Social media marketing report viet nam 2013

27 %
73 %
Information about Social media marketing report viet nam 2013
Social Media

Published on March 10, 2014

Author: digitalmarketingvn

Source: slideshare.net

Description

Báo cáo này là kết quả của dự án nghiên cứu về tình hình sử dụng internet và sử dụng mạng xã hội tại hai thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Nghiên cứu tập trung vào nhóm đối tượng có sử dụng mạng xã hội nhằm đưa ra những thông tin quan trọng cho những người làm marketing.

136 tỷ USD Tốc độ tăng trưởng 5,03% Người dùng internet 87.840,0 Hà Nội 6.699,6 Hồ Chí Minh 7.521,1 GDP (2012) Dân số (triệu) Cả nước Số liệu tháng 6/ 2012 Số người sử dụng 31.034.900 Tỷ lệ số dân sử dụng Internet 35.40 %

Người sử dụng internet tại Việt Nam Tiếp tục tăng 35.00% 35.07% 25.00 20.00 35.58% 30.00% 31.11% 24.40% 25.00% 26.55% 20.00% 15.00 15.00% 10.00 10.00% 5.00 5.00% 0.00 0.00% 2008 2009 2010 Internet User (triệu) 2011 2012 Tỷ lệ / số dân (%) Tỷ lệ/ số dân (%) 40.00% 30.00 Internet User (triệu) 35.00

Thị phần cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng (tháng 5/2013) 1% 1% 1% 1% 16% 54% 26% VNPT VETTEL FPT Telecom SCTV CMC Telecom SPT Khác Nguồn: VNTA (Cục Viễn Thông) - http://www.vnta.gov.vn

THÔNG TIN NGHIÊN CỨU Thời gian Tháng 07, 08/ 2013 Khu vực nghiên cứu TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh Giới tính Nam và nữ Từ 18 đến 45 tuổi, có sử dụng mạng xã hội.

Thời gian sử dụng internet ngày càng tăng Trên 50% người tham gia khảo sát lên mạng internet trên 3 giờ/ ngày. 2% 14% Dưới 30' Từ 30' đến dưới 1,5 giờ 22% 62% Từ 1,5 giờ đến dưới 3 giờ Trên 3 giờ

Tỷ lệ nữ giới có thời gian lên mạng trên 3 giờ/ ngày nhiều hơn ở nam giới, tuy nhiên chênh lệch không đáng kể. 70 60 Dưới 30' Từ 30' đến dưới 1,5 giờ Từ 1,5 giờ đến dưới 3 giờ Trên 3 giờ Tỷ lệ (%) 50 40 30 20 10 0 Nữ Nam Giới tính Kiểm định Chi- square: p- value = 0,523 => không khẳng định mối tương quan.

Độ tuổi từ 35 đến 45 có thời gian lên mạng trung bình ít hơn hai nhóm còn lại. 70 60 Tỷ lệ (%) 50 Dưới 30' Từ 30' đến dưới 1,5 giờ Từ 1,5 giờ đến dưới 3 giờ Trên 3 giờ 40 30 20 10 0 18 đến 25 25 đến 35 35 đến 45 Độ tuổi (tuổi) Kiểm định Chi- square: p- value = 0,015 => Có mối tương quan giữa độ tuổi và thời gian sử dụng internet.

Lượng người sử dụng điện thoại di động để lên mạng ngày càng tăng 96,2 % PC 53,7 % Mobile 13,9 % Tablet Thời gian online theo công cụ Máy tính bảng 58 29 13 0 Điện thoại di động 63.7 21.3 14.3 0.7 Máy tính cá nhân 63.2 21.5 13.8 1.5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Trên 3 giờ Từ 1,5 giờ đến dưới 3 giờ Từ 30' đến dưới 1,5 giờ Dưới 30'

Nam giới có tỷ lệ sử dụng điện thoại và máy tính bảng để truy cập internet nhiều hơn nữ giới nhưng không đáng kể. 96.60% Giới tính Nữ 53.10% 11.70% 95.70% Nam 54.60% 16.90% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% Tỷ lệ sử dụng (%) Máy tính cá nhân Điện thoại di động Máy tính bảng 100.00%

100.00% 97.80% 95.60% 90.00% Tỷ lệ sử dụng 80.00% 72.20% 64.40% 70.00% 60.00% 55.60% 50.00% 48.60% 50.00% 40.00% 30.00% Máy tính cá nhân Điện thoại di động Máy tính bảng 21.20% 20.00% 10.00% 7.80% 0.00% 18 đến 25 25 đến 35 35 đến 45 Độ tuổi Nhóm tuổi 35 đến 45 có tỷ lệ truy cập internet bằng điện thoại di động và máy tính bảng khá cao. Điều này có thể do khả năng sở hữu điện thoại thông minh và máy tính bảng ở nhóm tuổi này cao hơn hai nhóm còn lại.

