Sradnja privatnog i javnog sektora za unapredjenje privrednog ambijenta u opstini Odžaci

50 %
50 %
Information about Sradnja privatnog i javnog sektora za unapredjenje privrednog ambijenta...
Business & Mgmt

Published on March 6, 2014

Author: NALED

Source: slideshare.net

Description

27. decembra 2013. godine u Biznis klubu „Slovan“ u Selenči, u okviru „Projekta
prekogranične saradnje za promociju investicija“ (CBC IP) finansiranog od strane EU,
održan je sastanak predstavnika lokalne samouprave i lokalnih privrednika, na kojem se
pre svega razgovaralo na temu saradnje i odnosa privatnog i javnog sektora, kao i
mogućnostima za unapređenje privrednog ambijenta u opštini Odžaci.

Seminar sa predstavnicima lokalne privrede Opština Odžaci 27. decembra 2013. godine u Biznis klubu „Slovan“ u Selenči, u okviru „Projekta prekogranične saradnje za promociju investicija“ (CBC IP) finansiranog od strane EU, održan je sastanak predstavnika lokalne samouprave i lokalnih privrednika, na kojem se pre svega razgovaralo na temu saradnje i odnosa privatnog i javnog sektora, kao i mogućnostima za unapređenje privrednog ambijenta u opštini Odžaci. Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave i lokalne privrede koji su govorili o svojim iskustvima, poslovnim izazovima i mogućnostima za stvaranje boljih uslova za poslovanje na lokalu. U saradnji sa predstavnicima lokalne privrede, sprovedeno je istraživanje čiji su rezultati dati u nastavku ovog izveštaja. REZULTATI: Najveći broj prisutnih ispitanika (64%) dolazi iz sektora proizvodnje, (36%) je iz sektora trgovine i usluga, dok su pretežno zastupljene delatnosti:          Inžinjering i trgovina Kožarska delatnost Proizvodnja konfekcije Poljoprivreda Uvoz i veleprodaja podnih obloga Prerada plastike Proizvodnja hleba i peciva Razvoj transporta i logistike Proizvodnja sintetičkih vlakana i prediva. Kroz priloženi upitnik, učesnici sprovedenog istraživanja pokušali su da ocene dosadašnji rad opštinske administracije i da kroz odgovore na pojedina pitanja pomognu predstavnicima lokalnih vlasti u unapređenju privrednog ambijenta u opštini Odžaci. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija T:+ 381 11 3373063, F: + 381 11 3373061, E: naled@naled-serbia.org, www.naled-serbia.org

Da li su administrativne procedure na lokalnom nivou transparentne i jasne? 37% DA 63% NE 63% ispitanika smatra da su administrativne procedure na lokalnom nivou transparentne i jasne, dok se 37% ispitanika sa tim ne slaže Da li smatrate da je lokalna administracija efikasnija od državne uprave? 27% DA 55% 18% NE MOŽDA 27% ispitanika smatra da je lokalna administracija efikasnija od državne uprave, 18% smatra da je efikasnija državna uprava, dok većina od 55% ne može da da jasnu ocenu Najveći broj prisutnih ispitanika navelo je da je u okviru svog poslovanja uglavnom upućeno na sledeće organe lokalne samouprave:      Poreska služba Urbanizam Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Direkcija za poljoprivredu Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER) Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija T:+ 381 11 3373063, F: + 381 11 3373061, E: naled@naled-serbia.org, www.naled-serbia.org

