Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurları

33 %
67 %
Information about Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurları

Published on March 11, 2008

Author: yyilmaz

Source: slideshare.net

Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Yrd.Doç.Dr.Yıldırım YILMAZ

Stratejik Yönetim Süreci İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve, Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik Bilgi toplama, Analiz, Seçim, Karar ve uygulama faaliyetlerinin tümü.

İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve,

Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik

Bilgi toplama,

Analiz,

Seçim,

Karar ve uygulama faaliyetlerinin tümü.

Stratejik Yönetim Süreci (genel bakış) Stratejik Bilinç Stratejik Kontrol Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendirme Strateji Oluşturma Stratejik Uygulama Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi Misyon Vizyon Amaç ve hedefler Temel Stratejiler Alt Stratejiler

Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç

Stratejik bilinçlilik ; Sürekli değişim farkındalığı, Rakiplerin değişen çevreye uygun stratejiler ürettiği ve uyguladığı, Bu stratejilere cevap verebilecek ve işletmeyi uzun dönemde nihai amaçlara ulaştıracak yeni stratejiler gerektiğini Anlayabilmesi, fikirler üretebilmesi.

Stratejik bilinçlilik ;

Sürekli değişim farkındalığı,

Rakiplerin değişen çevreye uygun stratejiler ürettiği ve uyguladığı,

Bu stratejilere cevap verebilecek ve işletmeyi uzun dönemde nihai amaçlara ulaştıracak yeni stratejiler gerektiğini

Anlayabilmesi, fikirler üretebilmesi.

Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejistleri Seçme

Stratejistlerin Seçimi ve Görevlendirilmesi Stratejik yönetim süreci ile ilgili çalışmaları başlatan ve her safhasında yer alan, stratejik faaliyetlerden sorumlu görevlilerdir.

Stratejik yönetim süreci ile ilgili çalışmaları başlatan ve her safhasında yer alan, stratejik faaliyetlerden sorumlu görevlilerdir.

Yönetici Stratejistler Üst yönetim İş sahipleri Yönetim kurulları Üst yöneticiler Orta yönetim Alt yönetim

Yönetici Stratejistler

Üst yönetim

İş sahipleri

Yönetim kurulları

Üst yöneticiler

Orta yönetim

Alt yönetim

Profesyonel Uzman Stratejistler “Stratejik Planlama Departmanı” Uzman strateji kuruluşları

Profesyonel Uzman Stratejistler

“Stratejik Planlama Departmanı”

Uzman strateji kuruluşları

Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi

Stratejik Analiz; Çevresel olanak ve sınırlamaların saptanması İşletme dışı çevrenin analizi (makro çevre) İşletme içi çevrenin analizi Durum tespit matrislerinin hazırlanması

Çevresel olanak ve sınırlamaların saptanması

İşletme dışı çevrenin analizi (makro çevre)

İşletme içi çevrenin analizi

Durum tespit matrislerinin hazırlanması

Stratejik Analiz Evreleri Bilgi Toplama ve Değerleme ; bilgi yönetimi (knowledge management) Çevre Analizi; Dış Çevre Analizi : (Fırsatlar ve Tehditler) Genel/Uzak Dış Çevre Analizi Sektör/Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevrenin Analizi : (Üstünlükler ve Zayıflıklar) Durum Belirleme Matrislerinin Hazırlanması

Bilgi Toplama ve Değerleme ; bilgi yönetimi (knowledge management)

Çevre Analizi;

Dış Çevre Analizi : (Fırsatlar ve Tehditler)

Genel/Uzak Dış Çevre Analizi

Sektör/Yakın Dış Çevre Analizi

İşletme İçi Çevrenin Analizi : (Üstünlükler ve Zayıflıklar)

Durum Belirleme Matrislerinin Hazırlanması

Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendirme Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi Misyon Vizyon Amaç ve hedefler

Stratejik Yönlendirme İşletmenin Yaptığı İşin Tanımı ; hangi mal ve hizmetler, hangi teknoloji, süreçler, pazarlar

İşletmenin Yaptığı İşin Tanımı ;

hangi mal ve hizmetler,

hangi teknoloji, süreçler,

pazarlar

Vizyon ; gelecekte olması arzulanan durumun ifadesidir. İnsanları bir arada tutup , geleceğe yönlendirir. motive eder, rehberdir .

Vizyon ;

gelecekte olması arzulanan durumun ifadesidir.

İnsanları bir arada tutup , geleceğe yönlendirir.

motive eder, rehberdir .

Misyon ; Varoluş nedenidir . Mevcut durumu belirtir, stratejilere yol gösterir. İş felsefesi, Diğer işletmelerden farklılıkları vurgular

Misyon ;

Varoluş nedenidir .

Mevcut durumu belirtir, stratejilere yol gösterir.

İş felsefesi,

Diğer işletmelerden farklılıkları vurgular

Amaç ve Hedefler ; Yaptığı işi niçin ve ne kadar yapabildiği Performansın değerlendirilmesi Kesin ve ölçülebilir olup, genelde vizyonun belli bir zaman sürecinde nicelik olarak belirtilmiş şeklidir. Gerçekçi, belirgin, ölçülebilir Farklı amaçlar

Amaç ve Hedefler ;

Yaptığı işi niçin ve ne kadar yapabildiği

Performansın değerlendirilmesi

Kesin ve ölçülebilir olup, genelde vizyonun belli bir zaman sürecinde nicelik olarak belirtilmiş şeklidir.

