Stappen op weg naar open inline onderwijs

50 %
50 %
Information about Stappen op weg naar open inline onderwijs
Education

Published on March 12, 2014

Author: PiAir

Source: slideshare.net

Description

Presentatie gebruikt tijdens het "Symposium Open en Online Education" op 11 maart 2014.

Stappen op weg naar open inline onderwijs 11 maart 2014 Pierre Gorissen Fontys Hogescholen P.Gorissen@fontys.nl

Wie zijn jullie….

Wie zijn jullie… A. Universiteit B. HBO C. MBO D. Anders…

Wie zijn jullie… A. Bestuurder / directeur B. Consultant / ICTO medewerker C. ICT medewerker D. Docent E. Anders…

Programma • Situatieschets • Fontys INline Education (FINE) • Discussie

Situatieschets

Fontys Hogescholen: • Eindhoven, Tilburg, Venlo, Sitt ard, Den Bosch, Veghel • 40.000 studenten, • 4.000 medewerkers • 100 Bachelor opl. • 24 Master opl., • 11 Associate Degrees

Diversiteit…

Decentraal wat kan…

Goede ICT infrastructuur…

Diverse onderwijsomgevingen…

Campusonderwijs…

Fontys INline Education

Open en online onderwijs bij Fontys • Beroepsonderwijs: Zowel on campus / werkplek • Regionale functie • Maatschappelijke functie • Geen doel op zich • Groeiende noodzaak: Integratie online + offline onderwijs tot inline onderwijs

Acties • Ondersteunen experimenteren • Kennisuitwisseling / online community • Training / scholing • Onderzoek / evaluatie • Facilitering

Ondersteunen experimenteren • Begeleiden van projectaanvragen en initiatieven; • Mede-financieren van experimenten; • Ondersteunen bij uitvoering.

Kennisuitwisseling • Ontsluiten externe kennis; • Bij elkaar brengen interne en externe partijen; • Combineren en samenvatten resultaten interne experimenten.

Training / scholing • Onderdeel van FKO; • Ingebed in Fontys Kwaliteitsagenda; • Uitbreiding bestaande trainingen gericht op online onderwijs.

Fontys Kwalificatie Onderwijs (FKO) Didactiek & toetsing Expertdocent: innovatief vermogen, experimenteren, eval uatie op effectiviteit, metaperspectief, etc . Mediawijsheid Expertdocent: integraal hanteren van ICT middelen vanuit (digitale) didactiek, voor curriculumontwikkeling en het coachen van collega‟s bij het verantwoord gebruiken van ICT in het onderwijs Onderzoek Docent als ervaren onderzoeker: verslag van een zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek op Master niveau (professional/academic) & kritische reflectie op bijdrage aan eigen beroepspraktijk. SKO niveau Didactiek & toetsing Ervaren docent: improviseren, differentiëren, leerprocessen studenten centraal, formatieve / summatieve toetsing, etc. Mediawijsheid Ervaren docent: integraal hanteren van ICT middelen vanuit (digitale) didactiek van eigen onderwijs Onderzoek Docent als onderzoeker: Gebruik resultaten van onderzoek → ‘review’ Opdracht geven & monitoren van onderzoek → kritische reflectie op begeleiding Zelf onderzoek uitvoeren → onderzoeksontwerp. MKO niveau Fontys Basiskwalificatie Onderwijs Kwalificatietraject voor nieuwe docenten en (associate) lectoren zonder onderwijsbevoegdheid In dit kwalificatietraject laat de kandidaat zien dat hij/zij de benodigde kwaliteiten heeft op het gebied van didactiek & toetsing, mediawijsheid en onderzoeksvaardigheden op elementair niveau. BKO niveau

Computergebruik E-content / Weblectures Informatie- vaardigheden Media- en Device landschap Social Media Niveau 4 Verdieping / Expert • Outlook • Word • Excel • PowerPoint • Portal / SharePoint • Natschool / ELO • Lync • Fontys standaard OS en meest gebruikte shareware • Digitaal schoolbord • Beeld en geluid • Authoring tools • Bestands- organisatie/-beheer • Elektronische boeken • Instructional design • Weblectures • Open Onderwijs • Elektronisch onderwijsmateriaal • Virtuele Classroom • Auteursrecht • Zoeken, vinden en beoordelen • Referentie software • Databanken • E-journals • Mobile Devices • Tablets • Interactiviteit • Samenwerking-portals • Weblogs • Fora • Microblogging / Twitter • Facebook • Instagram • LinkedIn • Wiki • Social bookmarking tools Niveau 3 Toepassen in eigen situatie Niveau 2 Doen Niveau 1 Weten Attitude Ontwikkelingen • volgen • bespreken • delen • toepassen Scholing / training / begeleiding

Onderzoek / evaluatie • Opstarten flankerend onderzoek; • In samenwerking met lectoraten; • Publiceren van resultaten.

Facilitering • Auteursrechtinformatiepunt; • Onderwijskundige ondersteuning; • Uitbreiden online omgeving(en); • Inrichten dienstverlening videoproductie.

Belangrijk… • Verschil in tempo mogelijk; • Niet sleuren maar begeleiden; • Uitdagen en stimuleren; • Informeren en enthousiasmeren; • Doelen helder maken; • Doel(en) voor ogen houden.

Belangrijk… • Scholing/training inbedden in professionaliseringsplannen; • Ook de „ondersteuners‟ moeten kunnen leren! • Het is geen vraag “of” maar de vraag “hoe”

Discussie / vragen…

Discussie / vragen… http://nl.padlet.com/wall/SURF11maart

Stappen op weg naar open inline onderwijs 11 maart 2014 Pierre Gorissen Fontys Hogescholen P.Gorissen@fontys.nl

Add a comment

Related presentations

Related pages

GOOD PRACTICE FONTYS HOGESCHOLEN STAPPEN OP WEG NAAR OPEN ...

GOOD PRACTICE - FONTYS HOGESCHOLEN STAPPEN OP WEG NAAR OPEN INLINE ONDERWIJS Pierre Gorissen, senior adviseur/onderzoeker Onderwijs en Onderzoek
Read more

Good practice Stappen op weg naar ‘inline’ onderwijs ...

Good practice Stappen op weg naar ‘inline’ onderwijs ... Tijdens het symposium is duidelijk geworden dat open en online onderwijs aan het begin staat ...
Read more

Stappen op weg naar open inline onderwijs

Gisteren heb ik tijdens het Symposium Open en Online Education een sessie verzorgd Stappen op weg naar open inline onderwijs, eerste ervaringen met het ...
Read more

ICT en Video in het onderwijs - Symposium Open en Online ...

Op weg naar een open strategie ... Hordenloop naar open en online onderwijs ... Stappen op weg naar open inline onderwijs, ...
Read more

Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Brief ...

Of het hier geschetste verschil in oriëntatie op open en online onderwijs in het wo ... Welke stappen moeten worden gezet op weg naar het ...
Read more

Delft University of Technology: Online onderwijs

De TU Delft gelooft dat online onderwijs in de ... (Massive Open Online ... Ondertussen worden de volgende stappen al gezet: met ondermeer online ...
Read more

Terugblik op symposium Open en Online Education 11 maart ...

Stappen op weg naar open inline onderwijs, Pierre Gorissen (Fontys) ...
Read more

Open Education - SIG - SURFspace

Hordenloop naar open en online onderwijs: ... Stappen op weg naar open inline onderwijs: ... The obviousness op Open Policy:
Read more