Språklig og faglig Læring

67 %
33 %
Information about Språklig og faglig Læring

Published on October 18, 2007

Author: Piia

Source: slideshare.net

Description

Uurimistöö esitlus, mis valminud õpimapi-põhisest õppest.

Presentasjon av en mappeundersökelse med fremmedspräklige elever i fokus.

mappevurdering, õpimapp, portfolio

SPR Å KLIG OG FAGLIG L Æ RING – KAN DE OPPN Å S SAMTIDIG? En studie av mappefors ø k i faget “ Ø konomi og Informasjonsbehandlig” med fremmedspr å klige elever i en videreg å ende skole

MAPPEVURDERING Kompetansemappe Vurderingsmappe L æ ringsmappe Mange muligheter - mange bruksomr å der Ikke bare vurdering!

Kompetansemappe

Vurderingsmappe

L æ ringsmappe

2 form å l : Norsk som redskap for kunne vise sin faglig forst å else Ø kt faglig forst å else

Norsk som redskap

for kunne vise sin faglig forst å else

Ø kt faglig forst å else

Deltakere i prosjektet 3 fremmedspr å klige elever p å vgs. En erfaren fagl æ rer, som hadde tidligere opplevd en mareritt med de fremmedspr å klige En entusiastisk spr å kassistent Javiera (17) Elev Nattida (17) Elev Piia (20+) Spr å kassistent Ola (37) Fagl æ rer Katja (17) Elev Arbeidsmappe

3 fremmedspr å klige elever p å vgs.

En erfaren fagl æ rer, som hadde tidligere opplevd en mareritt med de fremmedspr å klige

En entusiastisk spr å kassistent

Modell av mappevurdering (s.43) MAPPEVURDERING AKTIV INNSATS REFLEKSJON L Æ RINGSUTBYTTE ENGASJEMENT/ MOTIVASJON

M Å L MED MAPPEARBEID: “ ... å passe bra norskpr ø ve som vi har snart” (Javiera) “ ... å innhente aksetabelt niv å et i norsk spr å k” (Javiera) “ ... jeg skal snakke mer norsk” (Nattida) ... jeg skal l æ re mer ø konomi og bruke den i mitt liv” (Nattida) “ ... jeg vil l æ re mer om bedrift” (Katja) “ .... jeg vil l æ re mer om uttrykk” (Katja)

“ ... å passe bra norskpr ø ve som vi har snart” (Javiera)

“ ... å innhente aksetabelt niv å et i norsk spr å k” (Javiera)

“ ... jeg skal snakke mer norsk” (Nattida)

... jeg skal l æ re mer ø konomi og bruke den i mitt liv” (Nattida)

“ ... jeg vil l æ re mer om bedrift” (Katja)

“ .... jeg vil l æ re mer om uttrykk” (Katja)

ARBEIDSMODELL I PRAKSIS TEKST 1 BEARBEIDELSE TEKST 2 Faglige respons Spr å klige respons

TEKST 1 BEARBEIDELSE TEKST 2

Faglige respons

Spr å klige respons

Hvilke resultater? Elever fikk skrivetrening! Solide framskritt b å de spr å klig og faglig! Elever skrev om fag ø kt faglig forst å else! Elever dannet seg et faglig helhetsbilde! Elever tok ansvar for sin egen l æ ring! Fagl æ reren mindre belastet sammenliknet med fjor å rets fremmedspr å klige elever!

Elever fikk skrivetrening!

Solide framskritt b å de spr å klig og faglig!

Elever skrev om fag ø kt faglig forst å else!

Elever dannet seg et faglig helhetsbilde!

Elever tok ansvar for sin egen l æ ring!

Fagl æ reren mindre belastet sammenliknet med fjor å rets fremmedspr å klige elever!

Hvilke resultater? Ø vde p å å jobbe ut fra egenformulerte m å l! Ø vde p å å skrive refleksjonstekster! Ø vde p å å systematisere sine tekster!

Ø vde p å å jobbe ut fra egenformulerte m å l!

Ø vde p å å skrive refleksjonstekster!

Ø vde p å å systematisere sine tekster!

ULEMPER? Tidskrevende – tidsklemma Ø kt arbeidsmengde Mye ekstraarbeid med tekstene B ø r bruke god tid i planleggingsfasen Forutsetter en grundig gjennomgang og evaluering av den “gamle” arbeidsmodellen

Tidskrevende – tidsklemma

Ø kt arbeidsmengde

Mye ekstraarbeid med tekstene

B ø r bruke god tid i planleggingsfasen

Forutsetter en grundig gjennomgang og evaluering av den “gamle” arbeidsmodellen

SPR Å KLIG OG FAGLIG L Æ RING – KAN DE OPPN Å S SAMTIDIG? JA TAKK, BEGGE DELER!

JA TAKK, BEGGE DELER!

Stikkord: Velge denne formen av mappevurdering som passer mest inn i undervisningen i forhold til m å lene i l æ replanen, egenformulerte m å l, tidligere erfaringen osv.!

Takk for oppmerksomhet!

Add a comment

Comments

B.Sch | 08/06/15
If you want to improve your knowledge only keep visiting this site and be updated with the newest gossip posted here. B.Sch

Related pages

Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og ...

Oppsummering av PEL 210, uke 17, 2015 Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling DIDAKTISKE PERSPEKTIV FOKUS PÅ INDIVIDET Fagplanens mål
Read more

Faglig læsning i eud - hvorfor og hvordan? - YouTube

Denne video handler om Faglig læsning. Læsevejleder Lene Dyrehauge fra Tietgen Business fortæller her, hvad faglig læsning er, og hvorfor ...
Read more

Sproglig udvikling - intro | EMU Danmarks læringsportal

Faglig læsning og skrivning er derfor en væsentlig del af elevernes ... Det er et projekt som har fokus på elevernes faglige læsning og læring ...
Read more

Lektiehjælp og faglig fordybelse - Ministeriet for Børn ...

Lektiehjælp og faglig fordybelse Lektiehjælp og faglig fordybelse er en fast del af skoledagen. Her kan eleverne arbejde med deres lektier, og de kan ...
Read more

Systime – bedre læring: Faglig læsning og fagsprog i ...

Avukursus - synlig læring, ... Et godt fagsprog har betydning for elevers tilegnelse af faglig viden og for deres evne til selv at formidle faglig viden.
Read more

Faglig udvikling - Styrelsen for It og Læring

Inspiration til faglig udvikling for lærere og pædagoger. Lærernes og pædagogerernes faglighed skal bære integrationen af it i læringsprocesserne.
Read more

Faglig kommnikation - Grundforløb1og2

Eleven lærer at anvende faglig kommunikation til at præcisere egen faglig læring. ... om erhvervsfaglige problemstillinger og faglig viden korrekt og ...
Read more

faglig og sosial læring | Læringsmiljø i skole og barnehage

Posts about faglig og sosial læring written by Kirsti Tveitereid and Erik Nordgreen. Skip to content. Læringsmiljø i skole og barnehage
Read more

Tospråklige lærere - Wikipedia

Tospråklige lærere er en viktig faktor med hensyn til alt som gjelder for minoritetsspråklige barns læring ... både språklig og tolkning av ...
Read more