NU postsecundar Traducător / interpret autorizat1,2/ Translator / DA (3 – 4 ani) Diplomă de nivel Interpreter postsecundar 2 Expert criminalist /Criminologist expert (3 – 4 ani) NU Camera Consultanților Fiscali din România, Str. Apolodor, 17, Sector 5 București, DA Phone: +4021-3199759 int.2359 recunoaștere - Fax: +4021-3110966, Consultant fiscal1,2/ Tax advisor/Accountant Sistemul general de aplicaţie primară URL: www.cameraconsultantilorfiscali.ro Diplomă de nivel postsecundar (mai mult de 4 ani) Continuare anexa 2 1 2 3 4 ateste realizarea Corpul Experților Contabili și Autorizați din Contabil autorizat1,2/ Accountant/Auditor România, Intrarea Pielari, nr. 1, Sector 4 1,2 Sistemul general de 040296 București, Phone: +4021-3308869 recunoaștere - aplicaţie Fax: +4021-330 88 88, Email: ceccar@ceccaro.ro DA 5 Certificat care să primară unui ciclu de studii secundare Diplomă de nivel Expert contabil / Tax advisor/Accountant URL: www.ceccar.ro Controlor trafic aerian dirijare1,2/Air traffic Autoritatea Aeronautică Civilă din România, Sistemul general de (4 ani) Atestat de Șos. București-Ploiești no. 38-40, București, recunoaștere - aplicaţie competenţă Phone: +40 21 2081508, Fax: +40 21 2081572 primară controller, Mecanic navigant1,2/ Air flight engineer, Pilot balon liber1,2/ Balloon pilot NU postsecundar 6

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Navigator aerian1,2/ Air flight navigator, Operator Certificat care să 1,2 radio navigant / Aviation radio operator Pilot de avion1,2/ Airplane pilot, Pilot elicopter1,2/ ateste realizarea Email: secretariat@caa.ro, URL: www.caa.ro unui ciclu de Helicopter pilot Inspectoratul General al Poliției Române , Detectiv particular1,2/Private detectiv Pirotehnist pentru focuri de artificii1,2/ Str. Mihai Vodă, nr. 6, Sector 5 București, Phone: Pyrotechnicien/ Manufacture and/or Trade in +40 212082525, Fax: +4021 3165365 recunoaștere - aplicaţie Email: integrare@politiaromana.ro NU Sistemul general de primară URL: www.politiaromana.ro Pyrotechnical Articles studii secundare Diplomă (învățământ postsecundar), inclusiv anexa II (ex 92/51, anexa C, D) Atestat de competenţă Continuare anexa 2 1 2 3 Ministerul Sănătății 4 5 Intr. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, 010024 Bucureşti, Phone: +40213072500;+40213072618 Email: nimere@ms.ro, URL: www.ms.ro 1 Farmacist /Pharmacist DA Colegiul Farmaciștilor din România, Pharmacist Splaiul Independenței nr. 202A et. 6 cam 28-29-30, 060021 București, sector 6, Phone: +4021 314 79 55, Fax: +4021 314 79 55, Email: office@colegfarm.ro Ministerul Turismului și Dezvoltării Regionale, Ghid de turism1,2/Tourist guide Inspector ITP1,2/ Vehicles inspector/ Light vehicle DA NU Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord Sector 5 București, Phone: +4021-3362180 Fax: +4037 211 45 38, URL: www.mie.ro Registrul Auto Român, Calea Griviței, nr. 391A Sistemul general de recunoaștere - aplicaţie primară Sistemul general de Certificat care să ateste realizarea unui ciclu de studii secundare Diplomă 7

