Statuia Lui Iisus Hristos

50 %
50 %
Information about Statuia Lui Iisus Hristos

Published on January 16, 2009

Author: miclaus_cristian

Source: slideshare.net

Statuia lui Iisus Hristos din Rio de Janeiro Elevi: Miclăuş Cristian Ninacs Marian

Î n secolul al XVII -lea , p ortughezii numesc M u n tele Biblic, Muntele Tenta ţ iei. Aici î ncepe povestea unei capodopere de art ă , numit ă recent, una dintre cele nou ă minuni ale lumii moderne. A trecut un secol, iar muntele a fost rebotezat cu numele Corcovado, un nume derivat din forma sa, care î nseamna "cocoa şă " sau "deal". Primele consemn ă ri istorice ale statuii au fost î n anul 1924 c â nd Don Pedro conduce prima expedi ţ ie oficial ă pe muntele Cor co vado, descoperind un drum accesibil p â n ă sus . Î n anul 1859, p ă rintele Pedro Maria Boss sose ş te î n Rio de Janeiro ş i este uimit de frumuse ţ ea misterioas ă a muntelui Cor co vado . Sugereaz ă construirea unui monument î n onoarea Prin ţ esei Isabela, care î n aunl 1921 a propus construirea unei statui a lui Iisus vizibil ă din tot ora ş ul Rio de Janeiro. Din anul 1859 p â n ă î n anul 1921 , Don Pedro ş i-a dat acordul î n crearea unei c ă i ferate care lega Cosme Velho ş i Paineiras, un pas important pentru a asedia Redentor. Propunerea pentru a construi o statuie imens ă ca punct de reper pe munte, vizibil ă din în treg minunatul ora ţ Rio, a fost facut ă î n anul 1921 de c ă tre Arhidieceza de Rio de Janeiro, ca un mod de a marca celebrarea Centenarului Independen ţ ei Braziliei planificată

pentru anul urm ă tor. Arhidieceza a organizat un eveniment numit Semana do Monumento ( “ S ă pt ă m â na Monumentului“ ) pentru a atrage dona ţ ii, care au venit î n special de la catolici brazilieni. Primele schi ţ e au fost realizate de Carlos Oswald, care ş i l-a imaginat pe Hristos purt â nd o cruce ş i ţ in â nd un glob, st â nd pe un piedestal ce simboliza lumea . Construc ţi a statuii a î nceput î n anul 1927, dup ă modele de diferite m ă rimi. Toate calculele au fost f ă cute de Coast Hisses, ajutat de Pedro Viana ş i Heitor Levy . Faimoasa ş i impun ă toarea Statuie a lui Iisus Hristos, care se î nal ţă deasupra oraşului Rio de Janeiro, reprezint ă cea mai frumoas ă atrac ţ ie a metropolei. S tatuia Mântuitorului Iisus

este î nconjurat ă de Gr ă dina Botanic ă a ora ş ului . M onumentul are o î n ălţ ime de 30 m etri , este a ş ezat pe un piedestal de 8 m etri , c â nt ă re ş te în total 1.145 tone ş i este vizibil ă zi ş i noapte din toate cartierele ora ş ului , fiind situată la 710 metri altitudine. Ultimul design al monumentului a fost f ă cut de Carlos Oswald ş i de sculptorul francez Paul Landowski care au luat sarcina de a executa sculptura. H ristos M â ntuitorul de pe muntele Cor c ovado devine cea mai mare oper ă de art ă din lume. P â n ă î n ziua de azi, c â teva reforme au fost completate pentru a asigura calitatea statuii. Iniţial, la statuie nu se putea ajunge dec â t fie cu trenul, fie urc â nd cele 222 de trepte s ă pate î n st â nc ă , dar î n anul 2002 au mai fost montate trei lifturi şi patru

sc ă ri rulante, care fac acum accesul pelerinilor mult mai u ş or. Tinerii se pot c ă s ă tori l â ng ă statuia î nalt ă de 3 0 de metri, î n capela inaugurat ă la picioarele monumentului. La consacrare, presa brazilian ă a scris c ă , î n acest fel, Muntele Ispitelor ş i al Coco ş atului devine un loc S f â nt. Aceast ă fraz ă , care a st â rnit iritare la Vatican, f ă cea referire la numele dat muntelui de a primii portughezi, î n secolul al XVI-lea, care l-au botezat "Pinaculo da Tentacao" ("Muntele Ispitelor"). Obiectivul atrage anual milioane de turi ş ti care vor s ă admire panorama citadelei ş i, de ce nu, s ă asiste la evenimentele culturale ş i muzicale care au loc î n amfiteatrul construit pe Muntele Corcovado. Afla tă la ba za statuii, panorama spectaculoas a asupra ora ş ului ne va ar ăta de ce Rio este supranumit Cidade Maravilhosa (Ora ş ul Minunat).

Add a comment

Related presentations

Related pages

Cristos Mântuitorul - Wikipedia

Cristos Mântuitorul: Statuia lui Isus (Muntele Corcovado) Poziționare; Coordonate: Localitate: Rio de Janeiro, Brasilia: Țara: Brazilia: Artist: Heitor ...
Read more

Statuia lui Iisus din Rio De Janeiro - Cele sapte minuni ...

Statuia care-l reprezinta pe Mantuitorul Isus Hristos cu bratele intinse, binecuvantand parca metropola braziliana Rio de Janeiro, se afla pe varful ...
Read more

Statuia lui Isus din Rio de Janeiro - Roportal.ro - Ghidul ...

Descriere. Statuia lui Isus Hristos Mantuitorul din Rio de Janeiro. Daca va hotarati sa petreceti un sejur in Republica Federativa a Braziliei, puteti ...
Read more

Isus din Nazaret - Wikipedia

Isus: Hristos Mântuitorul (Pantocrator) ilustrat într-o icoană din Mănăstirea Sfânta Ecaterina, Muntele Sinai: Născut: 7-2 î.Hr. Betleem ...
Read more

Statuie gigantică a lui Iisus Hristos in Polonia | Theologhia

Reuters - FaithWorld/ 5 noiembrie 2010 Vrand sa depaseasca in inaltime celebra statuie a lui Iisus Hristos cu bratele deschise din Rio de Janeiro (Brazilia ...
Read more

Statuie iisus hristos - Ziare, Revista presei, Reviste ...

La Nazaret va fi construita cea mai mare statuie a lui Iisus Hristos 25 Decembrie 2013; Statuia lui Iisus, in Siria: Am venit sa salvez lumea
Read more

Statuia lui Iisus Hristos, inaugurata recent: motiv de ...

In Columbia a fost ridicata o statuie impresionanta a lui Hristos, cunoscuta sub numele de „El Santisimo” care a fost inaugurata la 23 ianuarie intr-un ...
Read more

STATUIA LUI IISUS DIN RIO DE JANEIRO - ENCICLOPEDIE

Statuia lui Iisus din Rio de Janeiro este unul dintre cele mai cunoscute monumente ale lumii si de asemenea una dintre cele mai recunoscute reprezentari ...
Read more