Soportes de dibujo y pintura

26 %
74 %
Information about Soportes de dibujo y pintura
Education

Published on February 3, 2014

Author: patchyo

Source: slideshare.net

T.E.G.P. 2º BAC 7. Soportes das técnicas de debuxo e pintura

T.E.G.P. 2º BAC Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: En pintura, un soporte é unha superficie sobre a que se aplica a cor. Segundo de que soporte se trate, pode necesitar unha capa de preparación entre a superficie e a pintura, que se chama imprimación. Ao longo da historia, tense pintado sobre gran variedade de soportes, cada un deles coas súas propias características de textura e absorción, o cal determina que pintura se pode usar e como. Os soportes máis usuais foron as paredes (pintura ao fresco ou murais), táboas de madeira, lenzos, pergamino e papeis. O máis usado ao longo da historia da pintura é o lenzo, que permite traballar grandes superficies con pouco peso.

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: ● ● ● ● Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a Podemos clasificalos en: Soportes móviles / soportes fixos: segundo si se poden mover ou non. Soportes flexibles / soportes ríxidos: os que, pola súa estructura, permiten ou non ser doblados, enrollados ou plegados, mantendo a súa forma orixinal. Láminas: os que, aínda que teñen un certo grao de flexibilidade e permiten ser doblados, pero non plegados nin enrollados, sin que se altere a súa foeema orixinal. Pode ser unha lámina moi fina de resina ou marfil, ou un cartón groso. Naturais / sintéticos ou artificiais: segundo si están feito con por materias só de orixe natural, como táboas de madeira ou telas tecidas con fibras vexetais, ou materias de orixe sintético. Pódense combinar entre elas, para obter as mellores ventaxas de cada un dos materiais.

T.E.G.P. 2º BAC Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: MURO muro O muro pode estar feito de pedra, ladrillo ou formigón. A pintura mural rupestre é a primeira da historia, executada sobre as paredes de rocha nas covas paleolíticas. Para ela, usaban como aglutinantes a resina e a graxa animal, e como pigmentos os extraídos directamente da natureza. A pintura mural dominou durante a Antigüidade e ata o Románico. Decaeu no Gótico, porque as paredes foron substituidas por vidreras. Isto determinou o auxe da pintura sobre táboa. Durante o Renacemento pintáronse grandes e importantes murais, como os frescos de Rafael e Miguel Anxo no Vaticano. Sobre o muro pódese traballar con distintas técnicas: ● pintura ao fresco: sobre a superficie do muro fresca. ● pintura encáustica: con cera de abellas derretida como aglutinante. ● pintura acrílica a pincel. ● pintura acrílica ou plástica en esprai: ambas son as maís usadas na actualidade.

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: PAPEIS papeis Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: PAPEIS papeis Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a As súas cualidades diferenciadoras son: ● a súa textura ou “grano”: pode ser satinado ou rugoso, polo que captará maior ou menos cantidade de pigmento, sobre todo nas técnicas secas e tamén na acuarela. ● a súa capacidade de absorción: afecta ao uso das técnicas húmidas ● o grosor: tamén afecta ao uso das técnicas húmidas, evitando que o papel se curve ou non (para evitar iso, o papel montarase tensado sobre unha táboa). O grosor mídese en peso: gr/m2 É o soporte máis adecuado para os lápices de cores, carbón, acuarela ,tinta china, rotulador, pastel e o grabado. Empregouse ao longo da historia para elaborar esbozos, estudos preliminares e debuxos, pola facilidade de ser transportado dun lugar a outro en carpetas e cadernos.

T.E.G.P. 2º BAC Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: PAPEIS papeis O papel fabrícase a partir de diferentes tipos de fibra prensadas e extendidas. O papel máis barato está feito de pulpa de madeira procesada químicamente, mentras que o papel feito de algodón e lino tende a ser máis caro, ten mellor color e dura máis.

T.E.G.P. 2º BAC Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: PAPEIS papeis Os formatos poden estar normalizados ou non. Os papeles artísticos soen ter medidas que non se corresponden coas normas: 50x70, 100x70... Non permite formatos demasiado grandes, debido á súa endeblez. Pode dárselle rixidez montándoo sobre madeira ou unha parede.

