sps0501

100 %
0 %
Information about sps0501
Entertainment

Published on June 17, 2007

Author: Octavio

Source: authorstream.com

Slide1:  Slide2:  Notícies Reunions del SemPerSe El dia previst per a l’última reunió d’aquest curs, llevat festes locals, és el 2 de maig, de 16.00 a 19.00 h. Slide3:  Notícies Jornades tècniques per als coordinadors La primera jornada d’aquest curs, que amb el títol: JTS1 - Mirem vídeo amb l'ordinador: reproducció i transmissió per Internet ha implicat 325 persones. El material de la jornada el teniu disponible a la secció Jornades Tècniques | Secundària de les pàgines de Suport tècnic http://www.xtec.es/formaciotic/suport/, que hi ha a la secció Atenció a l’usuari de la XTEC. Slide4:  Notícies Jornades tècniques per als coordinadors La Segona Jornada Tècnica d’aquest curs és: L’OpenOffice i nous programes distribuïts. Data: 14 de febrer Els objectius inicials d’aquesta jornada són: Treballar amb l’OpenOfiice en català. Els mòduls bàsics (processador de text, full de càlcul i eina de presentacions) i les opcions de configuració. Relació amb els documents fets amb Microsoft Office. Donar suport a l’ús d’alguns dels programes que es distribueixen als centres durant aquest trimestre: * Virtual CD i Partition Magic: pràctiques. * Deep Freeze 5.20: novetats respecte de les versions anteriorment distribuïdes. Inscripció del 21/1 al 31/1 http://www.xtec.es/formaciotic. El resultat de la inscripció el podreu consultar a la mateixa adreça a partir del 3 de febrer. Slide5:  Notícies Jornades tècniques per als coordinadors La tercera jornada d’aquest curs: amb la intenció que el mes de maig quedi el més lliure possible, hem programat la 3a Jornada Tècnica per al 18 d’abril. Slide6:  Notícies Fòrum del SemPerSe al Educampus Fins aquest curs escolar, els assistents als seminaris tenien uns fòrums com espais col·laboratius per intercanviar problemàtiques, comentaris, aportacions, suggeriments, treballs... dins de la plataforma WebCT. Aquest any hem canviat d’entorn i treballarem dins de la plataforma Educampus. Per accedir-hi : des el portal edu365.com o des de la web del SEMPERSE Slide7:  Notícies Calendari de dotacions ja comunicades Recordeu GEPSE : http://www.xtec.es/gepse Permisos i usuaris de centre: http://www.xtec.es/puc Slide8:  Notícies Calendari de dotacions ja comunicades Slide9:  Notícies Calendari de dotacions ja comunicades Slide10:  Notícies Calendari de dotacions ja comunicades Slide11:  Notícies Cablatge integral – Red.es El Departament d’Educació, a través d’un conveni de col·laboració amb l’entitat Red.es, ha iniciat una actuació de cablatge estructurat de centres docents. L’actuació que s’ha iniciat el 2004, ha afectat, en una primera etapa, 300 centres La segona fase d’aquesta actuació, que finalitzarà el primer trimestre de 2006, podria abastar prop de 500 centres. Es considera que l’actuació comporta una combinació mixta de tecnologia de comunicació per cable i de comunicació sense fils, amb un abast que es determina de forma específica per a cada centre, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries del projecte i les característiques del centre. Els cablatges físics s’adeqüen al nivell CAT5e o equivalent, i les connexions sense fils corresponen a l’estàndard IEEE 802.11.g. Slide12:  Notícies Cablatge integral – Red.es Slide13:  Notícies Actuacions en l’àmbit del programari lliure a l’educació Slide14:  Notícies Del racó a la zona Clic Slide15:  Notícies Del raco a la zona Clic Slide16:  Notícies Jornada tècnica TIC en Necessitats Educatives Especials Slide17:  Notícies Jornada tècnica TIC en Necessitats Educatives Especials Slide18:  Notícies Jornada tècnica TIC en Necessitats Educatives Especials Slide19:  Notícies L’informe de les TIC a les llars catalanes A finals de desembre de 2004 va sortir una nota de premsa de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació on es va presentar l'enquesta a les llars sobre equipament i ús de les TIC a Catalunya (durant l’any 2003). Una de les conclusions és que: hi ha més llars amb ordinador que sense, però l’ús diari d’Internet es va mantenir estabilitzat durant el 2003, mentre que es va disparar la presència de mòbils. L’informe complet és accessible des de la nota de premsa: L’informe de les TIC a les llars catalanes alerta sobre la insuficiència de les infraestructures i l’amenaça de la fractura digital Slide20:  Notícies Síntesi de resultats de les competències bàsiques als 14 anys En aquest document es presenten els resultats obtinguts en les proves d’avaluació de les competències bàsiques del curs 2003-2004 a 2n d’ESO. Aquestes proves van ser passades a l’alumnat de 2n d’ESO d’una mostra representativa de centres de Catalunya. Podeu veure el document sencer a: http://www.gencat.net/educacio/csda/publis/pub_rec/docs/sintesicb.pdf Slide21:  Notícies Síntesi de resultats de les