Sradnja privatnog i javnog sektora za unapredjenje privrednog ambijenta u opstini Odžaci

50 %
50 %
Information about Sradnja privatnog i javnog sektora za unapredjenje privrednog ambijenta...
Business & Mgmt

Published on March 6, 2014

Author: NALED

Source: slideshare.net

Description

27. decembra 2013. godine u Biznis klubu „Slovan“ u Selenči, u okviru „Projekta
prekogranične saradnje za promociju investicija“ (CBC IP) finansiranog od strane EU,
održan je sastanak predstavnika lokalne samouprave i lokalnih privrednika, na kojem se
pre svega razgovaralo na temu saradnje i odnosa privatnog i javnog sektora, kao i
mogućnostima za unapređenje privrednog ambijenta u opštini Odžaci.

Seminar sa predstavnicima lokalne privrede Opština Odžaci 27. decembra 2013. godine u Biznis klubu „Slovan“ u Selenči, u okviru „Projekta prekogranične saradnje za promociju investicija“ (CBC IP) finansiranog od strane EU, održan je sastanak predstavnika lokalne samouprave i lokalnih privrednika, na kojem se pre svega razgovaralo na temu saradnje i odnosa privatnog i javnog sektora, kao i mogućnostima za unapređenje privrednog ambijenta u opštini Odžaci. Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave i lokalne privrede koji su govorili o svojim iskustvima, poslovnim izazovima i mogućnostima za stvaranje boljih uslova za poslovanje na lokalu. U saradnji sa predstavnicima lokalne privrede, sprovedeno je istraživanje čiji su rezultati dati u nastavku ovog izveštaja. REZULTATI: Najveći broj prisutnih ispitanika (64%) dolazi iz sektora proizvodnje, (36%) je iz sektora trgovine i usluga, dok su pretežno zastupljene delatnosti:          Inžinjering i trgovina Kožarska delatnost Proizvodnja konfekcije Poljoprivreda Uvoz i veleprodaja podnih obloga Prerada plastike Proizvodnja hleba i peciva Razvoj transporta i logistike Proizvodnja sintetičkih vlakana i prediva. Kroz priloženi upitnik, učesnici sprovedenog istraživanja pokušali su da ocene dosadašnji rad opštinske administracije i da kroz odgovore na pojedina pitanja pomognu predstavnicima lokalnih vlasti u unapređenju privrednog ambijenta u opštini Odžaci. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija T:+ 381 11 3373063, F: + 381 11 3373061, E: naled@naled-serbia.org, www.naled-serbia.org

Da li su administrativne procedure na lokalnom nivou transparentne i jasne? 37% DA 63% NE 63% ispitanika smatra da su administrativne procedure na lokalnom nivou transparentne i jasne, dok se 37% ispitanika sa tim ne slaže Da li smatrate da je lokalna administracija efikasnija od državne uprave? 27% DA 55% 18% NE MOŽDA 27% ispitanika smatra da je lokalna administracija efikasnija od državne uprave, 18% smatra da je efikasnija državna uprava, dok većina od 55% ne može da da jasnu ocenu Najveći broj prisutnih ispitanika navelo je da je u okviru svog poslovanja uglavnom upućeno na sledeće organe lokalne samouprave:      Poreska služba Urbanizam Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Direkcija za poljoprivredu Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (KLER) Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija T:+ 381 11 3373063, F: + 381 11 3373061, E: naled@naled-serbia.org, www.naled-serbia.org