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: PAPEIS papeis Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a Tipos de papeis. Vídeo: http://youtu.be/LDDzSwsXXnE Catálogo: http://www.canson.es/documents/bellasartes.pdf

T.E.G.P. 2º BAC Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: PAPEIS papeis Como tensar o papel de acuarela para que non se curve: Ver vídeo: http://youtu.be/QEb

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: PAPEIS papeis Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a Fabricación artesanal de papel

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: PAPEIS papeis Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a Fabricación artesanal de papel papel vergueteado (verjurado): o que presenta liñas paralelas e perpendiculares, como o ingres, torreón, galgo, etc

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: PAPEIS papeis Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a Traballos en papel de William Turner (1775-1851)

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: PAPEIS papeis Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a Traballos en papel de William Turner (1775-1851

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: PAPEIS papeis Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a Traballos en papel de Lucio Muñoz

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: PAPEIS papeis Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a Traballos en papel de Alberto Durero

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: PAPEIS papeis Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a Estampas (grabados) de Hokusai

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: PAPEIS papeis Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a Grabados de Goya e Hokusai

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: TÁBOA táboa Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a Foi o segundo soporte que se empregou para pintura ao longo da historia. Retrato fúnebre de época romana Os exipcios pintaban sobre a madeira dos sarcófagos con encáustica. Na Idade Media pintábanse as táboas ás veces en varias pezas: dípticos, trípticos ou retablos, que decoraban os frontais do altar das igrexas. Ata o século XV foi o principal soporte para a pintura de cabalete, xeralmente ao temple e tamén ao óleo.

T.E.G.P. 2º BAC Sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: TÁBOA táboa Tríptico dos sete sacramentos, Roger van der Weyden. Matrimonio Arnolfini, óleo sobre táboa, Van Eyck, 1440

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES:TÁBOA táboa Hai artistas para os que a propia madeira do soporte son a obra en sí, e xogan coas súas posibilidades expresivas. Lucio Muñoz

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES:TÁBOA táboa Se o taboeiro é delgado, pódeselle dar consistencia clavándoo sobre un bastidor de madeira. táboa de contrachapado sobre bastidor e enmarcada

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: TÁBOA táboa Vídeo de pintura flamenca sobre táboa: http://youtu.be/z3-XUT46FXE A madeira soía ser de nogal, pino ou abeto, en Italia chopo e no Norte de Europa carballo, pino ou faia, dependendo da rexión onde se vivise e as especies arbóreas dispoñíbeis. Antigamente se empregaba madeira maciza. Se se trataba dunha obra muy grande, había que unir diversas táboas entre sí, usando clavixas de madera e non de metal, que se oxidaría. Cubríanse as xuntas e oturos defectos da madeira mediante telas de lino con apresto pegadas a ela. Co “enxesado” cubríase a madeira cunha fina capa de xeso (en italiano, gesso), impermeable á agua, sobre a que se podía pintar. Podíanse aplicar outros tratamentos, como o “estofado” e o “embutido” para encher determinadas zonas con xeso e dar relevo. Ou se “douraba”, aplicando pan de ouro en determinadas partes da pintura.

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES:TÁBOA táboa A maior vantaxe que aporta a madeira como soporte aos artistas actuais é a súa resistencia ás pinceladas feitas con forza e ao traballo con espátula. A conservación da madeira soe ser problemática, producíndose curvaturas, grietas, podredumbre, ataque de parásitos como a carcoma, o que exixe técnicas especiais de restauración. 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES:TÁBOA táboa Outro dos inconvintes deste soporte, frente ao lenzo, é a súa pesadez, e o seu prezo, se se utilizan madeiras macizas tradicionais. Por iso, os artistas contemporáneos soen empregar outras superficies para pintar máis baratas e lixeiras: taboeiros prefabricados de contrachapado, táblex (HDF) ou aglomerado fino (DM ou MDF), que ofrecen superficies finas e sen unións.

