STRATEGIA ROZWOJU Komisji ds. Caravaningu i Campingu

50 %
50 %
Information about STRATEGIA ROZWOJU Komisji ds. Caravaningu i Campingu

Published on April 10, 2008

Author: PZM

Source: slideshare.net

Description

na lata 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU Komisji ds. Caravaningu i Campingu na lata 2008-2015

Do opracowania prezentowanej strategii wykorzystane zostały Uchwały Krajowego Zjazdu PZM oraz wnioski ze Środowiskowej Narady Aktywu Turystyki. Prezentacja została podzielona na grupy, zgodnie z regulaminem Komisji ds. Caravaningu i Campingu ( KCiC ). Dbając o dobro turystyki caravaningowej poniższa strategia wytycza cele i obszary działania w latach 2008-2015

Do opracowania prezentowanej strategii wykorzystane

zostały Uchwały Krajowego Zjazdu PZM

oraz wnioski ze Środowiskowej Narady Aktywu Turystyki.

Prezentacja została podzielona na grupy, zgodnie

z regulaminem Komisji ds. Caravaningu i Campingu

( KCiC ).

Dbając o dobro turystyki caravaningowej poniższa strategia wytycza cele i obszary działania w latach 2008-2015

Skład Komisji ds. Caravaningu i Campingu ( KCiC ) PZM Przewodniczący – Dariusz Jajko / Automobilklub Śląski Wiceprzewodniczący – Kazimierz Grzesikiewicz / Automobilklub Polski – w KCiC odpowiedzialny za szkolenia Sekretarz – Piotr Pelka / KMGiE Przewodniczący Podkomisji ds. sportu i turystyki caravaningowej Członek – Wojciech Zawada / Automobilklub Wielkopolski - w KCiC odpowiedzialny za współpracę z zagranicą Członek – Czesław Jamróz / Automobilklub Kielecki – w KCiC odpowiedzialny za turystykę campingową

Skład Komisji ds. Caravaningu i Campingu ( KCiC ) PZM

Przewodniczący – Dariusz Jajko / Automobilklub Śląski

Wiceprzewodniczący – Kazimierz Grzesikiewicz / Automobilklub Polski – w KCiC odpowiedzialny za szkolenia

Sekretarz – Piotr Pelka / KMGiE Przewodniczący Podkomisji ds. sportu i turystyki caravaningowej

Członek – Wojciech Zawada / Automobilklub Wielkopolski - w KCiC odpowiedzialny za współpracę z zagranicą

Członek – Czesław Jamróz / Automobilklub Kielecki – w KCiC odpowiedzialny za turystykę campingową

I. Sport i Turystyka Caravaningowa 1. Mistrzostwa Polski w Jeździe Samochodem z Przyczepą, Ogólnopolski Konkurs Caravaningowy * Utrzymywanie poziomu 3 Rund Mistrzostw Polski w Jeździe Samochodem z Przyczepą oraz 3 Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Caravaningowego w kolejnych sezonach. * Pozyskiwanie nowych organizatorów zarówno imprez centralnych ( MPwJSzP, OKC ) jak również tradycyjnych zlotów rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

I. Sport i Turystyka Caravaningowa * Propagowanie tej formy turystyki ( rund MPwJSzP, eliminacji OKC ) poprzez nawiązanie ścisłej współpracy z regionalnymi mediami. * Ujednolicenie sposobu przygotowywania wyników zarówno z poszczególnych rund, eliminacji jak również i rocznych klasyfikacji końcowych poprzez przygotowanie programu obliczeniowego oraz wprowadzenie w rozgrywkach stałej komisji obliczeniowej, uczestniczącej we wszystkich rundach i eliminacjach.

I. Sport i Turystyka Caravaningowa * Permanentne uaktualnianie regulaminów poprzez dostosowywanie ich do realiów panujących w kraju, z uwzględnieniem wniosków i uwag organizatorów oraz uczestników rund i eliminacji.

 

I. Sport i Turystyka Caravaningowa * Działanie w kierunku zatrzymania obniżającej się frekwencji startujących zawodników w MPwJSzP.

I. Sport i Turystyka Caravaningowa * Utrzymanie frekwencji w Ogólnopolskim Konkursie Caravaningowym PZM na poziomie 2007 roku.

I. Sport i Turystyka Caravaningowa 2. Turystyka Caravaningowa * Pozyskiwanie nowych organizatorów imprez caravaningowych organizujących ciekawe zloty w nowych miejscach w kraju. * Koordynowanie prac nad kalendarzami imprez ogólnopolskich w celu wyeliminowania nakładających się terminów. * Urozmaicenie imprez poprzez wprowadzenie do programów zlotowych, wycieczek krajoznawczo turystycznych.

I. Sport i Turystyka Caravaningowa * Rozpowszechnienie sprawdzonej formy caravaningowania jaką jest „ Rajd Dookoła Polski”. Impreza ta powinna być rozszerzona poza ścisły sezon oraz granice kraju. * Kontynuowaanie współpracy z tematycznym wydawnictwem „Polski Caravaning”, newsletterem turystycznym PZM oraz biurem podróży PZM Travel. * Dokonanie aktualizacji regulaminu odznak „ Turysty Caravaningowego”. Przygotowanie i rozprowadzenie wśród turystów nowych książeczek turysty caravaningowego co umożliwi zdobywanie odznaczeń turystycznych caravaningowych PZM.

