SOYKIRIM

60 %
40 %
Information about SOYKIRIM

Published on October 17, 2007

Author: tuncel99

Source: slideshare.net

Description

gönderi:hatice ersöz

SOYKIRIMLAR TARİHİ

İSPANYOL VE AMERİKALILARIN YERLİLERE UYGULADIĞI SOYKIRIM 1492 yılında Kristof Kolomb'un ayak bastığında nüfusu 8 milyon olan Arawaks yerlilerinin sayısı 22 yıl içerisinde 28 bine indi.

İSPANYOL VE AMERİKALILARIN

YERLİLERE UYGULADIĞI SOYKIRIM

1492 yılında Kristof Kolomb'un ayak bastığında

nüfusu 8 milyon olan Arawaks yerlilerinin sayısı

22 yıl içerisinde 28 bine indi.

NORVEÇLİLERİN TATERLERE (GÖÇER) UYGULADIĞI SOYKIRIM Norveçliler 1920-30'larda çıkardıkları yasalarla Nordik ırk‘ın ağırlığını korumak için etnik grup Tater (Göçerler) kızlarını zorla kısırlaştırdılar. Norveç toplumu ne kadar Tater'i kısırlaştırsa, o kadar kendi ırkını koruduğuna inanıyordu. Kısırlaştırma yoluyla ehlileştirilemeyen Taterler üzerinde insülin ve elektroşok yöntemleri uygulanıldı.

Norveçliler 1920-30'larda çıkardıkları yasalarla Nordik ırk‘ın ağırlığını korumak için etnik grup Tater (Göçerler) kızlarını zorla kısırlaştırdılar. Norveç toplumu ne kadar Tater'i kısırlaştırsa, o kadar kendi ırkını koruduğuna inanıyordu.

Kısırlaştırma yoluyla ehlileştirilemeyen Taterler üzerinde insülin ve elektroşok yöntemleri uygulanıldı.

İNGİLİZLERİN AVUSTRALYALI YERLİLERE UYGULADIĞI SOYKIRIM İngiltere Krallığı 1788-1938 tarihleri arasında sömürge amacıyla gittikleri Avustralya'da yerleşik yerli halk: Aborjinleri sistematik olarak yok ettiler. İngilizler aralarına salgın hastalık yaydığı bununla da yetinmeyip yemeklerine zehir katarak yok etmeye çalıştığı750binsiyah derili aborjinden geriye sadece 31 bin kişi sağ kalabildi.

İngiltere Krallığı 1788-1938 tarihleri arasında sömürge amacıyla gittikleri Avustralya'da yerleşik yerli halk: Aborjinleri sistematik olarak yok ettiler.

İngilizler aralarına salgın hastalık yaydığı bununla da yetinmeyip yemeklerine zehir katarak yok etmeye çalıştığı750binsiyah derili aborjinden geriye sadece 31 bin kişi sağ kalabildi.

ALMANLARIN BATI AFRİKA'DA NAMİBYALILARA UYGULADIĞI SOYKIRIM Almanlar 1891 yılında hammadde ve işgücü ihtiyaçlarını karşılamak için Güney Batı Afrika (Namibya) 'ya sömürge kurmak amacıyla çıktılar. Bölgedeki çok zengin altın ve zümrüt madenlerini ele geçirmenin yolunun yerel Herero ve Nama halklarını yok etmek olduğuna karar veren Almanlar harekete geçti. Bu emir üzerine adanın yerlileri Herero ve Namalar üzerine taarruz eden Alman askerleri yaşlı, kadın, çocuk dinlemeden herkesi katlettiler. Katliamdan kurtulanlar işkenceyle öldürüldü. Yaklaşık 132 bin yerliden geriye 15 bini sağ kalabildi.

Almanlar 1891 yılında hammadde ve işgücü ihtiyaçlarını karşılamak için Güney Batı Afrika (Namibya) 'ya sömürge kurmak amacıyla çıktılar. Bölgedeki çok zengin altın ve zümrüt madenlerini ele geçirmenin yolunun yerel Herero ve Nama halklarını yok etmek olduğuna karar veren Almanlar harekete geçti. Bu emir üzerine adanın yerlileri Herero ve Namalar üzerine taarruz eden Alman askerleri yaşlı, kadın, çocuk dinlemeden herkesi katlettiler. Katliamdan kurtulanlar işkenceyle öldürüldü.

Yaklaşık 132 bin yerliden geriye 15 bini sağ kalabildi.

ALMANLARIN YAHUDİ VE ÇİNGENELERE UYGULADIĞI SOYKIRIM Almanlar 1933-45 yılları arasında Büyük Alman İmparatorluğu'nu kurmak ve mükemmel Alman ırkini yaratmak hedefiyle diğer milletlerden veya etnik gruplardan 21 milyon insanı topluca kurşuna dizerek, toplama kamplarında fırınlarda yakarak, gaz odalarında zehirleyerek soykırıma uğrattılar. Alman yönetimi öncelikle kendilerinden olmadığına inandığı bütün ırkları tespit edip harflerle sınıflandırdı. Bu kampanya uyarınca Çingenelerin %94'ü kısırlaştırdı. ikinci hedef grup olarak Yahudiler seçildi. Gerek Almanya gerekse de Almanların işgal ettiği diğer ülkelerde yasayan milyonlarca Yahudi sistematik bir biçimde vurularak, asılarak, yakılarak ve zehirlenerek öldürüldü.

Almanlar 1933-45 yılları arasında Büyük Alman İmparatorluğu'nu kurmak ve mükemmel Alman ırkini yaratmak hedefiyle diğer milletlerden veya etnik gruplardan 21 milyon insanı topluca kurşuna dizerek, toplama kamplarında fırınlarda yakarak, gaz odalarında zehirleyerek soykırıma uğrattılar.

Alman yönetimi öncelikle kendilerinden olmadığına inandığı bütün ırkları tespit edip harflerle sınıflandırdı. Bu kampanya uyarınca Çingenelerin %94'ü kısırlaştırdı. ikinci hedef grup olarak Yahudiler seçildi. Gerek Almanya gerekse de Almanların işgal ettiği diğer ülkelerde yasayan milyonlarca Yahudi sistematik bir biçimde vurularak, asılarak, yakılarak ve zehirlenerek öldürüldü.