competències bàsiques als 14 anys Comentaris dels resultats del coneixement i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) Els resultats que s’obtenen en les competències que avaluen l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació són alts; el resultat més baix (amb un 70% d’assoliment) s’enregistra en la competència que implica produir un text escrit amb ordinador tot seguint les pautes de presentació establertes (L15b). Pel que fa a l’hàbitat, els percentatges d’assoliment són similars en els tres hàbitats, i les diferències que s’observen no són estadísticament significatives. Pel que fa al nivell socioeconòmic dels centres, les diferències dels percentatges d’assoliment entre nivells no són significatives pel que fa a la identificació dels elements habituals de les TIC (SC 27). Quant a la recerca d’informació en web (SC21d), s’observen diferències significatives entre els resultats de l’alumnat de centres de nivell socioeconòmic alt respecte dels resultats de l’alumnat dels altres dos nivells. Slide22:  Notícies XI Premis de vídeo escolar i VIII Premis de fotografia Slide23:  Notícies Premis web de ciències La Fundació Catalana per a la Recerca (FCR) i l’SGTI del Departament d'Educació convoquen, en el marc de la celebració de la Setmana de la Ciència, un concurs de realització de pàgines web de temàtica científica. http://www.xtec.es/escola/web_cien/index.htm Els premis d’aquesta novena edició es van lliurar el 10 de novembre: Slide24:  Notícies Premis web de ciències Slide25:  Notícies Formació de l’SGTI Slide26:  Notícies Formació de l’SGTI Aquest mes ja s’han iniciat, amb caràcter experimental, amb un únic grup pilot, els cursos: D129 Les TIC i la funció directiva als centres docents DSLL Internet i llengua a secundària DSMA Internet i les matemàtiques a secundària S’està revisant tota l’oferta de formació per al curs 2005-2006 per incorporar progressivament el programari lliure. Slide27:  Novetats a la Cabal de les línies dels centres Una vegada fetes les adaptacions de la xarxa interna de Telefònica: Les línies d’ADSL dels centres (tant les de 2 Mbps com les de 4 Mbps) estan duplicant el seu cabal efectiu. Els centres que tenen un satèl·lit unidireccional els serà substituït per una ADSL o per un satèl·lit bidireccional. Aquests canvis ja s’estan realitzant. Durant el trimestre anterior, s’han integrant els centres d’educació d’adults a la XTEC (se’ls ha instal·lat l’ADSL, etc.). Cal recordar que la línia Xarxa Educativa de Banda Ampla, que connecta els centres educatius a la XTEC, és exclusivament per a dades. L'ús inadequat pot suposar una despesa amb càrrec al centre docent. Slide28:  Novetats a la Més cabdal de les connexions de la XTEC cap a Internet Slide29:  Novetats a la Servei de publicació de vídeo a la web Slide30:  Novetats a la Servei de publicació de vídeo a la web Slide31:  Novetats a la Servei de publicació de vídeo a la web La vanguardia dels estudians :  La vanguardia dels estudians És un diari en línia en català adreçat a nois i noies al qual s’hi pot accedir des de la portada del portal edu365.com, o bé directament a l’adreça: http://lavanguardia.edu365.com L’accés està restringit als centres educatius i professors registrats a la XTEC, i als alumnes i pares i mares d'alumnes registrats al portal edu365.com. La Vanguardia dels estudiants s’actualitza dos cops al dia: una primera edició a les 10:15 hores i una segona edició a les 14:00 hores. La vanguardia dels estudians :  La vanguardia dels estudians Els objectius de La Vanguardia dels estudiants són: Incentivar entre els estudiants l’hàbit de cercar informació en català diàriament, a través de les noves tecnologies (PC i Internet). Crear un espai de participació (fòrums, enquestes) per produir informació i compartir-la entre els diferents membres del sector educatiu. Oferir al professorat una eina educativa per treballar amb els alumnes diversos continguts del currículum, com la cerca d’informació, la redacció periodística... Contribuir a l’adopció de models apropiats d’ús de la llengua entre els joves. La vanguardia dels estudians :  La vanguardia dels estudians Se seleccionen notícies d'actualitat i d'interès per als joves que els permetin comprendre i analitzar millor el món que els envolta, que transmetin valors que també es treballen a l’aula (igualtat home-dona, treball en equip, solidaritat, sostenibilitat, etc.), políticament neutres i que permetin l’anàlisi i la reflexió. En tractar-se d’un diari digital, té estructura d’hipertext, navegació i una forta interacció imatge-text. No és transportable físicament, però sí electrònicament. En la redacció de notícies i articles s’utilitza el model de llengua estàndard oral i escrita. La vanguardia dels estudians :  La vanguardia dels estudians Aula de secundària :  Aula de secundària L’Aula de secundària és una secció del portal de filosofia