Người dùng ở Hà Nội có tỷ lệ truy cập internet bằng điện thoại di động cao hơn nhưng bằng máy tính bảng thấp hơn so với người dùng ở Hồ Chí Minh. 100.0% 96.3% 96.0% Tỷ lệ sử dụng (%) 90.0% 80.0% 70.0% 58.3% 60.0% Máy tính cá nhân Điện thoại di động Máy tính bảng 49.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 11.5% 16.3% 10.0% 0.0% Hà Nội Hồ Chí Minh

Địa điểm truy cập internet 100.00% 90.00% 80.00% 88.25% 70.00% 60.00% 58.76% 50.00% 40.00% 30.00% 33.27% 20.00% 22.31% 10.00% 0.70% 0.00% Tại nhà Tại nơi làm việc Tại các địa điểm Tại trường học công cộng có wifi Khác

Mobile Ngày càng nhiều người truy cập mạng xã hội bằng điện thoại di động. Facebook (10,669,880 Facebook subscribers on Dec 31/12; 11.7% penetrationInternetworldstats) Fanpage SOCIAL MEDIA Zing Me G+ Wordofmouth Kênh chăm sóc khách hàng quan trọng.

Facebook là mạng xã hội được những người tham gia khảo sát sử dụng nhiều nhất , tiếp đến là Zing Me và G+. Khác 1.20% Go.vn 4.00% Tamtay.vn 4.62% Yume.vn 4.83% Linkedin.com 7.85% Wordpress.com 7.84% Blogger.com… 7.64% Twitter 22.13% Google Plus (G+) 32.39% Zing Me 54.73% Facebook 98.79% 0% 20% 40% 60% Tỷ lệ sử dụng (%) 80% 100%

Facebook vẫn là mạng xã hội có thời gian sử dụng hàng ngày cao nhất. Những mạng xã hội còn lại phần lớn đều có thời gian truy cập phổ biến là dưới 30’/ ngày. Go.vn Tamtay.vn Yume.vn Mạng xã hội Wordpress Linkedin Trên 2 giờ/ ngày Từ 1 – 2 giờ/ ngày Từ 30’ - 60’/ ngày Dưới 30’/ngày Blogger… Twitter G+ Zing Me Facebook 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% Tỷ lệ sử dụng (%) 80.00% 100.00%

Điện thoại di động được sử dụng để truy cập mạng xã hội ngày càng phổ biến ở tất cả các nhóm. Máy tính bảng có tỷ lệ sử dụng khá cao ở nhóm 35 đến 45 tuổi. Công cụ truy cập mạng xã hội- Giới tính- Độ tuổi 100.00% 97.20% 96.20% 95.10% 95.60% Tỷ lệ sử dụng (%) 90.00% 80.00% 70.00% 70.60% 64.60% 57.90% 60.00% 72.20% 66.70% 55.60% 55.30% 50.00% 40.00% 26.20% 30.00% 20.00% 18.40% 13.40% 7.90% 10.00% 0.00% Nam Nữ 18 đến 25 25 đến 35 35 đến 45 Máy tính cá nhân Điện thoại di động Máy tính bảng

Nhiều người dùng lên mạng xã hội để Cập nhật thông tin và Giải trí, tuy nhiên Giữ liên lạc với bạn bè, người quen vẫn là lý do hàng đầu để người dùng sử dụng mạng xã hội. Lý do sử dụng mạng xã hội 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 93.8% 75.0% 66.7% 56.9% 56.0% 47.4% 38.1% 1.2% Giữ liên lạc Theo dõi Cập nhật Giới thiệu Giải với bạn thông tin thông tin bản trí, chơi bè, người những thân, chia game quen người nổi sẻ thông tin tiếng Kết bạn, mở rộng mối quan hệ Phục vụ công việc Khác

