Stratejik BT

60 %
40 %
Information about Stratejik BT
Technology

Published on November 22, 2008

Author: obayram

Source: slideshare.net

Description

BT Departmanlarının stratejik yapılanması ve önemi hakkında

Yazılım Departmanlarında Doğru Stratejiler Belirlemek Stratejiniz yoksa hedefiniz yoktur. Oğuz BAYRAM Proje Yöneticisi

MEVCUT DURUM Kapsamlı bir iş stratejisi beraberinde BT stratejisini getirir. Günümüzde BT departmanları sadece uygulama veya mimari geliştirmek üzerine konsantre olarak kurumsal rekabet düzeyinde katkı sağlamaktan uzaklaşmaktadırlar. BT departmanları iş teslim eder düzeyden katkı sağlar düzeye ulaşmalıdırlar.

Kapsamlı bir iş stratejisi beraberinde BT stratejisini getirir. Günümüzde BT departmanları sadece uygulama veya mimari geliştirmek üzerine konsantre olarak kurumsal rekabet düzeyinde katkı sağlamaktan uzaklaşmaktadırlar. BT departmanları iş teslim eder düzeyden katkı sağlar düzeye ulaşmalıdırlar.

GÜNDEM Kurumsal İş Stratejisi ve Yazılım Stratejik Enstrümanlar Stratejik Planlama Sonuç

Kurumsal İş Stratejisi ve Yazılım

Stratejik Enstrümanlar

Stratejik Planlama

Sonuç

KURUMSAL İŞ STRATEJİSİ VE YAZILIM Günümüzde kurumların nihai hedef ve vizyonlarına uygun üst seviye iş stratejileri ancak ve ancak teknolojinin iyi kullanılmasına bağlıdır. Üst yönetim ile IT departmanı arasında ortak vizyon anlayışının geliştirilerek pratik sahasında stratejik plana göre uygulanması. Yazılım ekipleri nihai iş hedeflerini dikkate alan kendi mikro alan stratejilerini geliştirmek ve ilerletmek zorundadır. Eskiye oranla karar mekanizmaları çok daha karmaşık ve girift bir yapıdadır. Bu kaotik dünyada varolmanın ön şartı stratejik planlamada yatar. Kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan

Günümüzde kurumların nihai hedef ve vizyonlarına uygun üst seviye iş stratejileri ancak ve ancak teknolojinin iyi kullanılmasına bağlıdır.

Üst yönetim ile IT departmanı arasında ortak vizyon anlayışının geliştirilerek pratik sahasında stratejik plana göre uygulanması.

Yazılım ekipleri nihai iş hedeflerini dikkate alan kendi mikro alan stratejilerini geliştirmek ve ilerletmek zorundadır.

Eskiye oranla karar mekanizmaları çok daha karmaşık ve girift bir yapıdadır. Bu kaotik dünyada varolmanın ön şartı stratejik planlamada yatar.

Kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan

STRATEJİK ENSTRÜMANLAR Çevik Yazılım Süreçleri ve Proje Yönetimi Kurumsal Mimari Etkin Dışkaynak Kullanımı Kurumsal Açık Kaynak Politikaları Elektronik Ortamda Tüketici Davranışları Teknoloji Kullanımı Yenilikçilik Stratejisi

Çevik Yazılım Süreçleri ve Proje Yönetimi

Kurumsal Mimari

Etkin Dışkaynak Kullanımı

Kurumsal Açık Kaynak Politikaları

Elektronik Ortamda Tüketici Davranışları

Teknoloji Kullanımı

Yenilikçilik Stratejisi

ÇEVİK YAZILIM SÜREÇLERİ & PROJE YÖNETİMİ Tespitler Bürokratik süreçler yerine tanımlı çevik süreçler Proje Yönetimi ve Proje Yönetim Ofisleri giderek önem kazanıyor, Proje Yönetimi Olgunluk Seviyesi İnsan odaklı yönetim yerine süreç odaklı yönetim tarzı benimsemek Aksiyonlar Çevik süreçleri işletecek ALM ürünleri kullanmak (Team Foundation, Borland ALM) Doküman yüklerini azaltmak sadece işe yarar doküman üretimi Kurumsal bilgi paylaşımı için Bilgi tabanlı sistemler tercih etmek (wiki, portal, forum) Departman seviyesinde Rol ve Yetkinlik Tanımı, bunlara uygun görev atama

Tespitler

Bürokratik süreçler yerine tanımlı çevik süreçler

Proje Yönetimi ve Proje Yönetim Ofisleri giderek önem kazanıyor, Proje Yönetimi Olgunluk Seviyesi

İnsan odaklı yönetim yerine süreç odaklı yönetim tarzı benimsemek

Aksiyonlar

Çevik süreçleri işletecek ALM ürünleri kullanmak (Team Foundation, Borland ALM)

