Solceller - Vigtig information før køb

100 %
0 %
Information about Solceller - Vigtig information før køb
Marketing

Published on March 5, 2014

Author: VerdoEnergi

Source: slideshare.net

Description

Verdo er dit grønne energiselskab. Verdo producerer grøn energi i form af el, vand og varme. Derudover sælger Verdo telefoni, internet, solceller, varmepumper mm.

Se mere på http://www.verdo.dk/solceller

Solceller Information før køb Grønnere løsninger www.verdo.dk/solceller

Agenda • Om Verdo • Grøn energi • Solceller • Spørgsmål • Bestil tilbud 2 05-03-2014

Om Verdo Fakta

Verdo – et overblik • • • • • • 4 Verdo - et multiforsyningsselskab med fokus på udvikling og omtanke. Verdo - stammer fra latin og betyder grønlig – og vi er blandt de grønneste energiselskaber i Danmark. Verdo - leverer både el, vand og varme – men også alarmløsninger, internet, telefoni, energirådgivning, el- og VVSinstallation samt handler med brændsler. Verdo - har hovedkontor i Randers – men er også i Hillerød, Aars, Aalborg, Viborg og Århus. Verdo - producerer biobrændsel på to fabrikker i hhv. Skotland og England. Verdo - har ca. 500 medarbejdere og en omsætning godt 2 mia. 05-03-2014

Koncernoversigt 2011 Verdo Verdo Renewables Verdo Energy Verdo Entreprise Verdo Forsyning • Ca. 500 dygtige medarbejdere • 2,2 mia. kr. i budgetteret omsætning i 2011 5 05-03-2014 Verdo Produktion Verdo Tele

Verdo kompetencer • • • • • • • • • • • • 6 El Vand Varme Energirådgivning El-installation VVS-installation Alarm & sikring Tele Energy – handel med brændsler El-handel Renewables Grøn energi 05-03-2014

Resultatopgørelse - Koncernen Verdo A/S – Koncernregnskab Resultatopgørelse 2011 Beløb i mio. kr. Omsætning i alt Resultat før skat Vi er her også i morgen! 7 05-03-2014 2010 2009 Budget Faktisk Faktisk 2.200 1.548 1.386 62 43 42

Vision Vi skaber grøn energi 8 05-03-2014

Vores værdier • ”Respekt & tillid” o Vi behandler hinanden med respekt og tillid • Kundefokus o Vi er kundeorienterede • Effektivitet o Vi er effektive • Mod o Vi udfordrer vores måde at gøre tingene på • Loyalitet o 9 Vi er loyale 05-03-2014

Mission Profitabel organisk vækst gennem grøn energi med fokus på ” tilfredse kunder” ”forstærket produktudvikling & salg” ”gennem engagerede medarbejdere” Vi vil med vores adfærd sikre, at vi bliver det grønneste og mest effektive energiselskab i 2013 - Vi kalder det ”3i13” 10 05-03-2014

Verdo Grøn energi • De grønnere løsninger i fokus 11 05-03-2014 ”Der er mange muligheder for at give klimaet en hjælpende hånd. Men der kan være stor forskel på, hvad der er den rigtige løsning for den enkelte. Hos Verdo er vi eksperter på området, og vi deler gerne ud af vores viden til fordel for dig.”

Solcelleanlæg 12 05-03-2014

Solenergiindstråling • Den årlige solindstråling i Danmark varierer normalt ikke mere end 10 % fra et gennemsnitstal (referenceåret), og udgør ca. 1000 kWh/m2/år for en vandret flade. • Orienteres fladen mod syd med en hældning på 42° fås godt 1200 kWh/m2/år. • Dansk Meteorologisk Institut (DMI) registrerer solindfald på 16 målestationer fordelt over landet og har gjort dette i mange år; der foreligger således pålidelige måledata for det meste af landet. Afvigelsen fra sted til sted i Danmark er godt 10 % med det østlige Danmark som det højeste og Midtjylland som det laveste. 13 05-03-2014

Solenergiindstråling • I nedenstående figur ses solindstråling for Danmark i kWh/m2/år Kilde: DMI 14 05-03-2014

Ydelse under danske forhold • Et optimalt placeret solcelleanlæg i Danmark kan forventes at yde 850-900 kWh/kWpeak pr. år. • Afvigelser fra den optimale placering vil betyde, at anlæggets effekt reduceres i et eller andet omfang. En reduktion kan dog holdes under 10 % med en orientering og hældning i intervallet +/- 40° fra syd og 15-55° hældning i forhold til vandret. 15 05-03-2014

