advertisement

Sociale media in de zorg: prive en openbaar

0 %
100 %
advertisement
Information about Sociale media in de zorg: prive en openbaar
Social Media

Published on March 13, 2014

Author: HerveVandeWeyer

Source: slideshare.net

Description

Presentatie over Sociale Media, de fijne lijn tussen privé en openbaar voor The School of Safety op 13 maart 2014.
advertisement

SOCIALE MEDIA DE FIJNE GRENS TUSSEN PRIVÉ EN OPENBAAR Herve Van de Weyer (@herve.vandeweyer)

Sociale Media, een overzicht

“By giving people the power to share, we're making the world more transparent. The question isn't, 'What do we want to know about people?', It's, 'What do people want to tell about themselves?‘ Data pricavy is outdated!” Mark Zuckerberg, CEO Facebook

Bron: http://www.jeffbullas.com/2012/08/07/15-common-mistakes-in-social-media-marketing/

“MySpace is a place for friends.” “MySpace is Your Space.” “MySpace keeps you connected.”

“Giving people the power to share and make the world more open and connected.”

“Twitter is a service for friends, family, and co-workers to communicate and stay connected through the exchange of quick frequent answers to one simple question: What are you doing?”

“Your professional network of trusted contacts gives you an advantage in your career, and is one of your most valuable assets. LinkedIn exists to help you make better use of your professional network and help the people you trust in return.”

http://fr.slideshare.net/socialnerdia/2h12-the-state-of-social-media-and-social-media-marketing-in-the-second-half-of-2012-13488609

Social media, overal.

Gemeenschappelijke kenmerken van socialenetwerkdiensten  Socialenetwerkdiensten zoals Facebook, LinkedIn, enz. hebben bepaalde kenmerken gemeenschappelijk:  gebruikers worden uitgenodigd persoonsgegevens te verstrekken om een beschrijving van henzelf, een zogeheten profiel, samen te stellen;  socialenetwerkdiensten bieden ook tools aan waarmee gebruikers hun eigen materiaal kunnen plaatsen (door gebruikers vervaardigde inhoud zoals foto’s of dagboeknotities, muziek, videoclips of links naar andere sites);  "sociaal netwerken" wordt mogelijk gemaakt dankzij tools die voor elke gebruiker een lijst van contactpersonen genereren met wie gebruikers kunnen communiceren.  Socialenetwerkdiensten genereren een groot deel van hun inkomsten via advertenties die worden getoond naast de webpagina’s die door gebruikers zijn opgezet en worden opgevraagd. Gebruikers die in hun profiel veel informatie over hun interesses plaatsen, vormen een doelgroep bij uitstek voor adverteerders die op basis van die informatie doelgerichte advertenties creëren.

Time, they are a changin

Generatie C connected * community-minded *content-centric* *computerized * communicating * always clicking*

Time, they are a changin

Time, they are a changin

Time, they are a changin

Time, they are a changin

Copy - Viral

Copy – Viral - Reageer

Wat weet Facebook over mij?  Herve op Facebook

Nog meer

Nog meer Facebook  94% van de Amerikaanse werkgevers controleert Facebook profielen van sollicitanten [bron: Reppler.com oktober 2011]. Steeds vaker is dit reden om een sollicitant af te wijzen.  Veilig Facebook voor iedereen

Is Henry there?

Ontslag door Facebook  Ontslag door Facebook  Nog meer van dat

Verwarring over Privacy  53% of consumers consider that a privacy statement means that data will never be sell or give  43% only have read a privacy statement  45% only use different email addresses  33% changed passwords regularly  71% decide not to register or purchase due to a request of unneeded information  41% provide fake info

Waarom gebruiken we sociale media?  Creëert een gevoel van samenhorigheid (een groep)  Mogelijkheid om standpunten te delen  Leuke manier om in contact te blijven met vrienden of om nieuwe vrienden te maken  Forum voor communicatie en samenwerking  Self-expression en Self-Representation

Risico’s

Privacy – Privé - Openbaar

Sociale Media en privé  Vrijheid van meningsuiting (Grondwet)  Wederzijds respect werkgever – werknemer  Zware Fout  Bewijslast  Respect voor het privé-leven

Employees share (too) many information and also with third parties

Respect van het privéleven

Publiekelijk Privéleven  De gebruiker wil nog wel eens vergeten dat meer mensen meekijken dan alleen het directe netwerk.  Hoe langer social media bestaan, hoe meer online en offline adviezen gepubliceerd worden over hoe men met zijn social reputation om moet gaan.  Helaas is het merendeel van de gebruikers hier toch niet helemaal op beducht.  Vroeger had men alleen zijn publiekelijk leven en privéleven.  Sinds de opkomst van het internet en vooral de online sociale netwerken is een tussenweg ontstaan: het publiekelijk privéleven.

