advertisement

Stic conference Information Mapping method

50 %
50 %
advertisement
Information about Stic conference Information Mapping method
Education

Published on March 16, 2009

Author: roblepair

Source: slideshare.net

Description

Information Mapping: Effects of Text Features and Reader Characteristics on Performance and Appreciation
advertisement

Information Mapping: effecten van tekstkenmerken en gebruikerskenmerken op prestaties en waardering Rob le Pair

Waarom onderzoek naar effecten van IMAP-methode? Te weinig degelijk onderzoek om succes van de IMAP-methode zonder meer te accepteren (zie Horn, 1992) Te weinig onderzoek om kansen op succes van de IMAP-methode op voorhand uit te sluiten Op zoek naar omstandigheden waarin de IMAP-methode tot groter gebruiksgemak leidt of niet, en tot grotere tevredenheid stemt of niet meer tekstsoorten meer inzicht in werking van verschillende elementen die samen 'de' IMAP-methode vormen relatie met achtergrond van gebruikers

Te weinig degelijk onderzoek om succes van de IMAP-methode zonder meer te accepteren (zie Horn, 1992)

Te weinig onderzoek om kansen op succes van de IMAP-methode op voorhand uit te sluiten

Op zoek naar omstandigheden waarin de IMAP-methode tot groter gebruiksgemak leidt of niet, en tot grotere tevredenheid stemt of niet

meer tekstsoorten

meer inzicht in werking van verschillende elementen die samen 'de' IMAP-methode vormen

relatie met achtergrond van gebruikers

Adviesmemo Traditionele structuur en vormgeving details

IMAP-structuur en vormgeving voorbeeld afkomstig van Information Mapping Nederland : maptitel bloklabels bloklijnen

Aanleiding: eerder onderzoek Eerste onderzoek naar de prestaties van de IMAP-methode: vergelijking tussen een traditioneel geschreven en vormgegeven tekst met een IMAP-variant van die tekst (in Document Design en in TvT ) Hoe effectief zijn de teksten? geen significante verschillen in aantal juiste antwoorden Hoe efficiënt zijn de teksten? geen significante verschillen tussen de tekstvarianten in benodigde tijd om juiste antwoorden te vinden Hoe worden de teksten beoordeeld? de IMAP-presentatievorm niet positiever gewaardeerd dan de oorspronkelijke tekst (Jansen, Korzilius, Le Pair & Roest, 2002, 2003)

Eerste onderzoek naar de prestaties van de IMAP-methode: vergelijking tussen een traditioneel geschreven en vormgegeven tekst met een IMAP-variant van die tekst (in Document Design en in TvT )

Hoe effectief zijn de teksten?

geen significante verschillen in aantal juiste antwoorden

Hoe efficiënt zijn de teksten?

geen significante verschillen tussen de tekstvarianten in benodigde tijd om juiste antwoorden te vinden

Hoe worden de teksten beoordeeld?

de IMAP-presentatievorm niet positiever gewaardeerd dan de oorspronkelijke tekst

Aanleiding voor vervolgonderzoek Tekstlengte oorspronkelijke DSM-tekst die met IMAP-variant daarvan werd vergeleken: 3 A4 zijn er wél positieve IMAP-effecten bij langere teksten? IMAP-ervaring proefpersonen hadden nog niet eerder met IMAP-teksten gewerkt leidt gewenning aan IMAP-vorm tot betere prestaties? IMAP-vormkenmerken zijn specifieke vormkenmerken verantwoordelijk voor betere prestaties met de IMAP-methode? Gebruikerskenmerken verschillen in talige achtergrond (herkomst Nederlands of immigrant) (naar aanleiding van Grebow & Horn, n.d.)

Tekstlengte oorspronkelijke DSM-tekst die met IMAP-variant daarvan werd vergeleken: 3 A4

zijn er wél positieve IMAP-effecten bij langere teksten?

IMAP-ervaring proefpersonen hadden nog niet eerder met IMAP-teksten gewerkt

leidt gewenning aan IMAP-vorm tot betere prestaties?

IMAP-vormkenmerken

zijn specifieke vormkenmerken verantwoordelijk voor betere prestaties met de IMAP-methode?

Gebruikerskenmerken

verschillen in talige achtergrond (herkomst Nederlands of immigrant) (naar aanleiding van Grebow & Horn, n.d.)

