Strangnas20

43 %
57 %
Information about Strangnas20

Published on November 10, 2007

Author: Peteral

Source: slideshare.net

Description

En presentation för personalen på Multeum

Biblioteken i interaktionssamhället Strängnäs 2.0 - 9 november 2007

"Aldrig förr i historien har det skett så många förändringar som nu…" … har man sagt i alla tider. Det sa man på 90-talet…

1490-talet

1790-talet Upplysningstiden kulminerar 1766 års tryckfrihetsförordning Amerikanska frihetskriget Franska revolutionen Maktfördelning, m etersystemet , sekularisering, press och romaner, kaffehus

1990-talet Sovjetstatens fall EU:s utvidgning G lobalisering Från ”yuppienalle” till mobil Hemdatorer, GPS och Internet Milleniefrossa

Sovjetstatens fall

EU:s utvidgning

G lobalisering

Från ”yuppienalle” till mobil

Hemdatorer, GPS och Internet

Milleniefrossa

” Enligt en samtida uppfattning gjorde farten, de snabba förändringarna, tidens hastiga puls människorna inte bara oroliga utan också levnadströtta.” 1890-talet

2007: Ett paradigmskifte pågår Det som påverkar samhällsförändringar: Makten över resurser Tillgången till arbetskraft, demografiska förändringar, generationsklyftor, invandring, utflyttning Naturresurser (miljö- och klimatfrågor), innovationer, kapital Förväntningar på utbud av varor och tjänster Mentaliteter – värderingar, attityder

Det som påverkar samhällsförändringar:

Makten över resurser

Tillgången till arbetskraft, demografiska förändringar, generationsklyftor, invandring, utflyttning

Naturresurser (miljö- och klimatfrågor), innovationer, kapital

Förväntningar på utbud av varor och tjänster

Mentaliteter – värderingar, attityder

2007: Ett paradigmskifte pågår Det vill säga en förändring av samlade ATTITYDER, FÖRHÅLLNINGSSÄTT och TANKEMÖNSTER som påverkar och ändrar VÄRDEGRUNDER - mentaliteter (TIDSANDA, synen på etik, makt, kön, religion etc) i samhället och VISIONER för samhällsutvecklingen - politiska IDEOLOGIER.

Det postindustriella samhället Informationssamhället Nätverkssamhället Kunskapssamhället Kontrollsamhället Konsumtions-samhället Tjänstesamhället

Välkommen till Interaktionssamhället! Först lite bakgrund: Vad gör man när resurserna inte räcker till? Vad gör man när kundernas förväntningar på varor eller tjänster förändras?

Välkommen till Interaktionssamhället! Jobba mer! Jobba hårdare!! Jobba smartare!!!

Jobba mer!

Jobba hårdare!!

Jobba smartare!!!

Att jobba smartare En strategi för tjänsteproducenter är att ta med kunderna i vitala delar av processen Det vill säga: KONSTEN ATT FÅ KUNDEN ATT GÖRA JOBBET OCH DESSUTOM TYCKA DET ÄR KUL OCH SJÄLVKLART

Föregångare 1 Biblioteken tidigt ute: Öppna hyllor, medger att användarna själva får välja vilka böcker de ville ha.

Föregångare 2 EPA-baren

Föregångare 3 Snabbköpet

Föregångare 4 Bensinstationer med självbetjäning

Föregångare 5                                                                                        

Välkommen till Interaktionssamhället! Kännetecken Tillräckligt billig teknik Tillräckligt tillgänglig teknik En kritisk massa av användare Postmoderna frihetsvärderingar Den globala byn Samverkan och dialog är framgångsfaktorer Konvergens Spridning är viktigare än koncentration Ingen har monopol på kunskap Tillit till kunden Klassiska prismekanismer hotas Evig ”Beta” – 2.0 Smarta folksamlingar Behov av nya kompetenser

Kännetecken

Tillräckligt billig teknik

Tillräckligt tillgänglig teknik

En kritisk massa av användare

Postmoderna frihetsvärderingar

Den globala byn

Samverkan och dialog är framgångsfaktorer

Konvergens

Spridning är viktigare än koncentration

Ingen har monopol på kunskap

Tillit till kunden

Klassiska prismekanismer hotas

Evig ”Beta” – 2.0

Smarta folksamlingar

Behov av nya kompetenser

Kompetenser 2.0 Sociala kompetenser Kommunikationsförmåga Deltagarkompetens Interkulturell kompetens Lekfullhet, kreativitet och nyfikenhet Företagsamhet Problemlösning Ansvar för den egna lärprocessen

Sociala kompetenser

Kommunikationsförmåga

Deltagarkompetens

Interkulturell kompetens

Lekfullhet, kreativitet och nyfikenhet

Företagsamhet

Problemlösning

Ansvar för den egna lärprocessen

Rörelser 2.0 Polariteten mellan tillgången till FRI TILLGÅNG TILL INFORMATION och möjligheten att PROFITERA PÅ KUNSKAP …skapar rörelser i tiden…