Doküman yüklerini azaltmak sadece işe yarar doküman üretimi

Kurumsal bilgi paylaşımı için Bilgi tabanlı sistemler tercih etmek (wiki, portal, forum)

Departman seviyesinde Rol ve Yetkinlik Tanımı, bunlara uygun görev atama

KURUMSAL MİMARİ

ETKİN DIŞKAYNAK KULLANIMI Dışkaynak Kullanım Biçimleri Proje Bazlı Eleman Kiralama Dışkaynak Performans Değerlendirme Dışkaynak Firma Yetkinlik Havuzu Proje Performans Değerlendirme Dışkaynak Seçimi Dışkaynak Yönetimi

Dışkaynak Kullanım Biçimleri

Proje Bazlı

Eleman Kiralama

Dışkaynak Performans Değerlendirme

Dışkaynak Firma Yetkinlik Havuzu

Proje Performans Değerlendirme

Dışkaynak Seçimi

Dışkaynak Yönetimi

DIŞKAYNAK TRENDLERİ

KURUMSAL AÇIK KAYNAK POLİTİKASI Kurumsal OSS kullanımı giderek artıyor Java ile başlayan OS ekosistemi Microsoft’ un da OSI’e dahil olması ile genel kabul gördü. Microsoft Public Licence Codeplex Sourceforge Tigris Açık Kaynak projeler açık standartlara uyumluluk konusunda daha hızlı OSS projelerde kurumsal destek OSS Seçim Kriterleri OSS Pilot Çalışma Grubu CRM, Portal, Framework, ERP alanında geniş kabül görmüş

Kurumsal OSS kullanımı giderek artıyor

Java ile başlayan OS ekosistemi Microsoft’ un da OSI’e dahil olması ile genel kabul gördü. Microsoft Public Licence

Codeplex

Sourceforge

Tigris

Açık Kaynak projeler açık standartlara uyumluluk konusunda daha hızlı

OSS projelerde kurumsal destek

OSS Seçim Kriterleri

OSS Pilot Çalışma Grubu

CRM, Portal, Framework, ERP alanında geniş kabül görmüş

TEKNOLOJİ KULLANIMI SOA EDA Web 2.0 SOA 2.0 AJAX RSS Enterprise Mashup Harita ve GIS Sistemleri Kişiselleştirme İş Zekası Yeni Arayüz Teknolojileri WPF Silverlight Enterprise 2.0 Kurumsal Bilgi Yönetimi

SOA

EDA

Web 2.0

SOA 2.0

AJAX

RSS

Enterprise Mashup

Harita ve GIS Sistemleri

Kişiselleştirme

İş Zekası

Yeni Arayüz Teknolojileri

WPF

Silverlight

Enterprise 2.0

Kurumsal Bilgi Yönetimi

YENİLİKÇİLİK STRATEJİSİ Yenilik (inovasyon): yeni buluş veya icat, günümüzde mevcut bir pratiği farklı bir uygulama alanına taşımak, müşteri algısında yenilik getirmek, varolan farklı ve yeni bir biçimde kullanmak. Teknolojiyi iş modelleri ve kanallarında yeniliğe dönüştürecek stratejik adımlar atmak Hizmet Kanallarında çeşitlilik Müşteride teknolojik olarak yenilikçi algısını oluşturmak Güvenli Bankacılık KOBİ’e özel kolaylıklar Müşteri Hizmetleri Yenilikçi kurumsal DNA oluşturmak, Yeniçeri takımı  Radikalist, Yönlendirici, Takipçi, Gerisinde...

Yenilik (inovasyon): yeni buluş veya icat, günümüzde mevcut bir pratiği farklı bir uygulama alanına taşımak, müşteri algısında yenilik getirmek, varolan farklı ve yeni bir biçimde kullanmak.

Teknolojiyi iş modelleri ve kanallarında yeniliğe dönüştürecek stratejik adımlar atmak

Hizmet Kanallarında çeşitlilik

Müşteride teknolojik olarak yenilikçi algısını oluşturmak

Güvenli Bankacılık

KOBİ’e özel kolaylıklar

Müşteri Hizmetleri

Yenilikçi kurumsal DNA oluşturmak, Yeniçeri takımı 

Radikalist, Yönlendirici, Takipçi, Gerisinde...

STRATEJİK PLANLAMA Planlama Süreci Organizasyonel Strateji Tanımı Yön Tayini Karar Alma ve Aksiyon Planlama Metodolojileri Çiz : Nihahi hedef ve istenilen ideal resim Gör : Mevcut durum, hedef ile mevcut arasındaki farklar Düşün : Aradaki farkı kapatmak için alınması gereken aksiyonlar Planla : Bu aksiyonları almak için gerekli kaynak ve bütçe