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 010719 București, Phone: +4021-3181742 Fax: +4021 318 17 54, URL: www.rarom.ro standards officer primară Autoritatea Națională pentru Persoane cu Interpret în limbaj mimico-gestual și al limbajului specific persoanei cu surdocecitate1,2/ Sign recunoaștere - aplicaţie NU language interpreter Disabilități, Calea Victoriei nr. 194, București, Phone: +4021-2125438, Fax: +4021-2125443 Email: registratura@anph.ro, URL: www.anph.ro Sistemul general de recunoaștere - aplicaţie primară (învățământ postsecundar), inclusiv anexa II (ex 92/51, anexa C, D) Certificat care să ateste realizarea unui ciclu de studii secundare Continuare anexa 2 1 NU 4 5 Sistemul general de Diplomă de nivel Phone: +4021-3302560, Fax: +4021-3302528, recunoaștere - aplicaţie postsecundar Email: secretariat@cmediere.ro, Mediator / Mediator 3 Consiliul de Mediere, Str. Cuza Vodă nr. 64, Sector 4, 040285 București, 2 2 primară (3 - 4 ani) URL: www.cmediere.ro Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, B-dul Octavian Goga nr. 2, Practician în insolvență /Insolvency practitioner tronson Sistemul general de NU 3, 030982 București, Phone: +40 21 316 24 84/85 recunoaștere - aplicaţie Fax: +40 21 316 24 84/85, Email: office@unpir.ro 1,2 primară Atestat de competenţă URL: www.unpir.ro Colegiul Psihologilor din România, Blvd. Ghencea, nr. 43B, et. 2, Ap. 9, Sector 6, 1,2 Psiholog /Psychologist DA Sistemul general de Diplomă de nivel 061692 București, Phone: +4021- 3115155 recunoaștere - aplicaţie postsecundar Fax: +4021- 3115155, Email: secretariat@copsi.ro primară (3 - 4 ani) URL: www.copsi.ro 8

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Oficiul Național al Monumentelor Istorice, Ienăchiță Văcărescu Street, nr. 16, sector 4 1,2 Restaurator /Restorer NU București, Phone: +40 21 3368386, Fax: +40 21 3365069 Sistemul general de recunoaștere - aplicaţie primară Atestat de competenţă Email: contact@oficiul-monumentelor.ro Continuare anexa 2 1 DA 5 Sistemul general de Diplomă de nivel recunoaștere - aplicaţie postsecundar primară (3 - 4 ani) Sistemul general de Diplomă de nivel București, Phone: +4021-3118338 recunoaștere - aplicaţie postsecundar Fax: +4021-3118338, Email: secretariat@rur.ro Tehnician dentar / Dental technician 4 Str. Tudor Arghezi nr.21, sector 2, 020943 1,2 2 3 Ordinul Tehnicienilor Dentari din România, primară (4 ani) Str. Ilarie Chendi, nr. 2, sector 2, București, Phone: +4021-2113037, Fax: +4021-2113032 Email: office@otdr.ro, URL: www.otdr.ro Registrul Urbaniștilor din România, 1,2 Urbanist / Town and country planner NU URL: www.rur.ro Colegiul Medicilor Veterinari din România, Independenței Street, no. 105 București, 1 Veterinary Surgeon /Veterinary Surgeon DA Phone: +4021 4108815, Fax: +4021 4108815 Veterinary Surgeon Email: birtoiu_vet@yahoo.com, URL: www.cmvro.go.ro 9

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Continuare anexa 2 1 2 3 4 5 Ministerul Sănătății Medic dentist1/ Dental practitioner, Intr. Cristian Popisteanu, nr. 1-3, 010024 Bucureşti, Medic dentist Phone: +40213072500;+40213072618 1 Specialist în Chirurgie dento-alveolară / Specialized Dentist (Orthodontics), Specialist în DA 1 Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială / Specialized Email: nimere@ms.ro, URL: www.ms.ro Medic dentist specialist, Colegiul Medicilor Dentiști din România prevăzut în anexa V Costache Marinescu Street, nr. 14, sector 1, București, Phone: +4021 222 56 71 Dentist (Orthodontics) Fax: +4021 222 56 71, Email: contact@cmdr.ro Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România Consilier în proprietate industrială2/Industrial property attorney Bucureşti, sector 2, cod poştal 021453, str. Matei Voievod nr. 103 - 113, bl. O3, sc. 3, ap. 92 postsecundar tel: 031 437 02 14, fax: 031 437 02 15 NU Diplomă de nivel (3 - 4 ani) e-mail: office@patent-chamber.ro www.patent-chamber.ro Comandant2/ Boatmaster NU Autoritatea Navală Română Incintă Port Constanţa nr. 1, Clădirea ANR, Diplomă (învățământ postsecundar), 10

