studieledareutbildni ng1

33 %
67 %
Information about studieledareutbildni ng1
Entertainment

Published on March 10, 2009

Author: faid

Source: authorstream.com

Slide 1:  Vem är Ibn Rushd ? Den andalusiske filosofen Averroës (Muhammad Ibn Ruschd, (1126-98) Cordoba i Spanien. Han var en muslimskeuropeisk lärare. Vision : Vision Att berika samhället med insikten om att islam är en självklar del av Sverige. Vad är IR-profil? : Vad är IR-profil? Mångfald Integration Demokrati IR-moderorganisation : IR-moderorganisation Islamiska Förbund i Sverige (IFIS) Sverige Muslims Scouter (SMS) Sverige Muslimska Student (Al-khawarizmy) Koranläsarens förbund Islamic Relief New Moon kulturorganisation Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS) Sveriges Muslimska Förbund (SMF) Sveriges Unga Muslimer (SUM) IR-organisationsmodell : IR-organisationsmodell Distrikt avdelningar (Distriktsstyrelse) Medlemorganisation (församlingar, föreningar) Förbund styrelse 5-distrikter ombudsmän Kansli Medlemsorganisation : Medlemsorganisation Mitt Distrikt ) Medlemorganisation (församlingar, föreningar) 5-distrikter Syd Distrikt Västra Distrikt ) Norra Distrikt Stockholm Distrikt ) IR-kontakter : IR-kontakter Distrikt avdelningar (Distriktsstyrelse) Kansli (Rektor) Medlemorganisation (församlingar, föreningar) Studiekonsulenter Förbund styrelse Kriterier av studieverksamhet : Kriterier av studieverksamhet Studiecirkel Föranmälan Ledare samt deltagare Ämne och studiematerial Startdatum och slut Studietimmer och sammankomster Ny regel: alla registreras sina personnummer Kriterier av studieverksamhet : Kriterier av studieverksamhet Kulturprogram Föranmälan Medverkandesuppgift :Address, pr-nr och arvode. Startdatum och tid (30 min) Deltagare och Kontaktas i godtid Syfte med kulturprogrammet Resurser som finns hos oss : Resurser som finns hos oss Vi kan hjälpa er Pedagogisk hjälp och stöd Cirkelutbildning Studiemedelsrabatter Administration Försäkringar Ekonomi

Add a comment

Related presentations