Polariteten mellan tillgången till FRI TILLGÅNG TILL INFORMATION och möjligheten att PROFITERA PÅ KUNSKAP …skapar rörelser i tiden…

Rörelser i tiden Fildelning Open access, DOAJ - Directory of Open Access Journals Copyleft, ex Linux och Wikipedia Creative commons, ex WU MING FOUNDATION Journalism 2.0 – Bloggar, podar, YouTube Folkbildning 2.0 Museum 2.0 2.0 och bortom

Fildelning

Open access, DOAJ - Directory of Open Access Journals

Copyleft, ex Linux och Wikipedia

Creative commons, ex WU MING FOUNDATION

Journalism 2.0 – Bloggar, podar, YouTube

Folkbildning 2.0

Museum 2.0

2.0 och bortom

Mumin 2.0 "Ni ska ha många bord, sa han. Små bord och stora. På överraskande platser. Ingen vill sitta stilla på samma ställe på en stor fest. De kommer fnatta omkring värre än vanligt, är jag rädd. Och först ska ni bjuda på det finaste ni har. Senare gör det detsamma vad de får för då är de glada i alla fall. Och stör dem inte med uppvisningar, sång och sånt där, utan låt dem vara program själva.” Tove Jansson: Trollkarlens hatt

Anything2.0? 1.0 2.0 Uppifrånperspektiv Nerifrånperspektiv Envägskommunikation, monologer Simultana samtal, polyloger Seriella upplevelser Parallella upplevelser, multitasking Kontroll över standards Licensfrihet, creative commons, copyleft, open access/source Program Webbapplikationer Netscape Google HTML API , RSS, Mash-ups Personliga webbsidor Bloggar Portaler Communities och plattformar Traditionella söktjänster Ms Dewey , Swicki , Rollyo Publicering Deltagande www Semantiska webben

1.0 2.0

Uppifrånperspektiv Nerifrånperspektiv

Envägskommunikation, monologer Simultana samtal, polyloger

Seriella upplevelser Parallella upplevelser, multitasking

Kontroll över standards Licensfrihet, creative commons, copyleft, open access/source

Program Webbapplikationer

Netscape Google

HTML API , RSS, Mash-ups

Personliga webbsidor Bloggar

Portaler Communities och plattformar

Traditionella söktjänster Ms Dewey , Swicki , Rollyo

Publicering Deltagande

www Semantiska webben

Web2.0 The Machine is Us / ing Us http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE&eurl= Shift happens ! http://www.youtube.com/watch?v=ljbI-363A2Q&eurl=

The Machine is Us / ing Us

http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE&eurl=

Shift happens !

http://www.youtube.com/watch?v=ljbI-363A2Q&eurl=

Web 2.0 Gnoosic Flickr BookCrossing Google Dokument YouTube del.icio.us Ning Facebook Netvibes All Things Web2.0

Gnoosic

Flickr

BookCrossing

Google Dokument

YouTube

del.icio.us

Ning

Facebook

Netvibes

All Things Web2.0

Bibliotek2.0 “ Bibliotek2.0 handlar inte om teknologi. Bibliotek2.0 försöker skörda goda idéer från världen utanför och använda dessa för att skapa nya och förbättrade tjänster, ofta i syfte att nå nya målgrupper. Bibliotek2.0 handlar om ett nytt sätt att tänka och ett nytt sätt att arbeta på. Det är ett ramverk för att integrera förändring inom alla nivåer av biblioteksarbete. I vår ambition att nå denna nya servicenivå kommer vi att använda oss av nya Web2.0-teknologier.” Casey Bisson

Bibliotek 2.0 1.0 2.0 Taxonomi ”Taggar”, folksonomier Länklistor Interaktiva sökningar Fråga biblioteket Wiki (pedia) boktips.net www.dagensbok.com OPACs sociala OPACs , Zack , lekfulla OPACs Biblioteksportaler Bibliotekscommunities ” Lär dig söka professionellt Makten över den egna på Internet-kurser” lärprocessen

1.0 2.0

Taxonomi ”Taggar”, folksonomier

Länklistor Interaktiva sökningar

Fråga biblioteket Wiki (pedia)

boktips.net www.dagensbok.com

OPACs sociala OPACs , Zack , lekfulla OPACs

Biblioteksportaler Bibliotekscommunities

” Lär dig söka professionellt Makten över den egna

på Internet-kurser” lärprocessen

Bibliotek 2.0 Bloggar Podcasts exempel från Randers LibraryThing MySpace Second Life Klubben fantasy_litteratur på Lunarstorm Facebook

Bloggar

Podcasts exempel från Randers

LibraryThing

MySpace

Second Life

Klubben fantasy_litteratur på Lunarstorm

Facebook

Bibliotek 2.0 Opacs eller nå’t… E41ST - Library Way Ann Arbor District Library Google Books BarnOPAC ? Bibliotekswebbar 6 bibliotek i Västerbotten

Opacs eller nå’t…

E41ST - Library Way

Ann Arbor District Library

Google Books

BarnOPAC ?