AMERİKALI VE İNGİLİZLERİN ALMANLARA UYGULADIĞI SOYKIRIM Amerikalılar ve İngilizler Almanların savaşı kaybetmelerinin ardından, Dresden kentine sığınan Alman göçmenlerin üzerine 3 gün süreyle havadan bomba yağdırdılar. Savunmasız insanların sığındığı Dresden kentine intikam amacıyla uygulanan bombardıman sırasında 3 bin 900 ton tahrip gücü yüksek bomba ve 200 bin napalm bombası atıldı. Bu yok etme harekatında çoğunluğu çocuk ve kadınların oluşturduğu 200 bin kişi öldü. Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombaları sonucu 135 bin kişinin öldüğü gerçeği Dresden 'e uygulanan soykırımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Amerikalılar ve İngilizler Almanların savaşı kaybetmelerinin ardından, Dresden kentine sığınan Alman göçmenlerin üzerine 3 gün süreyle havadan bomba yağdırdılar. Savunmasız insanların sığındığı Dresden kentine intikam amacıyla uygulanan bombardıman sırasında 3 bin 900 ton tahrip gücü yüksek bomba ve 200 bin napalm bombası atıldı. Bu yok etme harekatında çoğunluğu çocuk ve kadınların oluşturduğu 200 bin kişi öldü.

Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombaları sonucu 135 bin kişinin öldüğü gerçeği Dresden 'e uygulanan soykırımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

DANİMARKALILARIN ALMAN MÜLTECİLERE UYGULADIĞI SOYKIRIM İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde Sovyet Ordusu'nun Alman topraklarına doğru ilerlemesinden kaçan 250 bin Alman mülteci Danimarka 'ya sığındı. Üçte birini 15 yaşından küçük çocukların oluşturduğu Almanlar tel örgülerle çevrili toplama kamplarına alındılar. Binlerce çocuk ve yetişkin tifüs, bağırsak iltihabı,ishal sonucu yaşamlarını kaybettiler.

İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde Sovyet Ordusu'nun Alman topraklarına doğru ilerlemesinden kaçan 250 bin Alman mülteci Danimarka 'ya sığındı.

Üçte birini 15 yaşından küçük çocukların oluşturduğu Almanlar tel örgülerle çevrili toplama kamplarına alındılar.

Binlerce çocuk ve yetişkin tifüs, bağırsak iltihabı,ishal sonucu yaşamlarını kaybettiler.

RUMLARIN KIBRIS'TA TÜRKLERE UYGULADIĞI SOYKIRIM İngilizler 1912-1974 döneminde Kıbrıs adası üzerindeki egemenliklerini sağlamak amacıyla Rumlar‘ın ENOSIS'i gerçekleştirmelerine göz yumup Türklere karşı saldırı başlattırdılar. 1912'de adada yasayan Rumlar Kıbrıs'ın 35 ayrı noktasında Türklere ait is-yerleri, camii ve evleri yakıp yıkmaya insanları katletmeye başladılar. 1952 yılında EOKA adlı terör örgütü kuruldu. EOKA sistematik bir biçimde başlattığı saldırılarda 100 Türk'ü, 100 İngiliz vatandaşını öldürerek 30 Türk köyünü yaktı. 1963 yılında EOKA 'cılar yeni bir etnik temizleme planını devreye soktular, bu saldırılarda 500 Türk öldürüldü , 130 Türk köyü yakıldı, 25 bin Türk evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İngilizler 1912-1974 döneminde Kıbrıs adası üzerindeki egemenliklerini sağlamak amacıyla Rumlar‘ın ENOSIS'i gerçekleştirmelerine göz yumup Türklere karşı saldırı başlattırdılar.

1912'de adada yasayan Rumlar Kıbrıs'ın 35 ayrı noktasında Türklere ait is-yerleri, camii ve evleri yakıp yıkmaya insanları katletmeye başladılar. 1952 yılında EOKA adlı terör örgütü kuruldu.

EOKA sistematik bir biçimde başlattığı saldırılarda 100 Türk'ü, 100 İngiliz vatandaşını öldürerek 30 Türk köyünü yaktı. 1963 yılında EOKA 'cılar yeni bir etnik temizleme planını devreye soktular, bu saldırılarda 500 Türk öldürüldü , 130 Türk köyü yakıldı, 25 bin Türk evlerini terk etmek zorunda kaldı.

YUNANLILARIN BATI TRAKYA'DA TÜRKLERE KARŞI ASİMİLASYON YOLUYLA UYGULADIĞI ETNİK VE KÜLTÜREL SOYKIRIM 1923 yılında Lozan'da imzalanan Türk ve Yunan azınlıkların karşılıklı mübadelesine ilişkin anlaşmanın ardından Yunan hükümeti Batı Trakya bölgesinde yasayan Türkler üzerinde sistemli olarak etnik ve kültürel soykırım başlattı. Bölgenin büyük bir bölümünü askeri bölge haline getirip sıkıyönetim ilan edildi. Köyler arasında geliş-gidişler izne bağlandı, Türk azınlığın pasaportlarına el konuldu. Türklerin hukuki, siyasi, kültürel ve dini haklarının kısıtlanması ibadetlerine izin verilmemesi gibi yoğun baskılar sonucu 400 bin Türk bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

1923 yılında Lozan'da imzalanan Türk ve Yunan azınlıkların karşılıklı mübadelesine ilişkin anlaşmanın ardından Yunan hükümeti Batı Trakya bölgesinde yasayan Türkler üzerinde sistemli olarak etnik ve kültürel soykırım başlattı.

Bölgenin büyük bir bölümünü askeri bölge haline getirip sıkıyönetim ilan edildi. Köyler arasında geliş-gidişler izne bağlandı, Türk azınlığın pasaportlarına el konuldu.

