Spec template and mapping to derivatives of a product

50 %
50 %
Information about Spec template and mapping to derivatives of a product

Published on November 23, 2009

Author: manageware

Source: slideshare.net

Description

Spec template and mapping to derivatives of a product

תבנית למפרט דרישות ומיפוי נגזרות של קו מוצר

תוכן עניינים כללי יתרונות שימוש בתבנית השימוש בכלי Doors מבנה התשתית ב Doors תבנית ראשונית ללא קישורים קישורים בין התבנית לנגזרת מיפוי בתבנית הגדרת בעלי תפקידים תהליכי עבודה - הוספת נגזרת תהליכי עבודה - הוספת דרישה חדשה בתבנית הרשאות הכנת התבנית

כללי

יתרונות שימוש בתבנית

השימוש בכלי Doors

מבנה התשתית ב Doors

תבנית ראשונית ללא קישורים

קישורים בין התבנית לנגזרת

מיפוי בתבנית

הגדרת בעלי תפקידים

תהליכי עבודה - הוספת נגזרת

תהליכי עבודה - הוספת דרישה חדשה בתבנית

הרשאות

הכנת התבנית

כללי מצב נוכחי : לנגזרותיו של קו מוצר קיימים מסמכי מערכת והגדרת דרישות שונים הן בתכולתם והן במבנה שלהם הבעיה : נגזרת חדשה - מאיפה מתחילים ? החלטה : הכנת תבנית אחידה למסמך דרישות מערכת שתכיל את כל הדרישות האפשריות שניתן להגדיר עבור נגזרת חדשה התבנית תהווה בסיס למסמך דרישות של נגזרת חדשה . הוספת דרישה חדשה לנגזרת , שלא קיימת עדיין בתבנית , תוביל לתהליך של עדכון התבנית מהנדס מערכת של נגזרת חדשה מעתיק את התבנית הנ " ל ומעדכן בהתאם

מצב נוכחי :

לנגזרותיו של קו מוצר קיימים מסמכי מערכת והגדרת דרישות שונים הן בתכולתם והן במבנה שלהם

הבעיה :

נגזרת חדשה - מאיפה מתחילים ?

החלטה :

הכנת תבנית אחידה למסמך דרישות מערכת שתכיל את כל הדרישות האפשריות שניתן להגדיר עבור נגזרת חדשה

התבנית תהווה בסיס למסמך דרישות של נגזרת חדשה . הוספת דרישה חדשה לנגזרת , שלא קיימת עדיין בתבנית , תוביל לתהליך של עדכון התבנית

מהנדס מערכת של נגזרת חדשה מעתיק את התבנית הנ " ל ומעדכן בהתאם

יתרונות שימוש בתבנית הקלה וחסכון משמעותי בזמן לעבודה מול לקוח חדש . על מהנדס המערכת רק לעדכן את הנתונים הספציפיים לאותה נגזרת כל המידע מרוכז בתבנית אחת ובצורה כזו מגיעים לאחידות , מונעים חוסרים , כפילויות , וסתירות בהגדרת הדרישות קו המוצר מנהל את התבנית , כולל הוספת דרישות חדשות ניתן להציע ללקוח חדש להשתמש במסמך שנוצר על פי תבנית זו

הקלה וחסכון משמעותי בזמן לעבודה מול לקוח חדש . על מהנדס המערכת רק לעדכן את הנתונים הספציפיים לאותה נגזרת

כל המידע מרוכז בתבנית אחת ובצורה כזו מגיעים לאחידות , מונעים חוסרים , כפילויות , וסתירות בהגדרת הדרישות

קו המוצר מנהל את התבנית , כולל הוספת דרישות חדשות

ניתן להציע ללקוח חדש להשתמש במסמך שנוצר על פי תבנית זו

השימוש בכלי Doors הוחלט לנהל את התבנית בכלי Doors מאפשר שימוש במנגנוני Doors בסיס לניהול דרישות של פרויקט בכלי Doors לא סתם תבנית אלא גם מפה ! בהעתקת התבנית לנגזרת חדשה , נוצרים קשרים בין האובייקטים המועתקים לאובייקטים בתבנית . ע " י שימוש במנגנונים הקיימים ב Doors , ניתן למפות ולראות בתבנית איך כל דרישה הוגדרה בפועל בנגזרת מסוימת כאשר מפרטי הדרישות של נגזרת ברמות השונות ( מערכת , תת מערכת , מכלולים ...) מנוהלים ב Doors , ויש קישורים לתבנית , נחשפות בתבנית דרישות שמומשו . ע " י Reuse של דרישות , ניתן לחסוך פיתוחים חוזרים !