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Constanţa, Cod 900900, tel. +40 241 61 61 24, inclusiv anexa II (ex 92/51, anexa C, D) +40 241 61 61 04, fax. +40 241 61 62 29, e.mail: rna@rna.ro Continuare anexa 2 1 Ofiţer punte secund2/ Ship's Deck officer class II 2 2 3 (învățământ postsecundar), DA Şef mecanic2/ Engineer, First class 5 Diplomă DA Ofiţer punte / Ship's Deck officer (Inshore shipping) 4 DA inclusiv anexa II (ex 92/51, anexa Şef electrician maritim2/ Chief electrician maritime officer DA NU C, D) Diplomă de nivel Incintă Port Constanţa nr. 1, Clădirea ANR, postsecundar Constanţa, Cod 900900, tel. +40 241 61 61 24, (3 - 4 ani) Diplomă e.mail: rna@rna.ro DA Autoritatea Navală Română +40 241 61 61 04, fax. +40 241 61 62 29, Ofiţer mecanic secund2/ Marine Engineering officer class II Ofiţer mecanic2/ Marine engineering officer class I (învățământ postsecundar), inclusiv anexa II (ex 92/51, anexa Ofiţer electrician maritim2/ Marine electrical officer Pilot de mare largă2/ Deep-sea pilot DA NU C, D) Diplomă de nivel postsecundar (3 - 4 ani) 11

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Pilot maritim2/ Ship’s Pilot NU Pilot maritim aspirant2/ Ship’s Pilot second class InstrumenteStructurale 2007 - 2013 NU Continuare anexa 2 1 2 3 4 5 Diplomă de nivel 2 Meteorolog aeronautic / Meteorologist NU postsecundar (4 ani) Personal aeronautic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii (PNA-TC)2/ Air flight navigator Inginer de recepţie şi control aeronave2/Aeronautical engineer Inginer de recepţie şi mijloace PNA-TC2/ Air flight professions not elsewhere classified NU Autoritatea Aeronautică Civilă din România, DA NU Diplomă de nivel Șos. București-Ploiești no. 38-40, București, postsecundar Phone: +40 21 2081508, Fax: +40 21 2081572 (3 - 4 ani) Email: secretariat@caa.ro, URL: www.caa.ro Certificat care să 2 Personal tehnic aeronautic / Aircraft maintenance engineer ateste realizarea DA unui ciclu de studii secundare Ministerul Transportului şi Infrastructurii, Auditor de securitate a aviaţiei civile2/ Civil aviation security auditor Direcţia Generală Aviaţie Civilă, Bd. Dinicu Golescu NU nr. 38 Sector 1, Tel :+40-(0)21-319.62.09, Fax :+40-(0)21-319.61.62 Diplomă de nivel postsecundar (3 - 4 ani) 12

