StartupClub: Jak motivovat sebe (i ostatní)?

50 %
50 %
Information about StartupClub: Jak motivovat sebe (i ostatní)?
Education

Published on April 16, 2014

Author: StartupClub

Source: slideshare.net

Description

Přednáška Veroniky Dohnalové z GrowJOB Institute.

MOTIVACE VERONIKA DOHNALOVÁ

VERONIKA DOHNALOVÁ ???

INFORMATION OVERLOAD

OSOBNÍ VIZE

KLÍ OVÁ OTÁZKA, KTEROU BYSTE SI M LI POKLÁDAT KA DÝ DEN ZNÍ: TRÁVÍTE VÁ AS D LÁNÍM SMYSLUPLNÝCH V CÍ? PROTO E AS JE V ECHNO, CO MÁTE. --- RANDY PAUSCH, THE LAST LECTURE

KARL DUNCKER 1945

SAM GLUCKSBERG EXPERIMENT 1. SKUPINA = M ENÍ ASU PRO STANOVENÍ NOREM. ÁDNÉ ODM NY. 2. SKUPINA = 5 DOLAR ODM NA, POKUD BUDOU MEZI NEJRYCHLEJ ÍMI 25%. 20 DOLAR , POKUD BUDOU ÚPLN NEJRYCHLEJ Í.

SAM GLUCKSBERG EXPERIMENT 1. SKUPINA = M ENÍ ASU PRO STANOVENÍ NOREM. ÁDNÉ ODM NY. 2. SKUPINA = 5 DOLAR ODM NA, POKUD BUDOU MEZI NEJRYCHLEJ ÍMI 25%. 20 DOLAR , POKUD BUDOU ÚPLN NEJRYCHLEJ Í. 2. SKUPIN TO TRVALO PR M RN O 3,5 MINUTY DÉLE!!!

SYSTÉM IMPROVIZACE KREATIVITA NETRADI NÍ E ENÍ KONTROLA SEBEKONTROLA SVOBODA HIERARCHIE NÁVODY ZODPOV DNOST ROZHODOVÁNÍ

AUTONOMIE = TOUHA UR OVAT SI VLASTNÍ SM R IVOTA MISTROVSTVÍ = TOUHA ZLEP OVAT SE V N EM, NA EM ZÁLE Í SMYSL = TOUHA D LAT INNOSTI, KTERÉ P ISPÍVAJÍ K VY ÍMU CÍLI NEJLEP Í ZP SOB, JAK MOTIVOVAT SVÉ ZAM STNANCE

NEM ETE MÍT DOBRÝ PRODUKT BEZ LIDÍ, KTE Í BY CHODILI DO PRÁCE RÁDI. TO NEM E FUNGOVAT. --GORDON BETHUNE

D V RA SE ZA ÍNÁ RODIT V MOMENT , KDY CÍTÍME, E PRO DANÉHO LOV KA, NEBO FIRMU JSOU D LE IT J Í JINÉ V CI, NE VLASTNÍ ZISK

PRACOVNÍ MATERIÁLY

Add a comment

Related presentations

Related pages

BYZMAG 03/2016 by VISIONPRESS - issuu

... za které si ostatní platí. Nechte si poradit, jak správně reagovat na pohovorech a jak ... StartupClub: PR pro ... Chcete umět motivovat sebe i ...
Read more

Kalendář akcí | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

... automatizace, informatika; Mladí inovátoři a Ostatní. ... jak financovat společné projekty. ... StartupClub: E-shopy a ...
Read more

BYZMAG 01/2015 by VISIONPRESS - issuu

Vítáme Vás do roku 2015. Přejeme Vám mnoho úspěchů a splněných přání. Seznam te se s Ivannou Benešovou, RNDr. Josefem Šmardou, Ing. Jiřím ...
Read more