הוחלט לנהל את התבנית בכלי Doors

מאפשר שימוש במנגנוני Doors

בסיס לניהול דרישות של פרויקט בכלי Doors

לא סתם תבנית אלא גם מפה !

בהעתקת התבנית לנגזרת חדשה , נוצרים קשרים בין האובייקטים המועתקים לאובייקטים בתבנית . ע " י שימוש במנגנונים הקיימים ב Doors , ניתן למפות ולראות בתבנית איך כל דרישה הוגדרה בפועל בנגזרת מסוימת

כאשר מפרטי הדרישות של נגזרת ברמות השונות ( מערכת , תת מערכת , מכלולים ...) מנוהלים ב Doors , ויש קישורים לתבנית , נחשפות בתבנית דרישות שמומשו . ע " י Reuse של דרישות , ניתן לחסוך פיתוחים חוזרים !

השימוש בכלי Doors במקרה שהלקוח מספק את מסמך ה – Spec בפורמט שלו , מהנדס המערכת יקשור את הדרישות ממסמך הלקוח לדרישות המופיעות במודול שלו , ואז ימשיך את ניהול הדרישות ב – Doors . הכלי מאפשר הוספת מאפיינים ( Attributes ) לדרישות בתבנית , כגון : האם יש לעדכן פרמטרים בדרישה מסוימת בניית בסיס המידע בצורה כזו שניתנות הרשאות לקריאה וכתיבה בהתאם לצורך יצירת פלטים שונים מבסיס המידע ע " פ צורכי המשתמשים השונים הרשאות שונות ניתנות לאנשים שונים עבור כל אחד מהמשתנים בקרה של השינויים והעדכונים שמירת גרסאות של הנתונים ( Baseline ), עם אפשרות צפייה בגרסאות קודמות ביצוע מיונים וחיתוכים שונים

במקרה שהלקוח מספק את מסמך ה – Spec בפורמט שלו , מהנדס המערכת יקשור את הדרישות ממסמך הלקוח לדרישות המופיעות במודול שלו , ואז ימשיך את ניהול הדרישות ב – Doors .

הכלי מאפשר הוספת מאפיינים ( Attributes ) לדרישות בתבנית , כגון : האם יש לעדכן פרמטרים בדרישה מסוימת

בניית בסיס המידע בצורה כזו שניתנות הרשאות לקריאה וכתיבה בהתאם לצורך

יצירת פלטים שונים מבסיס המידע ע " פ צורכי המשתמשים השונים

הרשאות שונות ניתנות לאנשים שונים עבור כל אחד מהמשתנים

בקרה של השינויים והעדכונים

שמירת גרסאות של הנתונים ( Baseline ), עם אפשרות צפייה בגרסאות קודמות

ביצוע מיונים וחיתוכים שונים

מבנה התשתית ב Doors דוגמא : מוצר " חרק " עם נגזרות " זבוב " " יתוש " " דבורה " מבנה המחיצות : מוגדר " פרויקט " ב Doors בשם Harak ותחתיו מחיצת Common ופרויקטי הנגזרות לכל סוג מוצר מוקם " פרויקט " משלו . לדוגמא Zvuv מחיצת Common מכילה : מודול התבנית בשם Harak SSS Template מודול Harak Glossary מחיצת Link Modules מכילה : מודול קישורים לקשרים שבין התבנית למודולי הנגזרות מבנה הקשרים : מכל מודולי הנגזרות יהיו קשרים למודול התבנית Harak SSS Template מסוג " Lnk2Tmpl " מודול התבנית Harak SSS Template מודול זה מהווה תבנית המכילה את כל הדרישות תכונה TBC - הדרישה מכילה פרמטר שיש אולי לעדכנו בהגדרת נגזרת מודולי הנגזרות : לכל נגזרת יוגדר " פרויקט " ב Doors . תחת הפרויקט תפתח מחיצה Requirements Tables ושם יהיה מודול הדרישות של הנגזרת ( המועתק מהתבנית )

דוגמא : מוצר " חרק " עם נגזרות " זבוב " " יתוש " " דבורה "

מבנה המחיצות :

מוגדר " פרויקט " ב Doors בשם Harak ותחתיו מחיצת Common ופרויקטי הנגזרות

לכל סוג מוצר מוקם " פרויקט " משלו . לדוגמא Zvuv

מחיצת Common מכילה :

מודול התבנית בשם Harak SSS Template

מודול Harak Glossary

מחיצת Link Modules מכילה :

מודול קישורים לקשרים שבין התבנית למודולי הנגזרות

מבנה הקשרים :

מכל מודולי הנגזרות יהיו קשרים למודול התבנית Harak SSS Template מסוג " Lnk2Tmpl "