Türklerin hukuki, siyasi, kültürel ve dini haklarının kısıtlanması ibadetlerine izin verilmemesi gibi yoğun baskılar sonucu 400 bin Türk bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

BULGARLARIN TÜRKLERE KARŞI UYGULADIKLARI ETNİK VE KÜLTÜREL SOYKIRIM 1970-89 yılları arasında Bulgar hükümeti Bulgarlaştırma adı altında ülkede yasayan 1,5 milyon Türk, Pomak ve Çingeneye karşı bir asimilasyon kampanyası başlattı. Ülkede yasayan 310 bin Türk'ün isimleri polis zoruyla Bulgar ve Hıristiyan isimleriyle değiştirildi. Türkçe eğitim veren okullar, üniversitedeki Türk filolojisi bölümleri, Türkçe gazeteler ve camiler devlet emriyle kapatıldı. Çocukların sünnet ettirilmesi yasaklandı. Çocuklar bu yasağa rağmen sünnet ettirilip ettirilmediğini kontrol edilmek için zorla sağlık merkezlerine gönderildi. Mezar taşlarının üzerindeki Türkçe isimler yüzünden mezarlar yıkıldı, talan edildi. Türklerin Türk motifli giysiler giymeleri yasaklandı. Bu baskılara dayanamayıp protesto gösterileri yapan Türklerin üzerine askeri birliklerce ateş açıldı. 1.000 Türk Belene 'deki toplama kampına gönderildi. Baskıların giderek artması sonucu 360 bin Türk zorunlu olarak Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı.

1970-89 yılları arasında Bulgar hükümeti Bulgarlaştırma adı altında ülkede yasayan 1,5 milyon Türk, Pomak ve Çingeneye karşı bir asimilasyon kampanyası başlattı.

Ülkede yasayan 310 bin Türk'ün isimleri polis zoruyla Bulgar ve Hıristiyan isimleriyle değiştirildi.

Türkçe eğitim veren okullar, üniversitedeki Türk filolojisi bölümleri, Türkçe gazeteler ve camiler devlet emriyle kapatıldı. Çocukların sünnet ettirilmesi yasaklandı. Çocuklar bu yasağa rağmen sünnet ettirilip ettirilmediğini kontrol edilmek için zorla sağlık merkezlerine gönderildi. Mezar taşlarının üzerindeki Türkçe isimler yüzünden mezarlar yıkıldı, talan edildi.

Türklerin Türk motifli giysiler giymeleri yasaklandı. Bu baskılara dayanamayıp protesto gösterileri yapan Türklerin üzerine askeri birliklerce ateş açıldı. 1.000 Türk Belene 'deki toplama kampına gönderildi. Baskıların giderek artması sonucu 360 bin Türk zorunlu olarak Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı.

SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN TÜRKLERE YÖNELİK YAPMIŞ OLDUĞU KATLİAMLAR 1944 Yılında Rus askerleri Çeçen- İnduş, Karaçay-Malkarlar ile Kırım Türklerini trenlere bindirerek Sibirya ve Kazakistan’a sürgün etmiş, bu sürgünde 500 bini aşkın Müslüman Türk Yollarda ölmüş, bir bölümü de sürgün edildiği yerlerde yaşamlarını yitirmişlerdir. Rusya Federasyonu’nun 1994 ile 2001 yılları arasında Çeçenistan’a yaptığı saldırılarda 200 binin üzerinde sivil kadın, çocuk, ihtiyar şehit edilerek soykırımına uğratılmıştır. 100 binlerce Çeçen’de topraklarından sürgün edilmiştir. Sovyetler Birliği Komünist rejim döneminde Türk soyundan gelen Kazak, Karatay, Çeçen, Noyan, Azeri, Türkmen, Kırgız boylarından milyonlarca Müslüman ve Türk katledilmiştir. Bunlara soykırımı uygulanmıştır. Rejim ne soylarını tanımış, nede inançlarını yaşamalarına müsaade etmiştir. Bunları suç sayarak sadece öldürmekle kalmamış, milyonlarca Türk’ü ceza evlerine doldurarak yok etmiştir.

AMERİKALILARIN IRAKTA YAPTIKLARI SOYKIRIM Felluce 'de 1500 sivilin sokaklarda öldürülüp çürümeye terk edildi, cesetlerin köpekler tarafından yenilmeye başlandı ve 250 bin kişi bölgeden sürüldü. Bununla yetinmeyen ABD, Irak’a özgürlük getirme bahanesiyle, 100 binin üstünde sivil halkı, katletti. Fransız, İngiliz ve Almanlar başta olmak üzere bütün AB ülkelerinin Felluce soykırımı karşısında kayıtsız kalmışlardır. Birleşmiş Milletler de kendi soykırım tanımına giren insanlık suçlarına karşı ses çıkarmamıştır.

Felluce 'de 1500 sivilin sokaklarda öldürülüp çürümeye terk edildi, cesetlerin köpekler tarafından yenilmeye başlandı ve 250 bin kişi bölgeden sürüldü. Bununla yetinmeyen ABD, Irak’a özgürlük getirme bahanesiyle, 100 binin üstünde sivil halkı, katletti.

Fransız, İngiliz ve Almanlar başta olmak üzere bütün AB ülkelerinin Felluce soykırımı karşısında kayıtsız kalmışlardır.

Birleşmiş Milletler de kendi soykırım tanımına giren insanlık suçlarına karşı ses çıkarmamıştır.

ERMENİLERİN TÜRK SOYKIRIMI AB süreci ile birlikte sözde soykırım iddiaları yoğunlaşmıştır. Ülkeyi 3,5 yıldır yöneten Başbakan ve avenesi, bu süreçte "dış itibarımız artıyor“ yalanını her vesile ile söylemektedirler. Dünyayı 3,5 kere tur edenlerin, tur sayısı arttıkça ülkemiz itibar kaybediyor. 3,5 yıl öncesinde sadece Fransa parlamentosu sözde soykırımı tanıyan yasa çıkartmış iken, bugün bu sayı 16 ülkeye çıkmış, ABD de ise 25 eyalet meclisinde sözde soykırım tanınmıştır. Bugün ise Fransa Parlamentosu Fransa'da "Soykırım yok diyenleri“ cezalandırmak için kanun çıkarmaya çalışmakta. Sırada diğer AB ülkeleri beklemektedir. İşte sözde Ermeni Soykırımını meclislerinde kanunlaştıran ülkeler. FRANSA, İTALYA, RUSYA, KANADA, YUNANİSTAN, ARJANTİN, SLOVAKYA, AVUSTURALYA, İSVEÇ, GÜNEY KIBRIS, URUGUAY, İSVİÇRE, BELÇİKA, POLONYA. Bu ülkeleri nesillerimiz asla unutmamalı. Ayrıca Osmanlı Döneminde Milleti Sadıka dediğimiz, kendimizden farklı görmediğimiz, ancak 7 düvelin Osmanlı topraklarını işgalinde, işgal güçleri ile iş birliği yapıp, 520 bin civarında çocuk, kadın, ihtiyar demeden Müslüman Türk'ü katleden, Şehit eden Ermeni alçaklarının katliamını da unutmayacağız ve unutturmayacağız.