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES:TÁBOA táboa taboeiros de contrachapado: chapas de madeira encoladas 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES:TÁBOA táboa tablex ou HDF: ten unha cara lisa e outra rugosa

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES:TÁBOA táboa taboeiros de DM ou MDF: teñen unha textura moi lisa, polo que son moi útiles tamén como soporte para papel de debuxo

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES:TÁBOA táboa Se o taboeiro é delgado, pódeselle dar consistencia clavándoo sobre un bastidor de madeira. táboa de contrachapado sobre bastidor e enmarcada

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: LENZO lenzo Ainda que se pintou sobre tela xa na Antigüidade, o seu uso xeneralizouse a partir do Renacemento. Pode considerarse o soporte con máis éxito de toda a historia da pintura. O lenzo é unha tela feita con lino, algodón ou mezcla. A trama do tecido pode ser máis ou menos basta, o que lle aporta diferentes texturas. O mellor é o de lino, pero tamén é o máis caro. Pode variar moito de textura en función do grosor e espaciado da trama. Ten o inconvinte de que coa humidade se destensa. O de algodón é o que máis abunda, e non lle afectan tanto os cambios climatolóxicos. Pero a regularidade da súa trama pode resultar un pouco monótona se se traballa en capas finas. Nas moi suaves con pouco grano, a pintura esbara e non queda bien en áreas extensas,e nas de grano groso será necesario realizar gruesos empastes para tapar os pequenos ocos da trama. Cada artista elixe o tipo de tela adecuado para o seu estilo e temática.

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: LENZO lenzo Tamén se poden usar telas de arpillera, muselina, percal ou cáñamo, para o que hai que montalas sobre táboa, xa que teñen unha trama moi aberta e non poden ser tensados. Pode adquirirse xa preparado e montado sobre o bastidor nos establecimientos de arte, aínda que tambén pode adquirirse en rollos por metros e preparalo un mesmo.

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: LENZO lenzo Existe unha numeración internacional para as medidas de longo e ancho dos bastidores que podemos atopar no mercado. Os formatos se dividen en figura, para retratos, paisaxe e marina, o de forma máis estirada.

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: LENZO lenzo As técnicas ideais para pintar sobre lenzo son o acrílico e o óleo. A superficie require ser preparada con distintas sustancias. As telas pódense montar sobre bastidores ou sobre táboa. Os pintores do expresionismo abstracto prescindiron do bastidor, extendendo as telas polo chan ou fixándoas ás paredes. Traballaron tamén en lenzos sen imprimación, de xeito que a tela absorbía toda a pintura, formándose chorros e efectos de halo. Outros pintores posteriores teñen actuado sobre a tela en si, cortándoa ou perforándoa. Para profundizar sobre o tema do lenzo: http://www.slideshare.net/margegonzalez/fondos-11698318

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES:LENZO lenzo Jackson Pollock, Franz Kline e Helen Frankenthaler pintando

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES:LENZO lenzo 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES:LENZO lenzo 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES:LENZO lenzo Cadro 173, Manolo Millares, 1962 De Humboldt ao Orinoco, Manolo Millares

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES:LENZO lenzo Antoni Tapies 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: LENZO lenzo 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: LENZO lenzo Ver vídeos: http://youtu.be/Q5a980Qh pIM 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: LENZO lenzo 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: PINTAR 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOBRE TELA VS. PINTAR SOBRE MADEIRA Hay una creencia muy arraigada hoy en día entre los pintores y consiste en pensar que el mejor tipo de soporte para pintar al óleo es el lienzo, es decir, pintar en tela tensada sobre un bastidor de madera Sin embargo, mucho se debate sobre su durabilidad ya que muchos restauradores y museos coinciden en que las pinturas que mejor se han conservado a través de la historia son las realizadas sobre paneles de madera. Cada uno de estos dos tipos de soportes tienen sus puntos a favor y en contra, su elección deberá obedecer a tus gustos particulares y las necesidades particulares de lo que vas a pintar.

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: PINTAR 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOBRE TELA VS. PINTAR SOBRE MADEIRA Ventajas de los paneles de madera sobre la pintura en tela - Puedes obtener una textura extra-suave, muy necesaria para pinturas con gran detalle y realismo. - Menos riesgo de que la pintura se resquebraje bajo condiciones normales (lejos de la humedad y calor excesivos), pues presentan menos cambios en la tensión y movimientos que los lienzos tradicionales. - Por su rigidez presentan menos riesgo de abolladuras, perforaciones y otros daños que los lienzos tradicionales luego de un mal almacenamiento, transporte inadecuado o manipulaciones erróneos. - Ocupan menos lugar para su almacenamiento, cuestión muy importante para los pintores que tienen una producción alta de obras y requieren optimizar su espacio. - Son relativamente más económicos que algunos otros soportes. - Es un soporte más firme a la hora de pintar, pues los lienzos tradicionales tienden a “rebotar” cuando se aplica enérgicamente las pinceladas. - Es más fácil y económico enmarcarlos, ya que si se usa paneles delgados se pueden poner en marcos comunes, de los mismos que se venden para fotografías o afiches, a diferencia de los marcos para bastidores que son más especiales y costosos. - Son soportes muy apreciados por los pintores al aire libre (plenairistas) ya que al ser duros no se mueven con el viento y además al ser delgados y rígidos se facilita su transporte. - Los paneles de madera permiten ser entelados para obtener una grandiosa combinación de la textura del lienzo con la dureza de la madera.