מודול התבנית Harak SSS Template

מודול זה מהווה תבנית המכילה את כל הדרישות

תכונה TBC - הדרישה מכילה פרמטר שיש אולי לעדכנו בהגדרת נגזרת

מודולי הנגזרות :

לכל נגזרת יוגדר " פרויקט " ב Doors . תחת הפרויקט תפתח מחיצה Requirements Tables ושם יהיה מודול הדרישות של הנגזרת ( המועתק מהתבנית )

 

תבנית ראשונית ללא קישורים

קישורים בין התבנית לנגזרת

מיפוי בתבנית שינוי שבוצע בנגזרת

הגדרת בעלי תפקידים מנהל התבנית : אחראי לעדכון התבנית ב Doors מהנדס מערכת של נגזרת : אחראי לבניית מודול נגזרת + ניהול פרויקט הנגזרת ב Doors תמיכת Doors : הגדרת פרויקט חדש , הוספת משתמשים חדשים ומתן הרשאות

מנהל התבנית : אחראי לעדכון התבנית ב Doors

מהנדס מערכת של נגזרת : אחראי לבניית מודול נגזרת + ניהול פרויקט הנגזרת ב Doors

תמיכת Doors : הגדרת פרויקט חדש , הוספת משתמשים חדשים ומתן הרשאות

תהליכי עבודה - הוספת נגזרת באחריות תמיכת Doors : הגדרת פרויקט חדש עם מחיצות מתאימות עבור הנגזרת , למשל : תחת Harak בונים פרויקט בשם Yatush בתוך הפרויקט הנ " ל בונים מחיצות : Originating Documents Requirement table Link Module הגדרת משתמשים ומתן הרשאות בהתאם

באחריות תמיכת Doors :

הגדרת פרויקט חדש עם מחיצות מתאימות עבור הנגזרת , למשל :

תחת Harak בונים פרויקט בשם Yatush

בתוך הפרויקט הנ " ל בונים מחיצות :

Originating Documents

Requirement table

Link Module

הגדרת משתמשים ומתן הרשאות בהתאם

תהליכי עבודה - הוספת נגזרת באחריות מהנדס המערכת של הנגזרת החדשה : מעתיקים ממודול התבנית את ה Attributes הבאים : Object Text + Heading + TBC , כולל יצירה אוטומטית של קישורים (Links) בין המודול החדש למודול התבנית מהנדס המערכת עובר על המודול החדש , ומבצע שינויים מתאימים : עדכון של ערכים ( שינוי ) סימון N/A לגבי דרישות לא רלוונטיות ללקוח ( ביטול ) הוספת דרישות חדשות שנוצרו עבור הלקוח הנ " ל ( הוספה ) בניית View מיוחד עבור הלקוח – שיכיל רק את המידע שרלוונטי ללקוח הנ " ל רצוי לבדוק אם ללקוח יש כלי Doors בגרסה הקיימת ברפאל אם כן – ניתן לעבוד בשני האתרים על אותו Database ע " י יצוא של המודול מרפאל ( פעולת Archive ) ויבוא של הנ " ל באתר הלקוח ( פעולת Restore ) במידה ואין ללקוח כלי Doors – יש להוציא את המודול לקובץ Word או לקובץ Excel . ( יתרון של ה – Excel : ניתן להוסיף Attributes חדשים אצל הלקוח כתוצאה מניתוח הדרישות יחד עם הלקוח , ובצורה אוטומטית הנ " ל יוכנס ל – Doors ברפאל ) אחרי העדכונים אצל הלקוח והכנסה מחודשת של המודול ל – Doors יש לבצע הקפאת תצורה (Baseline) להקפאת מצב ההסכמה עם הלקוח (SRR)

באחריות מהנדס המערכת של הנגזרת החדשה :

מעתיקים ממודול התבנית את ה Attributes הבאים : Object Text + Heading + TBC , כולל יצירה אוטומטית של קישורים (Links) בין המודול החדש למודול התבנית

מהנדס המערכת עובר על המודול החדש , ומבצע שינויים מתאימים :

עדכון של ערכים ( שינוי )

סימון N/A לגבי דרישות לא רלוונטיות ללקוח ( ביטול )

הוספת דרישות חדשות שנוצרו עבור הלקוח הנ " ל ( הוספה )

בניית View מיוחד עבור הלקוח – שיכיל רק את המידע שרלוונטי ללקוח הנ " ל

רצוי לבדוק אם ללקוח יש כלי Doors בגרסה הקיימת ברפאל

אם כן – ניתן לעבוד בשני האתרים על אותו Database ע " י יצוא של המודול מרפאל ( פעולת Archive ) ויבוא של הנ " ל באתר הלקוח ( פעולת Restore )

