Studiedag i BFL på Kärraskolan

50 %
50 %
Information about Studiedag i BFL på Kärraskolan
Education

Published on March 10, 2014

Author: sandrasvensson11

Source: slideshare.net

BFL Studiedag Kärraskolan 6 mars

Vilka är vi? GR - Göteborgsregionens kommunalförbund GR Utbildning Pedagogiskt Centrum http://www.bedomningforlarande.se/ FB-grupp

Formativ bedömning Ett förhållningssätt Ett sätt att undervisa - genomsyra hela undervisningen Undervisningsmetoder som synliggör lärandet Jmf med summativ bedömning

5 Nyckelstrategier för BFL 1. Mål och kunskapskrav 2. Synliggöra lärandet 3. Återkoppling 4. Kamratrespons 5. Elever som ägare av sin egen lärprocess

1 Tydliggör mål och kunskapskrav Involvera eleverna - låt dem diskutera kunskapskraven Konkretisera kunskapskrav och förklara syftet med arbetsområdet Värdeorden Elevexempel The big five

2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet Elevaktivt arbetssätt - använd lektionen Arbeta med frågor No hands up Flippat klassrum Webbpublicering

3 Återkoppling som för lärandet framåt

4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Kamratrespons Google docs - vad använder ni? Följa processen Se three before me

5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess "Kommentera bara" metoden Självskattning Eleven driver sitt eget lärande Bedömningsarbeten, elevexempel

Sambedömning

Hur gör ni? När sker bedömning? Vilka bedömningstekniker? Hur synliggör du lärandet?

Nästa steg för er?

http://www.pedagogisktcentrum.se/ https://www.facebook.com/groups/473953545981148/ (BFL) sandra.svensson@grkom.se

Add a comment

Related presentations

Related pages

Studiedag i BFL på Kärraskolan - Education

Studiedag BFL Lilla Edet BFL, Bedömning, Förmågor, The big five, Göran Svanelid, Nyckelstrategier, Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
Read more

Studiedag BFL Lilla Edet - Education

BFL - Lilla Edet Studiedag 13 mars . ... Studiedag i BFL på Kärraskolan 1. BFL Studiedag Kärraskolan 6 mars 2. Vilka är vi? GR - Gö ...
Read more

BFL och digitala verktyg studiedag Hagaskolan 24 september[2]

BFL !ochdigitalaverktyg! ... Hur!de!digitalaverktygen!kan!stärka!arbetet!med!BFL!ipraktiken.!! Lunch!12.15D13.15(på ... BFL och digitala verktyg ...
Read more

Studiedag 12/5 Formativ bedömnig by Hanna Holmén on Prezi

Studiedag Formativ bedömnig 12 maj ... Visa exempel på arbeten med olika kvaliteter ... BFL, Lärande bedömning
Read more

Studiedag | busbaloo

Posts about Studiedag written by busbaloo. ... Studiedag på schemat, ... IKT och BFL på dagens agenda.
Read more

Studiedag 7/12 |

Vi påminner igen om studiedag måndag 7/12 samt att fritids har stängt då all personal på skolan har fortbildning och planering. Tisdag den 22 december ...
Read more

Kärraskolan - Gothenburg - Middle School, Public School ...

Kärraskolan, Gothenburg. 83 likes ... Nu blev jag verkligen sugen på att fördjupa mig i detta ämne. ... Studiedag . Nu föreläsning , ...
Read more

bfllillaedet - Bedömningspolicyn

13 mars studiedag/lärare f-9 ... Vi har höga förväntningar på våra elever och genom att göra ... arbetar samtliga grundskolor med BFL,bedömning ...
Read more