Drie onderzoeken Onderzoek 1 (De Graaf & Jansen, 2003) invloed van tekstlengte ervaring met IMAP Onderzoek 2 (Van Gerdingen & Korzilius 2003) invloed van specifieke IMAP-vormkenmerken Onderzoek 3 (Visser & Jansen, 2003) invloed van gebruikerskenmerken

Onderzoek 1 (De Graaf & Jansen, 2003)

invloed van

tekstlengte

ervaring met IMAP

Onderzoek 2 (Van Gerdingen & Korzilius 2003)

invloed van specifieke IMAP-vormkenmerken

Onderzoek 3 (Visser & Jansen, 2003)

invloed van gebruikerskenmerken

Onderzoek 1: tekstlengte en ervaring met IMAP Design: Taken Informatie opzoeken effectiviteit: aantal juiste antwoorden efficiëntie: benodigde tijd voor beantwoorden van vragen waardering geven (rapportcijfer toekennen) Proefpersonen: scholieren, 6VWO onderzoek 1: tekstlengte en ervaring met IMAP Tekst A: folder over 'Taal- en cultuurstudies' Tekst B: folder over prestatiebeurs van Informatie Beheer Groep (IBG) tijdstip 1 tijdstip 2 (na twee dagen) groep 1 (N=29) Tekst A [trad.] 6 A4 Tekst B [IMAP] 14 A4 groep 2 (N=27) Tekst A [IMAP] 6 A4 Tekst B [IMAP] 14 A4

Design:

Taken

Informatie opzoeken

effectiviteit: aantal juiste antwoorden

efficiëntie: benodigde tijd voor beantwoorden van vragen

waardering geven (rapportcijfer toekennen)

Proefpersonen: scholieren, 6VWO

Resultaten: IMAP versus 'traditionele' tekst - effectiviteit en efficiëntie IMAP-variant scoort significant beter ('is effectiever') IMAP-variant werkt significant sneller ('is efficiënter') onderzoek 1: tekstlengte en ervaring met IMAP origineel A (N=26) IMAP A (N=27) T-waarde Significant verschil? Gemiddelde score 5.8 SD=1.20 6.4 SD=0.65 2.5 Ja (p<.05) origineel A (N=26) IMAP A (N27) T-waarde Significant verschil Gemiddelde tijd (min, sec) 20.2 SD=3.92 14.0 SD=3.51 5.9 Ja (p<.001)

IMAP-variant scoort significant beter ('is effectiever')

IMAP-variant werkt significant sneller ('is efficiënter')

Resultaten: IMAP versus 'traditionele' tekst - waardering IMAP-variant wordt significant beter gewaardeerd onderzoek 1: tekstlengte en ervaring met IMAP origineel A (N=26) IMAP A (N=27) T-waarde Significant verschil? Gemiddelde score 6.8 SD=0.82 7.9 SD=1.05 4.1 Ja (p<.001)

IMAP-variant wordt significant beter gewaardeerd

Effect van ervaring met werken met IMAP-tekst op prestaties Heeft de ervaring met IMAP-methode een effect op effectiviteit? efficiëntie? waardering? Nee, op geen van de drie afhankelijke variabelen werden significante verschillen gevonden tussen groep die werkte met IMAP-tekst B en tevoren met traditionele tekst A had gewerkt groep die werkte met IMAP-tekst B en tevoren met IMAP-tekst A had gewerkt onderzoek 1: tekstlengte en ervaring met IMAP  

Heeft de ervaring met IMAP-methode een effect op

effectiviteit?

efficiëntie?

waardering?

Nee, op geen van de drie afhankelijke variabelen werden significante verschillen gevonden tussen

groep die werkte met IMAP-tekst B en tevoren met traditionele tekst A had gewerkt

groep die werkte met IMAP-tekst B en tevoren met IMAP-tekst A had gewerkt

Onderzoek 2: Invloed van IMAP-vormkenmerken: design Taken effectiviteit: antwoorden geven op opzoekvragen efficiëntie: benodigde tijd voor beantwoorden van vragen vragen over waardering en voorkeuren voor layout-kenmerken Proefpersonen: groep 1, 2, 3: medewerkers van HB&W (bouwbedrijf) en WSGO (Waterschap Goeree-Overflakkee) groep A, B: studenten Letteren onderzoek 2: IMAP en vormkenmerken Groep 1 (N=23) Groep 2 (N=22) Groep 3 (N=22) bestaande tekst (3 A4) HB&W ('traditioneel') IMAP-variant IMAP-structuur ontdaan van typische IMAP-vormkenmerken Groep A (N=23) Groep B (N=22) bestaande tekst (4 A4) IB-groep ('traditioneel') Tekst IB-groep 'traditioneel', typische IMAP-vormkenmerken toegevoegd