במידה ואין ללקוח כלי Doors – יש להוציא את המודול לקובץ Word או לקובץ Excel . ( יתרון של ה – Excel : ניתן להוסיף Attributes חדשים אצל הלקוח כתוצאה מניתוח הדרישות יחד עם הלקוח , ובצורה אוטומטית הנ " ל יוכנס ל – Doors ברפאל )

אחרי העדכונים אצל הלקוח והכנסה מחודשת של המודול ל – Doors יש לבצע הקפאת תצורה (Baseline) להקפאת מצב ההסכמה עם הלקוח (SRR)

תהליכי עבודה - הוספת דרישה חדשה בתבנית הצגת הדרישה החדשה בפורום מהנדסי המערכת של הנגזרות השונות העתקת הדרישה החדשה מהנגזרת למודול התבנית ( כולל קישור ) עדכון "TBC" במידת הצורך העתקה לנגזרות אחרות במידת הצורך ( על פי ההחלטה בפורום מהנדסי המערכת )

הצגת הדרישה החדשה בפורום מהנדסי המערכת של הנגזרות השונות

העתקת הדרישה החדשה מהנגזרת למודול התבנית ( כולל קישור )

עדכון "TBC" במידת הצורך

העתקה לנגזרות אחרות במידת הצורך ( על פי ההחלטה בפורום מהנדסי המערכת )

הרשאות סוגי אוכלוסיות משתמשים : משתמשים בעלי הרשאות מלאות משתמשים בעלי גישת קריאה בלבד למידע משתמשים בעלי גישת עדכון למודול התבנית

סוגי אוכלוסיות משתמשים :

משתמשים בעלי הרשאות מלאות

משתמשים בעלי גישת קריאה בלבד למידע

משתמשים בעלי גישת עדכון למודול התבנית

הכנת התבנית במידה וקיימים כבר מפרטים של נגזרות , יש לקחת את המפרט הכללי והעדכני ביותר ולהתבסס עליו בהכנת התבנית ב Doors הכנת התבנית בליווי צוות של מהנדסי מערכת , כתב טכני , אא " כ , ואחרים ע " מ לקבל את התבנית הטובה ביותר במידה ורוצים מיפוי למפרטים קיימים , יש להכניסם ל Doors ולקשרם לתבנית הכנת מדריך שיטת עבודה לעבודה עם התבנית

במידה וקיימים כבר מפרטים של נגזרות , יש לקחת את המפרט הכללי והעדכני ביותר ולהתבסס עליו בהכנת התבנית ב Doors

הכנת התבנית בליווי צוות של מהנדסי מערכת , כתב טכני , אא " כ , ואחרים ע " מ לקבל את התבנית הטובה ביותר

במידה ורוצים מיפוי למפרטים קיימים , יש להכניסם ל Doors ולקשרם לתבנית

הכנת מדריך שיטת עבודה לעבודה עם התבנית

Add a comment

Related pages

Data Feed Requirements - A Template - Bridging the Gap

Data Feed Requirements – A Template. In: ... mapping of data elements, and decisions around what functionality is required can create complexity. ...
Read more

Product Design Specification Template

Product Design Specification. Version <1.0> ... [This document is a template of a Product Design Specification document for a project.
Read more

Templates of Technical and Functional Specs - Stack Overflow

So basically I am looking for good templates for writing both technical and functional specs on a project or work request. ... The Scope of the Product;
Read more

Mind Map Templates - Collaborative mind mapping, concept ...

Mind map templates are a must for any mind mapping tool. ... As you can see, most mind map templates are activities that we do on a regular basis.
Read more

Design specification - Wikipedia, the free encyclopedia

A design specification is a detailed document providing ... Its use is called for where a structure or product has to be ... (Spec sheet ) Design by ...
Read more

Requirements Specification Template - Volere

Volere Requirements Specification Template. ... this is not a quantification, but a way of knowing that the product conforms to a piece of legislation ...
Read more

IMPROVING THE FUNCTIONING OF THE OTC DERIVATIVES MARKETS ...

improving the functioning of the otc derivatives markets in the european union summary of technical standards for the regulation on otc derivatives & trade ...
Read more

Business Process Analysis Worksheets & Guidelines - ebXML

http://www.ebxml.org/specs/bpWS.pdf. ... Entire tax code Worksheets and Templates IRS Forms Methodology ... Business Process Analysis Worksheets ...
Read more

Painless Functional Specifications - Part 4: Tips - Joel ...

Painless Functional Specifications - Part 4: Tips. by Joel ... and the product is implemented from scratch ... So the spec template now has a section that ...
Read more