ERMENİLER TARAFINAN ŞEHİT EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİ VE YAKINLARI Cahide MIHÇIOĞLU, Müsteşar Esi 27.07.1983 Lizbon, Portekiz Nadide AKBAY, İdari Ataşe 07.06.1982 Lizbon, Portekiz Erkut AKBAY, İdari Ataşe 07.06.1982 Lizbon, Portekiz Ahmet BENLER, BE Oğlu 12.10.1979 Lahey, Hollanda M. Savaş YERGÜZ, Sekreter 09.06.1981 Cenevre, İsviçre Bora SÜELKAN, İdari Ataşe 09.09.1982 Burgaz, Bulgaristan Dursan AKSOY, İdari Ataşe 14.07.1983 Brüksel, Belçika Orhan GÜNDÜZ, Fa.Başkonsolos 04.05.1982 Boston, ABD Oktar CİRİT, Başkâtip 16.02.1976 Beyrut, Lübnan Galip BALKAR, Büyükelçi 09.03.1983 Belgrat, Yugoslavya Çağlar YÜCEL, İdari Ataşe 11.12.1993 Bağdat Irak Halûk SİPAHİOGLU, Müsteşar 04.07.1994 Atina, Yunanistan Çetin GÖRGÜ, Basın Ataşesi 07.10.1991 Atina, Yunanistan Neslihan ÖZMEN, Ataşe kızı 31.07.1980 Atina, Yunanistan Galip ÖZMEN, İdari Ataşe 31.07.1980 Atina, Yunanistan Şehidin Adı, Soyadı ve Unvanı Olay Tarihi Olay Yeri 1- ŞEHİTLER OLAY YERİ SIRALAMASINA GÖRE

  Enver ERGUN, Uluslar arası Memur 19.11.1984 Viyana, Avusturya Erdoğan ÖZEN, Çalışma Ataşesi 20.06.1984 Viyana, Avusturya Dâniş TUNALIGÎL, Büyükelçi 22.10.1975 Viyana, Avusturya Tahar CARIM, Büyükelçi 09.06.1977 Vatikan Işık YÖNDER, Sekreter Eşi 28.04.1984 Tahran, İran Engin SEVER, Güvenlik Ataşesi 17.12.1980 Sydney, Avustralya Şank ARIYAK, Başkonsolos 17.12.1980 Sydney, Avustralya Bahadır DEMİR, Konsolos 27.01.1973 Santa Barbara, ABD Mehmet BAYDAR, Başkonsolos 27.01.1973 Santa Barbara, ABD Cemal ÖZEN, Güvenlik Ataşesi 24.09.1981 Paris, Fransa Reşat MORALİ, Çalışma Ataşesi 04.03.1981 Paris, Fransa Tecelli ARI, Din Görevlisi 04.03.1981 Paris, Fransa Yılmaz ÇOLPAN, Turizm Müşaviri 22.12.1979 Paris, Fransa Talip YENER, Mamak Şoförü 24.10.1975 Paris, Fransa İsmail EREZ, Büyükelçi 24.10.1975 Paris, Fransa Atilla ALTIKAT, Askeri Ataşe 27.08.1982 Ottawa, Kanada Beşir BALCIOĞLU, Emekli BE 02.06.1978 Madrid, İspanya Necla KUNERALP, BE Eşi 02.06.1978 Madrid, İspanya Kemal ARIKAN, Başkonsolos 28.01.1982 Lon Angeles, ABD

ERMENİLER TARAFINDAN TÜRKLERE UYGULANAN SOYKIRIMA AİT CETVEL 20000   Malazgirt ve köylerindeki baskında öldürülenler. Malazgirt 1916-5-11 44233   Van ve köylerinde yapılan katliâmda öldürülenler. Van 1916-5-11 300   Seyl köyünde öldürülen Musevîler. Van 1916-5-23 2086   Bazı köylerde yapılan katliâmda öldürülenler. Trabzon 1916-5-23 5 5   Taarruz edilerek öldürülen kadınlar. Of 1916-5-23 4 15000   Ergel ve Atyan'da halkın imhası sonucu ölenler. Van 1916-5-22 80000   Hoşab'da telef edilen nüfus. Van 1916-5-22 8000   Ermenilerce yemeklerine zehir katılarak öldürülen Müslümanlar. Van 1916-5-22 8   Şamran mahallesinde katledilen erkekler. Van 1916-5-22 15000   Rus ve Ermenilerin yaptıkları katliâmda ölenler. Van 1916-5-22 200   Tamamen yok edilen Köprüköy'de ölenler. Köprüköy, Van 1916-5-22 1000   Dir nahiyesinde boğazlanarak öldürülen sübyanlar. Van 1916-5-22 44   Çeşitli yerlerde ahalinin katli sonucu ölenler. Van 1915 3 123   Çeşitli köylerde ahalinin katli sonucu ölenler. Bitlis 1915-5-9 10000   Kaçmaya çalışanlardan ölenler. Bitlis 1916-5-8 40000   Hudut köylerine taaruz sırasında ölenler. Bitlis 1915-5-9 1600   Tatvan iskelesinde yapılan saldırıda ölenler. Van, Tatvan 1916-5-8 563   Köylere Ermeni saldırısı sonucu ölenlerin sayısı. Tercan 1916-5-8 2000   Sevk sırasında ölenlerin sayısı. Pasinler 1916-5-8 2 30000   Ermeniler tarafından telef edilen erkeklerin sayısı. Kars, Ardahan 1914-2-21 1 Ölü Yaralı Olayın Muhtevası Yer Tarih Belge No

