Stoppen Met Managen!

50 %
50 %
Information about Stoppen Met Managen!
Business & Mgmt

Published on November 16, 2008

Author: fritsp

Source: slideshare.net

Description

Steeds vaker horen we dat het niet goed gaat in de
zorg, onderwijs en binnen de overheid in het algemeen.
Wat gaat er dan eigenlijk niet goed? Daarnaast zitten
we midden in de kredietcrisis en verslechterd het
economisch klimaat. Is het een kwestie van te weinig
geld of zit het probleem dieper? Meestal wordt bedoeld
dat er te weinig tastbare resultaten worden geboekt.
Hebben we niet gewoon te veel managers en veel te
weinig mensen die het ‘echte’ werk moeten doen?

EVisionsmagazine Oktober 2008, jaargang 4 1 T: +31 (0)35- 5488 388 W: www.ev.nl W: www.ev.nl/aps Managementadvies - Gedreven door cultuur W: www.werkenbijev.nl Kredietcrisis? Economische recessie? ‘Nu stoppen met managen, er is werk aan de winkel!’ Too many chiefs and not enough indians. ➔ EVisionsmagazine is een uitgave van Expanding Visions, onafhankelijk managementadviesbureau voor toekomstvaste bedrijfsvoering en strategisch voordeel uit ICT.

EVisionsmagazine Too many chiefs and Werk aan de winkel not enough Indians Voorraden kun je managen, uit de voorraadadministratie. Het zou mensen niet daarom veel meer een taak moeten zijn De meest voorkomende organisatievorm van een manager om te inspireren in is nog steeds de hiërarchische lijnorga- plaats van proberen te motiveren en te nisatie. De lijnorganisatie is gebaseerd controleren. En wel op die gebieden waar op scientific management, een model uit de vaardigheden en interesses van de begin vorige eeuw dat toen voldeed en medewerkers zitten. nu een blok aan ons been. Medewerkers worden vaak door managers verweten Planning & control niet gemotiveerd of betrokken te zijn. Een professionele organisatie heeft doelen Maar is dat wel zo en wat is dan echte en kaders nodig om binnen te functione- motivatie? ren. Er zal altijd een vorm van planning Steekt u ook zo veel tijd in uw hobby? en control noodzakelijk zijn om binnen Kost uw hobby u ook niet veel meer dan kaders te blijven sturen. Echter, te veel dat het opbrengt? Moet u daartoe gemo- control verstart de organisatie en te tiveerd worden? Waarom bent u eigenlijk weinig control leidt tot chaos. Heldere, zo graag met uw hobby bezig? Waar- haalbare doelen en positieve feedback schijnlijk omdat iets of iemand u inspi- reerde of gewoon omdat u het leuk vind. U bent uit uzelf gemotiveerd om uw hobby Factoren voor flow uit te voeren want anders deed u het niet. - Heldere doelen U bent, zo als dat heet ‘intrinsiek gemo- - Redelijke kans tot afronding Echte motivatie. Steeds vaker horen we dat het niet goed gaat in de tiveerd’ en dat geeft een goed gevoel. U - Mogelijkheid om je erop te kunnen zorg, onderwijs en binnen de overheid in het algemeen. bent in uw ‘flow’ zoals Mihaly Csikszentmi- concentreren Wat gaat er dan eigenlijk niet goed? Daarnaast zitten halyi, amerikaans/hongaars psycholoog, - Onmiddellijke terugkoppeling we midden in de kredietcrisis en verslechterd het dit fenomeen noemt. U hebt hierbij hele- - Prettige ervaringen tijdens de uitvoering economisch klimaat. Is het een kwestie van te weinig maal geen manager nodig die u motiveert, - Zorgeloos kunnen werken geld of zit het probleem dieper? Meestal wordt bedoeld controleert of voor u gaat plannen. Zelf- - Verlies van tijdsbesef dat er te weinig tastbare resultaten worden geboekt. besturing motiveert blijkbaar! - Geen zorgen over zichzelf Hebben we niet gewoon te veel managers en veel te Voorraden kun je managen, mensen niet. weinig mensen die het ‘echte’ werk moeten doen? Een mens is nu eenmaal geen onderdeel ➔ Meer weten?: www.ev.nl Vragen: E: redactie@ev.nl Expanding Visions, managementadvies gedreven door cultuur 2