d’en Josep-Maria Terricabras. Vol ser un instrument al servei dels professors i dels alumnes de filosofia de secundària, especialment de batxillerat. Ofereix informacions d’interès relacionades amb la filosofia del batxillerat (premis, llibres, actes), proposa textos i articles sobre temes curriculars, així com alguns suggeriments pràctics. Pretén obrir, a través de la xarxa, nous espais de participació (amb articles dels alumnes i dels professors, fòrum de discussió o bústia de suggeriments). S’hi pot accedir des de la portada i des de batxillerat, o directament des de l’adreça: http://www.edu365.com/pls/edu365/filosofia on es troba l’enllaç a l’aula de secundària L’accés està restringit als centres educatius i professors registrats a la XTEC, i als alumnes i pares i mares d'alumnes registrats al portal edu365.com Nostranau :  Nostranau Altres novetats gener 2005 :  Altres novetats gener 2005 Altres novetats gener 2005 :  Altres novetats gener 2005 Slide40:  Altres novetats gener 2005 Altres novetats gener 2005 :  Altres novetats gener 2005 Altres novetats gener 2005 :  Altres novetats gener 2005 Altres novetats gener 2005 :  Altres novetats gener 2005 Slide44:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic Slide45:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic Slide46:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic Slide47:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic Slide48:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic Slide49:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic Slide50:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic Slide51:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic A continuació, us mostrarà el registre d’instal·lació on podeu veure, d’una manera molt gràfica, si s’ha produït algun problema durant el procés. Les dues finestres següents us deixen ajustar alguns detalls del rendiment (memòria Cau i directori d’intercanvi) i la resolució del monitor (per defecte, està marcat que l’obtingui automàticament). És aconsellable acceptar les opcions per defecte, aquests paràmetres es poden modificar des del mateix programa. Quan el programa acabi d’iniciar-se us mostrarà tres finestres: la del programa GIMP, la de capes, canals, camins..., i el consell del dia. Si no voleu que cada vegada que inicieu el GIMP us mostri el consell del dia, podeu desmarcar el quadre de verificació Mostra un consell la propera vegada que s’iniciï el GIMP i clicar el botó Tanca. Slide52:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic Nota: En executar el GIMP 2.0 en plataformes Windows, es produeix un error i, a continuació, aquest obre la finestra de la consola d’error del GIMP. No es pot tancar, minimitzeu la finestra i continueu treballant. Slide53:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic Slide54:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic Slide55:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic Slide56:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic Slide57:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic Per augmentar o disminuir l’aparença de la imatge podeu utilitzar el zoom . Premeu la icona, observeu els paràmetres de l’eina, des d’aquí podeu escollir si voleu apropar o allunyar la imatge. Experimenteu amb el zoom, apropeu i allunyeu la imatge clicant amb el botó esquerre del ratolí. Visualitzeu-la a mida real des del menú Visualitza | Zoom | 1:1 (100%) o bé ajusteu la imatge a la finestra des del menú Visualitza | Zoom | Ajusta el zoom a la finestra. Slide58:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic Slide59:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic Slide60:  Programari lliure GIMP 2.0: Editor gràfic i retoc fotogràfic Slide61:  Optimització de l’ordinador per a la consulta multimèdia Slide62:  Optimització de l’ordinador per a la consulta multimèdia Amb el test que us proposem podeu comprovar si el vostre ordinador pot accedir a continguts on intervinguin: Audio/video: Windows Media Player (o Media Player Classic), Real Player (o Real One), Quicktime, DivX. Entorns específics: Flash, Shockwave, Java. El test presenta informacions codificades per aquestes eines i entorns, i l’opció d’instal·lar-les en cas de no poder-hi accedir. Les versions més modernes dels diferents navegadors incorporen part d’aquest programari. Cal actualitzar-ne la versió amb certa freqüència... Us adrecem directament a la pàgina virtual per realitzar el test http://www.xtec.es/audiovisuals/sav/saip05/sessio3/test/test.htm Slide63:  Programes espies Un petit aclariment de conceptes Slide64:  Programes espies Ad-Aware SE Personal Edition Slide65:  Programes espies Ad-Aware SE Personal Edition Slide66:  Programes espies Ad-Aware SE Personal Edition Sabreu que l’anàlisi ha acabat quan la finestra d’estat del programa presenti les informacions Finished i Scan