Strategie HR diagnoza i warsztat

50 %
50 %
Information about Strategie HR diagnoza i warsztat
Business & Mgmt

Published on March 4, 2014

Author: MieszkoMajwwwiakgpl

Source: slideshare.net

Description

Prezentacja przedstawia w jaki sposób uporządkować procesy HR aby wspierały strategię biznesową danej organizacji.

Strategia HR – diagnoza i warsztat Wrzesień 2013

Strategia HR – diagnoza i warsztat Wprowadzenie • Zarządy firm coraz częściej wymagają od działów HR realizacji określonych KPIów, jak i mierzalności rezultatów ich pracy. • Głównym zadaniem działu HR jest prowadzenie polityki personalnej, kluczową rolę odgrywają tu procesy i narzędzia. • W zależności od zmian strategii organizacji trzeba często zmieniać poszczególne procesy jak i procedury, tak aby HR dawał realne wsparcie odniesieniu do wyzwań organizacji. • Przeprowadzenie projektu Strategia HR jest szczególnie użyteczne przed decyzjami budżetowymi, tak aby realizacja planowanych projektów przyniosła oczekiwane rezultaty wśród wszystkich interesariuszy. Instytut Analiz im. Karola Gaussa / all rights reserved / www.iakg.pl 2

Odpowiedź IAKG Cel główny warsztatu i korzyści • Cel główny: Dostarczenie rekomendacji z zakresu synchronizacji, optymalizacji i autonomizacji procesów i narzędzi HR. • Korzyści: - ocena jakości i wydajności wybranych procesów i narzędzi - identyfikacja luk w narzędziach i procesach HRowych - rekomendacje zwiększające skuteczność działań HRowych - praktyczne zapoznanie się z modelem Ivancevich-a w relacji do specyfiki konkretnej organizacji Instytut Analiz im. Karola Gaussa / all rights reserved / www.iakg.pl 3

Odpowiedź IAKG Model diagnostyczny procesowego zarządzania kapitałem ludzkim Ivancevich-a*, *na podstawie Ivancevich 2004 Otoczenie zewnętrzne: - regulacje prawne - warunki makroekonomiczne - rynek: klienci i konkurencja - dostępny kapitał ludzki - związki zawodowe - lokalizacja organizacji Otoczenie wewnętrzne: - strategia i cele - warunki mikroekonomiczne - specyfika produktów i usług - kultura organizacyjna - posiadany kapitał ludzki - grupy i zespoły - styl przywództwa Procesy zarządzania kapitałem ludzkim: Pozyskiwanie kapitału ludzkiego: - planowanie kapitału ludzkiego - analiza i projektowanie stanowisk pracy - wartościowanie stanowisk - rekrutacja - selekcja Budowanie motywacji i zaangażowania: - systemy wynagradzania - systemy premiowania - oceny pracownicze - motywacja pozafinansowa Rozwój kapitału ludzkiego: - planowanie ścieżek karier - szkolenia i rozwój - mentoring i coaching - egzekwowanie standardów organizacyjnych Utrzymanie kapitału ludzkiego: - relacje ze związkami zawodowymi i układy zbiorowe - bezpieczeństwo, zdrowie i jakość życia - ewaluacja Nastawienie w każdym procesie na ludzi i wyniki: Oczekiwane wyniki organizacyjne: Społecznie odpowiedzialne i etyczne działanie Konkurencyjność Wysoka jakość produktów i usług Instytut Analiz im. Karola Gaussa / all rights reserved / www.iakg.pl 4

Przeprowadzenie projektu Projekt składa się z 6 kluczowych etapów 1. Analiza dokumentów HR (struktura, główne procesy). 2. Zaprojektowanie kwestionariuszy wywiadu. 3. Przeprowadzenie wywiadów strukturalizowanych w zakresie głównych procesów HRowych. 4. Analiza statystyczna otrzymanych wyników. 5. Opracowanie programu warsztatu wraz z ustaleniem celów szczegółowych jak i wskaźników realizacji tych celów. 6. Realizacja 1 dniowego warsztatu dla kluczowych pracowników HR. 7. Opracowanie raportu z rekomendacjami. Instytut Analiz im. Karola Gaussa / all rights reserved / www.iakg.pl 5

Dedykowani konsultanci Dariusz Ambroziak i dr Victor Wekselberg Dariusz Ambroziak: Psycholog organizacji z dyplomem MBA. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku usług doradczych jak i szkoleniowych. Specjalizuje się w diagnozie organizacyjnej, metodologii badawczej oraz prowadzeniu analiz statystycznych. Jest ekspertem z zakresu zarządzania wiedzą w organizacji jak i wdrażania procesów HR opartych na wartościach organizacyjnych. W biznesie jest zwolennikiem podejścia Evidence Based Management (EBM), czyli zarządzania opartego na dowodach. Dr Victor Wekselberg Psycholog organizacji. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku usług doradczych. Ma ponad 30 lat doświadczenia w testowaniu narzędziami psychologicznymi pracowników w organizacjach i tworzeniu modeli kompetencyjnych. Twórca i współtwórca wielu testów. Specjalizuje się w diagnozie organizacyjnej, konsultingu organizacyjnym, metodologii badawczej oraz prowadzeniu analiz statystycznych. Instytut Analiz im. Karola Gaussa / all rights reserved / www.iakg.pl 6

