Stil & genre - analyse og kategorisering

71 %
29 %
Information about Stil & genre - analyse og kategorisering
Design

Published on March 9, 2014

Author: KasperGAaberg

Source: slideshare.net

Stil & Genre - om at analysere og gruppere websites af Kasper Aaberg 2014

Siden begyndelsen af 90erne, hvor Internettet blev grafisk har det i hastig fart udviklet sig fra et primitivt, tekstbaseret udvekslingsmedie til et multimedialt massemedie med et væld af publiserings- og fremtrædelsesforme

De første websites lignede dog mest af alt brugsvejledninger eller bogsider med vægtil-væg-tekst på en grå eller hvid baggrund. I begyndelsen var det primært teknik-entusiaster eller firmaets computerspecialister, som beskræftigede sig med webudvikling

Af gode grunde blev der ikke lagt særlig meget vægt på æstetik og grafiske virkemidler. Websiderne var underlagt store teknologiske begrænsninger, fordi transmissionshastighederne var langsomme, og producenten kun havde lidt indflydelse på, hvordan siderne kom til at se ud på brugerens skærm

Med de stadigt forbedrede muligheder for at udvikle og publisere websites, begyndte flere designere, virksomheder og organisationer at interessere sig for, hvordan man kunne udforme websites og adskille sig designmæssigt

Endnu er der stort set ikke gjort forsøg på at opstille analytiskreflektoriske beredskaber over for eksisterende webdesign eller at klassificere designudviklingen frem til nu.

I det følgende præsenteres en analysemodel for websites og der gives eksempler på, hvordan velkendte genre- og stilbegreber, der traditionelt danner udgangspunkt for analyse af kunstneriske og visuelle fremtrædelsesformer i andre medier, også kan anvendes konstruktivt til klassifikation af websites

En af de første problemstillinger, man står over for i analysen af websites er, at de ikke har en konkret eller afsluttet entitet. Websites har ikke en fysisk udstrækning, udformet i et materiale og med en form, man kan røre ved, tage op i hånden eller gå rundt om

Deres fremtræden bestemmes ikke af et fysisk håndterbart materiale, men af ’usynlige’ teknologiske komponenter og koder, fordelt på en eller flere servere, og af den computer og browser, de repræsenteres gennem

Websites kan kontinuerligt overskrives med nyt indhold og løbende ændre form

Det grafiske område tjener som et ”lag” af visuel mediering, placeret mellem brugeren og data

For brugeren fungerer interfacet både som et redskab (man kan betjene) og som mediedesign (visuelt udtryk) = Dobbelt funktion som vindue + aktiv inddragelse (interaktivitet).

Websites er: Multimediale (brug af både tekst, billeder, lyd, animation, video etc.) Hypertekstuelle (ikke lineært struktureret = svært at definere begyndelse, midt og slutning i forhold til f.eks. en avis som er lineært struktureret) Interaktive (brugeren interagerer direkte med websitet)

Konstruktion, funktion, æstetik og form

Klassisk opdeling Konstruktion – knyttes til tekniske og materialemæssige aspekter. Funktion – relateres til brugsmæssige forhold. Form – relateres til den ydre fremtræden.

Firmitas SOLIDITET Utilitas NYTTE Venustas SKØNHED

Den klassiske opdeling af designobjekter er udvidet til 5 elementer i analysemodellen for websites...

Teknisk konstruktion Knyttet til den teknologi og det medie der danner grundlag for sitets konstruktion og bestemmer hvad der kan lade sig gøre teknologisk

Brugsmæssig funktionalitet Relateret til sitets anvendelse og bestemt af de navigationsmæssige interface-aspekter der giver brugeren mulighed for at interagere med sitet

Æstetisk dimension Vedrører de emotionelle og nydelsesmæssige effekter et website bibringer brugeren gennem sin fremtræden og det interaktive samspil – æstetikken ved brugen af et site

Form Betinget af både den tekniske konstruktion og de brugsmæssige og æstetiske aspekter

Brugskontekst Betinget af brugerens anvendelsesmæssige kompetencer, de kulturelle og institutionelle forhold, der præger ens opfattelse af sitet, sammenhæng etc

Man kan supplere analysemodellen med et genre- og stilperspektiv...

Genre og stil Har undergået flere ændringer der har medført, at de ikke længere er statiske kategorier, som man bruger i en normativ vurdering af kunstobjekter, men bruges mere dynamisk i et forsøg på at afspejle de hyppigt skiftende forventninger hos producenter og modtagere

Genre Kommer fra litteratur, film, musik, kunst... Kunne være: brand site, shop, blog public service information, finansiel, datingsite, spilsite, portfolio... og flere - mange flere (også under-genrer)

Genre Genre bruges om typeinddeling ud fra en vurdering af de dominerende form- og indholdsmæssige karaktertræk

Genre En gruppe af “objekter” med samme karakteristika, værdier og funktioner -Skaber forventninger hos brugeren

Genre Vi forventer noget specifikt, når vi bliver konfronteret med en genre (Funktioner, indhold... mm.)