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Continuare anexa 2 1 2 3 4 5 Lector pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturile rutiere2/ Teacher for NU Autoritatea Rutieră Română, training and development of personnel in road Diplomă de nivel Bld. Dinicu Golescu nr. 38, București, transport Auditor de siguranţă rutieră2/ Road Safety Auditor NU Impact evaluation of road safety auditor (4 ani) Email: arutiera@arr.ro, www.arr.ro 2 Auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră / postsecundar Phone: +4021-3121519, Fax: +40 21 3121081 NU Inspector de siguranţă2/ Safety Inspector NU Verificator de proiect atestat2/ Certified project checker NU Expert tehnic atestat2/ Technical expert certified NU Responsabil tehnic cu execuţia2/ Technical Execution Responsible Auditor energetic pentru clădiri2/ Energy professions not elsewhere classified NU Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Diplomă de nivel Publice, Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5, postsecundar Tel: 037 211 14 09, www.mdrt.ro (3 - 4 ani) e-mail: info@mdrap.ro NU Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Inspector protecţia muncii2/ Health and Safety Officer NU Diplomă de nivel Persoanelor Vârstnice, Strada Dem. I. Dobrescu nr. postsecundar 2-4, sector 1, Bucuresti, Telefon 021/315.85.56 (3 - 4 ani) www.mmuncii.ro Continuare anexa 2 1 2 4 3 5 13

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Subinginer cadastru2, Inginer cadastru2/ Cadastre engineer Subinginer topograf2, Inginer topograf2/ Surveying engineer Subinginer cartograf2, Inginer cartograf2/ Cartographer engineer Subinginer topograf minier2, Inginer topograf minier2/Mining surveyor engineer Ofiţer topograf2/ Surveyor officer Fondul Social European POS DRU 2007-2013 NU DA NU Agenţia Natională de Cadastru şi Publicitate NU Imobiliară, Splaiul Independenţei nr. 202A, et. 1, Ofiţer artilerie (cu adeverinţă de echivalare a studiilor în domeniul topografiei şi cadastrului sector 6, cod poştal 060022, Bucureşti, România Diplomă de nivel Telefon: (021) 317.29.00; (021) 317.43.86; (021) postsecundar 317.73.39; (021) 317.64.27 NU funciar) 2/ Artillery officer (with certificate InstrumenteStructurale 2007 - 2013 (3 - 4 ani) Fax: (021) 317.63.99; (021) 316.52.24 NU office@ancpi.ro, http://www.ancpi.ro validation studies in the topography and cadastre) Ofiţer cartograf2/ Cartographer officer NU 2 Geograf cu specializarea cartografie / Geographer specializing in cartography NU Continuare anexa 2 1 Subinginer geodez2, Inginer geodez2/Geodesist Engineer 2 3 4 5 Ordinul Geodezilor din România NU Diplomă de nivel str. Ion Maiorescu nr. 67, cod postal RO-021244, postsecundar sector 2, Bucureşti, România (3 - 4 ani) 14

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Telefon/fax: +40-21-2521374; +40-21-2521375 ogr.buc@clicknet.ro Controlor trafic aerian informare2/ Air traffic controller Atestat de NU competenţă Certificat care să Însoţitor de bord2/ Civil aircraft cabin crew ateste realizarea DA Autoritatea Aeronautică Civilă din România, Dispecer operaţiuni de zbor1,2/ Air traffic controller Responsabil radiocomunicaţii2/ Responsible radio Pilot planor2/ Air flight professions not elsewhere classified Meteorolog aeronautic tehnician2/ Meteorologist Șos. București-Ploiești no. 38-40, București, NU NU unui ciclu de studii secundare Phone: +40 21 2081508, Fax: +40 21 2081572 Email: secretariat@caa.ro, URL: www.caa.ro Diplomă de nivel postsecundar NU (3 - 4 ani) NU Continuare anexa 2 1 Căpitan maritim portuar2/ Captain, merchant marine (ocean shipping) Ofiţer punte maritim portuar2/ Ship’s Deck officer class 1 merchant marine Şef mecanic maritim portuar2/Engineer, First class, merchant marine 2 3 DA Autoritatea Navală Română DA DA Incintă Port Constanţa nr. 1, Clădirea ANR, Constanţa, Cod 900900, tel. +40 241 61 61 24, +40 241 61 61 04, fax. +40 241 61 62 29, 4 5 Diplomă (învățământ postsecundar), inclusiv anexa II (ex 92/51, anexa 15