113   Uçum nahiyesi köylerinde yapılan katliâmda ölenler. Bitlis Hizan 1915 13 10   Anak manastırı önünde şehit edilenlerin sayısı. Muş 1329 19   Kuyuda bulunan cesetlerin sayısı. Muş Akçan 1915-7 121   Katledilen nüfusun sayısı. Müküs Şeyhan 1916-6-7 126   Tahliye esnasında katledilen ahali sayısı. Müküs 1915-8 800   Ermeni çeteleri tarafından katledilen muhacirler. Muş 1915 12 14000   Bayezid'de imha edilenlerin sayısı. Bayezit 1916-5-25 150   Bazı köy ahalisinden öldürülenler. Van 1915 120   Köylere baskında öldürülenler. Van 1915-4 11 500   Köylere saldırıda öldürülenler. Muş 1916-5 16000   Rus, Ermeni ve Kazak saldırısında öldürülenler. Bitlis 1915 3   Köye saldırı sırasında ölenler. Dutak 1915-2 200   Ermeni çeteleriyle çarpışmada ölenler. Haskay 1915-2 20000   Hasanan aşiretinden zayi olanların sayısı. Van 1915-5 10 10000   Abaağa köyü halkının katli sırasında ölenler. Muradiye 1915-4 29   Savur köyünde ahaliye yapılan zulümde ölenler. Bitlis 1915-4 9 15000   Edremid'de yapılan kırımda öldürülenler. Edremit, Vastan 1916-6 14   Abbasağa köyündekilere işkence. Van, Abbasağa 1916-6 8 15   Aşnak karyesinde yapılan zulümde ölenler. Van, Reşadiye 1916-4-1 7 12   İşgal sırasında yapılan zulümde öldürülenler. Bitlis 1916-6-11 6

803   Antranik çetesinin köylere saldırısında ölenler. Sarıkamış 1919-7 31 9   Şûra reisine ve ailesine yapılan saldırıda ölenler. Kars, Kağızman 1919-7-24 30 2 2 Köylere taarruz sırasında ölenler. Bulaklı 1919-7-19 29 20 35 Köylere taarruz sırasında ölenler. Mescidli 1919-7-11 28 10   Ermeni saldırısı sırasında ölenler. Gülyantepe 1919-7-8 4 4 Ermeni saldırısı sırasında ölenler. Mescidli 1919-7-8 27 8   Kurudere'ye saldırı sırasında ölenler. Kurudere 1919-7-9 26 6   Ermenilerle çarpışma sırasında ölenler. Kağızman 1919-7-9 25 9   Ermeniler tarafından katledilenler. Kars, Göle 1919-7-7 24 8   Abbaskulu aşiretinin köylerine saldırıda ölenler. Iğdır 1919-6-3 23 3   Isısar karyesi civarında katledilenlerin sayısı. Pasinler 1919-6-13 22 1   Zor Telgraf Müdürü'nün katli. Osmaniye 1919-5-18 21 4 1 Ahaliden katledilenlerin sayısı. Adana, Pozantı 1919-2-26 20 2   Devriye gezerken katledilen Osmanlı askerleri. Kilis 1919-1-21 19 9   Katledilen milletvekilli sayısı. Kars 1919-1-25 18 9   Ermeni eşkiyasının saldırısında ölenler Terme 1916-1-15 17 1150   Ermeni saldırısında ölenler. Şatak 1916-6-6 45   Köye saldırıda ölenler Şatak Serir 1916-6-6 16 311 34 Köylerde yapılan katliâmda ölenler. Bitlis 1916-8-14 15 5.200   Van ve civarında yapılan katliam Van 1915 14

150   İspir ve Bayburt kazalarında Ermenilerin yaptığı soykırım İspir ve Bayburt 1918 37 426   Yakılarak, boğularak öldürülenler. Erzurum 1919-8-15 153   Çeşitli şekilde yapılan işkencelerle öldürülenler. Erzurum 1919-8-15 36   2 Bomba ile ile öldürülenler. Sarıkamış 1919 9   İmha ve idam ile öldürülenler. Sarıkamış 1919 180   Köy basılarak öldürülenler. Akçakale 1919-7-4 8   Baskınla katliâm sırasında öldürülenler. Kurudere 1919-7 35 4.000   Birçok köy basılmak suretiyle öldürülenler. Nahçıvan 1919 2 2 Köy basarak öldürülenler. Pasinler 1919-7-19 5   İşkence ve tecavüz ile öldürülenler. Tiknis, Ağadeve 1919 4   İşkence ile öldürülenler. Kağızman 1919-7-5 34 2502   Köylere yapılan Ermeni saldırılarda öldürülenler. Muhtelif köyler 1919/8 33 695   Ricat sırasında Ermeniler tarafından öldürülenler. Sarıkamış 1919-7 32

1774   İşkence, silahlı saldırı, bombalama ile öldürülenler. Kars 1920-5-5 54 2   Silahla öldürülenler. Kars 1920-4-28 53 500   Trenden indirilerek kurşun ile öldürülenler. Gümrü 1920-4-6 52 720 15 Çeşitli şekillerde katledilerek öldürülenler. Kağızman 1920-3-16 120   Süngü ve baltalarla öldürülenler. Zaruşat 1920-3-9 51 2000   Çeşitli şekillerde öldürülenler. Şüregel, Zaruşat 1920-3-22 50 4 4 Bomba, süngü ile öldürülenler. K.maraş 1338-3 49 1350   Kaçarken tipiden ve katledilerek öldürülenler. Şuregel 1920-2-2 48 400   Kurşuna dizilerek öldürülenler. Zaruşat 1920-3-9 47 100   Makineli tüfekle ile öldürülenler. Çıldır 1920-2-10 46 40   Esir Türk askerlerine baskın sırasında öldürülenler. Pozantı 1920-2-28 45 12   İşkence ile öldürülenler. Ünye 1919-9 44 1 2 Saldırı ile öldürülenler. Gaziantep 1920-1-22 43 4 5 Çatışma sırasında öldürülenler. Adana 1919-12-7 42 7   Gözleri oyularak öldürülenler. Ulukışla 1919-11-6 4   Trenden atılarak öldürülenler. Adana 1919-11 41 2 2 Sokak çatışması sırasında öldürülenler. K.maraş 1919-11-11 40 2 1 Çatışma sırasında öldürülenler. Sarıkamış 1919-9-14 39 3   Taarruz ve Yağma ile öldürülenler Allahüekber 1919-9 38