EVisionsmagazine Too many chiefs and Werk aan de winkel not enough Indians helpen mensen om in hun flow te komen Flowchannel: Te veel stelt Csikszentmihalyi. Pas dan komt er uitdaging ten opzichte echte energie vrij. En energie moet je van de aanwezige sturen en niet afremmen, want dan ont- vaardigheden leidt staat er nutteloze warmte door wrijving. tot angst, te weinig Hier ligt een rol voor de manager. De uitdaging leidt tot manager kan hierbij ondersteund worden verveling. door IT-systemen. Deze kunnen recht- streeks en onmiddellijk, feedback geven Bron: Flow, psychologie aan de medewerker over planning, voort- van de optimale gang en bereikte resultaten. De manager ervaring, Mihaly krijgt hierdoor meer tijd voor de factor Csikszentmihalyi, mens en het overbrengen van inhoudelijke ISBN-13:9789053525081 kennis en ervaring. Manager versus meester Ambachtelijke werkers die een vak onder de knie hebben worden steeds schaarser Flow terwijl we aan de andere kant steeds meer Motiveren van medewerkers. managers krijgen. In de middeleeuwen Mihaly Csikszentmihalyi een Amerikaans/Hongaars psycholoog, bekendste leerde je een ambacht door bij een mees- De rol van de meester is veranderd in die voorvechter van het begrip ‘flow’ en een van de voortrekkers van de positieve ter in de leer te gaan. Na een jaar of zeven van een manager. Met dien verstande dat psychologie-beweging. Hij is hoogleraar en voormalig hoofd van de faculteit werd je dan gezel. Een meester was lid we er tegenwoordig vanuit gaan dat een van het gilde en was verplicht om alles manager niet noodzakelijk het ambacht Psychologie van de Universiteit van Chicago. Csikszentmihalyi bestudeert al meer wat hij wist tijdens het werk door te geven hoeft te beheersen. We vinden mana- dan twintig jaar deze zogenaamde ‘optimale ervaring’: een toestand waarin mensen aan de gezel. Uiteindelijk werd je na het gen een ambacht op zich. De taak is dan afleggen van een meesterproef zelf mees- vooral gebaseerd op planning en control verkeren wanneer zij zeer geconcentreerd zijn en daar intens van genieten, gepaard ter en mocht je van het gilde een eigen en het extrinsiek motiveren van mede- met een bewustzijnstoestand die we ‘flow’ noemen. ‘Flow’ onthult hoe deze prettige bedrijf beginnen. Een mooie combinatie werkers. Een vak leer je tegenwoordig op ervaring te bereiken is, door uzelf doelen te stellen en uitdagingen aan te gaan. van een helder doel, zelfbesturing, intrin- school en daarna wordt je gemanaged. sieke motivatie en kennisoverdracht. De component kennis en ervaring over- ➔ Meer weten?: www.ev.nl Vragen: E: redactie@ev.nl Expanding Visions, managementadvies gedreven door cultuur 3