Većina ispitanika navelo je da najbolju saradnju u okviru gore navedenih službi ima sa Kancelarijom za LER i Direkcijom za poljoprivredu, dok se najviše problema javlja u vezi rešavanja komunalnih pitanja, urbanizma i rada sa opštinskom administracijom. Kao najkorisnije stvari koje je opština Odžaci uradila za svoju zajednicu i lokalnu privredu, učesnici istraživanja su naveli:      Otvaranje novih radnih mesta Besplatan prevoz učenika i studenata Pristup bežičnom internetu Gasifikacija i uređenje putne infrastrukture Izrada prostornih i urbanističkih planova S druge strane, ispitanici smatraju da bi opština mnogo više mogla da uradi u pogledu:        Unapređenja transparentnosti pri javnim nabavkama Unapređenja poljoprivredne saradnje i izdavanja poljoprivrednog zemljišta Podsticaja malim i srednjim poljoprivrednicima u razvoju stočarstva, povrtarstva i voćarstva Jačanja saradnje sa lokalnom privredom, podsticaja razvoja MSP sektora Povećanja subvencija po pitanju samozapošljavanja Uvođenja funkcije opštinskog menadžera u cilju sistematske saradnje sa privredom oko planiranja razvoja opštine Svakodnevnih kontakata sa privredom, železnicom, lukom... U šta bi opština trebalo najviše da uloži kako bi pomogla poslovanju lokalne privrede? 2% 1% 1% 6% infrastruktura subvencije privredi 30% 60% efikasniji rad opštinske uprave novi izvori finansiranja razvoj MSP sektora razvoj poljoprivrednog sektora Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija T:+ 381 11 3373063, F: + 381 11 3373061, E: naled@naled-serbia.org, www.naled-serbia.org

Najveći procenat ispitanika (oko 60%) saglasno je da bi opština najviše trebalo da uloži u infrastrukturu, oko 30% njih smatra da su za to neophodne subvencije lokalnoj privredi, 6% smatra da je neophodno uložit u efikasniji rad opštinske administracije, dok ostatak ispitanika, njih oko 4% navodi da su neophodni novi izvori/mogućnosti finansiranja, pomoć u razvoju MSP sektora i sektora poljoprivrede i prehrambene industrije Učesnici sprovedenog istraživanja smatraju da je u cilju unapređenja privrednog ambijenta na lokalu od velikog značaja socijalna briga prema stanovništvu, upošljavanje i briga o selu kroz pojedine grane poljoprivrede kao i osposobljavanje mladih. U tom smislu, učesnici istraživanja naveli su da je neophodno raditi na sledećim pitanjima:        Dalje poboljšanje infrastrukture (putevi, vodovod, kanalizacija, smetlišta itd) Carinski prelaz, Bogojevo (bez teretnog terminala koji bi znatno smanjio gužvu na granici) Bolja informisanost preduzetnika od strane lokalne administracije o kreditima republičkog fonda i raznim drugim subvencijama koje se dodeljuju Skratiti postupak dobijanja građevinskih dozvola Ukinuti takse (poreske) ili ih smanjiti na razumnu meru Organizacija službe za izradu projektne dokumentacije Organizacija službe za transport i logistiku U cilju unapređenja postojećih usluga ili uvođenja novih, učesnici istraživanja navode da je neophodna:    Izgradnja carinskog terminala (raspisati konkurs) Unapređenje sporta i izgradnja sportskog rekreacionog centra uz pomoć Fonda za prekograničnu saradnju (primer Stare Pazove) Uspostavljanje i jačanje saradnje sa klasterom transporta i logistike Vojvodine Učesnici sprovedenog istraživanja ocenili su rad opštinske administracije prosečnom ocenom 5,50. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija T:+ 381 11 3373063, F: + 381 11 3373061, E: naled@naled-serbia.org, www.naled-serbia.org

