Strategi for digititalkompetanse

50 %
50 %
Information about Strategi for digititalkompetanse
Education

Published on March 5, 2014

Author: hator

Source: slideshare.net

Description

Presentasjon holdt av Erik Westrum og Harald Torbjørnsen på Senter fo rIKT sin konferanse Læring for framtiden i 2013.
Presentasjonen er basert på KS sin digitaliseringsstrategi for kommunene og vinklet spesielt mot skolesektoren.

Strategi for digital kompetanse Erik Westrum, ew@iktsenteret.no Harald Torbjørnsen ht@iktsenteret.no

Overordnet målsetting

Hvordan ramme inn Feide, IKTplan, Fits etc… for å realisere digitale ferdigheter i skolen

Strategi for IKT i skolen ​Hvor er dere? ​Hvor vil dere? ​Hva er tiltakene for å komme dit? ​KS vil at alle skoler har IKT-strategi ​- Digital agenda 2013-17

Strukturer ​Digitale ferdigheter avhenger av: • • • • Tilgang på utstyr Tilgang på infrastruktur Kompetanse hos lærerne Strategisk IKT kompetanse på ledernivå

IKT-strategi ​Viktig for å kunne imøtekomme krav, behov og holde kvaliteten ved like ​Fundamentering: • KS sin digitale strategi 2013 -2017 – Lokal kommunal strategi » Skolens egen IKT-strategi » Strategi for digitale ferdigheter

Framgangsmåte 1. 2. 3. 4. 5. Definer overordnet mål og delmål Definer tverrgående områder Arbeid inn tiltak og aktiviteter Kvalitetssikre planen Publisering og implemetering

Kommunale IKT-strategier

Tverrgående temaer Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet • Arkitektur og standardisering • • • • •

I praksis… ​5 møter 1. 2. 3. 4. 5. Visjoner og hovedmål Tverrgående og delmål Tiltak Tiltak Ferdigstillelse

I praksis… ​1 gruppe med 5 – 7 personer • Skoleledere, ikt-veiledere • Involvere ansvarspersoner ved behov • Skoleledere og drift fortløpende orientert

Produser strategien digitalt ​Et digitalt produkt gjør planen mer tilgjengelig og lar seg enkelt rullere. • • • • • Wiki, Hjemmeside e-bok LMS ?

Kompetanseheving ved ulike nettverk Eks: Fjell skole Eks: NBS, veiledere hos Utdanningsdirektør Eks: Avdelingsledere med tverrgående fagansvar ​- kompetanse hos direktør / skolesjef ​- kompetanse hos ledere på skolene ​- kompetanse hos ressurspersoner på skolene ​- samlinger av ressurspersoner 4 ganger i året ​- IKT plan inn på fagnettverk ​- IKTplan inn i lokale fagplaner ​- Lokale kompetansehevingsplaner på skole

Oppsummert.. KS sin strategiplan • Feide • FITS • IKTplan o Plan for kompetanseheving o Plan for kontrollmekanismer

Add a comment

Related presentations