Publiekelijk Privéleven  De online berichten die men plaatst gaan voornamelijk over persoonlijke kwesties. Deze worden als het ware op straat gesmeten, omdat globalisering het karakter van het internet kenmerkt.  Het privéleven blijft niet meer privé, maar wordt openbaar gemaakt en is dus publiekelijk.  Het publiekelijk privéleven speelt zich zowel offline als online af, doordat beide onderdelen door elkaar heen lopen in het dagelijks leven van de samenleving.

Publiekelijk Privéleven  De kunst is om je bewust te zijn van dit publiekelijk privéleven.  Een paar basisregels:  Bedenk bij elk bericht of de hele wereld dit mag weten.  Houd er rekening mee dat berichten altijd en door iedereen terug te vinden zijn.  Deleten bestaat in principe niet, het is altijd ergens terug te halen.

Recht op afbeelding  Aan iedere persoon werd het recht op afbeelding toegekend en daarom komt het alleen aan de betrokken persoon toe te beslissen of van hem een afbeelding mag worden genomen en gebruikt.  Bijgevolg is het nemen van een afbeelding en het (verdere) gebruik van het beeldmateriaal onderworpen aan de toestemming van de betrokken persoon.  De toestemming om van iemand foto’s of videobeelden te nemen betekent niet noodzakelijk dat er toestemming is om deze afbeelding te publiceren of te verspreiden. Beide staan los van elkaar en moeten dus apart gevraagd worden.

Recht op afbeelding  Wanneer bepaalde personen toevallig op een foto of video staan, genomen op een publieke plaats (bv. een foto van een monument waar enkele personen toevallig mee op afgebeeld staan), dan gaat men er in principe van uit dat een toestemming voor het verdere gebruik van die foto of video niet vereist is.  Wanneer afbeeldingen van een menigte worden genomen, is er in principe ook geen toelating nodig (noch voor het nemen, noch voor het gebruik nadien), omdat ook hier de weergave van de persoon bijkomstig is. Wat onder de noemer "menigte " valt, wordt geval per geval beoordeeld.  Publieke personen (bv. politici, sportvedetten, zangers, …) dienen in principe ook geen voorafgaande toestemming te geven. Hier geldt immers het recht op informatie, mits van enkele voorwaarden worden nageleefd. Zo moet de afbeelding van een publiek persoon een informatief doeleinde hebben (dus geen commercieel gebruik) en mag ze het recht op eerbiediging van het privéleven niet schenden.

Cybersurveillance  Cybersurveillance: werkgeverscontrole van e-mail en internetgebruik op de werkvloer  Een werkgever mag bijvoorbeeld een e-mail van een van zijn werknemers raadplegen, of kijken wanneer die naar welke website gesurft heeft, omdat hij als werkgever de communicatie van zijn bedrijf of organisatie moet kunnen beheren.

Cybersurveillance  Voor een privacyvriendelijke raadpleging van elektronische communicatie moet de werkgever de volgende drie basisbeginselen voor ogen houden:  hij moet een welbepaald doel voor ogen hebben;  hij mag niet systematisch alles controleren;  de betrokken werknemer moet weten dat de werkgever controles kan uitvoeren. Opgelet: dit impliceert dus niet dat de werknemer zijn toestemming moet geven, enkel dat hij hierover vooraf geïnformeerd moet zijn.