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: PINTAR 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOBRE TELA Desventajas de los paneles de madera VS. PINTAR SOBRE MADEIRA -No cualquier madera es apta para pintar, se deben elegir tablas o tableros de maderas completamente secas y que no liberen resinas. Sin embargo, esta desventaja es ampliamente superada con los tableros de maderas aglomeradas y contrachapados que hay actualmente en el mercado (MDF, tablex, plywood, fibrofácil, masonita, etc) -Si son delgados y de gran tamaño (mayores a 30 cm x 40 cm) hay que pintarlos por detrás para prevenir que se curveen, o incluso hay que fijarlos sobre un marco si es muy grande. -Si no se usan entelados la superficie puede quedar tan lisa que se le dificulte poner la pintura y difuminar las pinceladas. La textura de la tela en los lienzos ayuda a agarrar la pintura y se hace más fácil su aplicación. -Si son sometidos a gran cantidad de agua puede haber un daño irreparable en el panel, aunque si son entelados es posible que se pueda rescatar la pintura despegando la tela con cuidado. -Si no son sellados y preparados adecuadamente pueden absorber bastante el aceite de la pintura, haciendo difícil su aplicación y dejando un aspecto opaco. -En tamaños muy grandes se hacen más pesados que un lienzo. -En tamaños muy grandes se dificulta su transporte, en comparación con un lienzo que estando seco se puede sacar del bastidor, enrollar y transportar sin problemas. -Existen algunos debates sobre la compatibilidad de los químicos con los que se procesan algunos paneles de madera (como el formaldehido) y la pintura al óleo, y su efecto en la coloración y conservación de la pintura. Sin embargo, estos efectos pueden ser superados en gran medida sellando muy bien la madera con materiales como PVA, GAC100, entre otros pegamentos especiales de grado artístico vendidos en algunas casas comerciales.

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: IMPRIMACIÓNS imprimacións Algunhas veces non se pode pintar directamente sobre a superficie, senón que é necesaria unha preparación previa, que se chamará IMPRIMACIÓN Consiste en aplicar unha serie de capas de determinadas sustancias, que empaparán o soporte, o volverán impermeable e o protexerán.

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: IMPRIMACIÓNS imprimacións Dúas reglas básicas da imprimación, así como da pintura en xeral para evitar que a pintura se cuartee son que: 1. as capas magras teñen sempre que ir baixo as capas graxas 2. as capas máis líquidas deben ir sempre baixo as máis espesas

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: IMPRIMACIÓNS imprimacións ? Por qué hai que imprimar ● ● ● ● A imprimación é necesaria para soster a pintura no soporte e garantizar a súa máxima durabilidade, evitando que a pintura caia ou pudra. Evítase que o soporte absorba demasiada pintura. Un lenzo non preparado podería pudrirse rápidamente, pois o contacto coa pintura os seus tecidos e fibras vólvense máis fráxiles e tenden a desfacerse e romperse. Tamén se pode imprimar un papel para que ao pintar a pastel sobre él, o polvo se adhira mellor.

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: IMPRIMACIÓNS imprimacións http://youtu.be/oB8C7FbB5M0

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: IMPRIMACIÓNS imprimacións

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: IMPRIMACIÓNS imprimacións

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES:TÁBOA táboa A pintura sobre madeira require dunha preparación previa da superficie, que se chama imprimación. materiais: ● gesso alquídico para pintar ao óleo ou ● gesso acrílico para pintar ao acrílico ● rodillo de espuma ● lixa ● brocha plana 1. dar unha capa de gesso nunha dirección e outra na dirección oposta, co rodillo

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES:TÁBOA táboa A pintura sobre madeira require dunha preparación previa da superficie, que se chama imprimación. 2. deixar secar. A superficie quedará rugosa 4. repetir a operación de lixado e dar outras capas 3 veces máis, recordando dar o gesso nas dúas direccións. 3. pasar a lixa ata que quede lisa.