122   Köylerde katliâm sonucu öldürülenler. Kosor 1920-12-4 69 508   Süngülerle ve bomba ile öldürülenler. Göle 1920-12-3 68 69   Köylerde katliâm sonucu öldürülenler. Kosor 1920-12-1 67 86   Top saldırısı ve işkence ile öldürülenler. Zaruşat 1919-1-6 66 889   Köylerde yapılan katliâm sonucu öldürülenler. Aşkale 1920-10-28 65 10693   Değişik işkencelerle öldürülenler. Kars civarı 1920-10-26 64 8439   Muhtelif mahallerde katliâm sonucu öldürülenler. Erzurum 1920-10-19 63 3700   64 köyde katliâm sonucu öldürülenler. Tortum 1920-10-18 62 9287   30 köyde yapılan katliâm sonunda öldürülenler. Pasinler 1920-10-17 61 100   Köylerde katliâm sonucu öldürülenler. Göle 1920-10-20 60 1387   99 köyde yapılan katliâm neticesinde öldürülenler. Bayburt 1920-10-15 59 18   Ağaca bağlanıp boğularak öldürülenler. Kars, Erzurum 1920-8 650   Muhacirlere yapılan katliâm sonucu öldürülenler. Oltu 1920-8 27   Çeşitli şekillerde katledilerek öldürülenler. Kars, Erzurum 1920-5 2150   Katliâm ve suda boğularak öldürülenler. Zaruşat 1920-2-1 58 69   Baskın yoluyla öldürülenler. Erzurum 1920-7-27 57 1500   Kaçarken suya atılarak öldürülenler. Zengibasar 1920-7-2 408   Baskın ile, hicret edenlere saldırarak öldürülenler. Kars, Erzurum 1920-7-2 56 10   Baskınla katledilerek öldürülenler. Kars 1920-5-22 55

518.105   Toplam 148   Muhacirlere saldırı sonucu öldürülenler. Arpaçay 1921 89 580   İşkence ile öldürülenler. Bayburt 1921 88 12   Kaçırılarak, işkence ile öldürülenler. Nahçıvan 1921 87 580   Köylerde katliâm ile öldürülenler. Tercan 1918 86 870   Baskın yolu ile öldürülenler. Hınıs 1918 85 1215   39 köyde baskın yolu ile öldürülenler. Erzurum 1921-11-21 53   Kaza ahalisine yapılan katliâm sonucu ölenler. Pasinler 1921-11-21 84 6000   24 köyde felaket ve muhaceret yüzünden ölenler. Karakilise 1921 83 192   İşkence ile öldürülenler. Erivan 1920-12 82 561   Bir kaç köyde katliâm sonucu öldürülenler. Kars civarı 1920-2 81 5307 63 Muhtelif köylerde katliâm ile öldürülenler. Nahçıvan 1920 80 18 3 Kurşunlanarak öldürülenler. Zengibasar 1921-2 79 1026   55 köyde katliâm sonucu öldürülenler. Zaruşat 1920-11-29 78 64408   Açlık, hastalık, soğuktan ve katl ile ölenler. Nahçıvan 1920 77 138   Köylerde katliâm sonucu öldürülenler. Haramivartan 1920 76 3945   Köylerde katliâm sonucu öldürülenler. Kars 1920 600   Kadın ve çocuklara saldırı sonucu öldürülenler. Göle 1920 75 5337   18 köyde yapılan katliâm sonucu öldürülenler. Sarıkamış 1920-12-14 74 14620   Çeşitli köylerde yapılan katliâmlarda öldürülenler. Kars, Digor 1920-12-7 73 194   Köylerde katliâm neticesi öldürülenler. Göle 1920-12-6 72 1975   13 köyde katliâm sonucu öldürülenler. Sarıkamış 1920-12-4 71 28   Yakılarak ve çeşitli şekillerde öldürülenler. Kars, Zeytun 1920-12-4 70

FRANSIZLARIN CEZAYİR’DE YAPTIKLARI SOYKIRIMLAR 2. Dünya savaşının başlamasıyla birlikte Nazi Almanyası önce Fransa'yı ardından da Cezayir'i işgal etti. Cezayirli vatanseverlerin pek çoğu tutuklandı, büyük kısmı da toplama kaplarına konuldu veya katledildi. 1942 yılında müttefik güçlerinin alman işgaline son vermesi ile birlikte, Cezayir için yeni ve demokratik bir çağın başlayacağını düşünen Cezayirli aydınlar kısa sürede çok büyük bir yanılgı içinde olduklarını anladılar. Alman işgalinden kurtuluşun ve 2.Dünya savaşının sona ermesini 8 Mayıs 1945’de Cezayir halkı Cezayir Bayraklarıyla sokaklara döküldü. Sandılar ki müttefikleri Fransızlar dostlarıydı. Öyle olmadığını tarihe setif katliamı olarak geçen ve 45 bin masum Cezayirlinin katledildiği olay gerçekleşti. Fransızlar bağımsızlığını kutlayan Cezayir halkını topluca katlettiler. Bu katliamlar 1962 yılına kadar sürdü. Bu süre içinde toplam 1.5 milyon Cezayirli kadın, çocuk, yetişkin, yaşlı katledildi. Fransa’ya İsrailliler de yardım etti. İsrail yönetimi dünyada her türlü İslami hareketi kendisine bir tehdit olarak gördüğü için Fransızlara yardım ederek soykırıma ortak oldu. Cezayirli tüm aydınlar ceza evlerine dolduruldu. 10 binlerce aydın ceza evlerinde çürüdü. Bu soykırımdan sonra direnişini sürdüren Cezayir halkı 1962 yılında bağımsızlığına kavuştu.

20. YÜZYILDAKİ ETNİK VE KÜLTÜREL SOYKIRIMLAR 1- Jozef Stalin (SSCB, 1934-39) 13,000,000 mülteci-100 binlerce ölü. 2- Adolf Hitler (Almanya, 1939-1945) 12,000,000 mülteci kamplarda 2 milyon ölü-kayıp. 3- Mao Tze Dong (Çin, 1966-1969) 11,000,000 kişiye kültürel asimilasyon-toplama kamplarında sayısı belli olmayan kayıplar. 4- İspanyol ve Amerikalı Kaşifler (1492-1800) 7,972,000 ölü - kayıp. 5- Hideki Tojo (Japonya, 1941-1944)      5,000,000 ölü - kayıp 6- Pol Pot (Kamboçya, 1975-1979)          1,700,000 ölü. 7- Kim Il Sung (Kuzey Kore, 1948-1994) 1.600,000 mülteci ve toplama kamplarında ölü-kayıp. 8- Menghitsu (Etopya, 1975-1978) 1,500,000 ölü-kayıp. 9- Charles DeGaulle (Cezayir, 1954-1962) 1,000,000 ölü-kayıp. 10- Yakubu Gowon (Biafra, 1967-1970)      1,000,000 ölü-kayıp. 11- Leonid Brezhnev (Afganistan, 1979-1982) 900,000 ölü-kayıp.