Artykuły z know how ekspertów IAKG Dzielimy się wiedzą: • O strategicznej roli HR w organizacji wraz z kryteriami oceny i rozwoju: http://www.iakg.pl/blog/116-strategiczna-rola-dziau-hr-kryteria-oceny-i-rozwoju • O opłacalności skutecznych procedur rekrutacyjnych: http://www.iakg.pl/blog/130-skuteczne-procedury-selekcyjne-mog-by-opacalne • O zarządzaniu wiedzą handlową: http://www.iakg.pl/monitorowanie-wiedzy-umiejetnosci-handlowcow • O tym co HR ma wspólnego z rachunkiem wyników, bilansem i pełnym sprawozdaniem finansowym: http://www.iakg.pl/blog/233-co-hr-ma-wspolnego-z-rachunkiem-wynikow-bilansem-i-pelnymsprawozdaniem-finansowym • O podejściu Evidence-Based Practice w HR na przykładzie kompetencji sprzedażowych: http://www.iakg.pl/blog/227-evidence-based-practice-przykad-zastosowania-w-hr-kompetencjesprzedaowe • O tym dlaczego działy HR nie kontrolują efektów szkoleń: http://www.iakg.pl/blog/157-dlaczego-nie-kontrolujemy-efektow-szkole • Pozostałe artykuły publikowane w Personel i Zarządzanie, Personel Plus, Dialog, jak i własne opracowania można znaleźć tu: http://www.iakg.pl/info-room/dla-subskrybentow-newslettera Instytut Analiz im. Karola Gaussa / all rights reserved / www.iakg.pl 7

Kontakt i indywidualne wyceny www.iakg.pl Mieszko Maj New Business Director m.maj@iakg.pl Kom: (+48) 535 690 696 Instytut Analiz im. Karola Gaussa / all rights reserved / www.iakg.pl 8

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

SZKOLENIE / WARSZTAT PRZEDKONFERENCYJNY – OPIS

SZKOLENIE / WARSZTAT PRZEDKONFERENCYJNY ... Diagnoza poziomu własnej kreatywności. ... „Strategie Zwycięzców ...
Read more

Akademia HRnews - szkolenia dla firm.

Prowadzący warsztat: ... strategie HR dla organizacji; budowały ścieżki karier etc. Znaczącą częścią doświadczeń jest także diagnoza ...
Read more

Strategia HR w pięciu odsłonach Intensywny i praktyczny ...

Strategia HR w pięciu odsłonach Intensywny i praktyczny warsztat przeznaczony dla Praktyków HR ... Istniejące strategie HR, analiza potrzeb. Diagnoza, ...
Read more

Budowanie*i*Wdrażanie*Strategii*HR - Will To Change

Budowanie*i*Wdrażanie*Strategii*HR * Intensywny*i*praktyczny*warsztat* * ... • Strategia+HR ... strategie* HR,*analiza potrzeb.* Diagnoza,* wnioski,
Read more

przeznaczony(dla( Praktyków(HR( Partnerów(Biznesowych)

Intensywny(i(praktyczny(warsztat(((przeznaczony(dla(Praktyków(HR ... strategie(HR,(analiza potrzeb.(Diagnoza,(wnioski, rekomendacje. Planowanie(działań(i
Read more

Akademia HRnews - szkolenia dla firm.

Warsztat jest dedykowany poprawie ... Metody izolowania czynnika szkoleniowego i strategie podejścia (diagnoza Kluczowych ... Doświadczenie w HR i HRD ...
Read more

Obszary oferty IZID

Strategie HR; Kształtowanie i ... Warsztat strategiczny dla Zarządu ... Audyt i diagnoza rozwiązań w zakresie warunków kształtujących stosunki pracy ...
Read more

Szkolenia : STRATEGIE I BIZNES

... Warszawa Pure Sky Club Warsztat mistrzowski to kolejna ... (np. diagnoza kompetencji ... które są potrzebne służbom HR międzynarodowych i ...
Read more

Systemowa diagnoza zespołu : Produkt Branżowy

Strategie HR; Rozwój; ... Diagnoza systemowa zespołu oparta jest na teorii ... Przykładem propozycji działań rozwojowych może być warsztat ...
Read more

Warsztaty HR historia - Inwenta

Warsztaty HR historia ... Diagnoza potrzeb organizacji w zakresie włączania zasobów pracowniczych do ... Warsztat LMI "Czasu się nie ...
Read more