Planlama Süreci

Organizasyonel Strateji Tanımı

Yön Tayini

Karar Alma ve Aksiyon

Planlama Metodolojileri

Çiz : Nihahi hedef ve istenilen ideal resim

Gör : Mevcut durum, hedef ile mevcut arasındaki farklar

Düşün : Aradaki farkı kapatmak için alınması gereken aksiyonlar

Planla : Bu aksiyonları almak için gerekli kaynak ve bütçe

STRATEJİK PLAN DOKÜMANI Yönetim Özeti Üst Seviye Organizasyonel Fayda Genel İş Stratejisi ile İlişki Kaynak Özeti İç Kapasite ve Yetenek Proje Portföyü ve Gelecek Hedefler İçindeki Yeri Güçlü ve Zayıf Yanlar Dış Etmenler ve Güçler Artan Müşteri İhtiyaçları (Örn: Zengin içerikli web arayüzleri) Sektörel Değişimler (Hukuksal ve Mevzuat Bazında trendler) Rakipler (Rakiplerin teknoloji stratejileri, güçlü ve zayıf yanları, SWOT) Yeni Projeler (Yeni Projelerin olası katkıları ve kapatacağı açıklar) Fırsatlar Tehditler Organizasyon Yapısı ve Yönetim Yol Haritası ve Stratejik Metrikler

Yönetim Özeti

Üst Seviye Organizasyonel Fayda

Genel İş Stratejisi ile İlişki

Kaynak Özeti

İç Kapasite ve Yetenek

Proje Portföyü ve Gelecek Hedefler İçindeki Yeri

Güçlü ve Zayıf Yanlar

Dış Etmenler ve Güçler

Artan Müşteri İhtiyaçları (Örn: Zengin içerikli web arayüzleri)

Sektörel Değişimler (Hukuksal ve Mevzuat Bazında trendler)

Rakipler (Rakiplerin teknoloji stratejileri, güçlü ve zayıf yanları, SWOT)

Yeni Projeler (Yeni Projelerin olası katkıları ve kapatacağı açıklar)

Fırsatlar

Tehditler

Organizasyon Yapısı ve Yönetim

Yol Haritası ve Stratejik Metrikler

SONUÇ Değişen koşullar ve rekabet sahasında yazılım geliştirme departmanları kurumlar için stratejik bir öneme sahiptir. Stratejik olgunluk seviyesi yüksek yazılım organizasyonları kurumlara yüksek katmadeğer sağlar ve nihai hedeflere ulaşmasında büyük bir avantaj sağlamaya yardımcı olur.

Değişen koşullar ve rekabet sahasında yazılım geliştirme departmanları kurumlar için stratejik bir öneme sahiptir. Stratejik olgunluk seviyesi yüksek yazılım organizasyonları kurumlara yüksek katmadeğer sağlar ve nihai hedeflere ulaşmasında büyük bir avantaj sağlamaya yardımcı olur.

TEŞEKKÜRLER [email_address] www.oguzbayram.com

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

BT Stratejisi « KURUMSAL BT STRATEJİSİ

BT Stratejisi; Organizasyonun iş ... İş birimlerinin etkinliğini en üst düzeyde tutacak stratejik enstrümanları iyi tanımalıdır.
Read more

Stratejik Planlama ve BT yönetimi

See what your friends are saying about Stratejik Planlama ve BT yönetimi. Sign up with Facebook or Sign up with email. Log in to leave tips at this venue!
Read more

CobIT 4.1: PO1 Define a Strategic IT Plan / Stratejik BT ...

CobIT 4.1 Planlama ve Organize Etme temel alanı içerisinde yer alan, kurum tarafından Kurum Stratejik Planıyla (Business Strategic Plan ...
Read more

BT Yönetimi « KURUMSAL BT STRATEJİSİ

BT Yönetimi için dikkat edilmesi gereken temel konular; Vizyon:Grubun stratejik hedeflerini gerçekleştirmesi ve daha ileriye taşıyabilmesi için ...
Read more

BT Strateji ve Mimari Danışmanlığı - Ziraat Teknoloji

BT Strateji ve Mimari Danışmanlığı. Dünyanın en büyük ve dinamik ekonomilerinde rekabet eden lider şirketler özellikle 1990'lı yılların ...
Read more

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu X

i TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XV KAMU KURUMLARI İLE BT STRATEJİK PLAN OLUŞTURMAK Mayıs 2013
Read more

2011-2016 Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ...

BT İnsan Kaynakları Stratejisi hazırlıkları bağlamında ... belirlenen beş stratejik amaç etrafında geliştirilen eylem önerilerini içermektedir.
Read more

BT Strateji ve Yönetişim Hizmetleri | KPMG | TR

KPMG Türkiye BT Strateji ve Yönetişim Hizmetleri iş hedefleriyle BT hedeflerinin uyumunu ve BT risk yönetimi süreçlerinin organizasyonunu sağlar.
Read more

TEKNOLOJİLERİ STRATEJİSİ - Türkiye Bilişim Derneği ...

II TANIMLAR VE KISALTMALAR BT Bilgi Teknolojileri TBD Türkiye Bilişim Derneği KAMU-BİB Kamu Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Birliği
Read more