Gerçekçi, belirgin, ölçülebilir

Farklı amaçlar

Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendirme Strateji Oluşturma Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi Misyon Vizyon Amaç ve hedefler Temel Stratejiler Alt Stratejiler

Strateji Oluşturma Temel Stratejiler ve Alt Stratejileri ; Büyüme, küçülme, durum sürdürme, karma Yönetim Düzeylerine Göre Stratejiler ; Üst Yönetim Stratejileri (Kurumsal stratejiler) İş Yönetim Stratejileri (Rekabet stratejileri) Fonksiyonel Stratejiler (Bölümsel stratejiler)

Temel Stratejiler ve Alt Stratejileri ;

Büyüme, küçülme, durum sürdürme, karma

Yönetim Düzeylerine Göre Stratejiler ;

Üst Yönetim Stratejileri (Kurumsal stratejiler)

İş Yönetim Stratejileri (Rekabet stratejileri)

Fonksiyonel Stratejiler (Bölümsel stratejiler)

Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendirme Strateji Oluşturma Stratejik Uygulama Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi Misyon Vizyon Amaç ve hedefler Temel Stratejiler Alt Stratejiler

Stratejik Uygulama İşletme kaynaklarının harekete geçirilmesi Evresidir. Odak konular: Radikal değişikliklerde misyon ve amaçların yeniden belirlenmesi Stratejilere uygun örgütsel yapının kurulması ve kaynakların ve sistemlerin harekete geçirilmesi

İşletme kaynaklarının harekete geçirilmesi

Evresidir. Odak konular:

Radikal değişikliklerde misyon ve amaçların yeniden belirlenmesi

Stratejilere uygun örgütsel yapının kurulması ve kaynakların ve sistemlerin harekete geçirilmesi

… İnsan kaynaklarının seçimi, atanması ve eğitimi yönetim biçimlerinin, uygun liderlerin tayini ve örgütsel iklimin hazırlanması

İnsan kaynaklarının seçimi, atanması ve eğitimi

yönetim biçimlerinin, uygun liderlerin tayini ve örgütsel iklimin hazırlanması

Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejik Kontrol Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendirme Strateji Oluşturma Stratejik Uygulama Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi Misyon Vizyon Amaç ve hedefler Temel Stratejiler Alt Stratejiler

Stratejik Kontrol Sürecin her evresinde yer alır Analizler, Alternatif strateji kriterleri, Örgütsel yapı, Liderlik ve diğer stratejik uygulamalar

Sürecin her evresinde yer alır

Analizler,

Alternatif strateji kriterleri,

Örgütsel yapı,

Liderlik ve diğer stratejik uygulamalar

Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Bilinç Stratejik Kontrol Stratejistleri Seçme Stratejik Analiz Stratejik Yönlendirme Strateji Oluşturma Stratejik Uygulama Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi Misyon Vizyon Amaç ve hedefler Temel Stratejiler Alt Stratejiler

Add a comment

Related pages

Stratejik Yönetim Süreci - Başkent Üniversitesi

1 Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci olarak tanımlanır. ve Unsurları ©Ülgen&Mirze 2004 1 Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Yönetim Süreci,
Read more

Stratejik Yönetim Süreci - Dr. Gültekin Altuntaş

Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci Stratejik Yönetim Süreci, ...
Read more

Stratejik Yönetim 1. Dönem/ 2. Bölüm - Stratejik ...

Temel Kavramlar ve Stratejik Yönetim Süreci: Strateji kavramı, Stratejik yönetim, Stratejik düşünme, Stratejik yönetim modeli ve ...
Read more

Stratejik Yönetim Süreci - My Courses - Comments on ...

... Presentation Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci PowerPoint Presentation Stratejik Yönetim Süreci ...
Read more

Stratejik Yönetim - 1. Bölüm - Temel Kavramlar ...

Temel Kavramlar ve Stratejik Yönetim Süreci: Strateji kavramı, ... Stratejik düşünme, Stratejik yönetim modeli ve unsurları; ...
Read more

Stratejik Yönetim Süreci Ve Unsurları - Documents

Stratejik Yönetim 1. STRATEJİK YÖNETİM 2. STRATEJİ • İşletme amaç ve hedeflerinin tespiti, işletme ile çevresi arasındaki ilişkilerin…
Read more

Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları

2 Stratejik Yönetim Süreci’nin Evreleri • Stratejistlerin seçimi ve görevlendirilmesi evresi • Stratejik analiz evresi : İşletme ...
Read more

Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları - Bölüm 2 ...

Merhabalar. Stratejik Yönetim dersi için gösterilen Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları sunumunun ikinci bölümünü yayınladım. Slideshare ...
Read more

Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları - Bölüm 1 ...

Merhabalar. Stratejik Yönetim dersi için gösterilen Statejik Yönetim Süreci ve Unsurları sunumunun birinci bölümünü yayınladım. İhtiyacı olan ...
Read more