Social Media Report - PIMsessie: Marketing Trendrapport 2014

50 %
50 %
Information about Social Media Report - PIMsessie: Marketing Trendrapport 2014
Social Media

Published on February 14, 2014

Author: CanonNL

Source: slideshare.net

Description

Social media rapport van de PIMsessie: Marketing Trendrapport 2014, gehouden bij Canon Nederland in 's-Hertogenbosch. Wegens het grote aantal aanmeldingen zijn er twee sessie gehouden, op 28 januari en 11 februari 2014.

Social media PIM Sessie: Marketing Trendrapport Datum: 28 jan. & 11 feb. 2014 Lokatie: Canon Nederland 's-Hertogenbosch you can

Activiteit & Sentiment Activiteit 50 0 06 00 12 00 18 00 28 jan 06 00 12 00 18 00 29 jan 06 00 Sentiment 20 10 0 aug '13 sep '13 ok '13 nov '13 dec '13 jan '14 P M sess e 271 berichten 31% 83 positief 0% van 27 januari 20 4 tot en met 29 januari 20 4 0 negatief Opmerkingen over Activiteit & Sentiment De eerste graf ek 'Act v te t' geeft aan hoevee ber chten n de gekozen t jdsper ode vo doen aan de zoekopdracht. Per dag wordt het aanta ber chten gete d en n deze graf ek v suee weergegeven. Hoe hoger de p ek, hoe meer ber chten de zoekopdracht op de betreffende dag heeft opge everd. De tweede graf ek toont het sent ment van de zoekopdracht. Coosto probeert automat sch vast te ste en we k sent ment een auteur w overbrengen met het ber cht. H erb j wordt ondersche d gemaakt tussen pos t ef sent ment, negat ef sent ment en neutraa . A s pos t ef markeert Coosto ber chten d e een pos t eve emot e u tstra en: b jdschap, enthous asme, vertrouwen, enz. A s negat ef, ber chten d e een negat eve emot e u tstra en: frustrat e, woede, angst, enz. A e over ge ber chten worden a s neutraa bestempe d. Coosto geeft eder ber cht een sent mentscore (pos t ef, negat ef of neutraa ) en deze ber chten worden per dag tegen e kaar afgezet, waardoor er een sent mentscore u tkomt. Wanneer de graf ek boven de nu jn u tkomt s de sent mentscore pos t ef, wanneer de graf ek onder de nu jn u tkomt du dt d t op een negat eve sent mentscore. In de derde graf ek v ndt u een t jds jn. U t deze t jds jn kunt u opmaken of er n het ver eden over het desbetreffende onderwerp s gesproken.

Trending topics inspira ie over marke ing pim marke ing rendsessie een betere wereld phone goed werk winkel daantjes invloed van de delende kleinschaligheid jeugd marke ing rendrappor cus omer experience geen tweets een mooie avond macht dank delen ipv bossche bollen pr ma opkomst b g data naar customer welkom jos in erne gebruikers delen p m p atform nnovat e market ng gast nieuwe mens op imaal gemanaged onderzoek homo socius iemand inhuren marketing trends delende mens op marke ing bedrijven inhoud van he marke ingonline vine media dagelijkse high ech rends eeds gastheer wow alle in erne gebruikers die homo socius goed n euws voor reta nieuwe marketingplan sessie marke ing rends pimonline hoo ds uk marke ingonline even belangrijks e rends mini seminar digi al marke ing rends Opmerkingen over Trending topics Trend ng top cs z jn woorden of woordcomb nat es d e n de gekozen t jdsper ode opva end vaak voorkomen n de ber chten d e vo doen aan de zoekopdracht. Ze z jn bedoe d om een kort, themat sch overz cht te b eden van be angwekkende onderwerpen n de gese ecteerde per ode. Omdat Trend ng Top cs geautomat seerd op stat st sche gronden worden vastgeste d en n et door een mens gecontro eerd worden kunnen er soms vreemde resu taten tussen z tten.