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Ofiţer mecanic maritim portuar2/Marine engineering technician Ofiţer electrician maritim portuar2/Ship's Radio officer, merchant marine Ofiţer punte maritim aspirant2/ Ship's Deck officer class II Ofiţer mecanic maritim aspirant2/ Ship's Radio officer, merchant marine clas II Ofiţer electrician maritim aspirant2/ Ship's Radio officer, merchant marine Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 DA DA DA C, D) DA e.mail: rna@rna.ro DA Certificat care să Timonier2/Timonier (coxswain) ateste realizarea NU unui ciclu de studii secundare Continuare anexa 2 1 2 Motorist2/ Engine operator class I, II, III Marinar2/Navigational watch 3 NU Autoritatea Navală Română Diplomă Incintă Port Constanţa nr. 1, Clădirea ANR, (învățământ post- Constanţa, Cod 900900, tel. +40 241 61 61 24, secundar), inclusiv NU +40 241 61 61 04, fax. +40 241 61 62 29, anexa II (ex 92/51, NU e.mail: rna@rna.ro anexa C, D) DA Şef de echipaj maritim2/ Chief of Maritime Staff 2 Conducător de şalupă maritimă / Sea boat driver 4 5 16

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Electrician de bord maritim2/ Marine electrician Fitter2/Fitter Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 NU Certificat care să NU Pompagiu2/ Firefighter ateste realizarea unui ciclu de studii NU Căpitan fluvial categoria A2/ River captain A secundare Diplomă NU (învățământ postsecundar), inclusiv Căpitan fluvial categoria B2/River captain B anexa II (ex 92/51, DA anexa C, D) Certificat care să Timonier fluvial2/ Helmsman river ateste realizarea NU unui ciclu de studii secundare Continuare anexa 2 1 Şef mecanic fluvial2/ Chief engineer river 2 3 4 5 Diplomă NU Autoritatea Navală Română Mecanic2/ Mechanic, merchant marine Conducător de şalupă fluvială2/ River boat driver NU 2 Şef de echipaj fluvial / Crew chief river Marinar stagiar2/ Trainee sailor NU NU Incintă Port Constanţa nr. 1, Clădirea ANR, secundar), Constanţa, Cod 900900, tel. +40 241 61 61 24, DA (învățământ postinclusiv anexa II +40 241 61 61 04, fax. +40 241 61 62 29, (ex 92/51, anexa e.mail: rna@rna.ro C, D) Certificat care să 17

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Mecanic stagiar2/ Trainee mechanic Electrician de bord2/ Ship electricista Fondul Social European POS DRU 2007-2013 unui ciclu de NU studii secundare Autoritatea Rutieră Română, 2 person to lead permanently and effectively road ateste realizarea DA Persoană desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier / Appointed InstrumenteStructurale 2007 - 2013 NU transport activity Diplomă de nivel Bld. Dinicu Golescu nr. 38, București, postsecundar Phone: +4021-3121519, Fax: +40 21 3121081 (3 - 4 ani) Email: arutiera@arr.ro, URL: www.arr.ro Inspectoratul General al Poliției Române , Agent de protecţie, însoţire şi gardare persoane 2 fizice şi valori / Security gard/ Warden Str. Mihai Vodă, nr. 6, Sector 5 București, Phone: NU Atestat de +40 212082525, Fax: +4021 3165365 competenţă Email: integrare@politiaromana.ro URL: www.politiaromana.ro Continuare anexa 2 1 2 3 4 5 Tehnician pentru sistemele de detecţie supraveghere video şi de monitorizare, control acces NU 2 şi comunicaţii / Security systems professional Operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru 2 aparatură de control / Security systems professional Conducător societate de pază şi protecţie2/ Security firm manager Conducător societate de instalare sisteme de Inspectoratul General al Poliției Române , Str. Mihai Vodă, nr. 6, Sector 5 București, Phone: NU +40 212082525, Fax: +4021 3165365 postsecundar Email: integrare@politiaromana.ro NU Diplomă de nivel (3 - 4 ani) URL: www.politiaromana.ro NU alarmă2/ Security systems professional 18

