Spyology / vizualizare subiect agentul bujduveanu, sendviş între fbi şi cia

50 %
50 %
Information about Spyology / vizualizare subiect agentul bujduveanu, sendviş între fbi...
News & Politics

Published on March 6, 2014

Author: cocoselulinaripat

Source: slideshare.net

Description

US Government Fabrications

spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? 03/07/2013 18:47 spyology spyology - intelligence and more FAQ Cautare Profil Like Membri Grupuri Mesaje private Inregistrare Autentificare 35 people like this. Be the first of your friends. Agentul Bujduveanu, sendvi! între FBI !i CIA? Pagina de start a forumului spyology -> SPY NEWS Subiectul anterior :: Subiectul urmator Autor the shadow Administrator Mesaj Trimis: 09/10/2008 08:23 Titlul subiectului: Agentul Bujduveanu, sendvi! între FBI !i CIA? In cele ce urmeaza am sa procedez la reproducerea unui articol din cotidianul Jurnalul National, redactat de catre Andrei Badin. Documentarea jurnalistului s-a facut in mare parte din surse publice americane. Celelalte surse imi scapa pe moment, dar importanta lor este covarsitoare in incercarea de a demonta o eventuala intoxicare. "EXCLUSIV: Român prins în scandalul "arme pentru Iran" Data inscrierii: 12/Sep/2007 Mesaje: 1288 Localitate: worldwide Cet"#eanul american de origine român" Traian Bujduveanu a fost arestat recent în Florida, pentru c" ar fi furnizat "materiale militare" Iranului. Bujduveanu este un personaj cu o biografie extrem de interesant". În anii ’80 era v"zut cu !eful serviciilor secrete din Panama, cu dou" s"pt"mâni înainte de 21 decembrie 1989 se întâlnea cu Nicolae Ceau!escu la Palatul acestuia din Cartierul Prim"verii din Bucure!ti. Mai apoi era v"zut în Ambasada Coreii de Nord de la Bucure!ti. Dosarul s"u din Statele Unite con#ine date explozive. Jurnalul Na#ional a ini#iat o investiga#ie pe acest subiect !i a dialogat cu Bujduveanu prin intermediul logodnicei sale, Nicoleta Mircea. Un adev"rat roman de spionaj. Unul exploziv. file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive Page 1 of 9

spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? 03/07/2013 18:47 Jurnalul Na#ional a intrat în culisele unui dosar exploziv. Cet"#eanul american de origine român" Traian Bujduveanu, în vârst" de 53 de ani, a fost recent arestat în Florida, pentru c" ar fi furnizat "materiale militare" Iranului. Bujduveanu este un personaj cu o biografie extrem de interesant". În anii ’80 era v"zut cu !eful serviciilor secrete din Panama, cu dou" s"pt"mâni înainte de 21 decembrie 1989 se întâlnea cu Nicolae Ceau!escu la palatul acestuia din Cartierul Prim"verii din Bucure!ti. Mai apoi, era v"zut în Ambasada Coreei de Nord de la Bucure!ti. Dosarul s"u din Statele Unite con#ine date explozive. Jurnalul Na#ional a ini#iat o investiga#ie pe acest subiect !i a dialogat cu Bujduveanu prin intermediul logodnicei sale, Nicoleta Mircea. Un adev"rat roman de spionaj. Unul exploziv. Decembrie 1989. Cu dou" s"pt"mâni înainte de Revolu#ia român", Traian Bujduveanu se întâlne!te la Bucure!ti cu dictatorul Nicolae Ceau!escu la resedin#a acestuia din cartierul Prim"verii. Era împreun" cu mai mul#i oameni de afaceri americani. Se punea la cale o afacere în domeniul lui Bujduveanu: industria aviatic". 19 ani mai târziu, la 21 iunie anul curent, Bujduveanu este arestat într-o opera#iune special" a FBI. Este acuzat c" ar fi comercializat materiale militare pentru regimul islamic de la Teheran. În for#" Logodnica sa, Nicoleta Mircea, spune c" a fost opera#iune ie!it" din comun. Casa lui Traian Bujduveanu din Florida a fost luat" cu asalt la 6 diminea#a de foarte mul#i agen#i. "Au spart u!a de la camera mamei lui. Am poze. $i pe acolo au intrat. Eu am crezut c" este o bomb". Asta m-a trezit din somn. Eram împreun" în dormitor. Dup" care au intrat !i am v"zut masca#i. Eram sigur" c" sunt terori!ti... Ne-au întrebat despre arme, droguri !i ne-au spus s" st"m cu mâinile sus. Vedeam doar armele lor. Am crezut c" ne vor banii !i apoi ne omoar"", poveste!te Nicoleta. "Ne-au zis s" ne d"m jos din pat. Fiecare pe partea sa de pat !i s" ne întindem pe jos cu fa#a în jos !i, din nou, ne-au întrebat de arme !i de droguri... Apoi ne-au legat cu ni!te c"tu!e din plastic. Eu o mai am pe a mea, pentru c" m-au strâns foarte tare cu ea !i când mi-au dat-o jos m-au t"iat la mân". Iar dup" aceea pe mine m-au ajutat s" m" ridic !i m-au întors cu fa#a c"tre ei. Abia atunci am v"zut: pe masca#i scria FBI. $i am fost fericit" c" nu m" omoar". Iar din camera mamei – o auzeam cum îl strig" pe Traian. Mama lui nu !tie engleze!te, e oarb". Nu ne-au dat voie la început s" mergem la ea. Ne-au spus c" au mandat de arestare pe numele lui. $i c" au !i mandat de perchezi#ie. $i Traian le-a zis s" ia tot, c" nu are nimic de ascuns. Dar de ce nebunia asta? Puteau s" vin" !i s" bat" la u!". Era acela!i lucru. Ni s-a spus c" a!a vor s" ne protejeze", mai poveste!te Nicoleta. Ea spune c" nu a aflat nici pân" în ziua de azi de cine a vrut s" îi protejeze FBI-ul. Câteva zile, Nicoleta nu a !tiut nimic despre logodnicul ei. A aflat c" Traian fusese dus la închisoarea federal" din Miami. Dar nu i s-a permis accesul. I s-a spus doar c" poate veni la tribunal, unde s" afle acuza#iile. Acuza#iile Pe scurt, Traian Bujduveanu este acuzat c" ar fi vândut unui cet"#ean american de origine iranian", Saied Keshari, mai multe piese de avion care ar fi considerate militare. Logodnica sa sus#ine c" procurorii nu au demonstrat c" produsele pe care autorit"#ile americane cred c" le-a vândut Bujduveanu au fost !i vândute. Ea spune c" în acest moment probele prezentate sunt doar e-mail-uri, concret, coresponden#a dintre cei doi. Bujduveanu ne-a transmis, îns" prin logodnica sa, c" acuza#iile ar fi false !i c" nu i-a vândut lui Saied piesele reclamate. "Sunt piese f"r" valoare. Cost" 10 de dolari bucata", spune Nicoleta Mircea. Mai mult, piesele enumerate de acuzare, 7 la num"r, sunt produse în anii 1950-1960 !i nu se mai fabric" în prezent. Mai mult, Traian Bujduveanu spune c" produsele respective se file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive Page 2 of 9

spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? 03/07/2013 18:47 mai fabric" în prezent. Mai mult, Traian Bujduveanu spune c" produsele respective se folosesc în prezent ca material didactic, deci nu se mai pot monta pe nici un avion, în nici un caz pe unul militar, a!a cum spun autorit"#ile americane. Bujduveanu mai spune c", oricum, piesele nu sunt arme. De exemplu, o pies" este un !urub (bolt), alta este o garnitur" (diaphragm) care, de fapt, este o bucat" de cauciuc, alta este un întrerup"tor (switch assembly) care are aproximativ 2 cm, alta este format" din ni!te fire care fac leg"tur" între ni!te piese (harness assembly) etc. De asemenea, Bujduveanu sus#ine c" nu îl cunoa!te pe americanul de origine iranian", prima dat" cunoscându-l la proces, !i c" a discutat cu acesta doar prin e-mail. Mai mult, Bujduveanu sus#ine c" i-ar fi dat iranianului ni!te pre#uri foarte mari. Keshari locuie!te în California, în Novado. Venise în Miami împreun" cu so#ia !i cei doi copii deoarece so#ia sa trebuia s" fac" ni!te investiga#ii medicale. A fost arestat pe aeroportul din Miami în prezen#a familiei. Keshari a cerut ca s" fie judecat în California, dar nu s-a acceptat. De asemenea, instan#a nu a acceptat nici fixarea unei cau#iuni pentru Bujduveanu. În m"rturia f"cut" în fa#a procurorilor, Bujduveanu spune c" "în fiecare an, Guvernul american vinde prin licita#ii publice tone de p"r#i de piese de schimb pentru avioane, vânz"ri efectuate atât în SUA, cât !i în str"in"tate. Aceste piese au tehnologie învechit" !i nu mai sunt folosite de Guvern. Clien#ii care particip" la aceste licita#ii sunt în general revânz"tori de avioane, dealeri de componente de avioane, revânz"tori de componente electronice. Dac" aceste piese ar fi avut un impact atât de sever pentru securitatea na#ional", atunci de ce Guvernul este angajat în astfel de vânz"ri?". El explic" !i despre e vorba. "Expandabil – este o pies" de avion care poate fi folosit" O SINGUR% DAT%, dup" care trebuie înlocuit" !i distrus". Dup" folosire, piesa este denumit" SCRAP (pies" veche, uzat"). O pies" expandabil" uzat" NU POATE fi folosit" sub nici o form" ca pies" pentru avioane militare. Aceasta poate cauza perfor"ri, ceea ce poate duce la pr"bu!irea unui avion", spune Bujduveanu.. Scenariu la Serviciilor Secrete În m"rturia sa, Traian Bujduveanu a spus c" totul ar fi o înscenare f"cut" de unele servicii secrete americane. "Procurorul a dorit s" v" fac" s" crede#i c" ei nu !tiu cine sunt !i m-au descris drept «cet"#ean n"scut în România !i naturalizat cet"#ean american, locuind cu mama sa în vârst" !i fiul s"u, pe Broward»... (...) L"sa#i-m" s" reamintesc Cur#ii c" va fi destul de dificil s" uite un bun valoros al SUA atunci când nu avea nici un agent important în Coreea de Nord !i când singurele informa#ii pe care se bazau erau declara#ii !i rapoarte ale celor care fugeau din Coreea de Nord !i a observa#iilor sateli#ilor de urm"rire. Partea important" aici este c" procurorul l-a min#it f"r" menajamente pe judec"torul federal O’Sullivan. Nu conteaz" dac" este o minciun" mare sau o minciun" mic", este totu!i o minciun". Ar trebui s"-mi fie team" de sistem? Ar trebui s" ne fie team" de sistem?", a spus Bujduveanu în fa#a Cur#ii din Miami. El l-a acuzat pe procuror c" l-a min#it cu bun" !tiin#" pe judec"torul O’Sullivan. Printre altele, în privin#a cau#iunii. El spune c" procurorul a spus c" dac" va fi eliberat pe cau#iune "ar fi fugit imediat în alt" #ar"". "Oricum, ceea ce procurorul nu a men#ionat Cur#ii este c" multe dintre aceste #"ri !i-ar dori s" m" vad" mort, în timp ce altele !i-ar dori s" m" întorc sub un acord bilateral", a spus Bujduveanu. FBI versus CIA&NSA Logodnica sa, Nicoleta Mircea, a precizat pentru Jurnalul Na#ional c" întreaga afacere ar fi un nou episod al luptelor dintre serviciile secrete americane. "Mi-a zis c" sunt mul#i ca el închi!i. Dar nu numai CIA, pentru c" !tiu c" peste CIA mai este o agen#ie, NSA. Iar el de aia îmi vorbe!te", spune Nicoleta. Mai mult, ea spune c" afacerile logodnicului s"u, inclusiv firma acuzat" de vânzarea de piese militare Iranului, sunt, de fapt, o acoperire a CIA. Firm" CIA sub acoperire în România În m"rturia f"cut" în fa#a Cur#ii din Miami, Bujdeveanu a spus: "Orion Aviation Corp (n.red. – firma sa) a fost o companie de acoperire a opera#iilor clandestine din Europa !i din întreaga lume, iar Guvernul SUA a !tiut pe deplin de existen#a sa. Compania a fost folosit" file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive Page 3 of 9

spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? 03/07/2013 18:47 intens în perioada regimului comunist din România, iar dup" c"derea comunismului a fost folosit" ca s" racoleze agen#i din Coreea de Nord, cât !i oficiali nord-coreeni din România, Ungaria !i Austria. Orion Aviation a fost, de asemenea, antrenat" în alte opera#iuni din România, cât !i din alte #"ri. Tot timpul «Guvernul SUA a !tiut de acest lucru»". Otravit în Ambasada Coreii de Nord la Bucure!ti "Motivul pentru care sunt atât de bolnav este faptul c" am fost otr"vit în Ambasada Coreii de Nord din Bucure!ti în timp ce participam la o cin" de protocol. Persoana care a fost cu mine a murit în mai pu#in de un an", este m"rturia f"cut" în fa#a Cur#ii din Miami de Traian Bujduveanu. Logodnica sa, Nicoleta Mircea, sus#ine c" otr"virea lui Traian Bujduveanu ar fi avut loc în 1992. "Mereu a lucrat pentru SUA. Vânzând coreenilor, ajungea s" se infiltreze. Dorea s" se infiltreze. Astfel afla exact ce dot"ri au, ce avioane au. De la ambasada Coreei de Nord primea liste «shopping list», iar din aceste liste î!i putea da seama de dot"rile pe care le avea Guvernul de la Phenian, iar astfel putea s" !tie de ceea ce au nevoie !i putea s" îi controleze prin produsele pe care le furniza", poveste!te ea. De asemenea, ea spune c" serviciile secrete române!ti l-ar fi urm"rit pe Bujduveanu înainte de 1989, cât !i dup". Serviciile secrete de la Bucure!ti i-au informat pe omologii s"i americani c" ar fi asociat serviciilor secrete nord-coreene !i a livrat Washingtonului inform"ri despre vizitele acestuia în ambasada lui Kim Ir Sen de la Bucure!ti. Americanii nu au reac#ionat. Serviciile secrete de la Bucure!ti au revenit. Împreun" cu agen#i sud-coreeni, l-au fotografiat pe Bujduveanu la Budapesta !i Viena, unde s-a întâlnit cu agen#i nord-coreeni. Americanii nu l-au arestat. Pe urmele agen#ilor români Despre activit"#ile sale în România, Traian Bujduveanu ne-a comunicat prin intermediul logodnicei sale: "În leg"tur" cu ceea ce f"cea în România pe timpul lui Ceau!escu, misiunea lui era s" monitorizeze eventualii spioni care încercau s" se infiltreze în SUA, în general persoane care lucrau pentru companii de import-export. Încerca s" identifice aceste persoane, pentru ca mai apoi s" se încerce transformarea lor din spioni pentru România în spioni pentru Statele Unite". Bujduveanu a înt"rit cu acest prilej declara#iile anteriroare, conform c"rora a lucrat pentru CIA, dar !i pentru NSA. Biografie zbuciumat" Anii ’80 îl prind pe Traian Bujduveanu în Panama, în a!a-numita "Base Aerea Tocumeni" – care se afl" pe Aeroportul Interna#ional Tocumen din Panama City, în prezen#a maiorului Espinosa, !eful serviciilor secrete ale Republicii Panama. Anii ’90 îl g"sesc pe Traian Bujduveanu în Ambasada Republicii Democrate Congo, în Washington DC, în prezen#a ambasadorului Republicii Congo !i a altor personalit"#i politice congoleze. Este fotografiat în hotel când era în prezen#a delega#iei Republicii Congo. Delega#ie compus" printre al#ii din ministrul Justi#iei Congoleze – Teo Mwamba, doctorul privat al pre!edintelui Laurent Kabila !i de Celestin – agent la securitatea na#ional" a Republicii Congo. În depozi#ia sa olograf", Traian Bujduveanu sus#ine c", în ciuda accentului s"u care tr"deaz" faptul c" nu s-a n"scut în America, el se consider" "un produs american" !i a!teapt" s" se fac" dreptate în ceea ce-l prive!te ." _________________ file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive Page 4 of 9

spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? 03/07/2013 18:47 _________________ informatia inseamna putere Sus AdBot Robotelul cu reclame Trimis: 29/10/2011 08:42 Titlul subiectului: AdBot Ce este AdBot ? Click aici Sus Afiseaza mesajele pentru a le previzualiza: Toate mesajele Primele, cele mai vechi mesaje Pagina de start a forumului spyology -> SPY NEWS Du-te Ora este GMT + 2 ore Pagina 1 din 1 Mergi direct la: SPY NEWS Du-te Nu puteti crea un subiect nou in acest Nu puteti raspunde in subiectele acestui Nu puteti modifica mesajele proprii din acest Nu puteti sterge mesajele proprii din acest Nu puteti vota in chestionarele din acest forum forum forum forum forum Recent Activity No recent activity to display. Put some like buttons on your website to engage your users. Details can be found here. Facebook social plugin Recommend Spyology Plus | Creeazã-ți o insignã 65 people recommend this. Be the first of your friends. file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive Page 5 of 9

spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? 03/07/2013 18:47 Live Traffic Feed A visitor from Fort Lauderdale, Florida viewed "spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendvi! între FBI !i CIA?" 1 min ago A visitor from Craiova, Dolj viewed "spyology :: Vezi forum - SPY-TECH" 9 mins ago A visitor from Deva, Hunedoara left "spyology :: Vizualizare subiect Avertizare în timp real!" via observator.tv 16 mins ago A visitor from Deva, Hunedoara viewed "spyology :: Pagina de start" 18 mins ago A visitor from Europe viewed "spyology :: Vezi forum - SPY NEWS" 23 mins ago A visitor from Timisoara, Timis viewed "spyology :: Vizualizare subiect - INSTITUTUL DE POLITICI file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive Page 6 of 9

spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? 03/07/2013 18:47 subiect - INSTITUTUL DE POLITICI PUBLICE" 55 mins ago A visitor from Targu-mures, Mures viewed "spyology :: Vizualizare subiect - INTERCEPTAREA - Metode simple de evitare" 56 mins ago A visitor from Bucharest, Bucuresti viewed "spyology :: Vezi forum ARTA SPIONAJULUI" 1 hour 32 mins ago A visitor from Bucharest, Bucuresti viewed "spyology :: Vizualizare subiect - Cum putem verifica daca Live Traffic Feed See your visitors in RealTime! Get the Free Live Traffic Feed Get Feedjit Now! A visitor from Fort Lauderdale, Florida viewed "spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendvi! între FBI !i CIA?" 0 secs ago A visitor from Mihaileni, Suceava viewed "spyology :: Vizualizare subiect - INTERCEPTAREA - Metode simple de evitare" 1 hour 21 mins ago A visitor from Deva, Arad viewed "spyology :: Pagina de start" 1 hour 32 mins ago A visitor from Sibiu left "spyology :: Vizualizare subiect - localizare telefoane mobile dupa cod IMEI" via localizare-telefon.webs.com 3 hours 5 mins ago A visitor from Iasi viewed "spyology :: Vizualizare subiect - Cartea NUCLEUL-ENIGMA SPIONAJULUI ROMANESC-autor:Victor Nita" 3 hours 7 mins ago file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive Page 7 of 9

spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? 03/07/2013 18:47 A visitor from Sibiu viewed "spyology :: Vizualizare subiect - Tehnica profesionala de spionaj" 3 hours 14 mins ago A visitor from Bucharest, Bucuresti viewed "spyology :: Vizualizare subiect - ALERTA. Inselaciuni cu "telefoane spion"." 3 hours 40 mins ago A visitor from Brasov viewed "spyology :: Vizualizare subiect INTERCEPTAREA - Metode simple ONLINE COUNTER de evitare" 3 hours 42 mins ago NEOCOUNTER Thank you for trying our widget. Your free trial period ended. If you want to keep tracking your visitors, please consider upgrading to Premium. Thank you! file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive Page 8 of 9

spyology :: Vizualizare subiect - Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? 03/07/2013 18:47 VISITOR COUNTER stat Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group Fa-ti si tu propriul forum GRATUIT, pe www.myforum.ro file:///Users/Traian/Desktop/spyology%20:%20Vizualizare%20subiect%…ul%20Bujduveanu,%20sendviş%20între%20FBI%20şi%20CIA%3F.webarchive Page 9 of 9

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

cinaripat 936 uploads | Scribd

cinaripat (cinaripat) has uploaded 936 documents on Scribd.
Read more

Stiri: - Filme vechi

Autor Subiect: Filme vechi (Citit de 33683 ori) Detonate. Administrator; Hero Member; Mesaje postate: 4806; Gen: OS: Windows 7/Server 2008 R2; Browser:
Read more

Search Results despre bou - gandeste.org

... mai făcuse şi o serie de descoperiri interesante şi valoroase legate de agentul ... între 1991 şi ... FBI a monitorizat minuţios şi a ...
Read more

Cristian Terran | Conspiratii si Mistere

Li Hongzhi este fondatorul și maestrul spiritual Falun Gong sau Falun Dafa, o practică avansată de cultivare a sinelui din școala budistă. Această ...
Read more

Reţele de calculatoare | Cristina Diftirenco - Academia.edu

READ PAPER. Reţele de calculatoare. Download
Read more

provocari_la_adresa_securitatii_si_strategiei_2005.pdf

Globalizarea este cea mai semnificativă transformare şi subiect ... Abhazia şi Osetia de Sud. Analiştii CIA ... în interiorul şi între zonele ...
Read more