Većina ispitanika navelo je da najbolju saradnju u okviru gore navedenih službi ima sa Kancelarijom za LER i Direkcijom za poljoprivredu, dok se najviše problema javlja u vezi rešavanja komunalnih pitanja, urbanizma i rada sa opštinskom administracijom. Kao najkorisnije stvari koje je opština Odžaci uradila za svoju zajednicu i lokalnu privredu, učesnici istraživanja su naveli:      Otvaranje novih radnih mesta Besplatan prevoz učenika i studenata Pristup bežičnom internetu Gasifikacija i uređenje putne infrastrukture Izrada prostornih i urbanističkih planova S druge strane, ispitanici smatraju da bi opština mnogo više mogla da uradi u pogledu:        Unapređenja transparentnosti pri javnim nabavkama Unapređenja poljoprivredne saradnje i izdavanja poljoprivrednog zemljišta Podsticaja malim i srednjim poljoprivrednicima u razvoju stočarstva, povrtarstva i voćarstva Jačanja saradnje sa lokalnom privredom, podsticaja razvoja MSP sektora Povećanja subvencija po pitanju samozapošljavanja Uvođenja funkcije opštinskog menadžera u cilju sistematske saradnje sa privredom oko planiranja razvoja opštine Svakodnevnih kontakata sa privredom, železnicom, lukom... U šta bi opština trebalo najviše da uloži kako bi pomogla poslovanju lokalne privrede? 2% 1% 1% 6% infrastruktura subvencije privredi 30% 60% efikasniji rad opštinske uprave novi izvori finansiranja razvoj MSP sektora razvoj poljoprivrednog sektora Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija T:+ 381 11 3373063, F: + 381 11 3373061, E: naled@naled-serbia.org, www.naled-serbia.org

Najveći procenat ispitanika (oko 60%) saglasno je da bi opština najviše trebalo da uloži u infrastrukturu, oko 30% njih smatra da su za to neophodne subvencije lokalnoj privredi, 6% smatra da je neophodno uložit u efikasniji rad opštinske administracije, dok ostatak ispitanika, njih oko 4% navodi da su neophodni novi izvori/mogućnosti finansiranja, pomoć u razvoju MSP sektora i sektora poljoprivrede i prehrambene industrije Učesnici sprovedenog istraživanja smatraju da je u cilju unapređenja privrednog ambijenta na lokalu od velikog značaja socijalna briga prema stanovništvu, upošljavanje i briga o selu kroz pojedine grane poljoprivrede kao i osposobljavanje mladih. U tom smislu, učesnici istraživanja naveli su da je neophodno raditi na sledećim pitanjima:        Dalje poboljšanje infrastrukture (putevi, vodovod, kanalizacija, smetlišta itd) Carinski prelaz, Bogojevo (bez teretnog terminala koji bi znatno smanjio gužvu na granici) Bolja informisanost preduzetnika od strane lokalne administracije o kreditima republičkog fonda i raznim drugim subvencijama koje se dodeljuju Skratiti postupak dobijanja građevinskih dozvola Ukinuti takse (poreske) ili ih smanjiti na razumnu meru Organizacija službe za izradu projektne dokumentacije Organizacija službe za transport i logistiku U cilju unapređenja postojećih usluga ili uvođenja novih, učesnici istraživanja navode da je neophodna:    Izgradnja carinskog terminala (raspisati konkurs) Unapređenje sporta i izgradnja sportskog rekreacionog centra uz pomoć Fonda za prekograničnu saradnju (primer Stare Pazove) Uspostavljanje i jačanje saradnje sa klasterom transporta i logistike Vojvodine Učesnici sprovedenog istraživanja ocenili su rad opštinske administracije prosečnom ocenom 5,50. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija T:+ 381 11 3373063, F: + 381 11 3373061, E: naled@naled-serbia.org, www.naled-serbia.org

