Spirigement curriculum

0 %
100 %
Information about Spirigement curriculum
een

Published on March 23, 2014

Author: louisd

Source: slideshare.net

RATIO

is een idee van Louis Dietvorst  Het is een in de vrije tijd ontwikkelde experimenteel beproefde methode om als aanvulling op traditionele management vakgebied een spirituele factor in te kunnen brengen in besturingsvraagstukken: “Spiritueel Management”  Het is bedoeld om rationele “Hard” governance technieken beter te kunnen verenigen met spiritiele “Soft” governance technieken en brengt zo meer balans aan  De doelgroep is niet vooraf beperkt, maar richt zich in de praktijk vooral op personen die op invloedrijke plaatsen acteren. Bijvoorbeeld bestuurders, directies, managers, architecten, adviseurs of andere personen die invloedrijke zijn en/of andere mensen kunnen inspireren of duiden. Verder iedereen die interesse heeft om te leren rationeel en spiritueel te verbinden en te leren dogma’s los te laten  Het legt de factoren bloot die (invloedrijke) mensen kunnen leren gebruiken om hun eigen (vermeende) leiderschap of (aangewezen) autoriteit om te leren buigen naar kwetsbaarheid en uiteindelijk betere holistische resultaten c0.1, 2013

 Het is mijn persoonlijke streven om juist in organisaties een bewustzijnsverandering op gang te brengen...Organisaties vormen op dit moment de grootste machtsfactor in de wereld. Veel leiders zijn nog niet doordrongen van de noodzaak tot ethisch denken. Ook mankeert het vaak aan het op een behoorlijke manier omgaan met het personeel, zodanig dat er geen roofbouw op mensen wordt gepleegd. Leiders zijn vaak overwegend strategisch georiënteerd, minder gericht op mensen en vaak onvoldoende bewust van hun innerlijke overtuigingen en het effect daarvan op het functioneren van hun medewerkers. Er worden zo enorme kansen gemist om een klimaat te scheppen waarin mensen werkelijk de gelegenheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Evenzo wordt er roofbouw gepleegd op de natuur en op de natuurlijke hulpbronnen...http://www.synchroniciteit.nl/toelichtingmeerwa ardeboekjj.htm#StartToelichtingMeerwaardeBoekJJ

Jackson Kiddard († 1901) was een succesvolle Franse entrepreneur, filosoof, Yogi, auteur en ”Uomo universale”. Jackson noemde zeven spirituele lessen die iedereen meemaakt. Deze lessen zijn de basis voor het curriculum en zijn gebundeld in de hiernaast weergegeven Alles wat je niet kunt beheersen is er om je te leren hoe je los kunt laten en vertrouwen op het universum Alles wat macht over jou uitoefent is er om je te leren hoe je je eigen macht weer terug kunt krijgen Alles waar je bang voor bent is er om je te leren hoe je je angsten kunt leren overwinnen met moed Alles waardoor je geïrriteerd wordt is er om je geduld te leren oefenen Iedereen die jou in je leven verlaat is er om je te leren zelfstandig en onafhankelijk te worden Alles waar je kwaad om wordt is er om je vergevingsgezindheid en compassie te leren Alles wat je haat is er om je te leren wat onvoorwaardelijke Liefde inhoudt c0.1, 2013

 Bij het curriculum worden de volgende zelf ontwikkelde instrumenten gebruikt:  Cursus ℓσѕ ℓαтєи :   ℓ ℓg  Cursus αиgѕтєи:  Cursus ℓєιєяѕchαρ:  Cursus єmρσwєяmєит:  Cursus αccєρтαтιє:  Cursus αυтσиσmιє:  Cursus αℓαиѕ: c0.1, 2013 inontwikkeling

c0.1, 2013  ℓ ℓg Chakra-gestuurde Zelfontwikkeling 7 Spirituele Wetten van Succes (Deepak Chopra) Loslaatwiel 7 Spirituele Lessen (Jackson Kiddard) NLP bewustzijn systeem

WEEK LESDOEL CHAKRA KLEUR NR TOON CHANT AFFIRMATIE THEMA ELEMENT 1 Gehechtheden leren herkennen ZELFKENNIS Kruin Violet 7e B Aum IK WEET Kennis, Begrip, Weten Innerlijk Licht 2 Illusies leren herkennen ZELFREFLECTIE 3e oog Indigo 6e A Om IK ZIE Intuïtie, Inzicht, Overzicht Innerlijk Geluid 3 Miscommunicatie leren herkennen ZELFEXPRESSIE Keel Blauw 5e G Ham IK ZEG Communicatie, Uiting Ether 4 Grieven leren herkennen ZELFACCEPTATIE Hart Groen 4e F Yam IK HEB LIEF Onvoorwaarde- lijke Liefde Lucht 5 Schaamte leren herkennen ZELFDEFINITIE Zonne- vlecht Geel 3e E Ram IK WIL Energie, Doen, Acteren Vuur 6 Schuldgevoel leren herkennen ZELFWAARDERING Sacraal Oranje 2e D Vam IK VOEL Emotie, Voelen, Willen Water 7 Angst leren herkennen ZELFBESCHERMING Wortel Rood 1e C Lam IK BEN Bestaan, Identiteit, IK Aarde 8 Ervaringen uit week 1-7 verbinden Hoger Zelf Zacht groen 8e IK VERBIND Verbinding c0.3, 2013

Add a comment