100.0% 93.8% 94.8% 92.2% 90.0% 77.6% 75.0% 80.0% 71.0% 66.7% 70.0% 60.2% 71.4% 56.9% 57.2% 60.7% 60.0% 53.1% 56.0% 51.0% 56.3% 47.4% 50.0% 42.2% 38.1% 37.2% 40.0% 39.3% 30.0% 20.0% 10.0% 1.5% 1.0% 1.2% 0.0% Giữ liênTheo dõibạn bè, tin những ngườithông tin Giải Kếtthônggame Phục vụ công việc hác lạc với thông ngườiCập nhật nổi tiếng chia trí, chơi mở rộng mối quan hệ K quen thiệu bản thân, Giới sẻ bạn, tin Tất cả Nam Nữ

Những người dùng có thời gian lên mạng hàng ngày thấp (dưới 30’/ ngày), truy cập mạng xã hội chủ yếu để giữ liên lạc với bạn bè và chia sẻ thông tin. Nhóm có thời gian lên mạng trên 3 giờ/ ngày dành nhiều thời gian trên mạng xã hội để giải trí và theo dõi thông tin những người nổi tiếng. 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Dưới 30' Từ 30' - 1,5 giờ Từ 1,5 - 3 giờ Trên 3 giờ Giữ liên Theo dõi Cập nhật Giới thiệu Giải Kết Phục vụ lạc với thông tin thông tin bản trí, chơi bạn, mở công việc bạn những thân, chia game rộng mối bè, người người nổi sẻ thông quan hệ quen tiếng tin

Fanpage trên mạng xã hội đang trở thành kênh chăm sóc khách hàng có vai trò quan trọng. Người sử dụng chọn mạng xã hội là kênh tương tác với các công ty ngày càng nhiều hơn . Tỷ lệ theo dõi Fanpage các nhãn hàng trên mạng xã hội 5% Không 34% 61% Có kết nối, theo dõi thông tin Có kết nối, theo dõi thông tin và tương tác

Khác biệt về tỷ lệ kết nối, theo dõi trang (Fanpage) của các công ty trên mạng xã hội giữa nam và nữ là không đáng kể. Nữ 4.8% 62.4% 32.8% Không Nam 6.3% 0% 58.3% 20% 40% Có kết nối, theo dõi thông tin Có kết nối, theo dõi thông tin và tương tác 35.4% 60% Tỷ lệ theo dõi Fanpage 80% 100% Kiểm định Chi- square: p- value = 0,581 => không khẳng định mối tương quan.

Nhóm tuổi từ 35 đến 45 có tỷ lệ tương tác với trang (Fanpage) của các công ty cao nhất. Họ thường truy cập vào đây để hỏi và bày tỏ quan điểm, đánh giá về sản phẩm, dịch vụ. 100% 90% 32.7% 34.4% 80% 50.0% 70% Có kết nối, theo dõi thông tin và tương tác Có kết nối, theo dõi thông tin 60% 50% 40% 62.9% 58.1% 44.4% 30% Không 20% 10% 0% 4.4% 7.5% 18 đến 25 25 đến 35 5.6% 35 đến 45 Kiểm định Chi- square: p- value = 0,330 => không khẳng định mối tương quan.

Người dùng ở Hà Nội có tỷ lệ kết nối, theo dõi trang (Fanpage) của các công ty trên mạng xã hội cao hơn người dùng ở Hồ Chí Minh, nhưng chênh lệch không đáng kể. Hồ Chí Minh 7.3% 60.4% Hà Nội 3.6% 0% 32.2% 61.0% 20% 40% Không Có kết nối, theo dõi thông tin Có kết nối, theo dõi thông tin và tương tác 35.5% 60% 80% 100% Kiểm định Chi- square: p- value = 0,165 => không khẳng định mối tương quan.

Quảng cáo trên mạng xã hội Các thương hiệu nên chú ý hơn đến tâm lý người dùng khi thực hiện truyền thông trên mạng xã hội. 14.72% 10.28% Đồng ý rằng quảng cáo trên mạng xã hội làm họ cảm thấy khó chịu. Đồng ý rằng quảng cáo trên mạng xã hội làm họ thấy khó chịu hơn những quảng cáo trực tuyến khác. 49.8% Đồng ý rằng họ thường chú ý hơn đến những quảng cáo được đăng bởi những người trong danh sách bạn bè hoặc những người họ theo dõi. 38.91% Đồng ý rằng họ cảm thấy thân thuộc hơn với những thương hiệu thường xuyên thấy trên mạng xã hội .