Drift og vedligeholdelse • Selve solcelleanlægget kræver minimal vedligeholdelse. • • • • Vekselretteren er alle solstrømsystemers svageste punkt. • • • • • 16 Årlig afvaskning med en fugtig klud Kontrollere taggennemføringens tæthed, evt. efterspænde fastgørelsen af panelerne Undgå skygge på anlægget (klip træer ned) - derved undgår du at anlæggets ydelse reduceres. Erfaringen er dog, at vekselretteren holder i mindst 10 år Den skal typisk udskiftes en eller to gange i løbet af solcelleanlæggets levetid Forventningen er, at vekselrettere de kommende år vil falde i pris på linje med computerudstyr Der er derfor grund til at tro, at en eventuel udskiftning af vekselretteren efter f.eks. 15 år, kan være relativ billig. Normalt sætter man de årlige udgifter til service og vedligeholdelse af solcelleanlæg til 0,4% af investeringen. 05-03-2014

Energitilbagebetalinstid og genanvendelse • • 17 Energitilbagebetalingstiden • Den tid solcellerne er om at producere den energi, der medgik til deres fremstilling Energitilbagebetalingstider anvendes ofte som et nøgleord for solcellemodulers og – systemers miljøindvirkning. Konservative værdier – fra 2005 – er illustreret nedenfor: 05-03-2014

Energitilbagebetalinstid og genanvendelse • Krystallinske siliciumsolcellemoduler, Siliciumanlæg, ”ribbon”, ”multikrystallinsk” (polykrystallinsk), ”monokrystallinsk”, og fordelt på selve modul-laminatet, dets ramme og resten af anlægget (Balance-of-System BOS). • To indstrålinger er vist: • M-EUR er Midteuropa med ca. 1000 kWh/m2/år (svarer til Danmark) og S-EUR er Sydeuropa med ca. 1.700 kWh/m2/år. Det fremgår klart, at fremstilling af solcellelaminatet inkl. silicium feedstock, wafer og celler er energikrævende. For de mest almindelige poly- og monokrystalinske solcellelaminater – fremstillet i 2008 og anvendt under danske betingelser – anslås energitilbagebetalingstiden til 2,5 – 3,5 år. 18 05-03-2014

Energitilbagebetalinstid og genanvendelse • • 19 Disse nøgletal forbedres løbende som følge af: • Reduceret/ændret materialeforbrug • Bedre fremstillingsteknologier (Det skønnes, at der kan opnås yderligere 40-50 % forbedring) Genbrugsmulighederne er godt belyst, • Der er i Europa etableret en frivillig indsamlings- og genbrugsordning for solcellemoduler. • Solcellemoduler lader sig i vid udstrækning genbruge på kommercielle vilkår. • Indsamling og genbrug af solcelleanlæggenes elektronik m.v. er reguleret af gældende EU-direktiver og nationale bestemmelser. • Solcelleteknologien er endnu en ung teknologi, og for 2008 skønnes der i Europa kun at blive tale om ca. 3.800 tons ”solcelle-skrot”; i 2020 forventes dette tal at sige til mere end 35.000 tons på basis af en forventet økonomisk anlægslevetid på 30 år. 05-03-2014

Levetid • Det er svært at vurdere levetiden for solcelleanlæg, dette skyldes et relativt begrænset datagrundlag. • Der forekommer solcelleanlæg med en alder på mere end 30 år, som fortsat producerer elektricitet. • Levetiden for nye solcelleanlæg er sat til 35 år på baggrund af interviews med eksperter. • Dansk Solcelleforening forudsætter i deres beregninger en levetid for solcelleanlæg på 35 år (kilde: dansksolcelleforening.dk). • Vekselretteren har en noget lavere levetid på forventet 15 år. 20 05-03-2014

Privatøkonomi • • • Der er mange forhold der har betydning for privatøkonomien i et solcelleanlæg. • Vi anbefaler at du får en revisor til at regne det igennem. Vi har alligevel valgt at lave et regneeksempel, hvor man udnytter afskrivningsordningen. Regneeksempel. Forudsætninger, der er lagt til grund er følgende: • Mono-krystallinsk 6kWp solcelleanlæg • Husstandens elforbrug: 6.000 kWh/år • Solcelleproduktion år 1: 5.264 kWh/år • Degradering om året: 0,5% • Investering: 119.000 kr. • Lånerente: 0% - Kontant køb. • Drift og vedligeholdelse: 0,45 % af investeringen • Elpris år 1: 2,0 kr./kWh - Elprisstigning 6 % om året • 21 Skat (lønindkomst) 40 % 05-03-2014