1- Jozef Stalin (SSCB, 1934-39) 13,000,000 mülteci-100 binlerce ölü.

2- Adolf Hitler (Almanya, 1939-1945) 12,000,000 mülteci kamplarda 2 milyon ölü-kayıp.

3- Mao Tze Dong (Çin, 1966-1969) 11,000,000 kişiye kültürel asimilasyon-toplama kamplarında sayısı belli olmayan kayıplar.

4- İspanyol ve Amerikalı Kaşifler (1492-1800) 7,972,000 ölü - kayıp.

5- Hideki Tojo (Japonya, 1941-1944)      5,000,000 ölü - kayıp

6- Pol Pot (Kamboçya, 1975-1979)          1,700,000 ölü.

7- Kim Il Sung (Kuzey Kore, 1948-1994) 1.600,000 mülteci ve toplama kamplarında ölü-kayıp.

8- Menghitsu (Etopya, 1975-1978) 1,500,000 ölü-kayıp.

9- Charles DeGaulle (Cezayir, 1954-1962) 1,000,000 ölü-kayıp.

10- Yakubu Gowon (Biafra, 1967-1970)      1,000,000 ölü-kayıp.

11- Leonid Brezhnev (Afganistan, 1979-1982) 900,000 ölü-kayıp.

12- Jean Kambanda (Ruanda, 1994) 800,000 ölü-kayıp. 13- İngiliz Krallığı (Avustralya, 1849-1938)  719,000 ölü-kayıp , 100 bin mülteci. 14- Suharto (Doğu Timor, 1976-98) 600,000 ölü-kayıp. 15- Saddam Hüseyin (Iran ve Kuzey Irak 1980-1990)   600,000 ölü-kayıp. 16- Yahya Khan (Pakistan, 1971 ve Banglades,1990) 500,000 ölü- kayıp. 17- Savimbi (Angola, 1975-2002) 400,000 ölü-kayıp. 18-   Molla Ömer - Taliban (Afganistan, 1986-2001) 400,000 ölü- kayıp. 19- Idi Amin (Uganda, 1969-1979)      300,000 ölü-kayıp. 20- B.Mussolini (Etiyopya,Yugoslavya 1936)  300,000 ölü-kayıp. 21- Danimarka (Danimarka 1945) 250,000 Alman Mülteci ölüme terk edildi. 22- Mobutu Sese Seko (Zaire, 1965-1997)  250,000 ölü-kayıp, 200 bin mülteci. 23- Charles Taylor (Liberya, 1989-1996) 220,000 ölü-kayıp. 24- Foday Sankoh (Sierra Leone, 1991-2000) 200,000 ölü-kayıp. 25- Amerika (Almanya Dresden,1943-1945) 200,000 sivil ölü (Dresden'e sığınan siviller). 26-   S. Milosevic (Yugoslavya,1992-96)    180,000 ölü-kayıp. 27- Michel Micombero (Burundi, 1972)   150,000 ölü-kayıp.

12- Jean Kambanda (Ruanda, 1994) 800,000 ölü-kayıp. 13- İngiliz Krallığı (Avustralya, 1849-1938)  719,000 ölü-kayıp , 100 bin mülteci.

14- Suharto (Doğu Timor, 1976-98) 600,000 ölü-kayıp. 15- Saddam Hüseyin (Iran ve Kuzey Irak 1980-1990)   600,000 ölü-kayıp. 16- Yahya Khan (Pakistan, 1971 ve Banglades,1990) 500,000 ölü- kayıp. 17- Savimbi (Angola, 1975-2002) 400,000 ölü-kayıp. 18-   Molla Ömer - Taliban (Afganistan, 1986-2001) 400,000 ölü- kayıp. 19- Idi Amin (Uganda, 1969-1979)      300,000 ölü-kayıp. 20- B.Mussolini (Etiyopya,Yugoslavya 1936)  300,000 ölü-kayıp. 21- Danimarka (Danimarka 1945) 250,000 Alman Mülteci ölüme terk edildi. 22- Mobutu Sese Seko (Zaire, 1965-1997)  250,000 ölü-kayıp, 200 bin mülteci.

23- Charles Taylor (Liberya, 1989-1996) 220,000 ölü-kayıp. 24- Foday Sankoh (Sierra Leone, 1991-2000) 200,000 ölü-kayıp. 25- Amerika (Almanya Dresden,1943-1945) 200,000 sivil ölü (Dresden'e sığınan siviller). 26-   S. Milosevic (Yugoslavya,1992-96)    180,000 ölü-kayıp. 27- Michel Micombero (Burundi, 1972)   150,000 ölü-kayıp.

28- Amerika (Hiroşima-Nagazaki 1944) 135,000 ölü (atom bombası). 29-  Almanya (Namibya 1891) 117,000 ölü-kayıp, 15 bin mülteci. 30-  Hassan Turabi (Sudan, 1989-1999) 100,000 ölü-kayıp. 31-  Richard Nixon (Vietnam, 1969-1974) 70,000 ölü-kayıp. 32-  Papa Doc Duvalier (Haiti, 1957-1971) 60,000 ölü-kayıp. 33-  Marcos (Filipinler) 50,000 ölü-kayıp. 34-  Hissene Habre (Çad, 1982-1990) 40,000 ölü-kayıp. 35-  Vladimir Ilich Lenin (Rusya, 1917-1920)  30,000 muhalif infaz edildi. 36- Francisco Franco (İspanya) 30,000 muhalif infaz edildi. 37-  Lyndon Johnson (Vietnam, 1963-1968)   30,000 ölü-kayıp. 38-  Hafiz Esad (Suriye 1980-2000) 25,000 ölü-kayıp. 39-  Komeini (Iran, 1979-1989) 20,000 ölü-kayıp. 40-  Eski Yugoslavya (1995 Bosna-Hersek) 15 ölü, 7500 kayıp, 45 bin mülteci. 41- Paul Koroma (Sierra Leone, 1997) 6,000 ölü-kayıp. 42-  Usama bin Ladin(Dünya çapında,1991-2001)  4,000 ölü-kayıp. 43-  Augusto Pinochet (Chile, 1973) 3,000 ölü-kayıp. 44-  Efrain Rios Montt (Guatemala)  2,000 ölü-kayıp. 45-  Sierra Leone 80,000 mülteci, kayıp rakamı belli değil. 46-  Kıbrıs Cumhuriyeti (1912-1974) 25,000 sivil mülteci, 1000'ni aşkın ölü, 100 İngiliz ölü. 47-  Yunanistan (Bati Trakya,1923-1990)   400,000 mülteci evlerini terk etti. 48-  Bulgaristan (1970-1989) 360,000 mülteci kültürel asimilasyon sonucu evlerin terk etti, 1000 kişi toplama kamplarına alındı. 49-  Norveç (1920-1930) Tatar göçmenleri kısırlaştırma ve toplama kamplarında izole etme. 50-  ABD –Felluce (2004)      Devam ediyor............