Taken

effectiviteit: antwoorden geven op opzoekvragen

efficiëntie: benodigde tijd voor beantwoorden van vragen

vragen over waardering en voorkeuren voor layout-kenmerken

Proefpersonen:

groep 1, 2, 3: medewerkers van HB&W (bouwbedrijf) en WSGO (Waterschap Goeree-Overflakkee)

groep A, B: studenten Letteren

Tekstvarianten 1 en 2 onderzoek 2: IMAP en vormkenmerken II label tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst label 2 tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst label 3 tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst 2 tekstvariant ontdaan van typische IMAP-vormkenmerken  tekst in een kopje tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst  tekst in een kopje tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst  tekst in een kopje tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst  tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst  tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst 1 bestaande 'traditionele' tekst

Tekstvariant 3 onderzoek 2: IMAP en vormkenmerken II Titel label 1 tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst label 2 tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst label 3 tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst 3 traditionele tekst met typische IMAP-vormkenmerken

Resultaten Effectiviteit geen significante verschillen tussen de drie tekstvarianten Efficiëntie de antwoorden op de vragen van beide IMAP-varianten werden significant sneller gevonden dan bij de traditionele tekst geen verschil tussen de IMAP-variant en de IMAP-variant zonder typische IMAP-vormkenmerken Waardering beide IMAP-varianten scoorden op alle onderdelen significant hoger geen verschil tussen de IMAP-variant en de IMAP-variant zonder typische IMAP-vormkenmerken rapportcijfer leesbaarheid/begrijpelijkheid gestructureerdheid opzoekgemak layout    onderzoek 2: IMAP en vormkenmerken Groep 1 (23 ppn) Groep 2 (22 ppn) Groep 3 (22 ppn) bestaande tekst HB&W IMAP-variant IMAP-structuur ontdaan van typische IMAP-vormkenmerken

Effectiviteit

geen significante verschillen tussen de drie tekstvarianten

Efficiëntie

de antwoorden op de vragen van beide IMAP-varianten werden significant sneller gevonden dan bij de traditionele tekst

geen verschil tussen de IMAP-variant en de IMAP-variant zonder typische IMAP-vormkenmerken

Waardering

beide IMAP-varianten scoorden op alle onderdelen significant hoger

geen verschil tussen de IMAP-variant en de IMAP-variant zonder typische IMAP-vormkenmerken

rapportcijfer

leesbaarheid/begrijpelijkheid

gestructureerdheid

opzoekgemak

layout

Resultaten Effectiviteit geen significant verschil tussen de twee tekstvarianten Efficiëntie de antwoorden op de vragen in groep 2 werden significant sneller gevonden Waardering de tekst in groep 2 scoorde op alle drie onderdelen significant hoger rapportcijfer opzoekgemak layout    onderzoek 2: IMAP en vormkenmerken Groep A (N=23) Groep 2 (N=22) Tekst IB-groep 'traditioneel' Tekst IB-groep 'traditioneel', typische IMAP-vormkenmerken toegevoegd

Effectiviteit

geen significant verschil tussen de twee tekstvarianten

Efficiëntie

de antwoorden op de vragen in groep 2 werden significant sneller gevonden

Waardering

de tekst in groep 2 scoorde op alle drie onderdelen significant hoger

rapportcijfer

opzoekgemak

layout

Onderzoek 3: invloed van gebruikerskenmerken Doel inzicht krijgen in effect van talige achtergrond van gebruikers op succes van IMAP-methode gebruikers werken met een 'traditionele' tekst en met een IMAP-variant daarvan beide tekstvarianten in het Nederlands gebruikers, twee groepen: met Nederlands als moedertaal en Nederlandse ouders immigranten (mensen met ouders van wie minimaal één immigrant is) voor wie Nederlands niet de moedertaal is onderzoek 3: IMAP en gebruikerskenmerken