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Instructor în poligonul de tir2/ Sports instructor Artificier2/ Blasing technician Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 NU Atestat de DA competenţă Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din Salvator montan2/ Mountain rescuer NU România, Braşov, str. Ecaterina Varga nr. 23, Atestat de cod 500003, Tel/Fax: +40(0)268471517 competenţă contact[at]0salvamont[dot]org Continuare anexa 2 1 Asistent personal profesionist2/ Professional personal assistant Asistent personal2/ Personal Assistant Asistent maternal2/ Child care worker 2 3 NU Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Certificat care să Persoanelor Vârstnice, Strada Dem. I. Dobrescu nr. ateste realizarea 2-4, sector 1, Bucuresti, Telefon 021/315.85.56 unui ciclu de www.mmuncii.ro studii secundare NU NU Arhivele Naționale, Piața Revoluției nr.1 A 2 Arhivar / Archivist Tehnician cadastru1/ License specialist in cadastral ad geodetic surveying activities Tehnician topograf2/ License specialist in NU NU NU Sector 1 București, Phone: +4021 312 58 41 Fax: +4021 313 18 38, secretariat.am@mira.gov.ro, 4 5 Diplomă de nivel postsecundar (3 - 4 ani) www.arhivelenationale Agenţia Natională de Cadastru şi Publicitate Diplomă de nivel Imobiliară, Splaiul Independenţei nr. 202A, et. 1, postsecundar sector 6, cod poştal 060022, Bucureşti, România (3 - 4 ani) 19

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 cadastral ad geodetic surveying activities Tehnician cartograf2/ License specialist in cadastral ad geodetic surveying activities Tehnician topograf minier2/ Mining surveyor technician NU NU Telefon: (021) 317.29.00; (021) 317.43.86; (021) 317.73.39; (021) 317.64.27 Fax: (021) 317.63.99; (021) 316.52.24 office@ancpi.ro, http://www.ancpi.ro Continuare anexa 2 20

Add a comment

Related presentations

Related pages

MOPO.de - Aktuelle Nachrichten aus Hamburg, der Welt, zum ...

MOPO.de Aktuelle Nachrichten aus Hamburg, der Welt, zum HSV und der Welt der Promis.
Read more

Tesla Motors | Premium Electric Vehicles

Tesla Motors. Updates; Support; Find Us; Events; Shop; Shop; My Tesla; Model S; ... Next, choose a store and a time. Leave this field blank . Close. Thanks ...
Read more

GZSZ - RTL.de - Willkommen zuhause

Linda Marlen Runge und Thando Walbaum backstage Dreharbeiten im dunklen, schaurigen Wald
Read more

SEMrush.com -> Advanced Keywords and Competitors Research Tool

SEO and SEM professionals use SEMrush to find the best keywords and online marketing ideas
Read more

Intercer Romania | Resurse Crestine Romanesti Gratuite

Intercer ofera o gama variata de resurse biblice gratuite Comparativ cu numarul de ... Miles was born 3 months and a half ... (2) - [Resurse, Studiu ...
Read more

Google

Advertising Programmes Business Solutions +Google About Google Google.com © 2016 - Privacy - Terms ...
Read more

WEB.DE - E-Mail-Adresse kostenlos, FreeMail, De-Mail ...

Richten Sie sich jetzt Ihr kostenloses Postfach bei WEB.DE ein, sichern Sie sich Ihre De-Mail Adresse für eine verbindliche, rechtssichere elektronische ...
Read more

Bilder drucken in Großformat und Premium-Qualität ...

Bilder in Premium-Qualität. Egal ob Ihr eigenes Bild oder ein Foto aus unserer Galerie: Bei uns wird jedes Produkt in Handarbeit milimetergenau ...
Read more