22 05-03-2014

24 05-03-2014

25 05-03-2014

Generelt • • • • • • • • 26 Et privat solcelleanlæg under nettomålerordningen må maksimalt afgive 6 kWp til nettet, pr. husstand. I DK vil et sådan anlæg under optimale forhold yde ca. 5.400 kWh/år (nok til at dække en gns. familie behov) Et 6 kwp solcelleanlæg fylder ca. 42 m2 Det koster typisk 118.890,- kr. ved en standardmontering Forventet levetid er 30-35 år Forventet levetid på inverteren er typisk 15 år Der skal installeres en ny el-måler. Der modregnes én til én i husstandens årlige elforbrug 05-03-2014

Hvad skal du gøre? • Opgør din husstands samlede elforbrug i kwh/år og dine udgifter hertil • Gør dig tanke om hvor anlægget kunne placeres. Helst +/30 ‘ syd og en hældningpå 35-50’ • Undgå skygger på anlægget • Få et uforpligtende tilbud af os 27 05-03-2014

Spørgsmål? 28 05-03-2014

29 05-03-2014

30 05-03-2014

31 05-03-2014

32 05-03-2014

33 05-03-2014

34 05-03-2014

35 05-03-2014

36 05-03-2014

37 05-03-2014

38 05-03-2014

39 05-03-2014

40 05-03-2014

41 05-03-2014

42 05-03-2014

43 05-03-2014

44 05-03-2014

45 05-03-2014

46 05-03-2014

47 05-03-2014

48 05-03-2014

Add a comment

Related presentations

Brands are more invested today than ever before on curating and distributing paid,...

Marketers need to be creating and publishing original content across many differen...

As content marketing continues to increase in popularity in every industry, more m...

Il Direct Email Marketing (DEM) è una tipologia di marketing diretto che usa la po...

This presentation contains all 120 rules from Part 1 of the 2nd edition of "Email ...

Olá, somos o Paulo Bernardes e o Pedro Silvestre, temos uma ambição em comum de me...

Related pages

Solceller | Information

Solceller Seneste artikler Følg emne. KL: ... Regeringen vil stoppe lillebror før han vælger kriminalitet. ... Køb avisen. Information er det forum, ...
Read more

5 gode råd til køb af solceller - Læs mere på ...

Der er flere vigtige ... 5 gode råd ved køb af solceller : ... Indholdet på Solcelleguiden.dk er tænkt som generel information og kan ikke sidestilles ...
Read more

WWW.SOLCELLE.DK - Solceller, Solcelleanlæg, Tilbehør og Info

Køb solceller og solcelleanlæg online. ... Solceller uden batterier til ventilation, luftsolvarme, vandpumper, ...
Read more

WWW.SOLCELLE.DK - Solceller, Solcelleanlæg, Tilbehør og Info

Køb komplette løsninger på solcelleanlæg med nettilslutning. ... Køb Solceller. ... E n vigtig marked for projektudviklere og ejere af solcelleanlæg, ...
Read more

Solceller - Bolius – Boligejernes Videncenter

... når du skal montere solceller. Før du vælger den endelige placering ... 2.Kvalitet og ydeevne er derfor meget vigtig! 3. ... Køb ikke hos Solpanels ...
Read more

Ligestilling er en vigtig del af klimaløsningen | Information

Kvinders erfaringer og lokalkendskab er en lige så vigtig del ... Det kan forudses at der er lang vej før feminismen ... Køb avisen. Information ...
Read more

Køb solceller inden det er for sent – 57.000 kr. i ...

Køb solceller nu. ... Selv om det er beskrevet før, ... Det er 2 meget vigtige facetter også at tage med når man vælger sin beskatningsmetode til ...
Read more

Solceller og priser - Uafhængig side om solcelleanlæg og ...

Solceller til boligforeninger ... Derfor er statsstøtte en vigtig faktor og tilbagebetalingstiden for et solcelleanlæg i ... hvilet er før ...
Read more

Boligejere savner vigtig viden ved køb af varmepumpe ...

... men husejere mangler lettilgængelig og enkel information i købsprocessen, ... Boligejere savner vigtig viden ved køb af ... før man køber en ny ...
Read more

Køb af ATV - 10 års erfaring, indenfor ATV.

... En vigtig ting ved køb af ... Et ATV køb kan være kompliceret for folk som ikke før har ... Ønsker man yderligere information omkring køb ...
Read more