Doel

inzicht krijgen in effect van talige achtergrond van gebruikers op succes van IMAP-methode

gebruikers werken met een 'traditionele' tekst en met een IMAP-variant daarvan

beide tekstvarianten in het Nederlands

gebruikers, twee groepen:

met Nederlands als moedertaal en Nederlandse ouders

immigranten (mensen met ouders van wie minimaal één immigrant is) voor wie Nederlands niet de moedertaal is

Design Taken zowel met tekst A als met tekst B: productietaak uitvoeren informatie zoeken over twee specifieke onderwerpen totaalbeoordeling geven (rapportcijfer) over elke tekst waarmee gewerkt was benodigde tijd werd geregistreerd onderzoek 3: IMAP en gebruikerskenmerken 1 2 Tekst A: origineel en IMAP-variant Tekst B: origineel en IMAP variant N=76, verdeeld over vier groepen met in elke groep 11 medewerkers van Nederlandse afkomst en 8 immigranten IMAP-tekst A + oospronkelijke tekst B oospronkelijke tekst B + IMAP-tekst A IMAP-tekst B + oospronkelijke tekst A oospronkelijke tekst A + IMAP-tekst B

Taken zowel met tekst A als met tekst B:

productietaak uitvoeren

informatie zoeken over twee specifieke onderwerpen

totaalbeoordeling geven (rapportcijfer) over elke tekst waarmee gewerkt was

benodigde tijd werd geregistreerd

Resultaten geen interactie-effecten van tekstvariant (IMAP of traditioneel) en afkomst van proefpersonen geen hoofdeffecten van tekstvariant wel hoofdeffecten van afkomst van proefpersoon medewerkers van Nederlandse afkomst scoorden significant beter dan allochtone medewerkers op effectiviteit en op efficiëntie onderzoek 3: IMAP en gebruikerskenmerken

geen interactie-effecten van tekstvariant (IMAP of traditioneel) en afkomst van proefpersonen

geen hoofdeffecten van tekstvariant

wel hoofdeffecten van afkomst van proefpersoon

medewerkers van Nederlandse afkomst scoorden significant beter dan allochtone medewerkers op effectiviteit en op efficiëntie

Conclusies Information Mapping onderzoek IMAP-effecten Exp. Effectiviteit Efficiëntie Waardering tekstlengte van originele tekst 1 6, 14 A4    2 3, 4 A4    3 1 A4    IMAP-vorm-kenmerken 2a 2b Weglating Toevoeging       IMAP-ervaring 1    afkomst gebruiker 3 NL is moedertaal NL is niet moedertaal      

Wat leren ons deze drie onderzoeken? (1) Tekstlengte De IMAP-methode leidde in vergelijking met traditioneel geredigeerde en vormgegeven teksten tot positieve effecten bij langere teksten Meer onderzoek gewenst Ervaring met gebruik van IMAP-vormgeving leidde niet tot effectverschillen maar was 'twee dagen na eerste keer' voldoende? Afhankelijke variabele 'effectiviteit' aantal goede antwoorden op opzoekvragen aantal juiste handelingen in productietaak juiste handelingen tijdens navigatie op een website Meer onderzoek gewenst

Tekstlengte

De IMAP-methode leidde in vergelijking met traditioneel geredigeerde en vormgegeven teksten tot positieve effecten bij langere teksten

Meer onderzoek gewenst

Ervaring met gebruik van IMAP-vormgeving

leidde niet tot effectverschillen maar was 'twee dagen na eerste keer' voldoende?

Afhankelijke variabele 'effectiviteit'

aantal goede antwoorden op opzoekvragen

aantal juiste handelingen in productietaak

juiste handelingen tijdens navigatie op een website

Meer onderzoek gewenst

Wat leren ons deze drie onderzoeken? (2) Rol van specifieke IMAP vormgeving / layout IMAP-vormgeving kán verantwoordelijk zijn voor toegenomen efficiëntie en waardering, maar IMAP-variant zónder typische uiterlijke IMAP vormgeving / layout leidde eveneens tot hogere efficiëntie en waardering Meer onderzoek naar specifieke rol van innerlijke tekststructuur en van uiterlijke vormgeving/layout is nodig om meer inzicht te verkrijgen op dit moment onderzoek naar rol van tekststructuur

Rol van specifieke IMAP vormgeving / layout

IMAP-vormgeving kán verantwoordelijk zijn voor toegenomen efficiëntie en waardering, maar

IMAP-variant zónder typische uiterlijke IMAP vormgeving / layout leidde eveneens tot hogere efficiëntie en waardering