Zaključak Većina ispitanika smatra da su administrativne procedure dovoljno transparentne i jasne, ali da svakako postoji prostor za dalje unapređenje na tom polju, pre svega u oblasti javnih nabavki. Takođe, većina privrednika ocenilo je da lokalna administracija dosta zaostaje za državnim organima kada je u pitanju efikasnost u rešavanju zahteva koji dolaze od strane lokalne privrede koji su u okviru svog poslovanja u najvećoj meri upućeni na organe poreske uprave, odeljenje urbanizma i komunalna pitanja. Predstavnici lokalne privrede prepoznaju dobre korake opštinskih vlasti, naročito kada je u pitanju otvaranje novih radnih mesta, pristup bežičnom internetu, gasifikacija i uređenje putne infrastrukture, izrada prostornih i urbanističkih planova. S druge strane, sugerisano je da je potrebno mnogo više pažnje posvetiti domaćim privrednicima, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima. U tom smislu, predstavnici lokalne privrede ukazali su na neravnopravan položaj domaćih i stranih investitora i istakli da bi lokalna samouprava zajedno sa njima trebalo aktivnije da inicira rešavanje problema i izmenu propisa koji nisu u njenoj nadležnosti, a koji su ograničavajući za poslovanje. Primer za to je inicijativa koju je opština Odžaci zajedno sa izvozno orijentisanim preduzećima sa svoje teritorije uputila Upravi carina za otvaranje carinske ispostave u Odžacima. Takođe se sugeriše povećanje subvencija koje opština treba da izdvaja iz budžeta po pitanju samozapošljavanja, uz predlog uvođenja funkcije opštinskog menadžera u cilju sistematske saradnje sa privredom oko planiranja razvoja opštine. U tom smislu, intenziviranje i jačanje komunikacije sa predstavnicima lokalne privrede, jedan je od preduslova za unapređenje privrednog ambijenta na lokalu. Takođe, ukazano je i na probleme koje treba da rešava lokalna samouprava, pre svega u oblasti saobraćajne i druge komunalne infrastrukture. Podnet je konkretan predlog za uređenje industrijske zone kod bivše fabrike “ITES Lola Ribar”, gde je potrebno urediti saobraćajnu signalizaciju i rešiti probleme oko snabdevanja električnom energijom. S obzirom da troškovi transporta značajno utiču na poslovanje, neophodno je raditi na razvoju saobraćajne infrastrukture i mogućnostima kombinovanja više vidova transporta. U tom smislu, “Luka Bogojevo” prepoznata je kao velika razvojna šansa, koja može biti i razlog dolaska nekih novih investitora. Zato se u lokalnoj samoupravi već uveliko razmišlja o javno-privatnom partnerstvu kao modelu za finansiranje izgradnje budućeg logističkog centra koji je planiran u blizini “Luke Bogojevo”. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija T:+ 381 11 3373063, F: + 381 11 3373061, E: naled@naled-serbia.org, www.naled-serbia.org

Add a comment

Related presentations

Related pages

Revizija javnog sektora - Documents

Sradnja privatnog i javnog sektora za unapredjenje privrednog ambijenta u opstini Odžaci ... Saradnja privatnog i javnog sektora za unapredjenje ...
Read more

SMJERNICE EKONOMSKE POLITIKE ZA 2012. GODINU - Vlada Crne Gore

Razlozi za usporavanje privrednog rasta u 2012. godini su: ... i dalje unapredjenje poslovnog ambijenta. ... javnog sektora i u sektoru domaćinstava)
Read more

Centar za privredno-pravni sistem - Aktivnosti

... pogodnije klime za uslove privrednog ... javnog i privatnog sektora. ... a u saradnji sa Centrom za unapredjenje kvaliteta i ...
Read more

Odbor za zdravstvo | AMCHAM

Odbor za zdravstvo se zalaže za unapređenje efikasnosti zdravstvenog sistema, kroz saradnju privatnog i javnog sektora, unapređenje i poboljšanje ...
Read more

Direktorat za ekonomsku politiku i razvoj Direktorat za ...

... nastaviće se reorganizacija javnog sektora. Imajući u vidu učešće ... na unapređenju ambijenta za ... privatnog sektora, ...
Read more

Fakultet za uslužni biznis

... a faktor koji je doveo do sužavanja je razlika između privatnog i javnog sektora. ... Stvaranje takvog ambijenta ... savremena vlada je u potrazi za ...
Read more

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA Beograd, 13 .11.2014. godine

godine kada su pokrenute inicijative za jaču saradnju između privrednih subjekata i javnog sektora, a u ... privrednog ambijenta ... za kulturu u ...
Read more

www-wds.worldbank.org

... ili destimulativan za njihov rad. 30. U opstini Gradiska ... u kreiranju privrednog ambijenta u ... izme u privatnog i javnog sektora u ...
Read more