I. Sport i Turystyka Caravaningowa * Propagowanie wśród młodzieży turystyki caravaningowej poprzez organizowanie grup uczestniczących w młodzieżowych zlotach światowych. 8 osób Słowacja 2007 18 osób Anglia 2006 25 osób Polska 2005 33 osoby Holandia 2004 13 osób Włochy 2003 16 osób Czechy 2002 Ilość uczestników Miejsce Rok

II. Szkolenia * Organizowanie szkoleń dla nowych działaczy zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i okręgowym. * Organizowanie przed sezonem, corocznych wiosennych szkoleń dla Komandorów imprez krajowych i międzynarodowych. * Opracowanie i rozpowszechnienie wśród turystów i organizatorów broszury informacyjnej zawierającej informacje o bezpieczeństwie imprez. * Propagowanie wśród turystów tematyki dotyczącej ochrony środowiska w czasie biwakowania.

III. Współpraca z zagranicą * Kontynuwanie współpracy z Międzynarodową Federacją Caravaningu i Campingu ( FICC ). * Rozwijanie współpracy z organizacją państw grupy wyszechradzkiej(V4)‏ * Zorganizowanie w Polsce, we wrześniu 2009 r. najważniejszej imprezy caravaningowej państw grupy V4 – „Dahlie Rally”. * Uczestniczenie w corocznych konferencjach państw grupy V4 oraz zorganizowanie takiej konferencji w Polsce w 2010 roku. * Rozwijanie współpracy z klubami caravaningowymi państw grupy B4 ( Litwa, Łotwa, Estonia ).

III. Turystyka campingowa * Promocja i reklama campingów będących własnością klubów sfederowanych w PZM. * Rozwijanie współpracy z gestorami istniejących campingów. * Kontynuacja działań dla pozyskanie własnego campingu czy ośrodka turystycznego dla PZM. * Wprowadzenie systemu rekomendacji campingów przez PZM, we współpracy z organizacjami krajów sąsiedzkich. Opracowanie i rozpowszechnienie specjalistycznych folderów, map itp. wydawnictw.

PODSUMOWANIE Turystyka caravaningowa i campingowa to turystyka rodzinna, to wypoczynek blisko natury, razem z rodziną i w gronie przyjaciół. To możliwość poznawania ciekawych miejsc, zabytków i atrakcji przyrodniczych bez konieczności zmiany hoteli i dźwigania ciężkich bagaży. Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie tą formą turystyki i coraz więcej młodych ludzi zaczyna ją uprawiać. Dostępność nowego sprzętu caravaningowego, umożliwia także zamianę starych, wysłużonych krajowych przyczep na nowoczesne oraz na coraz popularniejsze samochody campingowe. Wymienione aspekty uprawiania caravaningu pozwalają snuć optymistyczne wizje rozwoju turystyki caravaningowej w Polsce w najbliższych latach.

PODSUMOWANIE

Turystyka caravaningowa i campingowa to turystyka rodzinna,

to wypoczynek blisko natury, razem z rodziną i w gronie przyjaciół.

To możliwość poznawania ciekawych miejsc, zabytków i atrakcji przyrodniczych bez konieczności zmiany hoteli i dźwigania ciężkich bagaży.

Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie tą formą turystyki i coraz więcej młodych ludzi zaczyna ją uprawiać. Dostępność nowego sprzętu caravaningowego, umożliwia także zamianę starych, wysłużonych krajowych przyczep na nowoczesne oraz na coraz popularniejsze samochody campingowe.

Wymienione aspekty uprawiania caravaningu pozwalają snuć optymistyczne wizje rozwoju turystyki caravaningowej w Polsce w najbliższych latach.

Dziękuję za uwagę. Zapraszam na stronę: www.pzm.pl Przygotował: Dariusz Jajko Przewodniczący KCiC PZM

Add a comment

Related pages

O nas: Strategie rozwoju | Polski Związek Motorowy

Strategia Rozwoju Sportu Motocyklowego na lata 2008 ... Strategia Rozwoju Komisji ds. Caravaningu i Campingu w latach 2008-2015 Strategia Rozwoju Sportu ...
Read more

Strategie rozwoju - Polski Związek Motorowy

Strategie Rozwoju Polskiego Związku ... Strategia Rozwoju Komisji ds. Caravaningu i Campingu w latach 2008-2015 . Strategia Rozwoju Sportu Żużlowego ...
Read more

Władze - Komisja Caravaningu i Campingu - Polski Związek ...

... Strona główna O nas Władze Komisja Caravaningu i Campingu. O nas; Historia; ... Zespół ds. Rzeczoznawstwa; ... Strategie rozwoju; Kontakt; Ochrona ...
Read more

R E G U L A M I N Okr ęgowej Komisji Caravaningu i ...

Okr ęgowej Komisji Caravaningu i Campingu ... planów programów rozwoju turystyki ... Prac ę OKCiC nadzoruje Wiceprezes Zarz ądu Okr ęgowego ds ...
Read more

Główna Komisja Caravaningu PZM

o przekształceniu Komisji Caravaningu i Campingu PZM w Główną ... warunków rozwoju i propagowania tej ... Wiceprezes ZG PZM ds.
Read more

Polski Caravaning - Publikacje - Magazyn Aktywnego Wypoczynku

Byliśmy też na podsumowaniu sezonu Komisji ds. Caravaningu i Campingu Polskiego ... kamieniami milowymi rozwoju ruchu caravaningowego są liczne ...
Read more