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES:TÁBOA táboa A pintura sobre madeira require dunha preparación previa da superficie, que se chama imprimación. 5. aplicar a 4ª mano coa brocha 6. pódenos interesar deixar a textura das pinceladas, para que forme parte do cadro

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES:TÁBOA táboa A pintura sobre madeira require dunha preparación previa da superficie, que se chama imprimación. podemos dar unha capa máis, de cor diluido con esencia de trementina ou látex , para traballar xa sobre un fondo coloreado nestas imaxes podemos apreciar a textura do fondo, contrastando coa que se engade coa pintura

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: IMPRIMACIÓNS imprimacións

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: IMPRIMACIÓNS imprimacións

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a SOPORTES: IMPRIMACIÓNS imprimacións

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: FONDOS 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a TEXTURADOS fondos texturados

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: FONDOS 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a TEXTURADOS fondos texturados

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: FONDOS 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a TEXTURADOS fondos texturados

T.E.G.P. 2º BAC SOPORTES: FONDOS 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a TEXTURADOS fondos texturados

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a OUTROS SOPORTES: PAREDE, VIDRO, PERGAMINO, METAL, etc.

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a OUTROS SOPORTES: PAREDE, VIDRO, PERGAMINO, METAL, etc.

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a OUTROS SOPORTES: PAREDE, VIDRO, PERGAMINO, METAL, etc.

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a COMO ENMARCAR E CONSERVAR OS DEBUXOS E PINTURAS http://youtu.be/jmfHzHAnPh0

T.E.G.P. 2º BAC 3. sopor tes das técnicas de debuxo e pintur a Fuentes: http://www.slideshare.net/redondus/tema-9-materiales-de-la-pintura?from_search=2 http://pintar-al-oleo.com/ http://artevanthiaatelier.blogspot.com.es/2012/12/porque-se-cuartean-las-pinturas-al-ole http://www.slideshare.net/danielsalviati/laboratorio-de-investigacin-pictrica-i-2da http://www.pinturaydibujo.com/p/tecnicas-y-materiales-de-pintura-y.html http://www.talleronline.com/pintura/soportes-preparando-tabla-968.html

Add a comment

Related presentations

Related pages

Soporte de papel craft para pintura y dibujo - YouTube

Soporte de papel craft para pintura y dibujo. Soporte de papel craft para pintura y dibujo. ... Imprimatura soportes mixtos tela y madera. Curso ...
Read more

Curso de Dibujo y Pintura Soporte de Cobre (Lección 19 ...

Remedios Caseros para el Cuidado del Cabello Rubio, Tintes Naturales, Tintes Caseros, Más Rubio - Duration: 8:25. Thornley Parshall 2,282 views
Read more

Papel de dibujo | Soportes de dibujo y pintura | CHINJOO

La calidad de los soportes de dibujo y pintura es extremadamente importante para conseguir un resultado óptimo. En CHINJOO, disponemos de una amplia ...
Read more

Dibujo - Wikipedia, la enciclopedia libre

El término dibujar también sugiere un proceso distinto al de pintura. El dibujo es ... Los más usados son el papel como soporte y el lápiz ...
Read more

SOPORTES DE LA PINTURA.

Hola a todos. Este vídeo es sobre un trabajo realizado con lápices acuarelables. Primero realizamos el dibujo, luego lo coloreamos con dichos lápices y ...
Read more

Soportes depapel para dibujo y pintura - Ines Alemany ...

Soportes de papel para dibujo y pintura ... Información de la tienda. Inés Alemany Centro de Arte, c/ Calvario 53 46117 Betera (Valencia)
Read more

Pintura - Wikipedia, la enciclopedia libre

... conocimientos de teoría del color y de composición pictórica, y el dibujo. ... portador del fondo y de las capas de pintura. Los soportes son ...
Read more

Dibujo y pintura: conceptos básicos - El Taller de Jazmín

Conceptos básicos de dibujo y pintura: materiales, soportes, tipos de pinturas, pinceles y técnicas.
Read more

SOPORTES DE DIBUJO Y PINTURA

1 SOPORTES DE DIBUJO Y PINTURA Soporte es la superficie, normalmente plana, sobre la que se aplican los trazos y colores en una pintura o dibujo.
Read more