Strategie HR diagnoza i warsztat

50 %
50 %
Information about Strategie HR diagnoza i warsztat
Business & Mgmt

Published on March 4, 2014

Author: MieszkoMajwwwiakgpl

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja przedstawia w jaki sposób uporządkować procesy HR aby wspierały strategię biznesową danej organizacji.

Strategia HR – diagnoza i warsztat Wrzesień 2013

Strategia HR – diagnoza i warsztat Wprowadzenie • Zarządy firm coraz częściej wymagają od działów HR realizacji określonych KPIów, jak i mierzalności rezultatów ich pracy. • Głównym zadaniem działu HR jest prowadzenie polityki personalnej, kluczową rolę odgrywają tu procesy i narzędzia. • W zależności od zmian strategii organizacji trzeba często zmieniać poszczególne procesy jak i procedury, tak aby HR dawał realne wsparcie odniesieniu do wyzwań organizacji. • Przeprowadzenie projektu Strategia HR jest szczególnie użyteczne przed decyzjami budżetowymi, tak aby realizacja planowanych projektów przyniosła oczekiwane rezultaty wśród wszystkich interesariuszy. Instytut Analiz im. Karola Gaussa / all rights reserved / www.iakg.pl 2

Odpowiedź IAKG Cel główny warsztatu i korzyści • Cel główny: Dostarczenie rekomendacji z zakresu synchronizacji, optymalizacji i autonomizacji procesów i narzędzi HR. • Korzyści: - ocena jakości i wydajności wybranych procesów i narzędzi - identyfikacja luk w narzędziach i procesach HRowych - rekomendacje zwiększające skuteczność działań HRowych - praktyczne zapoznanie się z modelem Ivancevich-a w relacji do specyfiki konkretnej organizacji Instytut Analiz im. Karola Gaussa / all rights reserved / www.iakg.pl 3

Odpowiedź IAKG Model diagnostyczny procesowego zarządzania kapitałem ludzkim Ivancevich-a*, *na podstawie Ivancevich 2004 Otoczenie zewnętrzne: - regulacje prawne - warunki makroekonomiczne - rynek: klienci i konkurencja - dostępny kapitał ludzki - związki zawodowe - lokalizacja organizacji Otoczenie wewnętrzne: - strategia i cele - warunki mikroekonomiczne - specyfika produktów i usług - kultura organizacyjna - posiadany kapitał ludzki - grupy i zespoły - styl przywództwa Procesy zarządzania kapitałem ludzkim: Pozyskiwanie kapitału ludzkiego: - planowanie kapitału ludzkiego - analiza i projektowanie stanowisk pracy - wartościowanie stanowisk - rekrutacja - selekcja Budowanie motywacji i zaangażowania: - systemy wynagradzania - systemy premiowania - oceny pracownicze - motywacja pozafinansowa Rozwój kapitału ludzkiego: - planowanie ścieżek karier - szkolenia i rozwój - mentoring i coaching - egzekwowanie standardów organizacyjnych Utrzymanie kapitału ludzkiego: - relacje ze związkami zawodowymi i układy zbiorowe - bezpieczeństwo, zdrowie i jakość życia - ewaluacja Nastawienie w każdym procesie na ludzi i wyniki: Oczekiwane wyniki organizacyjne: Społecznie odpowiedzialne i etyczne działanie Konkurencyjność Wysoka jakość produktów i usług Instytut Analiz im. Karola Gaussa / all rights reserved / www.iakg.pl 4

Przeprowadzenie projektu Projekt składa się z 6 kluczowych etapów 1. Analiza dokumentów HR (struktura, główne procesy). 2. Zaprojektowanie kwestionariuszy wywiadu. 3. Przeprowadzenie wywiadów strukturalizowanych w zakresie głównych procesów HRowych. 4. Analiza statystyczna otrzymanych wyników. 5. Opracowanie programu warsztatu wraz z ustaleniem celów szczegółowych jak i wskaźników realizacji tych celów. 6. Realizacja 1 dniowego warsztatu dla kluczowych pracowników HR. 7. Opracowanie raportu z rekomendacjami. Instytut Analiz im. Karola Gaussa / all rights reserved / www.iakg.pl 5

Dedykowani konsultanci Dariusz Ambroziak i dr Victor Wekselberg Dariusz Ambroziak: Psycholog organizacji z dyplomem MBA. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku usług doradczych jak i szkoleniowych. Specjalizuje się w diagnozie organizacyjnej, metodologii badawczej oraz prowadzeniu analiz statystycznych. Jest ekspertem z zakresu zarządzania wiedzą w organizacji jak i wdrażania procesów HR opartych na wartościach organizacyjnych. W biznesie jest zwolennikiem podejścia Evidence Based Management (EBM), czyli zarządzania opartego na dowodach. Dr Victor Wekselberg Psycholog organizacji. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku usług doradczych. Ma ponad 30 lat doświadczenia w testowaniu narzędziami psychologicznymi pracowników w organizacjach i tworzeniu modeli kompetencyjnych. Twórca i współtwórca wielu testów. Specjalizuje się w diagnozie organizacyjnej, konsultingu organizacyjnym, metodologii badawczej oraz prowadzeniu analiz statystycznych. Instytut Analiz im. Karola Gaussa / all rights reserved / www.iakg.pl 6

Artykuły z know how ekspertów IAKG Dzielimy się wiedzą: • O strategicznej roli HR w organizacji wraz z kryteriami oceny i rozwoju: http://www.iakg.pl/blog/116-strategiczna-rola-dziau-hr-kryteria-oceny-i-rozwoju • O opłacalności skutecznych procedur rekrutacyjnych: http://www.iakg.pl/blog/130-skuteczne-procedury-selekcyjne-mog-by-opacalne • O zarządzaniu wiedzą handlową: http://www.iakg.pl/monitorowanie-wiedzy-umiejetnosci-handlowcow • O tym co HR ma wspólnego z rachunkiem wyników, bilansem i pełnym sprawozdaniem finansowym: http://www.iakg.pl/blog/233-co-hr-ma-wspolnego-z-rachunkiem-wynikow-bilansem-i-pelnymsprawozdaniem-finansowym • O podejściu Evidence-Based Practice w HR na przykładzie kompetencji sprzedażowych: http://www.iakg.pl/blog/227-evidence-based-practice-przykad-zastosowania-w-hr-kompetencjesprzedaowe • O tym dlaczego działy HR nie kontrolują efektów szkoleń: http://www.iakg.pl/blog/157-dlaczego-nie-kontrolujemy-efektow-szkole • Pozostałe artykuły publikowane w Personel i Zarządzanie, Personel Plus, Dialog, jak i własne opracowania można znaleźć tu: http://www.iakg.pl/info-room/dla-subskrybentow-newslettera Instytut Analiz im. Karola Gaussa / all rights reserved / www.iakg.pl 7

Kontakt i indywidualne wyceny www.iakg.pl Mieszko Maj New Business Director m.maj@iakg.pl Kom: (+48) 535 690 696 Instytut Analiz im. Karola Gaussa / all rights reserved / www.iakg.pl 8

Add a comment

Related presentations