Nhìn chung so với nam giới, người dùng nữ có phản ứng tích cực hơn với quảng cáo trên mạng xã hội. Tỷ lệ xem và mua hàng cũng khá cao. 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 82.3% 84.5% 79.1% 63.3% 64.1% 62.1% 50.0% 40.0% 30.0% 45.5% 35.3% 35.2% 35.4% 37.7% 26.7% 20.0% 10.0% 0.0% Nhấp chuột (click) Thích (like) trang Chia sẻ nội dung Mua hàng hoặc vào xem Fanpage được được quảng cáo với tham gia vào quảng cáo mọi người chương trình được quảng cáo Hành động sau khi thấy quảng cáo trên mạng xã hội Tất cả Nam Nữ

Trong tương lai, loại hình sản phẩm, dịch vụ nào dưới đây nhiều khả năng bạn sẽ mua hàng trực tiếp trên mạng xã hội hoặc mua hàng dựa trên quảng cáo, giới thiệu trên mạng xã hội ? Khác 1.40% Dịch vụ nhà hàng, quán ăn 51.50% Dịch vụ giải trí 44.67% Dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng 38.43% Đồ chơi 22.54% Đồ dùng cho trẻ sơ sinh 16.50% Mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp 35.61% Đồ trang sức 22.54% Đồ gia dụng, đồ diện tử 45.47% Quần áo, sản phẩm thời trang 77.26% Thực phẩm, đồ uống 32.19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Thank you • website hàng đầu Việt Nam về khảo sát thị trường trực tuyến. • Vinh dự được tiếp nhận năng lực quản lý và hệ thống kỹ thuật tiên tiến từ Tập đoàn GMO Internet Nhật Bản, đồng thời có những cải tiến vượt trội để phù hợp với thị trường Việt Nam. Viet Nam

INFOQ VIET NAM Add: 118 Nguyen Ngoc Nai, Thanh Xuan, Ha Noi Tel: (04) 35668180 Email: infoq@runsystem.net; quynhdtx@runsystem.net Website: http://infoq.vn/business/home

Add a comment

Related presentations

Papantla

Papantla

November 11, 2014

monografia de papantla

Small deck used during Use Case roundtable at JiveWorld 2014. On each on the 14 ta...

This 30 minute presentation was given at the 2014 Rochester Young Professionals En...

Related pages

RESEARCH AND REPORTS - infoq.vn

Research report content: SOCIAL MEDIA MARKETING REPORT (VIET NAM 2013) Báo cáo này là kết quả của dự án nghiên cứu về tình hình sử ...
Read more

mihusolutions.com Viet nam Web design|software development ...

Viet nam Web design|software ... software development|media marketing|storage hosting| WEB SEARCH | KEYWORD ANALYZER. www.mihusolutions.com ...
Read more

vietmap.vn Website Analysis and Social Media report impact ...

... Vietmap.vn Social Media and Website Analysis. Vietmap.vn on Stumble ... This CoolSocial report was updated on 13 Jan 2013, ... Viet Nam ...
Read more

Professional Diploma in Social Media Marketing | Study Online

Study the Professional Diploma in Social Media Marketing online. ... execute and measure social media marketing campaigns today. ... Social media ...
Read more

Social Security in Vietnam: Social Insurance - Vietnam ...

There are three types of mandatory social security in Vietnam: social ... Social Insurance Fund for 2012 and 2013 are 17 ... in Viet – Social, ...
Read more

The Benefits and Risks of Social Media for Financial ...

Benefits and Risks of Social Media for Financial Disclosure. by Serena Ehrlich, Director of Social and Evolving Media, ... In this research report, ...
Read more

Are America’s Top CEOs Getting More Social? | CEO.com

... we found out not only which chief executives are actually using social media ... Social CEO Report. The 2013 Social CEO Report ... Marketing ...
Read more

2013 Data-Driven Marketing Survey | Domo

Learn Center / Report: Domo’s Data-Driven Marketing Survey. Report: ... Why a large percent of executives can't measure social media ROI;
Read more