Activiteit & Sentiment Activiteit 20 0 06 00 12 00 18 00 11 eb 06 00 12 00 18 00 12 eb 06 00 12 00 18 00 Sentiment 10 5 0 sep '13 ok '13 nov '13 dec '13 jan '14 eb '14 P M sess e 153 berichten 29% 44 positief 0% van 0 februari 20 4 tot en met 2 februari 20 4 0 negatief Opmerkingen over Activiteit & Sentiment De eerste graf ek 'Act v te t' geeft aan hoevee ber chten n de gekozen t jdsper ode vo doen aan de zoekopdracht. Per dag wordt het aanta ber chten gete d en n deze graf ek v suee weergegeven. Hoe hoger de p ek, hoe meer ber chten de zoekopdracht op de betreffende dag heeft opge everd. De tweede graf ek toont het sent ment van de zoekopdracht. Coosto probeert automat sch vast te ste en we k sent ment een auteur w overbrengen met het ber cht. H erb j wordt ondersche d gemaakt tussen pos t ef sent ment, negat ef sent ment en neutraa . A s pos t ef markeert Coosto ber chten d e een pos t eve emot e u tstra en: b jdschap, enthous asme, vertrouwen, enz. A s negat ef, ber chten d e een negat eve emot e u tstra en: frustrat e, woede, angst, enz. A e over ge ber chten worden a s neutraa bestempe d. Coosto geeft eder ber cht een sent mentscore (pos t ef, negat ef of neutraa ) en deze ber chten worden per dag tegen e kaar afgezet, waardoor er een sent mentscore u tkomt. Wanneer de graf ek boven de nu jn u tkomt s de sent mentscore pos t ef, wanneer de graf ek onder de nu jn u tkomt du dt d t op een negat eve sent mentscore. In de derde graf ek v ndt u een t jds jn. U t deze t jds jn kunt u opmaken of er n het ver eden over het desbetreffende onderwerp s gesproken.

Trending topics specia e dank je marketingstrategie met digital meer contro e over t jd drijfveren in consumpties bezoekers van p m inspirerende avond trends onder young influentials een update sweetspot voor marketeers den bosch koffie met bosche bol verkeer goodiebags consument in de watten creativiteit geen ruimte organ sat e van d t event geluk mogelijkheden start nieuwe regels bezit bèta be ang een drukwerk meewerkt eindbaas creatie invloedrijke consument bomvo inspiratie innovativiteit een presentatie meer info meeting schrijvers vers e ism credits twitter nieuwe statussymbolen sticky dé marketing trends vorige wee belangrijkste verschuivingen in marketingtrends een kwartiertje stream voldoende huiswerk voor marketeers een paar uurtjes tweede editie Opmerkingen over Trending topics Trend ng top cs z jn woorden of woordcomb nat es d e n de gekozen t jdsper ode opva end vaak voorkomen n de ber chten d e vo doen aan de zoekopdracht. Ze z jn bedoe d om een kort, themat sch overz cht te b eden van be angwekkende onderwerpen n de gese ecteerde per ode. Omdat Trend ng Top cs geautomat seerd op stat st sche gronden worden vastgeste d en n et door een mens gecontro eerd worden kunnen er soms vreemde resu taten tussen z tten.

Add a comment

Related presentations

Papantla

Papantla

November 11, 2014

monografia de papantla

Small deck used during Use Case roundtable at JiveWorld 2014. On each on the 14 ta...

This 30 minute presentation was given at the 2014 Rochester Young Professionals En...

Related pages

Die wichtigsten Social Media & Marketing Studien 2013

Zusammenstellung der wichtigsten Social Media und Marketing ... Media und Online Marketing Studien 2014 ... Social Media Marketing Industry Report ...
Read more

Social Media Marketing World 2014 - 5 Trends You want to ...

I just recently returned from speaking at the Social Media Marketing World 2014 ... things on the social media and digital marketing ...
Read more

De Marketingtrends 2014 PIM Trendrapport - YouTube

De Marketingtrends 2014 PIM Trendrapport ... Sign in to report inappropriate content. ... Top 5 Social Media Marketing Predictions 2014 ...
Read more

Social Media Examiner’s 2015 Social Media Marketing ...

Social Media Examiner’s 2015 Social Media Marketing ...
Read more

Black Friday and Cyber Monday 2014 Social Trends and ...

Black Friday Weekend 2014 Social Media Review from Salesforce Marketing Cloud. ... Black Friday and Saturday 2014 Social Media Review from Salesforce ...
Read more

Online trendrapport 2014 by Wijs: digital agency (page 18)

Online Trendrapport voor 2014 van ... groeien in 2014. Selectiever gebruik van social media Social media ... content marketing en social media ...
Read more

Marketing Articles, Online Marketing Tools ...

Marketing Articles: Social Media. ... money on social media marketing, ... the organization's social media efforts, according to a recent report from ...
Read more

Hot Marketing Trends For 2014 - Direct Marketing News

Social Media; B2B Marketing; Resources ... Hot Marketing Trends For 2014. Share this article: facebook; twitter; linkedin; google; Comments; Email; Print;
Read more

Online trendrapport 2014 by Wijs: digital agency (page 122 ...

Online trendrapport 2014. Online Trendrapport voor 2014 van www.wijs.be
Read more