Complete. Cliqueu el botó La següent pantalla presenta un llistat del spyware que teniu a l’ordinador. Només caldrà seleccionar les caselles dels diferents objectes. Seleccioneu totes les caselles i premeu el botó Ad-Aware realitza la neteja de tot l’spyware seleccionat. Si l’ordinador tenia una gran quantitat de spyware, pot ser que Ad-Aware no finalitzi correctament. Ho sabreu perquè la finestra Deleting Selection no desapareix. Slide67:  Programes espies Ad-Aware SE Personal Edition En aquest cas, el millor que es pot fer és tancar Ad-Aware i tornar a executar-lo, però aturant el procés cada vegada que el programa hagi detectat un nombre raonablement baix d’objectes (10-15 objectes, per exemple. El procés s’atura amb el botó Quan hagueu tret tot el spyware, caldrà, per seguretat, reiniciar l’ordinador i fer una nova comprovació de l’ordinador amb Ad-Aware. Hi ha spyware molt tossut, que no desapareix així com així. En alguns casos, en màquines amb diferents permisos d’usuari, caldrà passar Ad-Aware des de tots els perfils per eliminar completament alguns programes espia. En tot cas, és prudent passar Ad-Aware tantes vegades com sigui necessari per tal de fer una neteja el més completa possible al vostre ordinador, i a tots els ordinadors de la vostra xarxa. Quan Ad-Aware ja no trobi cap programa espia, a la darrera pantalla us presentarà MRU List, o sigui, un llistat de fitxers que generen diferents programes. Alguns d’aquests llistats són generats per aplicacions del Windows (llistats de preferits, d’últims fitxers oberts...), mentre que altres són generats pels programes espia que acabeu d’eliminar. Si no teniu manera de saber si un llistat és necessari pel sistema o no, us aconsellem que no elimineu aquestes llistes, ja que de per si mateixes no comporten cap risc. Slide68:  Programes espies Spybot. Searchandamp;Destroy Popular Els diferents detectors de spyware detecten alguns programes espies, mentre que altres els passen desapercebuts. De manera que és convenient comptar amb l’ajuda d’una segona aplicació que complementi l’acció de la primera. Us proposem, que des de http://www.safer-networking.org/es/mirrors/index.html descarregueu el Spybot. Com en el cas d’Ad-Aware, opteu per desar el fitxer (spybotsd13.exe) a l’ordinador. Desat el fitxer al disc dur, executeu-lo. Accepteu per defecte totes les pantalles per fer la instal·lació. En acabar-la, una última pantalla us demana si voleu executar Spybot. Traieu la selecció de la casella corresponent i cliqueu el botó . Slide69:  Programes espies Spybot. Searchandamp;Destroy Popular Apareix també una finestra que permet fer una còpia dels paràmetres actuals del registre de Windows, per si més endavant voleu desfer els canvis fets per Spybot. Cliqueu el botó . En cas de que després d’haver eliminat spyware detectéssiu un mal funcionament de l’ordinador, podríeu tornar a la situació anterior amb la icona . Canvieu, si voleu, el llenguatge de l’aplicació amb l’opció Language. Podeu triar el català: alguns menús seguiran en anglès, i altres es traduiran. Cerqueu les darreres actualitzacions amb el botó . Spybot us presentarà una finestra on podreu seleccionar quines actualitzacions voleu descarregar i instal·lar. Davant el dubte, opteu per instal·lar totes les actualitzacions. Amb el botó aquestes actualitzacions es descarregaran i s’instal·laran automàticament. Una pantalla contextual us informarà del procediment. En finalitzar el procés, els interrogants de les actualitzacions disponibles s’hauran convertit en signes de verificació. Slide70:  Programes espies Spybot. Searchandamp;Destroy Popular Analitzeu el sistema l’ordinador amb el botó Spybot farà una recerca del spyware. En acabar l’anàlisi, cliqueu el botó per eliminar el spyware trobat. Per protegir en un futur el sistema de spyware similar al que s’ha detectat, cliqueu la icona . Spybot us retornarà informació sobre quin nivell de protecció té el vostre sistema. Per finalitzar, cliqueu damunt la icona . A partir d’ara, cada vegada que un programa intenti fer canvis importants en el registre de Windows, Spybot us n’informarà, i haureu de prendre la decisió de permetre el canvi (Allow change) o no permetre’l (Deny change). Slide71:  Test de la web del nostre centre Molts de vosaltres esteu coordinant i/o fent la web o portal del vostre centre. A continuació us plantegem unes qüestions bàsiques que haurien de contenir per entendre millor com organitzar els ítems de manteniment i actualització del vostre portal web. Les qüestions estan extretes del llibre d'estil de les webs de la UPC: http://www.upc.es/estil/webestil.htm Us proposem que feu un petit test: marqueu amb una X si la vostra web conté o no els ítems següents: Slide72:  Test de la web del nostre centre Slide73:  Test de la web del nostre centre Slide74:  Test de la web del nostre centre Slide75:  Test de la web del nostre centre

