Standpunt iszw nav_hagelschade_ascert

50 %
50 %
Information about Standpunt iszw nav_hagelschade_ascert

Published on July 4, 2016

Author: ThomasFokkens

Source: slideshare.net

1. Standpunt ISZW n.a.v. hagelschade Op 23 juni 2016 is een aantal gemeenten in Brabant en Limburg getroffen door zware hagelbuien. Die hagelbuien hebben veel schade veroorzaakt aan een groot aantal al of niet asbesthoudende daken. Met name voor de agrarische bedrijven komt de bedrijfsvoering daardoor in het geding. Bij de Inspectie SZW kwamen signalen binnen dat door de voortvarendheid bij een aantal gemeenten de arbeidsomstandighedenwetgeving op een aantal punten overtreden wordt. 1. Zo werd gesteld dat zichtbare stukjes asbest op open erven kunnen door middel van ‘handpicking’ opgeruimd kunnen worden door o.a. de agrarische bedrijven. Asbest opruimen is asbest saneren. Dat betekent dat er eerst een inventarisatie moet plaats vinden en die moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd inventarisatiebureau. Deze verplichting geldt ook voor zelfstandigen. Vervolgens moet het asbest worden opgeruimd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. De asbest- verwijderingsbedrijven zijn in staat om op korte termijn deze taak op te pakken. 2. Een asbestsaneringsbedrijf mag niet gaan saneren zonder inventarisatierapport, opgesteld door een gecertificeerd inventarisatiebureau. Deze verplichting is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Saneringsbedrijven hebben al aangegeven dit ook niet te willen, omdat zij immers bij het overtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit handhaving door ISZW riskeren en bovendien een afwijking van hun certificerende instantie. Dit is niet ook nodig: a. inventarisatiebureaus kunnen heel snel ter plaatse zijn b. De kosten zijn beperkt, zeker in vergelijking met de totale kosten van sanering + vervanging c. ISZW wil meewerken aan een afspraak dat met een sanering mag worden begonnen op grond van een voorlopig inventarisatierapport van het inventarisatiebureau, waarbij het definitieve inventarisatierapport dan korte tijd later volgt. De vrijgave van de sanering door het laboratorium moet plaatsvinden op basis van het definitieve rapport. De sanering moet als calamiteit worden gemeld via het webportaal van SZW en/of het LAVS. 3. Er lijkt overigens onduidelijkheid te zijn over het saneren van het asbest wat ten gevolge van de hagel in de ruimte eronder is gevallen; moet dit asbest wat binnen ligt als een binnensanering worden gesaneerd, dus met opbouw van containment e.d.? ISZW kan instemmen met het saneren van dit asbest als een buitensanering mits: a. De “besmetting” uitsluitend afkomstig is van de erboven gelegen asbesthoudende golfplaten b. De “besmetting” gelijktijdig wordt verwijderd met de sanering van het boven de “besmetting” gelegen dak. Zonder daksanering is het dus gewoon een containmentsanering.

Add a comment