Meer onderzoek naar specifieke rol van innerlijke tekststructuur en van uiterlijke vormgeving/layout is nodig om meer inzicht te verkrijgen

op dit moment onderzoek naar rol van tekststructuur

Wat leren ons deze drie onderzoeken? (3) Gebruiksvriendelijkheid voor medewerkers die door hun talige achtergrond 'benadeeld' zijn IMAP zorgde niet voor meer gebruiksgemak (en ook niet voor een minder gebruiksgemak) meer onderzoek waarbij talige of culturele achtergrond een onafhankelijke variabele is, met gebruikmaking van langere teksten Verschillen in culturele achtergrond onderzoek 'cultuurverschillen' in termen van voorkeuren voor communicatiestijl: succint - elaborate ( Mulac, Bradac and Gibbons, 2001 ) high context - low context (Hall & Hall, 1990)

Gebruiksvriendelijkheid voor medewerkers die door hun talige achtergrond 'benadeeld' zijn

IMAP zorgde niet voor meer gebruiksgemak (en ook niet voor een minder gebruiksgemak)

meer onderzoek waarbij talige of culturele achtergrond een onafhankelijke variabele is, met gebruikmaking van langere teksten

Verschillen in culturele achtergrond

onderzoek 'cultuurverschillen' in termen van voorkeuren voor communicatiestijl:

succint - elaborate ( Mulac, Bradac and Gibbons, 2001 )

high context - low context (Hall & Hall, 1990)

Referenties Jansen, C., Korzilius, H., Pair, R. le & Roest, M. (2003). Testing an Information Mapping® text: Does the method live up to the expectations? Document Design 4(1) , 48-59. Pair, R. le, Jansen, C., Korzilius, H., Gerdingen, J. van, Graaf, S. de & Visser, R. (2006). Information Mapping: effecten van tekstkenmerken en lezerskenmerken op prestaties en waardering. In: B. Hendriks, H. Hoeken & P.J. Schellens (Red.), Studies in Taalbeheersing 2 , (pp. 250-262). Assen: Van Gorcum. Pair, R. le, Jansen, C., Korzilius, H., Gerdingen, J. van, Graaf, S. de & Visser, R. (2007). Information Mapping: Effects of Text Features and Reader characteristics on Performance and Appreciation. Information Design Journal 15 (1), 69-83.

Jansen, C., Korzilius, H., Pair, R. le & Roest, M. (2003). Testing an Information Mapping® text: Does the method live up to the expectations? Document Design 4(1) , 48-59.

Pair, R. le, Jansen, C., Korzilius, H., Gerdingen, J. van, Graaf, S. de & Visser, R. (2006). Information Mapping: effecten van tekstkenmerken en lezerskenmerken op prestaties en waardering. In: B. Hendriks, H. Hoeken & P.J. Schellens (Red.), Studies in Taalbeheersing 2 , (pp. 250-262). Assen: Van Gorcum.

Pair, R. le, Jansen, C., Korzilius, H., Gerdingen, J. van, Graaf, S. de & Visser, R. (2007). Information Mapping: Effects of Text Features and Reader characteristics on Performance and Appreciation. Information Design Journal 15 (1), 69-83.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Stic conference Information Mapping method - Education

Information Mapping: Effects of Text Features and Reader Characteristics on Performance and Appreciation
Read more

Document design – Rob's blog

Stic conference Information Mapping method [/toggle] ... A study into the effect of using the Information Mapping® method compared three text versions.
Read more

Document design - RoBLoG

Information Mapping: ... Presentatie voor STIC-conferentie Technische communicatie. ... Testing an Information Mapping® text: Does the method live up to ...
Read more

CReSTIC-2363 - scribd.com

• adapt a known pixel matching and disparity mapping method to accept exposure ... depth information, ... Conference on Computer Vision and ...
Read more

2015 STIC Incentive Projects | Federal Highway Administration

Federal Highway Administration ... Development of statewide mapping and computer ... Hosting a Traffic Incident Management Conference to expand the depth ...
Read more

2016 STIC Incentive Projects | Federal Highway Administration

Federal Highway Administration ... Based Mobile Mapping System for Lane Width Evaluation and ... Integrated Transportation Information ...
Read more

Hibernate Object relational mapping http://www.hibernate ...

Stic conference Information Mapping method Information Mapping: Effects of Text Features and Reader Characteristics on Performance and Appreciation ...
Read more