Stavba atomu

60 %
40 %
Information about Stavba atomu
Education

Published on February 28, 2014

Author: kylianek

Source: slideshare.net

Description

Stavba atomu (proton, neutron, elektron)

(z řeckého átomos – nedělitelný) je základní částice běžné hmoty, částice, kterou už chemickými prostředky dále nelze dělit a která definuje vlastnosti daného chemického prvku. Atom se skládá z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony a obalu obsahujícího elektrony. Anorganická chemie 8.ročník – Stavba atomu ZŠ Kamenka Čelákovice

Anorganická chemie 8.ročník – Stavba atomu ZŠ Kamenka Čelákovice

Obr. 1 Anorganická chemie 8.ročník – Stavba atomu ZŠ Kamenka Čelákovice

Atomové jádro obsahuje tzv. nukleony. Protony jsou kladně nabité částice. Neutrony jsou elektricky neutrální částice. Elektrony jsou záporně nabité částice, které se nacházejí v atomovém obalu. Anorganická chemie 8.ročník – Stavba atomu ZŠ Kamenka Čelákovice

Označení jednotlivých částic: p+ - proton (kladně nabitý) n0 - neutron (neutrální – bez náboje) e- - elektron (záporně nabitý) Anorganická chemie 8.ročník – Stavba atomu ZŠ Kamenka Čelákovice

Protonové číslo (Z): Označuje počet protonů v jádru daného atomu či obecně atomů daného prvku. Nukleonové číslo (A): (hmotnostní číslo) představuje celkový počet nukleonů (tedy protonů a neutronů) v atomovém jádře. Neutronové číslo (N): určuje počet neutronů v atomovém jádře. N=A−Z Anorganická chemie 8.ročník – Stavba atomu ZŠ Kamenka Čelákovice

Atom je částice bez náboje Počet protonů ( + ) Počet elektronů ( - ) elektroneutrální Anorganická chemie 8.ročník – Stavba atomu ZŠ Kamenka Čelákovice

Český název prvku URAN URANIUM 238 U 92 Latinský název prvku Nukleonové číslo Značka prvku Protonové číslo Anorganická chemie 8.ročník – Stavba atomu ZŠ Kamenka Čelákovice

Látka složená z atomů o stejném protonovém čísle se nazývá PRVEK Názvy prvků : 1. 2. 3. 4. Podle vlastnosti prvku (chlór – chloros – žlutozelený) Podle toho odkud byl prvek získán (vodík – voda, vápník – vápenec atd.) Podle země, kde došlo k objevu, nebo pocházel objevitel (polonium – Polsko) Podle významného chemika (Nobelium – Nobel, Einsteinium – Einstein atd.) Anorganická chemie 8.ročník – Stavba atomu ZŠ Kamenka Čelákovice

Add a comment

Related presentations

Related pages

Stavba atomu - zschemie.euweb.cz

Stavba atomu. Atom se skládá z atomového jádra a elektronového obalu. Atomové jádro je složeno z protonů a neutronů namačkaných těsně na sebe.
Read more

Stavba atomu - Struktura atomu | Atomy - PhET Interactive ...

Obsah Struktura atomu; Atomy; Description Build an atom out of protons, neutrons, and electrons, and see how the element, charge, and mass change.
Read more

Stavba atomu - chemie.utb.cz

Stavba atomu 1. Rutherfordův model atomu. Skutečnostem, že existují subatomární částice - elektrony - se záporným ...
Read more

Stavba atomu - Atomy, Struktura atomu, Isotope Symbols - PhET

Obsah Atomy; Struktura atomu; Isotope Symbols; Jádro atomu; Description Build an atom out of protons, neutrons, and electrons, and see how the ...
Read more

3.2. Atom a jeho stavba - mineralogie.sci.muni.cz

3.2.2.2 Schrödingerův model atomu. 3.2.2.3 Stavba atomového obalu. 3.2.2.4 Pauliho vylučovací princip. ... 3.2.1.1 Stavba atomového jádra.
Read more

Stavba atomu - dumy.gymsusice.cz

Stavba atomu Mgr. Radovan Sloup Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice – Brána vzdělávání II CH-1 ...
Read more

Atom – Wikipedie

Atom: Znázornění struktury atomu helia. Elektronový obal, sestávající z orbitalu 1s, je zobrazen černě, přičemž odstín vyjadřuje hustotu ...
Read more

Jaderná energie - cez.cz

Základní složení atomu. Elektronový obal : elektron: objeven: J. J. Thomson, 1897: hmotnost: 9,1.10-31 kg : el. náboj - 1,6.10-19 C: Atomové jádro ...
Read more

Atóm – Wikipédia

Samotné protóny a neutróny nie sú elementárnymi časťami – skladajú sa z „elementárnejších“ častíc – kvarkov. Stavba atómu Atómové ...
Read more

o škole - Učivá - Fyzika - Modely atómu a stavba atómu

tento web referáty; učivá; testy; video; maturity; zaujímavosti; tento web
Read more