Zaključak Većina ispitanika smatra da su administrativne procedure dovoljno transparentne i jasne, ali da svakako postoji prostor za dalje unapređenje na tom polju, pre svega u oblasti javnih nabavki. Takođe, većina privrednika ocenilo je da lokalna administracija dosta zaostaje za državnim organima kada je u pitanju efikasnost u rešavanju zahteva koji dolaze od strane lokalne privrede koji su u okviru svog poslovanja u najvećoj meri upućeni na organe poreske uprave, odeljenje urbanizma i komunalna pitanja. Predstavnici lokalne privrede prepoznaju dobre korake opštinskih vlasti, naročito kada je u pitanju otvaranje novih radnih mesta, pristup bežičnom internetu, gasifikacija i uređenje putne infrastrukture, izrada prostornih i urbanističkih planova. S druge strane, sugerisano je da je potrebno mnogo više pažnje posvetiti domaćim privrednicima, pre svega preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima. U tom smislu, predstavnici lokalne privrede ukazali su na neravnopravan položaj domaćih i stranih investitora i istakli da bi lokalna samouprava zajedno sa njima trebalo aktivnije da inicira rešavanje problema i izmenu propisa koji nisu u njenoj nadležnosti, a koji su ograničavajući za poslovanje. Primer za to je inicijativa koju je opština Odžaci zajedno sa izvozno orijentisanim preduzećima sa svoje teritorije uputila Upravi carina za otvaranje carinske ispostave u Odžacima. Takođe se sugeriše povećanje subvencija koje opština treba da izdvaja iz budžeta po pitanju samozapošljavanja, uz predlog uvođenja funkcije opštinskog menadžera u cilju sistematske saradnje sa privredom oko planiranja razvoja opštine. U tom smislu, intenziviranje i jačanje komunikacije sa predstavnicima lokalne privrede, jedan je od preduslova za unapređenje privrednog ambijenta na lokalu. Takođe, ukazano je i na probleme koje treba da rešava lokalna samouprava, pre svega u oblasti saobraćajne i druge komunalne infrastrukture. Podnet je konkretan predlog za uređenje industrijske zone kod bivše fabrike “ITES Lola Ribar”, gde je potrebno urediti saobraćajnu signalizaciju i rešiti probleme oko snabdevanja električnom energijom. S obzirom da troškovi transporta značajno utiču na poslovanje, neophodno je raditi na razvoju saobraćajne infrastrukture i mogućnostima kombinovanja više vidova transporta. U tom smislu, “Luka Bogojevo” prepoznata je kao velika razvojna šansa, koja može biti i razlog dolaska nekih novih investitora. Zato se u lokalnoj samoupravi već uveliko razmišlja o javno-privatnom partnerstvu kao modelu za finansiranje izgradnje budućeg logističkog centra koji je planiran u blizini “Luke Bogojevo”. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija T:+ 381 11 3373063, F: + 381 11 3373061, E: naled@naled-serbia.org, www.naled-serbia.org

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Revizija javnog sektora - Documents

Sradnja privatnog i javnog sektora za unapredjenje privrednog ambijenta u opstini Odžaci ... Saradnja privatnog i javnog sektora za unapredjenje ...
Read more

SMJERNICE EKONOMSKE POLITIKE ZA 2012. GODINU - Vlada Crne Gore

Razlozi za usporavanje privrednog rasta u 2012. godini su: ... i dalje unapredjenje poslovnog ambijenta. ... javnog sektora i u sektoru domaćinstava)
Read more

Centar za privredno-pravni sistem - Aktivnosti

... pogodnije klime za uslove privrednog ... javnog i privatnog sektora. ... a u saradnji sa Centrom za unapredjenje kvaliteta i ...
Read more

Odbor za zdravstvo | AMCHAM

Odbor za zdravstvo se zalaže za unapređenje efikasnosti zdravstvenog sistema, kroz saradnju privatnog i javnog sektora, unapređenje i poboljšanje ...
Read more

Direktorat za ekonomsku politiku i razvoj Direktorat za ...

... nastaviće se reorganizacija javnog sektora. Imajući u vidu učešće ... na unapređenju ambijenta za ... privatnog sektora, ...
Read more

Fakultet za uslužni biznis

... a faktor koji je doveo do sužavanja je razlika između privatnog i javnog sektora. ... Stvaranje takvog ambijenta ... savremena vlada je u potrazi za ...
Read more

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA Beograd, 13 .11.2014. godine

godine kada su pokrenute inicijative za jaču saradnju između privrednih subjekata i javnog sektora, a u ... privrednog ambijenta ... za kulturu u ...
Read more

www-wds.worldbank.org

... ili destimulativan za njihov rad. 30. U opstini Gradiska ... u kreiranju privrednog ambijenta u ... izme u privatnog i javnog sektora u ...
Read more