28- Amerika (Hiroşima-Nagazaki 1944) 135,000 ölü (atom bombası).

29-  Almanya (Namibya 1891) 117,000 ölü-kayıp, 15 bin mülteci. 30-  Hassan Turabi (Sudan, 1989-1999) 100,000 ölü-kayıp. 31-  Richard Nixon (Vietnam, 1969-1974) 70,000 ölü-kayıp. 32-  Papa Doc Duvalier (Haiti, 1957-1971) 60,000 ölü-kayıp. 33-  Marcos (Filipinler) 50,000 ölü-kayıp. 34-  Hissene Habre (Çad, 1982-1990) 40,000 ölü-kayıp. 35-  Vladimir Ilich Lenin (Rusya, 1917-1920)  30,000 muhalif infaz edildi.

36- Francisco Franco (İspanya) 30,000 muhalif infaz edildi. 37-  Lyndon Johnson (Vietnam, 1963-1968)   30,000 ölü-kayıp. 38-  Hafiz Esad (Suriye 1980-2000) 25,000 ölü-kayıp. 39-  Komeini (Iran, 1979-1989) 20,000 ölü-kayıp. 40-  Eski Yugoslavya (1995 Bosna-Hersek) 15 ölü, 7500 kayıp, 45 bin mülteci.

41- Paul Koroma (Sierra Leone, 1997) 6,000 ölü-kayıp. 42-  Usama bin Ladin(Dünya çapında,1991-2001)  4,000 ölü-kayıp. 43-  Augusto Pinochet (Chile, 1973) 3,000 ölü-kayıp. 44-  Efrain Rios Montt (Guatemala)  2,000 ölü-kayıp. 45-  Sierra Leone 80,000 mülteci, kayıp rakamı belli değil. 46-  Kıbrıs Cumhuriyeti (1912-1974) 25,000 sivil mülteci, 1000'ni aşkın ölü, 100 İngiliz ölü. 47-  Yunanistan (Bati Trakya,1923-1990)   400,000 mülteci evlerini terk etti. 48-  Bulgaristan (1970-1989) 360,000 mülteci kültürel asimilasyon sonucu evlerin terk etti, 1000 kişi toplama kamplarına alındı. 49-  Norveç (1920-1930) Tatar göçmenleri kısırlaştırma ve toplama kamplarında izole etme. 50-  ABD –Felluce (2004)      Devam ediyor............

Kullanılan Veriler; Birleşmiş Milletler’den ve Devlet Arşivlerinden alınmıştır.

Add a comment

Related pages

Soykirim nedir - Zazaki.de zazaki dimili zaza

Soykırım: suçların en ağırı. Uğur Ü. Üngör Amsterdam Üniversitesi, Tarih bölümü. Eylül 2005 . Giriş . Soykırım, kuşkusuz insanoğlu ...
Read more

Ahmet Soykırım - edelman rolant oparetörü | XING

edelman rolant oparetörü ... XING ist Deutschlands größtes berufliches Netzwerk: Mit XING finden Sie Ihren Traumjob, knüpfen wertvolle Kontakte ...
Read more

Amazon.de: Soykirim Yalani - Behram Ozturk: Bücher

Behram Ozturk - Soykirim Yalani jetzt kaufen. Kundrezensionen und 0.0 Sterne. Geschichte allgemein…
Read more

soykırım nedir? soykırım ne demek? - nediro.net

soykırım nedir? soykırım ne demektir? Detaylı açıklaması ile soykırım hakkında bilgi, ingilizce anlamı, soykırım tanımı ve eş anlamlısı
Read more

Ermenilerin soykırım - SOYKIRIM TANIMA ÇALIŞMA GURUBU ...

SOYKIRIM TANIMA ÇALIŞMA GURUBU Soykırıma Karşı Uluslararası Anlayış Derneği (STÇG)
Read more

SOYKIRIM.NET - SATILIK ALAN ADLARI

ŞEHİR ve YER ADI ve REHBERİ ALAN ADLARI. adiyamanrehberi.net; agridagi.net; agridagi.org; ankararehberi.net; ankararehberi.org
Read more

ERMENİ SOYKIRIMI(YMIŞ) - YouTube

ULAN BİZ SİZE DEĞİL SİZ BİZE SOYKIRIM YAPTINIZ TOPLARRRRRRRRRRRRR.... KİM KİME SOYKIRIM YAPMPIŞ BELLİ
Read more

Modern Devlet Biyoiktidar Soykirim: Amazon.de: Ebru Çoban ...

Soykırım en acımasız şiddet eylemlerinden birisi olarak nadir örneklerde karşımıza çıkmaktadır. Eylemlerin gerçekleştiği yerler tarih ...
Read more

Urfa - SOYKIRIM TANIMA ÇALIŞMA GURUBU – SOYKIRIMA ...

SOYKIRIM TANIMA ÇALIŞMA GURUBU Soykırıma Karşı Uluslararası Anlayış Derneği (STÇG)
Read more

SOYKIRIM - Hasan SAĞLAM - Gazete Dersim

SOYKIRIM 04 Ocak 2016 21:45; Hasan SAĞLAM; 95 Okunma; 0 Yorum; Bir zamanlar dağlardan gelen silah ve bomba sesleri artık sokaklardan geçerek kapıları ...
Read more