Tips voor privacyvriendelijke werkgever  werk het controlebeleid uit in overleg met de werknemersvertegenwoordiging;  leg dit beleid vast in een geschreven document;  zorg ervoor dat de werknemers het controlebeleid kennen en begrijpen;  voorkomen is beter dan genezen: neem preventiemaatregelen tegen misbruik van internet en e-mail door werknemers, zoals de installatie van filters voor webbrowsers;  controleer enkel wanneer er een vermoeden van misbruik bestaat, en doe dit  volgens het stappenplan van cao nr. 81;  probeer in eerste instantie enkel metagegevens te controleren (wie verstuurt welke mails en hoe vaak). Pas als die niet voldoende informatie bieden, is het gerechtvaardigd de inhoud van een e-mail te controleren;  laat de werknemer zijn pc beveiligen met een persoonlijk paswoord;

Tips voor privacyvriendelijke werkgever  duid een specifieke persoon aan die de pc van de werknemers kan consulteren wanneer een bevoegde persoon daartoe de opdracht geeft;  respecteer altijd de drie basisbeginselen voor privacybescherming: doelgerichtheid, proportionaliteit en transparantie;  zorg ervoor dat de geconsulteerde gegevens na de controle even goed beschermd blijven als voordien;  baseer belangrijke beslissingen tegen een werknemer niet louter op informatie die ingezameld werd tijdens een controle van persoonsgegevens en bied de betrokkene de mogelijkheid zijn standpunt naar voren te brengen;  houd logbestanden bij van wie wanneer tot welke gegevens toegang heeft gehad;  stel een personeelslid aan dat controles kan beoordelen op hun noodzakelijke en rechtmatige karakter (een zogenaamde “aangestelde voor de gegevensbescherming”);  informeer zowel werknemers als toezichthoudend personeel over goede praktijken voor gegevensbescherming.

Bronnen en nuttige links  http://www.privacycommission.be/sites/privacycommissi on/files/documents/01.02.04.02.01-wp163_nl.pdf  www.slideshare.net/folon  http://www.privacycommission.be/sites/privacy commission/files/documents/Cybersurveillance _NL.pdf  http://blogs.tijd.be/tzine/2011/11/ontdek-wat- facebook-van-je-weet-en-huiver.html  http://www.jobat.be/nl/artikels/opgelet-hoe- open-ben-jij-op-facebook/

Add a comment

Related presentations

Papantla

Papantla

November 11, 2014

monografia de papantla

Small deck used during Use Case roundtable at JiveWorld 2014. On each on the 14 ta...

This 30 minute presentation was given at the 2014 Rochester Young Professionals En...

Related pages

Sociale media en innovatie in de zorg: Medilex by Alares ...

Workshop sociale media en innovatie voor Congres mei ... Sociale media en innovatie in de zorg: ... Onderscheid wat openbaar is en wat prive 5.
Read more

Copy of Sociale media en innovatie in de zorg by Alares ...

Transcript of Copy of Sociale media en innovatie in de zorg. Vlagmarkering sneltoetsen Zoekfunctie ... werk en privé openbaar followers Tweetdeck Direct ...
Read more

Sociale media in de zorg, ook uw zorg! - Documents

Sociale media, Do's and don'ts voor ... Sociale media in de zorg, ... Sociale media in de zorg: prive en openbaar Presentatie over Sociale Media, ...
Read more

Pdf presentatie sociale media in de zorg - Documents

Sociale media in de zorg: prive en openbaar Presentatie over Sociale Media, de fijne lijn tussen privé en openbaar voor The School of Safety op 13 maart ...
Read more

Is een protocol voor het gebruik van social media nodig in ...

Moeten we nu dus het gebruik van sociale media gaan ... langere tijd openbaar ... zorg je ervoor dat wat je zegt feitelijk en ...
Read more

Artsen en Social Media - zorgkennis.net

van social media en zorg dat die ... persoonlijk met uw collega en reageer niet in het openbaar. ... Handreiking Artsen en Social Media 8 “Sociale media ...
Read more

Social media in de zorg: hoe zet je medewerkers in als ...

In het boek ‘Social media in zorg en welzijn #datzorgtbeter’ staan ... te reageren via een openbaar platform ... en zijn nu nog steeds sociale ...
Read more

Nadelen van Social media op een rijtje - Marketingmed.nl

Social media is openbaar; ... met social media marketing te beginnen. Zorg ervoor dat u zich bewust bent van de nadelen van social media, en dat bent u ...
Read more

Omgaan met social media en internet | CNV Onderwijs

... (CPB) hebben werkgevers daar alle recht toe aangezien de informatie via social media en Google openbaar is. ... Omgaan met social media en internet.
Read more