EVisionsmagazine Too many chiefs and Werk aan de winkel not enough Indians brengen is nog nauwelijks aanwezig bij Hierdoor raken medewerkers intrinsiek de huidige generatie van managers. De gemotiveerd en ervaren het werk weer lijn-staforganisatie teruglopende effectiviteit van de manager als leuk, waardoor zij beter zullen preste- Directeur lossen we op door steeds meer mensen ren. Omdat er dan minder managemen- Staf Staf manager te maken. Tegelijkertijd maken taandacht nodig is zal dit een gunstige we van de manager een papieren tijger. invloed hebben op de span en depth of verkoop manager Wie wil er eigenlijk nog manager worden? control van manager. Door meer in een En hebben wij zulke managers nog wel meester/gezel relatie te werken, kan staf marktonderzoek nodig? kennis en ervaring duurzaam worden overgedragen en theorie in de praktijk verkoopleider verkoopleider verkoopleider Terug naar de middeleeuwen? worden gebracht. Het oude gildesysteem was zo gek nog De meest voorkomende organisatievorm is nog steeds de niet. Kennis en ervaring werden van Met als eindresultaat dat we meer plezier klassieke lijnorganisatie gebaseerd op de uitgangspunten generatie op generatie overgebracht en in ons werk krijgen, meer werk verzetten, van scientific management. Een complex proces deel je daardoor geborgd. Waarom zijn we daar minder managers nodig hebben en onze op in deelprocessen die je in groepjes van mensen laat mee gestopt? Hoe brengen we mensen in opgedane kennis en ervaring overdragen uitvoeren. Deze mensen laat je van ½ 9 tot 5 uur op een hun flow? Wat kunnen we er concreet aan aan de volgende generatie. Economische plek bij elkaar komen om te werken. (De veroorzaker van doen? recessie? Nu stoppen met managen. Er is files). Aan de top van de organisatie staat een bestuurder werk aan de winkel! (de denker met de kennis) en onderaan de medewerkers • De overheersende managementrol van (de uitvoerders). Om de problematiek van beheersing op te lossen stellen we een planning en control zou meer moeten Frits Pfeiffer tussenlaag van managers aan. We spreken dan over ‘span of control’ en ‘depth of worden vervangen door zelfbesturing E: redactie@ev.nl control’. Uit het woord ‘control’ blijkt al dat de basistaak van een manager bedoeld gebaseerd op vertrouwen en inspiratie. was om te controleren en te beheersen. We noemen deze structuur een lijnorgani- • Herstel een meester/gezel verhouding. Lees ook: Versnelling en ontwikkeling, satie. In de loop van de afgelopen 100 jaar zijn we gaan inzien dat de factor mens De focus moet weer komen op het ‘A perfect Storm’ van cruciaal belang is. Hoe je medewerkers motiveert en optimaal laat presteren overbrengen van kennis en ervaring. Bekijk ook de slideshows op • Planning en control zo veel mogelijk in http://www.ev.nl/aps werd steeds belangrijker. Human Relation Management, persoonlijke ontwikkeling, IT-systemen stoppen waarmee feed- persoonlijke ontwikkelingsplannen kregen daarbij geleidelijk meer focus. Hiërarchi- back realtime aan de medewerkers kan sche modellen gebaseerd op ‘kennis is macht’ functioneren niet meer. Informatie worden doorgeven zonder de tussen- is alom aanwezig en toegankelijk, de rol van de manager zal hierdoor veranderen. komst van een manager. Internet, social networking en zoekmachines zijn hier mede debet aan. Meer weten?: www.ev.nl Vragen: E: redactie@ev.nl Expanding Visions, managementadvies gedreven door cultuur 4

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Stoppen met alcohol eBook by Allen Carr - 9789402302905 | Kobo

Lesen Sie Stoppen met alcohol von Allen Carr mit Kobo. Een nieuwe methode om van een oud probleem af te komen, van de auteur die miljoenen mensen van het ...
Read more

Stoppen met roken in 5 stappen eBook by Debby de Haas ...

Lesen Sie Stoppen met roken in 5 stappen von Debby de Haas mit Kobo. De meeste rokers willen stoppen, maar slechts een klein percentage slaagt daarin. De ...
Read more

Stoppen met plavix voor operatie. Online Pharmacy No ...

Or less medical the emphasize function whose of stoppen met plavix voor operatie front of somewhere will physiologic restoration future options.
Read more

stoppen met roken | LinkedIn

View stoppen met roken’s professional profile on LinkedIn. LinkedIn is the world's largest business network, helping professionals like stoppen met roken ...
Read more

Wie stoppt man Nasenbluten? - asklubo.com

7 Fun Facts über How I Met Your Mother; Fun ... Firmenwachstum digital managen; Tech ... Wie stoppt man Nasenbluten?
Read more

Stoppen met roken - Android Apps on Google Play

Welkom in onze programma stoppen met roken! in dit programma word je klaar gemaakt om te kunnen stoppen met roken. Ieder kan stoppen met roken ...
Read more

Stoppen met alcohol (Book, 2007) [WorldCat.org]

Get this from a library! Stoppen met alcohol. [Allen Carr; Jacqueline Moonen; Mover.] -- Handreiking om te stoppen met het drinken van alcohol.
Read more

Machalyn Monshouwer: Stoppen met Roken voor Vrouwen (1 ...

Stoppen met Roken methode speciaal voor (aanstaande) moeders. NMR, NEI, EFT en Integra Therapeut. Methode met als doel dat roken nooit meer een ...
Read more

Überwachung: Kanada stoppt Austausch von Met… | Forum ...

Überwachung: Kanada stoppt Austausch von Metadaten mit Five Eyes. Alle Heise-Foren > heise ...
Read more