Genre I konkret praksis er det gennem genren, at producenter skaber konventionsbestemte forventninger til et produkt, og det er gennem stilen at man positionerer og differentierer sig

Stil Betegnelse for en persons eller en gruppes særlig fremtræden eller en bestemt kunstretnings eller tidsperiodes fremstillingsmåde

Stil Nuance, accent, tone, stemning - Bruges til at differentiere sig

Stil Stil betegner enkeltobjekter, og hvis den sættes i forbindelse med en bestemt genre kan den være med til at indfri eller udfordre forventningerne til genren ved enten at overholde eller bryde med de fælles konventioner

Lidt historie... • Kommercielle interesser vs funktioner • Glossy magasiner vs universielt design • Stilistisk differentiering vs kulturelt mening for brugeren Fra teknikere til designere med baggrund i tryksager...

Kamp mellem • Programører • Informationsvidenskab • Journalister og kommunikations videnskab • Grafiske designere og art directors • Informationsarkitekter • Neurovidenskab

Kampen • Teknik/funtioner vs det grafiske • Interaktion vs digital grafisk design • Logik vs kunstneriske • Tekniske vs kommercielle • Brugervenlighed vs “eye candy” og branding • Funktionalisme (Usability) vs digital modernisme • Neutralt udtryk vs grafisk æstistisk professionalisme

På den ene side er der tale om en individualiseringsdynamik, der er drevet af afsenders behov for at differentiere sig stilistisk indenfor de konventionelle genrekategorier

I modsætning kan man iagttage en normbevarende stabilitetssøgende dynamik somk betegner konservative bestræbelser blandt afsendere og modtagere for at opretholde konsensus om en genres stilistiske normer

Sammenhæng Stil og genre har sammenhæng - Nogle stilarter er almindelige (forventelige) sammen med nogle genre - Teknik og design hænger også sammen... (Tidligt web med restriktioner, animation, Flash, Java, HTML5...?)

Litteratur: • Digitale Verdener - De nye mediers æstetik og design Lisbeth Klastrup, Ida Engholm, Gyldendal, ISBN-13:9788702023688 • Ida Engholm (2002). “Genre and Styles as a classification method. The Graphic design development of the WWW from the perspective of genre and style history”. Conference paper, CHArt, November 13-15 • Ida Engholm. WWW’s designhistorie. Website udviklingen i et genre- og stilperspektiv. Ph.D. diss, IT University, Copenhagen 2003 • Ida Engholm (2008). “Designhistory of the WWW: Website development from the perspective of genre and style theory”. Artifact. Vol. 1, nr. Issue 4, s. 217-232

Add a comment

Related presentations

Related pages

Genre, stil og retorik - almensprogforstaaelse.dk

Genre og stil. Genre. ... stilistisk analyse og sproglig analyse. Et studium af Elocutio er et studium af stil og af de virkemidler, ...
Read more

Genrer / Dansk - scribd.com

genre - Blanding af fakta og ... i ekstreme situationer gennem en klar og koncentreret stil. Skriver ... Til Analyse Af Faktionstekst ...
Read more

Analyse af genre | Novelleanalyse | Model & Vejledning

Analyse af genre ... Ellers behøver du som regel ikke gøre ret meget ud af novellegenren i din analyse og fortolkning. ... Sproglig stil og tone.
Read more

Begreber til sproglig analyse - UndervisningsWiki

Begreber til sproglig analyse ... Genre. ... Ordvalg og stil. Hvilke semantiske skemaer dominerer? Og hvilke paralleller/modsætninger danner de?
Read more

Digtanalyse | Analysemodel til digte | Studieportalen.dk

... i afsnittet om komposition i digtet og metaforer i digtet kan du blive klogere på i afsnittet sprog og stil. ... analyse og fortolkning. ... Genre ...
Read more

Webanalyse - genre og stil og internettets designudvikling

Webanalyse - genre og stil og internettets designudvikling on ResearchGate, ... Stil og symbolisme i sosial sammenheng. Marianne Eldorhagen.
Read more

Genre (litteratur) - Wikipedia, den frie encyklopædi

Genre bruges om typeinddeling af tekster ud fra en ... Tekster kan inddeles i to hovedgrupper i forhold til genre: de litterære/fiktive genrer, og ...
Read more

eventyr - blivklog.dk - inspiration til din undervisning

Efter Propps analyse og kategorisering af de ... Som genre tilhører eventyret det narrative ... en meget kort form og en retorisk stil bygget op ...
Read more

Skriftlig dansk i stx: Litterær artikel, kronik og essay ...

Genre. Analysevejledninger ... Den litterære artikel har som sit centrale indhold en analyse og fortolkning af en ... Essayet som dansk stil stiller ...
Read more

NyskriftlighedRoskildeGymnasium - 2g

Struktur: opgavens disposition. Sprog: fagterminologi, tone og stil: Engelsk: ... Genre: analyse og fortolkning af et relevant skønlitterært og sagprosa ...
Read more