Bibliotekswebbar

6 bibliotek i Västerbotten

Åter till Interaktionssamhället Synen på KUNDEN: Från att vara OBJEKT för producentens omsorg och service blir kunderna MEDAKTÖRER i processen att förädla producentens verktyg. Exempel: IKEA, Google, Microsoft…

Synen på KUNDEN:

Från att vara OBJEKT för producentens omsorg och service blir kunderna MEDAKTÖRER i processen att förädla producentens verktyg.

Exempel: IKEA, Google, Microsoft…

Lite repetition 2.0 Präglas av samverkan och dialog Ingen har monopol på kunskap Det handlar mer om spridning än koncentration Klassiska prismekanismer hotas

Präglas av samverkan och dialog

Ingen har monopol på kunskap

Det handlar mer om spridning än koncentration

Klassiska prismekanismer hotas

Vilket innebär EGENSKAPER att odla: Kommunikation Nyfikenhet och ödmjukhet (Du måste vara övertygad om att din kund kan tillföra dig kunskap) Kreativitet (Hitta oväntade lösningar) Förhållningssätt till den egna lärprocessen Förhållningssätt till mängden information

Kommunikation

Nyfikenhet och ödmjukhet (Du måste vara övertygad om att din kund kan tillföra dig kunskap)

Kreativitet (Hitta oväntade lösningar)

Förhållningssätt till den egna lärprocessen

Förhållningssätt till mängden information

VILKA HAR LYCKATS? Apoteket McDonalds ICA Svenska kyrkan Posten Systembolaget Länsstyrelsen Folkets Hus Statoil

Åter till biblioteket Vad är läsning? Vad är en text? Vad är en bok? Vad är ett bibliotek?

Vad är läsning?

Vad är en text?

Vad är en bok?

Vad är ett bibliotek?

Vad är en text? sumR hz cum & paSd d NOsNt cn nevr lst wake me ^ wen september ndz ” Summer has come and passed the innocent can never last. Wake me up when September ends.”

sumR hz cum & paSd d NOsNt cn nevr lst wake me ^ wen

september ndz

” Summer has come and passed the innocent can never last.

Wake me up when September ends.”

Vad är läsning? 

Vad är en bok?

Vad är ett bibliotek?

…och spelar det någon roll? Om man kan låna Gångstavar Datorer En musikstudio Filmer En fördom Cyklar … är det ett bibliotek eller är det ett ”bibliotek”?

Om man kan låna

Gångstavar

Datorer

En musikstudio

Filmer

En fördom

Cyklar

… är det ett bibliotek eller är det ett ”bibliotek”?

Biblioteken i interaktionssamhället En gemensam värdegrund i syfte att skapa en biblioteksideologi med fokus på användarnas behov Förändrade arbetsmetoder Bemötande http://www.youtube.com/watch?v=mZHoHaAYHq8 Planering av lokalerna Det Nya Biblioteket Från boklager till ”Förundringsrum”

En gemensam värdegrund i syfte att skapa en biblioteksideologi med fokus på användarnas behov

Förändrade arbetsmetoder

Bemötande http://www.youtube.com/watch?v=mZHoHaAYHq8

Planering av lokalerna

Det Nya Biblioteket Från boklager till ”Förundringsrum”

Detta innebär ett aktivt ställningstagande Att tydliggöra bibliotekens samhällsnytta Visa på biblioteket som integrerat i kunskapssamhället Försvara biblioteket som verktyg för demokrati Att aktivt utveckla biblioteket som plats för kommunikation Att få bort skråtänkandet på biblioteken Att motverka schablonbilden av biblioteket och bibliotekspersonalen

Att tydliggöra bibliotekens samhällsnytta

Visa på biblioteket som integrerat i kunskapssamhället

Försvara biblioteket som verktyg för demokrati

Att aktivt utveckla biblioteket som plats för kommunikation

Att få bort skråtänkandet på biblioteken

Att motverka schablonbilden av biblioteket och bibliotekspersonalen

BIBLIOTEKEN I INTERAKTIONSSAMHÄLLET Kärnkompetenser och egenskaper på biblioteken i interaktionssamhället:

Kärnkompetenser och egenskaper på biblioteken i interaktionssamhället:

Till sist 2.0 Slideshare http://www.slideshare.net/Peteral/

Slideshare

http://www.slideshare.net/Peteral/

Add a comment