Add a comment

Related presentations

Related pages

Amazon.com: Star Water Systems Pond Fountain Pump - 1/2 HP ...

Amazon.com: Star Water Systems Pond Fountain Pump - 1/2 HP, 100-Ft. Power Cord, Model# SPS0501: Home Improvement
Read more

Star Water Systems 1 2 HP Pond Fountain Pump SPS0501 | eBay

Star Water Systems 1/2 HP Pond Fountain Pump-#SPS0501 in Home & Garden, Yard, Garden & Outdoor Living, Ponds & Water Features | eBay
Read more

Star Water Systems Pond Fountain Pump — 1/2 HP, 100-Ft ...

Star Water Systems Pond Fountain Pump — 1/2 HP, 100-Ft. Power Cord, Model# SPS0501
Read more

Northern Tool - "Star Water Systems Pond Fountain Pump - 1 ...

Northern Tool product reviews and customer ratings for "Star Water Systems Pond Fountain Pump - 1/2 HP, 100-Ft. Power Cord, Model# SPS0501". Read and ...
Read more

Star Water Systems 1/2 HP Pond Fountain Pump Model# SPS0501

Star Water Systems 1/2 HP Pond Fountain Pump Model# SPS0501 for sale on Ag-Central.com.
Read more

Star Water Systems Pond Fountain Pump 1/2 HP, 100-Ft ...

Pre-assembled pond fountain pump delivers 3 interchangeable patterns. 115V motor with large round screen draws water below surface for improved aer...
Read more

www.ibt.unam.mx

Gene: SPs0501 GI: 28895413 BI number: SPs0501 GOG: COG4098 Description: putative late competence protein required for DNA uptak ...
Read more

Star Water Systems SPS0501 Pond/Fountain Pump | ATG Stores

Shop Star Water Systems SPS0501 Pond/Fountain Pump at ATG Stores. Browse our , all with free shipping and best price guaranteed.
Read more

Star Water Systems 1/2 HP Pond Fountain Pump : Model# SPS0501

A leader in the farm equipment financing markets, Direct Capital is the proud provider of Equipment Financing for eBay.At Direct Capital, we have helped ...
Read more