Statuia Lui Iisus Hristos

50 %
50 %
Information about Statuia Lui Iisus Hristos

Published on January 16, 2009

Author: miclaus_cristian

Source: slideshare.net

Statuia lui Iisus Hristos din Rio de Janeiro Elevi: Miclăuş Cristian Ninacs Marian

Î n secolul al XVII -lea , p ortughezii numesc M u n tele Biblic, Muntele Tenta ţ iei. Aici î ncepe povestea unei capodopere de art ă , numit ă recent, una dintre cele nou ă minuni ale lumii moderne. A trecut un secol, iar muntele a fost rebotezat cu numele Corcovado, un nume derivat din forma sa, care î nseamna "cocoa şă " sau "deal". Primele consemn ă ri istorice ale statuii au fost î n anul 1924 c â nd Don Pedro conduce prima expedi ţ ie oficial ă pe muntele Cor co vado, descoperind un drum accesibil p â n ă sus . Î n anul 1859, p ă rintele Pedro Maria Boss sose ş te î n Rio de Janeiro ş i este uimit de frumuse ţ ea misterioas ă a muntelui Cor co vado . Sugereaz ă construirea unui monument î n onoarea Prin ţ esei Isabela, care î n aunl 1921 a propus construirea unei statui a lui Iisus vizibil ă din tot ora ş ul Rio de Janeiro. Din anul 1859 p â n ă î n anul 1921 , Don Pedro ş i-a dat acordul î n crearea unei c ă i ferate care lega Cosme Velho ş i Paineiras, un pas important pentru a asedia Redentor. Propunerea pentru a construi o statuie imens ă ca punct de reper pe munte, vizibil ă din în treg minunatul ora ţ Rio, a fost facut ă î n anul 1921 de c ă tre Arhidieceza de Rio de Janeiro, ca un mod de a marca celebrarea Centenarului Independen ţ ei Braziliei planificată

pentru anul urm ă tor. Arhidieceza a organizat un eveniment numit Semana do Monumento ( “ S ă pt ă m â na Monumentului“ ) pentru a atrage dona ţ ii, care au venit î n special de la catolici brazilieni. Primele schi ţ e au fost realizate de Carlos Oswald, care ş i l-a imaginat pe Hristos purt â nd o cruce ş i ţ in â nd un glob, st â nd pe un piedestal ce simboliza lumea . Construc ţi a statuii a î nceput î n anul 1927, dup ă modele de diferite m ă rimi. Toate calculele au fost f ă cute de Coast Hisses, ajutat de Pedro Viana ş i Heitor Levy . Faimoasa ş i impun ă toarea Statuie a lui Iisus Hristos, care se î nal ţă deasupra oraşului Rio de Janeiro, reprezint ă cea mai frumoas ă atrac ţ ie a metropolei. S tatuia Mântuitorului Iisus

este î nconjurat ă de Gr ă dina Botanic ă a ora ş ului . M onumentul are o î n ălţ ime de 30 m etri , este a ş ezat pe un piedestal de 8 m etri , c â nt ă re ş te în total 1.145 tone ş i este vizibil ă zi ş i noapte din toate cartierele ora ş ului , fiind situată la 710 metri altitudine. Ultimul design al monumentului a fost f ă cut de Carlos Oswald ş i de sculptorul francez Paul Landowski care au luat sarcina de a executa sculptura. H ristos M â ntuitorul de pe muntele Cor c ovado devine cea mai mare oper ă de art ă din lume. P â n ă î n ziua de azi, c â teva reforme au fost completate pentru a asigura calitatea statuii. Iniţial, la statuie nu se putea ajunge dec â t fie cu trenul, fie urc â nd cele 222 de trepte s ă pate î n st â nc ă , dar î n anul 2002 au mai fost montate trei lifturi şi patru

sc ă ri rulante, care fac acum accesul pelerinilor mult mai u ş or. Tinerii se pot c ă s ă tori l â ng ă statuia î nalt ă de 3 0 de metri, î n capela inaugurat ă la picioarele monumentului. La consacrare, presa brazilian ă a scris c ă , î n acest fel, Muntele Ispitelor ş i al Coco ş atului devine un loc S f â nt. Aceast ă fraz ă , care a st â rnit iritare la Vatican, f ă cea referire la numele dat muntelui de a primii portughezi, î n secolul al XVI-lea, care l-au botezat "Pinaculo da Tentacao" ("Muntele Ispitelor"). Obiectivul atrage anual milioane de turi ş ti care vor s ă admire panorama citadelei ş i, de ce nu, s ă asiste la evenimentele culturale ş i muzicale care au loc î n amfiteatrul construit pe Muntele Corcovado. Afla tă la ba za statuii, panorama spectaculoas a asupra ora ş ului ne va ar ăta de ce Rio este supranumit Cidade Maravilhosa (Ora ş ul Minunat).

Add a comment

Related pages

STATUIA LUI IISUS DIN RIO DE JANEIRO - ipedia.ro

Statuia lui Iisus din Rio de Janeiro este una dintre cele mai cunoscute reprezentări ale Mântuitorului. În preajma sărbătorilor de Paşte, ...
Read more

Statuia lui Iisus din Rio De Janeiro - Cele sapte minuni ...

Statuia lui Iisus din Rio De Janeiro; Machu Picchu; Colosseum din Roma; Piramida din Chichén Itz ... Faimoasa si impunatoarea statuie a lui Iisus Hristos, ...
Read more

Statuia lui Isus Hristos, din Lisabona, o copie dupa cea ...

Statuia lui Isus Hristos, ... In vizita la statuia lui Iisus de la Bisericani-Jud Harghita - Duration: 2:11. Vasile Dorneanu 549 views. 2:11
Read more

Secretul STATUII LUI IISUS din... | Obiectiv.info

Multă lume cunoaşte că statuia "Hristos Mântuitorul" din Rio de Janeiro este unul dintre simbolurile Braziliei, dar sunt foarte puţini cei care ştiu ...
Read more

IMAGINI SPECTACULOASE: Celebra statuie a lui Iisus din Rio ...

Faimoasa statuie din Rio de Janeiro care îl reprezintă pe Iisus Hristos a fost lovită de un fulger în timpul unei furtuni. Statuia, simbol al oraşului ...
Read more

Cristos Mântuitorul - Wikipedia

Cristos Mântuitorul: Statuia lui Isus (Muntele Corcovado) Poziționare; Coordonate: Localitate: Rio de Janeiro, Brasilia: Țara: Brazilia: Creare; Artist ...
Read more

Statuia lui Isus din Rio de Janeiro - Roportal.ro

Descriere. Statuia lui Isus Hristos Mantuitorul din Rio de Janeiro. Daca va hotarati sa petreceti un sejur in Republica Federativa a Braziliei, puteti ...
Read more

Chipul românesc al lui Iisus din Rio de Janeiro | adevarul.ro

La crearea celui mai mare simbol al creştinismului din lume, statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, a contribuit şi tehnica desăvârşită ...
Read more

Inima lui Iisus din Harghita e mai hardcore ca statuia ...

Când toată lumea era la mare, eu am fost în Harghita, pe dealul Gordon, unde am urcat în statuia numită „Inima lui Iisus", până în capul ...
Read more

Iisus Hristos - Stiri - Pagina 1 - Romania TV

MINUNE. Statuia lui Iisus Hristos a deschis ochii în ... Un fost interlop, în rolul lui Iisus Hristos VIDEO 27 apr, 10:00 0. Iisus Hristos ...
Read more